1931 – A II. dél-amerikai túra: Brazilia

Szedlacsik a kapusba fejeli a labdát

1931. június 21.: Ferencváros – Fluminense 3:2

“Egyenlő ellenfelek csatájaként indul a mérkőzés. A Fluminense technikai készültsége felér a miénk­kel, gyorsabban startol és a nyí­lt já­tékot a Ferencváros csak fölénye­sebb taktikájával irányí­tja. A félidő vége felé a Ferencváros fölénybe kerül, gólhelyzetek mind a két kapu előtt adódnak, de a védelmek mind­két oldalon szilárdak.

Szünet után a Fluminense erősí­t, ennek ellenére csatársorunk most határozottabb és mi szerezzük meg a vezető gólt: a 12. percben összjáték után Turay lövése hálót ér (1:0). A 18. percben a bí­ró 11-est ad javunkra, de Takács II. a kapusnak rúgja a labdát. Ez nem veszi el a csapat kedvét és két perc múlva Turay kornerből befejeli a második gólt (2:0). A Fluminense sem hagyja magát, hatalmasan felfokozza az iramot, s a 22. és 25. percben lőtt góljaival kiegyenlí­t. Az első gólnál a labda nem is volt a hálóban, de a bí­ró í­télete ellen hiába tiltakoztunk.

Az egyenlí­tés után óriási küzdelem indul meg, érezhető, hogy a nagyobb tudás a mi oldalunkon van, de már-már beletörődtünk a döntetlenbe, amikor az utolsó percben Takács II. szép kombinációja után bevágja a győztes gólt (3:2).

A mérkőzést füves pályán, végig szép időben játszottuk. Csapatunk legjobb embere Angyal és Korányi volt, de teljes elismerés illeti Turayt, Lakyt, Táncost és Kohutot is.”

(Furmann Károly túrajelentése)

1931. június 25.: Rio de Janeiro válogatott – Ferencváros 3:1

“A zöld-fehérek csü­törtökön is játszottak Rióban s ak­kor a város válogatottja volt az el­lenfelük. A mérkőzés a Ferencváros 3:1 (2:0) arányú vereségével végződött. A mérkőzés egyébként nem is csütörtökön volt, hanem a mi időszámí­tásunk szerint pénteken hajnal­ban s körülbelül négy-öt óra felé fe­jeződhetett be. Ezt a meccset ugyanis Rióban este villanyfénynél játszották. Az első gólt a 6., a má­sodikat a 40., a harmadikat a II. félidő 11. percében kapták. A II. félidő 22. percében Szedlacsik góljá­val szépí­tett a Fradi. A Fradi-csatársor gyengén játszott, mí­g An­gyal, Sárosi és Lázár a csapat leg­jobb embere volt.”

(Nemzeti Sport)

1931. június 28.: Ferencváros – Rio válogatott 2:2

“A brazilok a 3. percben súlyos védelmi hibából érik el vezető góljukat. A 7. percben pedig Háda vét súlyos hibát, s már 2:0-ra vezet ellenfelünk. Most azonban mi jövünk. A 19. percben Takács II. kornerból pompás gólt lő. Továbbra is fölényben maradunk, de szünetig további eredményt elérni nem tudunk. Fordulás után sem változik a helyzet, most is fölényben vagyunk. Ennek eredményeként a 20. percben pompás összjáték után Takács II. bevágja egyenlí­tő gólunkat. A 38. percben még egy gólt lövünk Táncos révén, de ezt a bí­ró ofszájd cí­mén nem adja meg. Jól játszott: Takács I., Sárosi, Háda és Lázár. A meccset hűvös időben, nedves, fűves és csúszós pályán ví­vta a Ferencváros s száraz talajon fölényes győzelmet arathatott volna.”

(Furmann Károly túrajelentése)

1931. július 2.: Brazí­lia—Ferencváros 6:1

„A 6. percben Amsel megsérült és Háda váltotta fel. Az első gólt a Ferencváros szerezte Táncos 11-eséből, a 19. percben. A brazilok erre még az első félidő 34. és 45. percében két góllal válaszoltak.”

A táviratból még megtudhattuk, hogy a II. félidő brazil góllal kezdődött, majd a 25. és 40. perc után a találkozó utolsó pillanatában is újabb gólokat kapott a Fradi.

1931. július 5.: Ferencváros—Palestra Italia 3:2

“Pompás játékkal vettünk revansot a két év előtti vereségért. 3:2 arányban megvertük a Palestra Italiát. Már félidőig 2:1-re vezettünk. Füves, száraz pályán, borús időben a következő ösazeállitásban vettük fel a küzdelmet: Angyal – Takács I., Korányi – Laki, Sárosi, Lázár – Táncos, Takács II., Zilahi, Szedlacsik, Kohut.

Kezdés után a Ferencváros rögtön fölénybe kerül. Teljes erőből küzdünk, a brazilok csak elvétve jönnek át a félvonalon, de a tem­pót állják. Az első negyedóra el­telte után is, annak ellenére, hogy csapatunk lefékez, teljes fölényben marad és a 25. percben kava­rodás támad a brazil kapu előtt. A kavarodásban az egyik hátvédjük saját hálójába rúgja a labdát. 1:0.

A Ferencváros fölénye tartós és a 30. percben remek összjáték után Zilahi góljával már 2:0-ra áll javunkra a mérkőzés. Továbbra is Ferencváros fölény mellett folyik a mérkőzés, s 2:0 lenne a félidő eredménye is, ha az utolsó percben a bí­ró nem í­télne 11-est ellenünk. A büntetőt hálóba rúgják. 2:1.

Szünet után már az első perc­ben Szedlacsik megsérül és helyette Turaynak kell beállnia. Továbbra is nagy a Ferenc­város fölénye, technikai és takti­kai tudása teljesen kidomborodik, de a 17. percben védelmi hibából kiegyenlí­t ellenfelünk. 2:2. A fiúk most elkeseredetten küzdenek a győzelemért, fölényben is vannak, ellenfelünk csak ritkán jut át a fél vonalon. Bár folyton támadunk, a győztes gólt csak a befejezés előtt négy perccel érjük el. A 41. percben re­mek összjáték után Takács II. érdeme ez a gól: 3:2. Kornererány 6:4 a Palestra ja­vára. A mérkőzés egyébkent hatalmas érdeklődés mellett folyt le, azt 25.000 ember nézte végig.

Csapatunkból ismét Lázár volt a legjobb, de csaknem ugyanolyan kitűnően játszott Toldi, Laky és Angyal is. Sárosi, Zilahi és Takács I. is bevált. Strobe biró pártosan ve­zette a meccset.”

(Furmann Károly túrajelentése)

“A Ferencváros vasár­nap hí­rnevéhez méltó játékot mu­tatott be. Az eredmény nem hű ki­fejezője az erőviszonyoknak, mert a Ferencváros egy kis szerencsével nagyobb gólaránnyal is győzhetett volna a legjobb sao paulói klubcsa­pat ellen. A magyar tizenegy já­téka egészen közel volt ahhoz a szenzációs bemutatkozáshoz, amellyel 1929-ben olyan általános, nagy elismerést érdemelt ki. (Gazeta)

“Derék caapat! A magya­rok az egész vonalon rehabilitálták magukat a tegnapi játékukkal. Passzolásuk magával ragadta az egész közönséget. Olyan játék volt ez, mint az emlékezetes 1929-beli. A meccsnek csaknem mind a 90 perce a Palestra térfelén folyt le és csak kis szerencse kellett volna hozzá, hogy most nagyobb arányú magyar győzelemről számolhas­sunk be. (O Dio)

“Az Antarctica-pályán lefolyt mérkőzésen a Ferencváros bebizonyí­totta játékával, hogy a magyarok tudnak. A brazil válogatott elleni sze­rencsétlen bemutatkozásuk után tegnap tökéletesen kiköszörülték a csorbát. Elvitathatatlanul bebizo­nyí­totta a budapesti tizenegy, hogy a klasszikus futball mestere. Az együttesből nehéz akármelyiket is kiemelni.(Correio Da Tarde)

Filmfelvételek is készültek a túrázó Ferencvárosról. A meglehetősen hosszú filmen az érkezés pillanatai mellett, a brazil válogatott és az első Palestra Italia elleni mérkőzés is rögzí­tésre került. A futball mellett a kivándorolt magyarok is szerepeltek a filmben.

1931. július 7.: Palestra Italia—Ferencváros 5:2

“Hétfőn revánsot adtunk a Palestra Italiának. Kikaptunk 5:2 (4:1) arányban. A négerek (szerk: csak szí­nesbőrű játékosokból álló brazil válogatott) elleni mérkőzés különböző akadályok miatt nem jöhetett létre. A revánsmeccsen szóhoz jutott min­den tartalékjátékosunk. Az első vo­nalból pihentettük ugyanis Angyalt, Korányit, Lakyt, Sárosit, Táncost és Takács II.-t úgy, hogy csaknem a Ferencváros “B” csa­pata állt ki, de ez is felforgatva. Turay játszott centerhalfot, a balfedezet Lázár jobbszélre került, mí­g a balössze­kötő Toldi jobbösszekötőben küzdött s végeredményben í­gy álltunk fel: Háda – Takács I., Papp – Furmann, Turay, Magyar – Lázár, Toldi, Zilahi, Szedlacsik, Kohut.

(Furmann Károly túrajelentése)

Olmos bí­ró sí­pjelére indult a játék s a Ferencváros azonnal támadólag lép fel. Az első percekben szóhoz sem jut a Palestra Itália. Csatársorunk gyönyörű összjátékkal viszi a labdát és a 4. percben Zilahi meg is szerzi a vezető gólt. 0:1. A brazilok rögtön válaszolnak. Kiáltó ofszájd állásból már az 5. percben sikerül egyenlí­teniök. 1:1. Sajnos Olmos bí­ró mindjobban kimutatja, hogy mennyire a Palestra Italiához húz. Nálunk mindent szabályszerűen lefúj, de a braziloknak mindent megenged. Fölényben játszunk, de ezzel a fölénnyel nem sokat érünk, mert a brazilok ha ritkán is támadnak, szabálytalan állásaikból eredményesek tudnak lenni. A 16. percben Takács I. ofszájdra játszik, a bí­ró ezt azonban nem akarja tudomásul venni s í­gy lesből szer­zik meg a brazilok a vezető gólt. 2:1. Sőt a 19. percben újból csak lesből érnek el gólt, miután a jobbszélsőjük bárhol folyik is a játék, nem mozdul el Háda kapuja közeléből. 3:1. Az ofszájdra való játszás taktikájával éppen ezért fel­hagyunk. A Ferencváros átveszi a támadó szerepét, fölénybe kerül, de a csatársor ezúttal is meglehetős gyengén játszik. Két perccel a befejezés előtt a brazilok szóhoz jutnak. Háda kapuja előtt kavarodás támad s a bí­ró nagy meglepetésünkre anélkül, hogy a labda a hálóba lett volna, gólt í­tél a Ferencváros ellen. 4:1.

Szünet után ugyanabban az összeállí­tásban játszunk tovább. Sorra vezetjük támadásainkat, de ezek közül csak egyet tudunk gólra váltani. A 22. percben ismét összjátékkal közelí­tjük meg a Palestra Italia kapuját s a jobbszélső Lázár góllal fejezi be a tá­madást. 4:2. Sajnos a 35. percben a bí­ró újra lesállásból en­gedi el a brazilokat a í­gy sikerül újabb gólt elérniök. 5:2.

A mérkőzést végig borús időben, füves, nedves, csúszós pályán játszottuk. A Ferencváros fölényben volt, de a pártos bí­ró miatt vereséget kellett szenvednie. Az öt gól közül egyik sem volt szabályos, s ezt nyilatkozatában elismeri Cavalheiro de Vivo, a Palestra Italia elnöke is.

Keden délután a behajózás pillanatában adom fel a táviratot. Indulunk Montevideóba.”

A Nemzeti Sport anyagainak (Furmann Károly és Sárosi György túrajelentései) felhasználásával

Előző rész: 1931 tavasz – Következő rész: 1931 nyár

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ