1911.X.8. FTC – BTC 2:3

I. osztályu bajnokság. (Üllői-uti pálya.) FTK—BTK. Délután 1/2 4 órakor. Biró: Schaár I. (MTK).

(Pesti Napló, 1911. október 1.)

1911. október 8., 15:30, Üllői út, FTC – BTC 2:3 (0:2)
vezette: Schaár Izidor (MTK)
nézőszám: 10 000
FTC: Fritz — Rumbold, Payer — Weinber, Bródy, Blum — Szeitler, ?, Koródy, Schlosser, Borbás dr.
BTC: Bihari — ?, Szendrő — Ficzere, Földi, *Rauchmaul — Dobó, ?, Saly, Kovács, ?
Gól: Schlosser (67.), Bródy (73.) illetve Saly (14., 23.), Kovács (53.)

SH-19111009-07-19111008Az őszi szezon legnagyobb szenzációja bekövetkezett. A verhetetlennek hitt Ferecvárosi TK a legváratlanabbul és általános, nagy meglepetésre vereséget szenvedett a Budapesti Torna Klubtól. Nagy meglepetés ez, mert a BTK eddigi eredményei alapján józanul gondolkozó ember előtt ez lehetetlenségszámba ment. A BTK a Franzstadt előtt három bajnoki mérkőzést játszott s pedig igen gyenge eredménynyel. A III. kerületi és a MAK ellen 1:1 arányu eldöntetlen és a Törekvés 2:1 arányú győzelem után messze volt a valószí­nűségtől a FTK elleni győzelem. S mégis bekövetkezett. A FTK hatalmas győzelmi periódusa szorul az 1911. évi október 8-iki és 1910. december 1-seje közé. December 1-én szenvedett a FTK ugyanis utoljára vereséget magyar csapattól s pedig a MAK-tól. Azóta egyre-másra aratta legszebb győzelmeit.

(A vereség okai.)

Kétségkí­vül a Torna Klub meglepő jól játszott. A játék első perceiben már lábrakapott, mig a Franzstadt meglehetős egykedvűséggel nézte a dolgok folyását. Egy pár szépen sikerült kombináció, a FTK védelmének bizonytalan, minden energia nélkül való játéka hatalmas játékkedvet hivott életre a piros-fehér inges játékosokba s attól a pillanattól kezdve törhetetlen ambí­cióval dolgoztak a végkimerülésig. S igaznak bizonyult, hogy bátraké a szerencse. A BTK-nak minden sikerült. Ha az egyik játékos hibázott, az a hiba hasznosra fordult. Viszont a FTK minden, még a legkisebb hibája sem korrigálódott ki. Az is a BTK javára alakí­totta a helyzetet. A mérkőzést azonban végeredményben Rumbold és Fritz veszí­tette el. Ily gyengén Rumboldot játékos karrierjének legelején sem láttuk dolgozni. Bágyadt, unott és fáradt volt. Egy egészséges kapcsolást sem láttunk. Rúgásai bizonytalanok és kicsik voltak. A BTK balszárnya úgy ment rajta keresztül, ahogyan akart s ha jobboldalról beadtak egy labdát, az már kész veszedelem volt. Jellemző, hogy mind a három goal Rumbold oldalán esett. Fritz is roppant gyengén játszott. Rosszul í­télte meg a helyzeteket, kiszaladt olyankor, amikor az öngyilkosságot jelentett. Labdafogása is mélyen alatta maradt a szokásos formájának. S amint ilyenkor történni szokott, a balszerencse is teljes nehézségével ráfeküdt az indiszponált ellenfélre. Kombinációjuk rosszul sikerült, a paszok is betegek voltak, ámbár az is igaz, hogy a BTK játékosai egy pillanatnyi gondolkozási időt sem hagytak. Rácsaptak a labdára habozás nélkül, teljes, erővel. A végcél csak az volt, hogy el a labdát jó messzire. És ez sikerült is. Normális körülmények mellett ez nem sok hasznot hajt, de most jól bevált. A csatárok mindig elszedték a labdát Rumboldtól. A FTK igazi formáját a második félidőben mutatta meg. Ekkor igazán bámulatra méltó, szinte kétségbeesett erőfeszitéssel dolgozott. A BTK ekkor azonban már 3:0-ra vezetvén, teljes erővel a védekezésre adta magát. Állandóan öt hátvéddel játszott. Amily kétségbeesetten támadott, a FTK, épp akkora kétségbeeséssel védekezett a BTK. A labda percenkint kétszer repült ki a határvonalon, ió messzire a közönség közé. A BTK tényleg jó kihúzta az időt s mikor Schaár bí­ró sipja utoljára megszólalt, megtörtént a szezon legnagyobb meglepetése, a FTK legyőzétése.

I. oszt. bajnokság. BTK—FTK 3 :2 (félidő 2:0).

BTK támadásával kezdődik a játék a közönség legnagyobb meglepetésére mindjárt a BTK teremt veszélyes helyzetet az FTK kapu előtt. A 15-ik p.-ben Kovács a balszélről félig-meddig offseid helyzetből megszökik, centerezését Saly goallá értékesí­ti. Az adott goal még jobban fellelkesiti a piros-fehéreket s rendszeres támadásokat intéznek az idegesen védő Fritz kapuja ellen. A támadásban a csatársor minden egyes embere kiveszi a részét. Most kissé hullámossá válik a játék. Szeitler egy pár szép centerezésével teremt veszélyt a BTK kapuja előtt, de Bihari és a közvetlen védelem csakhamar visszaterelik a játékot a mezőnybe. Egy alkalommal Dobóhoz kerül a labda, ki magas í­vben centerez, melyből fejeli Saly a BTK második goalját. A közönség óriási lelkesedéssel tör ki, melynek hatása az FTK ideges játékában nyilvánul meg leginkább. A fáradhatatlanul dolgozó Bródi által támogatva az FTK is jut támadáshoz, sőt Schlosser a 35-ik percben 10 méterről biztosnak látszó goalt hibáz. A félidő végéig ezután már inkább a BTK-t látjuk fölényben.

Következik a második félidő. Ismerve mindenki a zöld-fehérek óriási küzdöképességét egy kapura való játékot vélt látni. De ez nem következett be. A BTK védelem élén Sendrővel, kinek ugyan vasárnap nem volt a legjobb napja, mindent leszerel s a fedezetsortól támogatva a félidő első 15 p.-ben megtámad is. A 8 p.-ben az FTK védelem hibájából Dobó megszökik centerezésével, kapu előtti kavarodást idéz elő, melyből Kovács a kifutó Fritz mellett balsarokba plasszirozza a labdát. Ettől kezdve a BTK mindjobban visszaesik az eddig diktált erős iram teljesen kifullasztotta. Schlosser óriási agilitással fekszik bele a játékba. Szélsőknek adott labdái és ezek centerezései sok veszélyes helyzetet teremtenek a BTK kapu előtt. A félidő közepe felé Szeitler egy Schlosser által átvágott labdával lefut, centerez, melyet Schlosser a balsarokba helyezve goallá értékesí­t. Az FTK továbbra is támad, de tiszta goalhelyzetet a BTK közvetlen védelme előkészí­teni nem enged. Pillanatokra a BTK támad, de ez csak arra volt jó, hogy utána az FTK annál vehemensebben támadhasson. Szeitlerhez kerül a labda, ki átadja a már jobbösszekötőt játszó Weinbeernek, ki azonban jobb kapujának lő, ahonnan Schlosserhez pattan vissza. Schlosser is lő, de ez meg balkapuját találva, középre esik a labda, mig végre Bródi belövi. Az FTK hí­vei óriási lelkesedéssel biztatják kedvenc csapatukat. A hátralevő 15 p.-t elégnek tartják a győzelem megszerzéséhez. A BTK azonban, ha másképp nem is tudta, de folytonos taccsolással mesterségesen húzta az időt, amiből kivette részét a reprezentatí­v Szendrő is. Az utolsó pillanatokban a BTK is támadott, sőt Kovács egy Rumbold által elhibázott labdával kapu elé kerül, de Fritz ügyesen mentett. Középen folyt a játék, mikor Saár biró a játék befejeztét jelezte.

(Pesti Napló, 1911. október 10.)

Piros betűkkel lesz október 8-dika a BTC jelenlegi footballistáinak emlékei közé í­rva. A sokáig vajúdó, sok bajon, viszontagságon keresztülvergődő csapat ekkor ért el ismét olyan eredményt, amely múltjához, a dicső elődök emlékéhez méltó. Legyőzte az egy év óta hazai csapattól veretlen FTC-ot annak saját pályáján. Mikor ezt az örvendetes eredményt leszögezzük, mely egy nagy múltú csapat jelenét aranyozta be, nem térhetünk napirendre a FTC felett. Az a csapat, amely olyan erőfeszí­tésekre volt képes, mint a FTC tavasszal, még sokáig fogja a hegemóniát a kezében tartani, ha egyes emberei visszaesnek is s a csapat egyszer másszor vereséget szenved is. Vereségének nem örülünk, de megértjük, mert a csapat csak nehezen jön bele a játékba s igazi formáját mindig csak tavasszal éri el. Most, a WSC veresége után ugyan jól esett látni, hogy a FSC nem áll egyedül, ha a magyar szí­neket külföldön képviselni kell. (…)

Az üllői úti pályán mintegy 10.000 főnyi közönség várta a még nemrég messze elől vezető csapat kettős mérkőzését. A MAC—MTK mérkőzés volt az első, de ez nem okozott nagyobb emóciót, mert ezúttal mindkét csapat nélkülözött egy pár jó erőt. (…)

A FTC—BTC matche óriási izgalmakat váltott ki a közönségből. Mig a BTC goóljait elérte — hármat egymásután — a BTC hí­vei extázisbán voltak; mig a II. félidő második felében a FTC támadásai és a BTC védekezése fokozta magasra a drukkot. A szenvedélyek kitörését mindazonáltal Sár Izidor kitűnő bí­ráskodása megakadályozta, úgy hogy mindvégig érdekes, de fair maradt a játék. BTC ismét óriási lelkesedésével vált ki; minden ember megtette, amit tehetett s csakis igy érthető meg a FTC vereség a papí­rforma teljes felforditásával.

Az I. félidőben a csatársoré volt a feladat, megszerezni a vezetést, amit a kitünően bevált Kovács—Saly oldal és a formája tetőpontján játszó Dobó centerezéseiből sikerült is elérni. A félidő 2:0 zárul.

A II. félidő elején Kovács már a harmadik goólt lövi — de ettől fogva már a védelem veszi át a munkát — ahol Szendrőnek, Ficerének és Földinek, no meg a kis Biharynak igazán dolgozniok kellett, hogy a FTC szüntelenül megújuló támadásait visszautasí­tsák. Ez sikerült is, ha másképpen nem, autolással a végszükségben. Ez az eredmény értékéből semmit sem von le, Értékes, szép győzelem volt, melyet a csapatnak fokozott munkával kell kiérdemelni. A FTC-ban egy-két ember nagyon indiszponált volt. Rumboldon most boszulódtak meg, amit régen vártunk, a könnyelmű előremenések és lazsálások; az ő oldalán esett minden goól. Rossz volt a halfsor is az I. félidőben s csak a II. félidőben jött magához. A csatársor azonban elejétől végig dolgozott lelkesen, de eredményt csak akkor tudott elérni, mikor a halfoktól támogatást nyert.

Dobó beadásából Saly lövi az első (14 p ), majd kornerből fejeli a második (23 p.) goólt. Kovács fenti goólja után FTC támadásai is sikerrel járnak s a 22 és 28. percben két goólt érnek el Schlosser és Bródy révén, de a további eredményt az önfeláldozó védelem meghiúsí­tja.

I oszt. bajnokság. BTC—FTC 3:2 (2:0) — Üllői-uti pálya. 10000 néző.
Szövetségi dij. I. osztály. FTC—BTC 4:1 (1:1).

*

A BTC lakomája. A BTC szerdán a FTC felett aratott győzelmét szerdán bankett keretében ünnepelte meg, melyen a club tagjai és a csapat tisztelői, mintegy 160 an jelentek meg. A club a vacsoráról a legyőzött FTC nak táviratot küldött a bajtársi megbecsülés jeléül. A győztes csapatot a sportvilágból sokan üdvözölték, közte a bécsi I. Vienna FC is táviratozott.

(Sport-Világ, 1911. október 14.)

Szezonszenzáció!! Mert anélkül bizony nem lehetünk el. Tavaly ilyenkor a MAC szolgált ezzel a csemegével, most a BTC. Tí­zezer ember nézte a derűs őszi délután azt a pikáns jelenetet, mikor a FTC kedveszegetten birkózik a BTC apró emberkéivel, akik csupa tüz-láng munkát végeznek.

Nehogy azt higyje valaki, hogy a BTC jobb. Egyszerűen a Franzstadt rosszul ebédelt, vagy egy kis kaliberű visszavonás eltompitotta a játékosok kedvét. Ennyi az egész. Különben is a FTC legénysége mindinkább túlsokat baziroz az önérzetére és abban a hitben, hogy idehaza úgyis minden jól megy, kényelmesen dolgozik. Ugyszólva minden mérkőzésük alkalmával csak a második félidőben kezdenek lendületbe jönni és úgy látszik az a babonájuk, hogy akkor ráérnek kireperálni mindent. Való, hogy akkor tüneményes szépen játszottak, de hát a footballban van a szerencsének is köze az eredményhez s ez, meg az, hogy a BTC a játék első felében biztosí­totta magának a győzelmet, elég volt ahhoz, hogy a FTC ezúttal csalódjék.

Korántsem akarjuk ezzel a BTC érdemeit kisebbí­teni. Sőt szezonnyitó elmélkedésünkben egyenesen rámutattunk arra, hogy amit már hosszabb idő óta észlelünk, a BTC footballja ismét lendülőben van. Embereik megtalálták magukat és az összhangot a társaikkal. Most is, a nagy diadal napján rogyásig becsülettel dolgozott mindegyikük. Technikai haladásuk is szembeszökő. Csak azt nem akarjuk, hogy most már elbizzák magukat és kényelmeskedjenek

I. o. bajnoki. BTC—FTC 3:2
I. o. szöv. dij. FTC—BTC 4:1

(Nemzeti Sport, 1911. október 15.)

Szövetségi dij. I. osztály. FTC—BTC 4:1 (1:1). Biró: Langfelder F.

(Sporthí­rlap, 1911. október 9.)

Megünnepelte a BTC az FTC csapatában kivivott győzelmét. A Schuller féle étteremben lakomát rendezett a club, a melyen a meleg ovációban részesí­tett csapat tagjainak diszitett ezüst érmet adtak a győzelem emlékére. A BTC győzelmének hirére a bécsi First Vienna táviratban gratulált a csapatnak.

(Sporthí­rlap, 1911. október 16.)

*Budapesti Hí­rlap, 1911. október 10.

Egy hozzászólás a(z) 11101110111ejegyzéshez

  • A BTC összeállí­tása: Bihary -- Kőszeghy, Szendrő -- Ficzere, Simon, Rauchmaul -- Dobó, Bayer, Saly, Kovács Mészáros (SH19110904)

    A BTC összeállí­tása: Bihary -- Kőszeghy, Szendrő -- Ficzere, Földy, Rauchmaul -- Dobó, Kunszt, Saly, Kovács Bayer (SH19111120)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ