Huszonöt éve lépett a nyilvánosság elé az FTC futballcsapata

„Március 25-én a szerdai ünnepnapon lesz 25 éve, hogy a Ferencvárosi Torna Club, egyik legnagyobb sportegyesületünk, legelőször lépett a nyilvánosság elé egy futballmérkőzés keretében. Az FTC ezt a napot választotta negyedszázados működésének megünneplésére. Ezen a napon délelőtt fél 10 órakor újra kiáll mérkőzésre a soroksári úti régi pályáján akkori ellenfelével: az Óbudai Torna Egylettel. Mind a két klub a 25 év előtti öreg játékosait szerepelteti az ünnepi meccsen, amellyel egyidőben a két klub mostani ifjúsági csapatai is mérkőzni fognak az üllői úti pályán. A mérkőzések után az üllői úti pályán megkoszorúzzák a Springer emlékszobrot, majd 11 órakor ugyanott, a tornateremben tartják meg a jubiláris dí­szközgyűlést, amelyen a klub régi harcosai közül számos tiszteletbeli tagot és örökös bajnokot fognak választani. Az FTC jubiláris lakomáját kedden este 8 órakor a Ví­gadó első emeleti termében tartja. Az ünnepségekre a klub minden jelenlegi és volt tagja hivatalos, ha esetleg a cí­m hiányában meghí­vót nem is kapott. A bankettre terí­tékjegyet a klub irodájában, vagy esténként a háznagynál, a Ferenc körúti Széchenyi kávéházban lehet váltani.”

(Sporthí­rlap, 1925. március 22.)

Balra csí­kos mezben Gabrovitz Kornél, mellette Kovács

„Az alapí­tásának huszonötödik évfordulóját ünneplő FTC előtt az egész magyar sporttársadalom hódolt a Ví­gadóban kedden este lefolyt ünnepi lakoma keretében. Az OTT, a MOB, a különböző szövetségek és sportegyesületek képviselői adtak kifejezést az elismerésnek, amely méltán megilleti az FTC-t fényes múltjáért, a lelkes munkával kiví­vott pozí­ciójáért s mindazokért az érdekekért, amelyeket a klub maga teremtett negyedszázadon át a magyar testedző sport javára. A szónoklatok áradatában csak kiérdemelt dicséretek hangzottak el, s a megbecsülés és hála szavainak el kell jutni mindazoknak a lelkébe akik a fényes estén személy szerint meg nem jelenhettek, de akiknek kimagasló történelmi szerepük volt az FTC életében, fejlődésében és naggyátételében. A lakoma első szónoka. Gschwindt Ernő dr., az FTC elnöke volt, aki nagy figyelemmel hallgatott szép beszédben méltatta annak a jelentőségét, hogy 25 évvel ezelőtt néhány lelkes ember a sport kultiválására és fejlesztésére egyesületet alapí­tott Karafiáth Jenő az OTT nevében köszöntött. A beszéd végén ezt mondta: Az FTC alapí­tói a sport tisztaságát í­rták 25 évvel ezelőtt zászlójukra és ennek a célnak elérésében mindig maguk mellett fogják találni őt és a Testnevelési Tanácsot.

Andrássy Géza, a MOB elnöke, az ifjúsági testnevelés fontosságát hangoztatta. Földessy János dr., az MLSZ nevében művészi kivitelű hatalmas emlékplakettet ad át az FTC-nek, amelyről elismerőleq állapí­tja meg, hogy mindig egyik főtámasza volt az MLSZ-nek és a futballsportnak, egyszersmind úttörője is a külföldi sportérintkezés kiépí­tésének. Szieberth Jmre, a Birkózó Szövetség alelnöke, a magyar sport szerencséjének tartja, hogy az FTC akkor tűnt fel, mikor arra a magyar sportnak szüksége volt. Nagy hatása volt Sas Kálmán felszólalásának aki az MTK nevében üdvözölte a jubiláns klubot.

Múzsa Gyula a MAC nevében gyönyörű ezüstserleget nyújt át az FTC vezetőségének és az Ezüstlabda korszakát jelöli meg az FTC aranykorának, amikor a ferencvárosi futballcsapat minden dí­jat megnyert ügy itthon, mint külföldön, amiért a csapata harcbaszállt.

Horváth János a KAOE, Szemző a zuglóiak nevében üdvözli az FTC-t. Langfelder Ferenc, az UTE és a futballbí­rók nevében, Hajós Alfréd pedig annak a BTC-nek a képviseletében üdvözölte a jubiláns klubot, amelyből kis túlzással tulajdonképpen az FTC alakult.

A Vasas nevében Lapsánszki elnökségi tag köszöntött.

Az FTC részéről Melly Béla köszönte meg az üdvözleteket, majd Gschwindt Ernő záróbeszédében néhai Springer Ferenc, az FTC megalapí­tója és elnöke emlékének áldozott néhány kegyeletes szóval.”

(1925. március 24.)

„Az FTC negyedszázados jubileumának délelőtti ünnepségei az FTC és az OTE ifjúsági csapatainak mérkőzésével az üllői úti pályán kezdődtek. A mérkőzést a zöld-fehérek ifijei nyerték a jubileumi hangulathoz méltóan 4:1 arányban.

Ez alatt 22 részben már dereshajú, de ifjú szí­vű sportember, az FTC és az OTE 25 év előtti első csapatainak 6—6 tagja kiegészí­tve a legelső időkben már játszó, ma már valóban öreg fiúkkal átkocsizott az FTC régi pályájára, a Soroksári úti, jelenleg KAOE pályára, ahol a KAOE teljes elnöksége üdvözölte a 25 éves FTC-t és átnyújtotta a KAOE — babérkoszorúzta labdát ábrázoló — hatalmas bronzplakettjét. A fotográfusok és mozioperatőrök seregének elvonulása után megkezdődött a kétszer 10 perces futballmérkőzés a 25 évvel ezelőtti bí­ró Kakas Gyula sí­pjelére. Az FTC összeállí­tása ez volt: Weisz István — Gabrovitz E., Gabrovitz K. — Taffel, Soóky, Békés — Kovács, Mertl, Horváth, Aczél, Hahn.

A kétszer 10 perces mérkőzésen úgy mint 25 évvel ezelőtt, ismét az OTE volt többet frontban, és úgy mint akkor, ismét 1:0-ra győzött. A gólt az első félidő 6. percében Hellmich rúgta.

tpi-19250325-orokos-bajnokVisszatérve az új FTC pályára, az ünneplő közönség jelenlétében megkoszorúzták a Springer emlékszobrot. Itt dr. Köncs Boldizsár mondott magasszárnyalású beszédet. Ezután következett az FTC zsúfolásig megtelt tornatermében az FTC ünnepélyes dí­szközgyűlése. Gschwindt Ernő elnök megnyitó beszéde után Vantsó Gyula dr., a 25 év történetét, Horváth Ferenc pedig az FTC negyedszázados működését méltatta. Ezután a klub hervadhatatlan munkásságukért és eredményeikért örökös bajnokul választotta meg a következő tagokat:

Blum, Borbás dr., Bródy, Gorszky, Manglitz, Pataki, Rumbold, Tóth, Weinber, Weisz és Ungár labdarúgókat.

Váczi, Domonkos, Abonyi, Ádám-fivérek, Fazekas, Wenk, Liebner dr., Klauschek, Nádas úszókat és ví­zilabdázókat.

Kóczán, Palotai, Stolmár, Szablár, Némethy, Toldi, Serf, Horn, és Manglitz (!) atlétákat, valamint a birkózó szakosztályból Badót, a tenisz és jégszakosztályból Ordódyt, a kerékpározók közül pedig Pirity Jenőt.

Tiszteletbeli tagok lettek: Weisz István, Gabrovitz Kornél, Békés Artúr, Gráf József, dr. Keöncs Boldizsár, dr. Hecht Ernő, dr. Melly Béla, Horváth Ferenc, Malaky Mihály, Maillinger Béla, Mattyók Aladár és dr. Schneider Béla.

Végül az utolsó években kifejtett hatalmas munkásságukért jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak Gschwindt Ernő elnöknek, Szigeti Imre alelnöknek, és dr. Springer Ferenc főtitkárnak. A közgyűlés a közönség szűnni nem akaró tapsvihara közepette oszlott szét.”

(1925. március 25.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
04.02.16:30 M4 Sport
04.08. 19:30 M4Sport
04.15. 00:00 M4 Sport
Categories
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső