A stockholmi jelöltek

Sprtlt-1973-0037-1912

A stockholmi jelöltek. A Magyar Olympiai Bizottság football-szakosztálya a f. hó 22 én tartott ülésén jelölte ki a válogató-bizottság előterjesztése alapján azokat a játékosokat, kik közül kerül majd ki az olympiádra kiküldendő csapat. A kijelölt játékosok a következők: Domonkos, Grosz, Dürr, Zsák, Burrián, Ujságh, Payer, Rumbold, Révész, Csüdör, Hegyi, Szendrő, Bródy, Weinber, Kertész III, Weisz Antal, Biró, Kürschner, Szury, Károly, Takács, Hlavay, Tóth Ferenc, Meggyessy Iván, Einwág, Kiss, Fodor, Feldmann, Kuschner, Fandl, Szalay BEAC, Borbás, Schlosser, Korody, Pataki, Weisz Ferenc, Szeitler, Sebestyén, Kertész I., Kertész II, Szántó, Gálos, Salamon, Fekete, Maly, Nyilas, Ürögdi, Huttmann, Hönich, Weisz Frigyes, Dobó, Mészáros, Tóth (potya), Bodnár, Kovács, Krempels, Feketeházy, Hlavay II., Volenszky, Surmik, Stoffa, Schmidt, dr. Blazsek. A MOB football-szakosztálya ezúton is felkéri fent nevezetteket, hogy f. hó 25-én vagy 26-án este 6—8 óra között Herzog Ede szövetségi kapitánynyal közöljék, vajjon kiküldetésük esetére rendelkezhetnek-e a kellő szabadságidővel (30 nap). Ugyanakkor fogják a játékosok a MOB által megkí­vánt nyilatkozatot aláí­rni.

(Nemzeti Sport, 1912. április 28.)

SH-19120429-03A válogatott csapat külföldi programmját a pénteki tanácsülésén ismertette Steiner Hugó a MLSz nagy koncepciójú főtitkára. A Programm szerint a 17 játékosból és 3 kí­sérőből álló csoport junius 18 —19-én indul útnak és első állomása Kristiánia lesz, ahol a norvég válogatottakkal lesz mérkőzés. Jun. 25-től julius 6-ig terjedő időt Stockholmban tölti a csapat, föltéve, hogyha az olympiai küzdelemben már hamarabb ki nem esik. Stockholm után Helsingfors, majd Szent Pétervár kerül sorra, mig az utolsó állomás Moszkva lesz, ahol két mérkőzést játszana a csapat. A költségekre vonatkozólag a norvég szövetség 1500 koronát ad és 3 éven belüli revansra kötelezi magát. Oroszország 1000 rubelt ad, az olympiai bizottság 4000 koronát, mig a MLSz 8000 koronát irányzott elő, úgy hogy 16,000 korona már együtt van. Ehhez járul még a magyar szí­nházi előadás bevétele. A főtitkár bejelentését a tanács örvendetesen tudomásul vette és igy az 1912 esztendőben a magyar footballsport egy páratlan eseménynyel lesz gazdagabb, amelyért a legteljesebb elismerés illeti annak érdemi szerzőjét Steiner Hugó főtitkárt.

(Sportvilág, 1912. április 29.)

Az olimpiai válogatott futball-csapat jelöltjei. A M. L. Sz. válogató-bizottsága ma este tartott ülésében a következő játékosokat jelölte ki, mint a kikből össze fogják állí­tani a Stokholmba küldendő válogatott csapatot. Kapuvédő: Domonkos, Zsák. Hátvédő: Payer, Rumbold, Révész, Hegyi. Födözet: Károly, Vágó, Szuri, Bródi, Biró, HIavay, Blum, Kertész III. Csatázó: Borbás dr., Schlosser, Koródy, Pataki, Sebestyén, Kertész II., Gálos, Salamon, Kertész I , Bodnár, Fekete, Maly, Weisz Frigyes, Tóth István, Mészáros, Gutman, Kovács (Törekvés), Kovács (N. S. K.) A szövetség a M. O. B. utján az itt fölsorolt játékosokat fogja benevezni az olimpiászra. (…)

(Budapesti Hí­rlap, 1912. május 22.)

Korody hivatalos elfoglaltsága miatt nem megy az olympiádra. Ezt az elhatározást már közölte is a szövetséggel. Helyette Kertész Vilmos megy.

Két aktiv katonát (Szuryt és Payert) állí­tott be a MLSz a válogatott csapatba, hivatalosan kérelmet nyújtott be tehát a honvédelmi miniszterhez a két játékos szabadságolása iránt.

Pataki és Korody levélben bejelentették Herczog Ede szövetségi kapitánynak, hogy részint tanulmányaik, részint pedig hivatalos elfoglaltságuk miatt nem mehetnek ki az olympiádra. Sport körökben arról is beszélnek, hogy Schlosser se mehet ki, ami igazán súlyos veszteséget jelentene a magyar csapatra nézve.

(Sportvilág, 1912. június 10.)

SH-19120617-01A válogatott csapat útja. A magyar reprezentatí­v csapat vasárnap, június 16-án indul el az olympiai tornával kapcsolatos északi túrájára. A tizennyolc játékosból álló csapatot Kárpáti Béla elnök, Steiner Hugó főtitkár, Minder Frigyes pénztáros és Herczog Fde szövetségi kapitány kiséri. A válogató-bizottság által kijelölt csapatból egyedül Koródy fog hiányozni. A tartaléknak beállí­tott kitűnő center helyett Kertész II. vesz részt a túrában. A reprezentativok közül baj volt Patakyval is. A mai napig kétes volt az utazása, Herczog szövetségi kapitány ma délelőtt elhárí­totta a kiutazása elé gördült akadályokat. Domonkos László fölépült a legutolsó szereplésén szenvedett sérüléséiről s igy résztvehet ő is a túrában. A terv szerint mindenik meccsen ő lesz a kapuban s csak Moszkvában fogja Zsák Károly, a 33-asok kapuvédője helyettesí­teni. (…)

Az MLSz húsz játékost visz az olympiai játékokkal kapcsolatos külföldi túrájára.

(Nemzeti Sport, 1912. június 16.)

A válogatott csapat elindulása. Vasárnap déli óra 20 perckor indul hosszú nagy utjára a magyar válogatott csapat. A legutolsó határozatok szerint a következő játékosokat viszi a Magyar Labdarugók Szövetsége: Domonkos, Zsák, Rumbold, Payer, Révész, Szury, Károly, Bródy, Biró, Vágó, Blum, Sebestyén, Bodnár, Pataky, Schlosszer, Borbás, Tóth (Potya), Fekete és Kertész II. (…)

(Pesti Hí­rlap, 1912. június 16.)

A magyar válogatottak elutazása. Vasárnap délben 12 óra 20 perckor indult el nagy útjára a magyar válogatott csapat. A közönség szeretete talán egy alkalommal sem nyilvánult meg a nemzeti dicsőségért harcba induló sportifjakkal szemben olyan nagy mértékben, mint éppen most. Közel ötszáz főnyi közönség jelent meg az elutazásnál, hogy kedvenceinek búcsút mondhasson. A Magyar Labdarugók Szövetsége részéről Kárpáti Béla elnök, Röser Edvin alelnök és Steinhübl Ödön titkár jelentek meg a bucsuzásnál, a kik megosztották a rendezkedés nehéz munkáját a csapatot kisérő Steiner Hugó főtitkárral, Minder Frigyes pénztárossal és Herczog Ede szövetségi kapitánnyal. Egy lefoglalt, kocsiban helyezkedtek el a játékosok, mig a második kocsi bérelt szakaszait a kí­sérők foglalták el. Az útnak indult játékosok névsora a következő: Domonkos, Rumbold, Payer, Bí­ró, Vágó, Blum, Sebestyén, Bodnár, Pataky, Schlosser, Borbás, Zsák, Révész, Bródi, Koródy, Szűri, Kertész II., Tóth. A kí­sérők táborát a M. L. Sz. funkcionáriusa mellett számos sportsmann és újságí­ró alkotja, a kik között ott van munkatársunk, Kiss Gyula is, a ki a válogatott csapat útjáról és szerepléséről, valamint a stokholmi olimpiai versenyekről tudósí­tja lapunkat.

Az elindulás előtt Kárpáti Béla lelkesí­tő szavakat intézett az utrakelő futballistákhoz, a kiknek nevében Steiner Hugó köszönte meg a közönség ovációját. Lauber Dezső szavai után. a ki a M. O. B. üdvözlését tolmácsolta, útjára indult a vonat, a melynek ablakaiból a nemzetiszinü zászlócskák egész erdeje hajladozott az éljenző közönség felé.

(Budapesti Hí­rlap, 1912. június 18.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

04.20.17:00 TV:M4Sport
OLDALAK
04.24.20:00 TV:M4Sport MK elődöntő
04.28.17:45 TV:M4Sport
05.05.18:30 TV:M4Sport
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ