1909.V.9. Wiener AC – FTC 3:2

NS-19090515-28-19090509

A holnapi mérkőzések sorában a Ferencvárosi Torna Klub és a Wiener Atletiksport Klub bécsi találkozását illeti a főérdeklődés. A két csapat négy év óta nem mérte össze erejét egymással, sőt az egyesületek között nem is volt semmiféle érintkezés. A régi sportbarátság fonalát a vasárnapi mérkőzéssel újra fölveszik, de most már remélhetőleg állandó lesz a jó viszony Budapest és Bécs legelső labdarugó-egyesülete között. A ferencvárosiak csapata ma délután utazott Bécsbe egy egész sereg érdeklődő sportsman kiséretében. (…)

(Budapesti Hí­rlap, 1909. május 9.)

1909. május 9., –:–, Bécs, Sportplatz, WAC – FTC 3:2 (1:2)
vezette: Komar
nézőszám: 4 000
WAC: Krof — Andres, Kvitek, Fischera, Studnicka, Kohn, Stürmer, ?
FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Bródy, Gorszky — *Weisz, Kucsera, Korody, Schlosser, Szeitler
Gól: Kohn (31., 55.), Stürmer (58.) illetve Koródy (15.), Schlosser (44.)

Az elmúlt vasárnap football szempontjából egyike volt a legmozgalmasabbnak. Vezető szerepet játszó egyleteink mind angazsálva voltak különféle mérkőzésekben. A főérdeklődés azonban mégsem a hazai pályák felé irányult. A FTC.-nak Bécsben a WAC. elleni erőpróbája állott előtérben. Ez a mérkőzés hivatva volt tisztázni az erőviszonyokat. A két ország football sportjának legjobb képviselői állottak egymással szemben. A sors a bécsi csapatnak kedvezett s az hagyta el győztesen a küzdő teret. A mérkőzés reálitásához azonban sok szó fér. Bécsi hí­reink mind az osztrák csapat túlságos durva játékáról beszélnek. A magyar csapat játékosai egymásután sérültek meg s ezzel együtt természetesen a játékképesség is csökkent. Az a vélemény alakult ki bennünk, hogy indifferens talajon alighanem a magyar csapat í­rhatta volna számlájára a mérkőzést. A nagy formában lévő ferencvárosi csapatnak különben ez volt az első veresége a tavasz folyamán A magyar csapatok folytonos javulása, kissé lelohasztja az osztrák csapatok magatartását is. Volt idő, mikor még úgy beszéltek rólunk a Lajtán túl, hogy nem érdemes magyar csapatot Bécsbe hozatni, mert a publikum nem érdeklődik a könnyű zsákmány iránt. Az idei eredmények mást mutatnak.

— Saját tudósitónktól. —

Bécs, május 2.

A Ferencvárosi Torna-Club Bécsben.

WAC.—FTC. 3:2. A tavaszi idény minden kétségen kivül legizgalmasabb és legérdekesebb mérkőzése ma ment végbe a Sportplatz-pályán Magyarország és Ausztria két legjobb csapata; a Ferencvárosi Torna-Club és a Wiener Athletiksport-Club között. Szokatlan nagyszámú nézőközönség volt jelen a Sportplatz-pályán, akiknek sorában Metternich hercegnőt, Weingartner bécsi operaigazgatót stb. láttuk.

Ezen érdekes és izgalmas lefolyású mérkőzést a WAC. nyerte meg a legkisebb gólaránynyal. Bátran állí­thatjuk azonban, hogy a győzelem nem volt korrekt és reális. Eltekintve az off-side góltól, amelyet WAC. rúgott, a játékosok a második félidő folyamán oly sportszerűtlen és durva viselkedésnek adták tanujelét, amely nem éppen alkalmas arra, hogy a footballsportnak uj pártolókat szerezzen, de még arra sem, hogy egy pártatlan szem ily játékot footballnak nevezhetne. Andres, Kvitek és Fischer nagyhí­rű alakok, akik nem riadnak vissza a legcsunyább gáncsoktól sem, csak hogy céljukat, az ellenfél tönkretételét elérjék. Mindehhez hozzájárul még a nézőközönség sportszerűtlen viselkedése, amely azonban oly lealázó módon nyilvánul, mint azt egy bécsi pályán sem észlelhettük. Elhisszük, nem jól esett a bécsi komáknak, midőn bajnokcsapatunk nagyszerű játékát látták. Buskomor, lehangolt arcokat láttunk a félidő alatt is, midőn FTC. 2:1 arányban vezetett. Utóvégre is, bármily pártos egy sportsman, az ellenfél jeles kvalitását is el kell ismerni! Ily módon tehát Sunderland is pórul járhat Bécsben, amint egy bécsi napilap már hirdetni is merte. Ha nem megy játékkal, majd megy durvasággal és erőszakossággal. WAC. különben nagyon jól játszott; a csatársor volt a csapat legjobb része, a szélső halfok a magyar csatárokkal nem birtak, csupán Kvitek állta meg helyét, a két hátvéd durva és rossz. Krof nagyszerűen helyezkedik, de óriási szerencsével véd.

FTC. csapatáról a legnagyobb dicsérettel emlékezünk meg. Méltón képviselte bajnokcsapatunk a magyar szineket osztrák földön és ha már nem is győzelmet, de eldöntetlen eredményt okvetlen megérdemelt volna. A csapat legjobb embere Schlosser volt, aki fölötte áll bármely WAC. csatárnak. Mesés taktikája bámulatra méltó. Nagyon jó partnere Szeidler, akinek valamennyi támadása sikerült. A fedezetsornak volt ezúttal a legnehezebb munkája, amelyet azonban nagyszerűen végzett. Csupán Weinber bizonyult kissé lassúnak a gyors Andres-sel szemben. A védelem elsőrangú volt, Fritz pedig kiválóan védett.

A mérkőzés lefolyása a következő volt: WAC. kezd széllel hátban és nap ellen, Kórody mindazonáltal a labda birtokába jut, a támadás azonban WAC. védelmén megakad. A következő percben már Andres-nél a labda, aki Weinber rossz, helyezkedése folytán szabadon állva, veszélyesen támad, lövését Fritz rávetessél menti. Bródy megsérül, azonban a játékot folytatja. Ismét Fritz kénytelen védeni, mig a magyarok támadása szintén eredménytelen marad. FTC. Kvitek miatt szabadrúgáshoz jut (5 1/2 p.). A mesés lövést Krof hajszálnyira kornerre menti, amelyet azonnal újabb korner követ. A bécsi balszárny támadását a belső csatárok elhibázzák, mig Andres gyönge shoutja kapu mellé jut. Schlosser gyönge lövése irányt téveszt. Majd ismét FTC. van frontban és Kórody a bécsi közönség meglepetésére és a jelenvolt magyarok örömére a vezető gólt éri el. (15 p.). WAC. vehemens támadásba fog, Andres, Fischera és Studnicka lövéseit Fritz védi, majd FTC. kornert is hibáz, amely azonban eredménytelen marad. A 24-ik percben Kucserát erőszakosan megrugják, de tovább játszik. Schlosser és Kórody remek szép lövéseit Krof nagy szerencsével védi, mig Studnicka egyéni támadását Fritz kirohanással teszi ártalmatlanná. Hands miatt szabadrúgás veszélyezteti a magyar hálót. (27. p.) Majd a magyarok balszárnya indit támadást, Kucsera fejese azonban Krof kezében akad meg. A 31-ik percben Studnicka az off-siden álló Kohnhoz adja a labdát, aki védhetlen gólt rúg. Fischera miatt szabadrúgás következik WAC. ellen, Kucsera fejesét ismét Krof védi, Studnicka és Andres támadása eredménytelenek maradnak, Kucsera újbóli fejesét megint csak Krof védi. Bécs veszélyes két támadását Manglitz bravúrosan teszi ártalmatlanná, majd az utolsóelőtti percben Schlosser mesés lövéssel védhetetlen gólt rúg. Félidő 2:1 FTC. javára.

Az első félidőben diktált óriási iram következményei mindkét csapat játékosain észrevehetők. A játék mindazonáltal hevesen folyik tovább is. WAC. felállitásán változtat, amennyiben Kohn jobbszélsőt, Stürmer Adi pedig jobbösszekötőt játszik. FTC.-t szabadrúgás hozza frontba, amelyet Fischera miatt újabb szabadrúgás követ. Schlosser mesés lövése eredménytelen marad. (5 p.) Studnicka támadása Manglitzen akad meg, Fischera lövése a kapu fölé, Stürmeré a kapu mellé jut. A 10-ik percben Kohn vagy 10 méterről a kiegyenlí­tő gólt rúgja. Ez volt WAC. 1000-ik gólja, amelyet fennállása óta elért. WAC. kissé előnybe jut és Studnicka Adi Stürmer összjátéka a bécsi csapat harmadik gólját eredményezi. Most ismét FTC. a támadó fél, minden pillanatban úgy tűnik, hogy a magyar csapat kiegyenlí­t, a bécsi védelem azonban látva a veszélyt, durva játékkal igyekszik megakasztani a magyar támadásokat, ami sikerül is. A 36-ik percben Fischer a legdurvább módon rohan Szeidlerre. A megsérült Kórody az utolsó percekben jobbszélsőnek megy, ami még inkább megzavarja a csatárok szokott összjátékát, a 38-ik percben FTC. sarokrúgást hibáz, amely a kapu mögé jut. WAC. közben a jobbszélen off-side támadásokkal igyekszik további eredményhez jutni, amit a bí­ró ügyesen észrevesz. WAC. ezen sikertelen trükkjei annyira dühbe hozzák a közönséget, hogy a legilletlenebb módon viselkednek a bí­róval szemben, sőt a mérkőzés után véresre verték. Ferry határbiró szintén néhány ütleget kapott.

Komar bí­ráskodása minden tekintetben igazságos és korrekt volt.

(Nemzeti Sport, 1909. május 15.)

Bécs (május 10.) WAC—FTC 3:2. Két teljesen egyenrangú ellenfél küzdelme ment ma végbe a Práterben fekvő Sportplatz pályán. A mérkőzés kimenetele kétes volt az utolsó pillanatig, mert FTC éppen az utolsó percekben nagyszerűen felnyomult és a kiegyenlí­tő cél elérését a bécsi védelem csakis a legdurvább játékkal bí­rta megakadályozni. Az első félidőben a küzdelem gyönyörű volt, amint azonban WAC FTC csapatában méltó ellenfelet látott, a győzelmet mindenáron kicsikarni akarta, a mi sikerült is. Elvégre mily eszközökkel történt, azzal WAC játékosai és a közönség édes-keveset törődtek. Két eredménytelen sarokrúgás után (6 p.) Kórody a 15-ik percben a magyar csapat vezető gólját rúgja, amelyet Kohn off-sideből a 31-ik percben kiegyenlí­t. Fél perccel szünet előtt Schlosser védhetetlen gólt rúgva, a FTC vezető gólját éri el. Félidő 2:1 FTC javára.

Szünet után Gorsky kissé elhanyagolja a bécsiek jobbszárnyát, miáltal a veszélyes támadások ezen oldalról jönnek, a 10-ik percben Kohn a kiegyenlí­tő gólt éri el, amely egyúttal az 1000-ik gól, amelyet WAC csapata rúgott. A 13—ik percben Stürmer szabadon állva a Studnickától kapott labdával a győzelmet jelentő gólt éri el.

Biró: Komar.

WAC durva játéka folytán Bródy, Korody, Schlosser és Kucsera megsérültek, Kiemelendő a magyar csapat fair játéka, miáltal kitűnő benyomást keltett minden igazi sportsman szemében, bár a Sportplatz pályán ezúttal kevés olyan volt jelen. A magyar csapatban jók voltak: Schlosser, Szeidler, Bródy, Rumbold, Manglitz és Fritz. WAC csapatában: Krof, Studnicka és Fischera. A mérkőzésen vagy 4000 főre rugó közönség volt jelen.

(Sport-Világ, 1909. május 15.)

*Budapesti Hí­rlap, 1909. május 11.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

04.20.17:00 TV:M4Sport
OLDALAK
04.24.20:00 TV:M4Sport MK elődöntő
04.28.17:45 TV:M4Sport
05.05.18:30 TV:M4Sport
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ