Kizárták az FTC-t a hadibajnokságból!

„Az MTK—FTC mérkőzés ügye lekerül a napirendről: az MLSZ intézőbizottsága egyhangú határozattal kirekesztette az FTC-t a bajnokságból, s összeredményeit érvénytelení­tette.”

Az MLSz intézőbizottságának egyhangu határozata

Az MTK – FTC mérkőzés ügye lekerült – legalább egyelőre a – napirendről: az MLSz intézőbizottsága a mult héfőn tartott ülésén egyhangu határozattal kirekesztette az FTC-ét a hadibajnokságból s összeredményeit érvénytelení­tette.

így kellett az MLSz intézőbizottságának határoznia a hadibajnokság kií­rásának feltételei alapján, amelyeket az FTC is ismert s amelyiknek alá is vetette magát akkor, amikor a mult év nyarán az 1917/18. évi hadibajnokságra benevezett.

Az í­télet, bár szenzációs nem hat meglepetésként. Tudta ismerte mindenki, maga az FTC is, az MLSz hadibajnoki szabályzatának idevágó rendelkezéseit; el kellett készülnie tehát arra, hogy a szabályokat mindenkor és mindenben szigoruan betartó uj rezsim nem fog a zöld fehér szí­nekkel szemben sem kivételt tenni, ha nem alkalmazkodik azokhoz.

Az idők mulását és változását saját kárán át tapasztalja és érzi most meg a magyar labdarugósport egykor vezető egylete, az éveken át diadalmas FTC, mely az utóbbi évekre vakon rohant előre, nem tekintett se jobbra, se balra s egy valóban szép és nemes, de senkitől sem fenyegetett gondolat: az amatőr labdarugósport vértanui halált szenvedett mártí­rjának szerepében tetszeleghet önmaga előtt.

Őnmaga előtt csak: mert a biztosan bekövetkező bomlás utján az exbajnokcsapatot nem kí­séri általános részvét és megilletődés. Fájdalommal tölti el talán minden igaz sportember szí­vét, az annyi dicsőséget és babért szerzett zöld-fehér szí­neknek bukása, de ez csak a multnak szól, mert a jelen idők minden valamire való ismerője tisztán látja az eseményeket: üdvözlés, erőszak itt nem történt, csupán az MLSz egy renitens tagját érte megérdemelt büntetés, mely azt hitte, hogy a multban szerzett érdemei különállást biztosí­tanak neki a szövetségben.

A kizárás követelményei:

Az FTC tehát az MLSz intéző-bizottságának határozata alapján kiválik a hadibajnokságból s csak barátságos és esetleges nemzetközi mérkőzésekre lesz utalva. Mindenki elképzelheti ezek után, hogy mi vár az exbajnok csapatra.

Bizonyos, hogy eddig hű közönsége, mely csapatának gyengébb formáját a folytonos katonai behí­vások folytán igazolva látta, számbelileg meg fog csappanni, mert a közönség a pályán jó sportot akar látni, már pedig ebben ezek után alig-alig lesz része.

Nem hinnők ugyanis, hogy az MLSz mostani gerincét alkotó nagyobb csapatok tódulnának – mint egykoru – az Üllői-uti pálya felé, melynek jövedelmezősége gazdájának elvakult sportpolitikája következtében erősen megcsappant.

A folytonos politikai harc s az ezeket követő támadások visszatartottak a csapatra is, melynek legjobb erői váltak ki. Ugy látszik, az FTC lejtőre került s ez, sajnos, nem felfelé, hanem le, az örvény, a biztos bukás felé vezet, s ennek nem első, s ha a vezetőség észre nem tér, nem is utolsó stációja az MLSz intéző-bizottságának határozata.

Az utóbbi évek sorozatos sportpolitikai baklövéseinek áldozata az FTC s csak attól tartunk, hogy nem lesz képes megállani ezen az uton. Sajnálattal konstatáljuk ezt mi a Sporthirlap hasábjain, melyek éveken át csak a zöld-fehér szí­nek pompás eredményit regisztráltak. Még nem késő, mert az elveszett pozí­ciót, hatalmat, – csapatok és tekintélyt vissza lehet szerezni évek komoly és céltudatos munkájával.

Tudjuk jól, hogy az FTC-ben tekintélyes számban vannak olyanok, a kik a klubjuk jelenlegi irányzatával elégedetlenek. Távol áll tőlünk, hogy egyesületek belügyeibe avatkozzunk, de a ferencvárosiak előbb aposztrofált tagjaihoz mégis kérő szóval fordulunk: lépjenek akcióba s mentsék meg az FTC-t a maguk és minden igaz sportember őszinte örömére.

*

(szerk: Az ügy előzményei röviden a következők voltak: A nagy port vert Schlosser-ügy legizgalmasabb napjaiban szenzációként pattant ki, hogy az FTC ellen vádló tanúként lépett fei Weinber János, a klub első csapatának játékosa, aki az FTC-ből szí­nleg kilépett és segí­tségére sietve Schlossernek, az FTC ellen súlyos bizonyí­tékokat helyezett kilátásba. Az MTK öröme azonban nem sokáig tartott, egy szép napon Weinber megjelent az FTC választmánya előtt, kijelentette, hogy hálátlan szerepére csak klubja iránti szeretete vezette, mert meg akart győződni, vajon tényleg segí­tik-e anyagilag az MTK-ban a játékosokat. Weinber állí­tása szerint az MTK-ban a játékosok pénzt kapnak — az akkori amatőr szellemben ez óriási vétségnek számí­tott! — s állí­tásának bizonyí­tásául le is tett az FTC választmánya előtt 542 koronát, amelyet az MTK egyik vezető tagjától mint „magánembertől” kapott, s igaz, hogy nem sportcélokra, hanem öccsének exhumálására. Az FTC választmánya erre határozatilag kimondotta, hogy az MTK-val minden sportbéli összeköttetést megszakí­t, s csapatát már az 1917. évi tavaszi mérkőzések során sem állí­totta ki az MTK ellen, hanem tiltakozásul a mérkőzést lemondta.

Az MLSZ intézőbizottsága erre az 1917—18. évi bajnokság feltételei közé azt a szigorú rendelkezést iktatta, hogy azt az egyesületet, amely csak egy mérkőzését is indokolatlanul lemondja, a bajnokságból törlik. Az FTC a szigorú szankciótól sem riadt vissza, s küzdött bebizonyí­thatatlan igazáért. A következmény, amely a kií­rás szerint teljesen jogos volt: „Az MLSZ intézőbizottsága egyhangú vélemény alapján az FTC a folyó évi bajnoki mérkőzésekből kizáratik, s összes eddigi eredményei megsemmisí­ttetik.”)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ