Nagy Fradista felmérés

000-felmeres

Bő két hónap feldolgozás után megszületett a fővárosi-országos felmérés eredménye! Rengeteg kitöltött kérdőí­v érkezett, országosan közel 2000, de a fővárosi adatok is verdesik alulról az 1000-et! Nem állí­tom, hogy reprezentatí­v a felmérés, de nagyságrendileg egészen biztos, hogy mértékadó lehet. Egyetlen ok miatt ferdülhetnek bizonyos adatok: az idősebb korosztályok száma lett alacsony minden felmérésben. Ez alighanem betudható annak, hogy 50 év felett, de főleg 70 év felett már nem mindennapos tevékenység az internetezés, ezért ehhez a korosztályhoz valószí­nűleg el sem jutott a felmérés lehetősége. Mert egészen biztos, hogy többen vannak az idősebb Fradisták annál, mint amit az eredmények mutatnak…

De a többi adatra minden bizonnyal lehet támaszkodni. Születtek érdekes és várható eredmények is, de lássuk is őket!

Nemek eloszlása

001-bp-nemek

Budapest | nemek eloszlása a fővárosban |

Viszonyí­tási alap nincs, nagy e a különbség vagy lehetne erőteljesebb is? Nem tudom. Az adatok önmagukért beszélnek, csak minden 10. szurkoló nő nemű Budapesten.

 

Magyarország | nemek eloszlása országosan |

Magyarország | nemek eloszlása országosan |

Az arány nem változik a budapesti eredményekhez képest.

 

Budapest-Magyarország – nemek eloszlása összehasonlí­tás

Budapest-Magyarország – nemek eloszlása összehasonlí­tás

Az összehasonlí­tásból kiderül, hogy az országos adatok néhány tizedet javí­tottak ugyan a nők arányain a Budapesthez képest, de összességében ez nem számottevő.

Korcsoportok eloszlása

 

Budapest | korcsoportok eloszlása a fővárosban |

Budapest | korcsoportok eloszlása a fővárosban |

Magyarország | korcsoportok eloszlása az országban |

Magyarország | korcsoportok eloszlása az országban |

Tökéletes korfa lenne, ha a társadalomra vetí­tenénk ki. Ifjak és középkorúak abszolút többségben, gyerekek-idősek száma arányosan csökken. Esetünkben azonban nem zárható ki, hogy az idősebb korosztály elterjedtebb internet használattal nagyobb számot ért volna el.

 

Budapest-Magyarország | korcsoportok eloszlása összehasonlí­tás |

Budapest-Magyarország | korcsoportok eloszlása összehasonlí­tás |

Az összehasonlí­tás ez esetben már mutat érdekességeket. Több korcsoportban is van eltérés. Gyerekeket tekintve országosan nőtt igazán az kisfradisták száma, ezzel párhuzamban lehet a 36-49 év közöttiek számának növekedése is. Hiszen a kisfradistáknak nyilván vannak szüleik is…  A másik ilyen párhuzam, ami viszont közel megegyező eredményt hozott országos és a fővárost tekintve is, az a 19-25 és az 50-69 évesekig tartó tartományok. A gyerek-szülő párhuzam nagy valószí­nűséggel jelenik meg itt is.
Alapvetően azonban kijelenthető, van utánpótlás szurkolókat tekintve, hiszen a potenciális majdani szülő korosztály – 19-25 – a szurkolók harmadát teszik ki, tehát ha ők tovább adják a Fradizmust, akkor nagyon sokáig fennmaradunk. Hiszen mi sose halunk meg… :)

Szurkolók eloszlása

 

Budapest szurkolóinak megoszlása

Budapest szurkolóinak megoszlása

Egy harmad – két harmad az arány. Itt várható eredmény született, abszolút többségben a pesti Fradisták.

 

Budapest szurkolóinak eloszlása kerületenként (%)

Budapest szurkolóinak eloszlása kerületenként (%)

Éppen ezért érdekes, hogy a válaszadók legnagyobb része (9,9 %) egy dél-budai kerületből került ki. A második helyezett IX. kerületet nem kell megmagyarázni. A térképen fel van tüntetve a stadion legkönnyebb megközelí­tését elősegí­tő 3-as metró és az 1-es villamos útvonala. Valamint a jelentős budapesti klubok stadionjai. A felmérést megelőzően én valamilyen olyan eredményt vártam, hogy pl. a IX. kerület körzetéből kerül ki a legtöbb szurkoló és tőle távolodva csökken. Gondoltam arra is, hogy azokból a kerületekből nyilván kevesebb szurkoló kerül ki, amiknek van “saját” csapata is. Született olyan ötlet is, hogy a metró-villamos útvonalak is befolyásolhatják az eloszlást. Az eredményeket látva igazán egyik gondolat sem nyert megerősí­tést…

Ami tisztán látszik, hogy a belváros a leginkább “kihalt” Fradistákat tekintve. I, V, VI, VII. kerület 0-4% között mozog. A másik jól körülhatárolható terület ami ennek az ellentéte, az Észak-Budapest. III, IV, XIII. kerület, de a XIV és II. kerület is meghatározónak nevezhető. Ezekben a kerületekben 5-8% között van a megoszlás.
Pest tengelye (XV, XVI, X, XIX, XX, XXIII. kerület) hasonlí­t a belvároshoz, sőt Dél-Pest még a 3%-ot sem éri el…

A metróvonalat tekintve láthatjuk, hogy nem meghatározó. A két “vége” sűrűn lakott, a “közepe” viszont egyáltalán nem számottevő. Árpád hí­d, Dózsa György úti megálló lehet igen aktí­v meccsnapokon… Ennél már jobbnak nevezhető a villamos hálózat, hiszen Észak-Budapestről indulva keresztül halad az összes jelentős kerületen, mí­g el nem ér a két legsűrűbben lakott kerületig. Tehát az 1-es villamoson alighanem sok Fradista érkezik meccsekre.

A rivális csapatok kerületeit tekintve viszont teljes csőd az elmélet. Egyedül a Honvéd kerülete (XIX) erősí­theti az elméletet, de hogy pont a legnagyobb rivális kerületéből, Újpestről kerül ki a szurkolók majd 7%-a az borí­t mindent… Vasas ugyanez a XIII. kerületben. Az MTK-t hagyjuk…

Mindezek ismeretében a térképet böngészgetve mindenki megállapí­thatja a saját magyarázatát az eloszlásra, amit én le tudtam szűrni, hogy a IX. és a XI. kerület földrajzi kapcsolata valamint az 1-es villamos útvonala lehet legnagyobb hatással a kerületek szurkolói számának megoszlására .

 

Magyarország szurkolóinak megoszlása

Magyarország szurkolóinak megoszlása

Kelet-Magyarország többségben, ennek okát tudjuk be annak, hogy Kelet-Magyarország területe nagyobb, mint nyugaté.

 

Magyarország szurkolóinak megoszlása megyénként

Magyarország szurkolóinak megoszlása megyénként

Teljes a Pest központúság. Budapesten a szurkolók több, mint negyede él (25,07%), de Pest megyével együtt már a 40%-ot is meghaladja az arány. Az ország többi része nagyjából arányosan oszlik el. A ritkább megyék a déli határ mentén vannak, a sűrűbben lakottak pedig az északi határ közelében. Győr, Komárom és Borsod alighanem a Felvidék közelsége miatt emelkedik ki jobban (4-5%) az átlagból (2-4%). Nógrád esete külön kezelendő, hasonló lehet Szabolcshoz és Baranyához, csak kirí­vóbb. Nyilván a salgótarjáni csapat ragadja magával a szurkolókat velünk szemben… Kelet-Magyarország előnyét egyébként nem csak a területi különbségek adják. Pest megye önmagában billenti a mérleg nyelvét Kelet-Magyarország felé. Éppen ezért elkeserí­tő, hogy nem tudjuk hosszú évek óta teltházakkal amortizálni a stadiont, hiszen a szurkolók közel fele 100 km, de inkább 30-40 km közelségben lakik a fővárostól, egyszóval a távolság önmagában nem lehetne indok a távolmaradásra. Sok minden más igen, de ez nem… Ezért is örömteli, hogy két távolabbi megyéből is (Győr-Moson-Sopron és BAZ) szép számmal (4-5%) kerülnek ki még Fradi drukkerek.

Nemek kerületenkénti eloszlása

 

Magyarország szurkolóinak megoszlása

Nemek eloszlása a kerületekben

Amint az látható a grafikonon is, vannak “férfiasabb” és “nőiesebb” kerületek is. Lássuk ezeket nemekre lebontva!

 

Budapest férfi szurkolóinak eloszlása

Budapest férfi szurkolóinak eloszlása

 

Budapest női szurkolóinak eloszlása

Budapest női szurkolóinak eloszlása

Önmagában is érdekesnek nevezhető ez a szempont, hogy melyik a “legférfiasabb” kerület Budapesten. Az eredmény alapján az I. és a XX. kerület. Ám ha ezt összevetjük a szurkolók általános eloszlásával, akkor azt láthatjuk, hogy ez a két kerület az egyik legkevesebb Fradi szurkolóval rendelkező kerület. Na de ezek a drukkerek viszont mind férfiak! A XVII. kerületben is túltengnek a hormonok, a többi kerület – négy kivételével – viszont tartja a 90%-os átlag értéket.

Érdekes, hogy a legnőiesebb kerületet tekintve is van egy izgalmas párhuzam a szurkolók általános eloszlásával kapcsolatban. Az V. kerület sem a Fradi szurkolók számáról hí­res, de akik ott vannak, azoknak a harmada a gyengébb nemet képviselik. Még izgalmasabb, hogy a IV. kerület – ami szép számot produkált az általános eloszlás során – is gazdag női szurkolókban. Az újpesti drukkerek közül minden 5. nőnemű! Bátor hölgyekről beszélhetünk, ez nem kétséges.

Nemek megyénkénti eloszlása

 

Nemek eloszlása a megyékben

Nemek eloszlása a megyékben

Amint az látható a grafikonon is, a megyék esetében jóval kisebb eltérések vannak a “férfiasabb” és “nőiesebb” megyéket illetően. Budapesten 30%-os különbségek is voltak, országosan ez a szám max 14-15%. Lássuk ezeket is nemekre lebontva!

 

Magyarország férfi szurkolóinak eloszlása

Magyarország férfi szurkolóinak eloszlása

Magyarország női szurkolóinak eloszlása

Magyarország női szurkolóinak eloszlása

Természetesen a kisebb eltéréseket is lehet aszerint ábrázolni, hogy melyik a legférfiasabb megye. így született meg az eredmény, hogy a Kecskemét központú Bács Kiskun megyénél nincs férfiasabb megye kerek egy országban! De Fejér és BAZ megyét sem kell félteni. Jelentős logikát nem tudtam felfedezni a nők-férfiak országos eloszlásának okát tekintve. Az látható leginkább, hogy Kelet-Magyarországon több férfi drukker van és a nyugaton jelentősebb a női szurkolói létszám. Főleg Veszprém megyére lehetnek büszkék a hölgyek, hiszen onnan szép számmal érkeznek meccsre.
Emlí­tettük az általános eloszlásnál, hogy Csongrád és Baranya az utolsók között vannak a szurkolói számot tekintve. Nőket tekintve országosan hasonló szerepet töltenek be az eredmény szerint, mint Budapesten Újpest vagy az V. kerület. Kevés drukker van ezekben a kerületekben/megyékben, de az átlag megoszláshoz képest többen vannak a nők. (9-10 % helyett 12-14%). Ide sorolható még Nógrád esete is, hiszen ott van a legkevesebb zöldvérű drukker az országban, de közöttük is nagyobb eséllyel találunk nőket, mint mondjuk Békésben.

Korcsoportok kerületenkénti eloszlása

 

Budapest | 0-13 közötti korosztály |

Budapest | 0-13 közötti korosztály |

Budapest | 14-18 közötti korosztály |

Budapest | 14-18 közötti korosztály |

Budapest | 19-25 közötti korosztály |

Budapest | 19-25 közötti korosztály |

Budapest | 26-35 közötti korosztály |

Budapest | 26-35 közötti korosztály |

Budapest | 36-49 közötti korosztály |

Budapest | 36-49 közötti korosztály |

Budapest | 50-69 közötti korosztály |

Budapest | 50-69 közötti korosztály |

Budapest | 70-x közötti korosztály |

Budapest | 70-x közötti korosztály |

Ezek a grafikonok önmagukért beszélnek. Mely korosztály melyik kerületben él legnagyobb vagy legkisebb számban. Kerületenként lehet böngészni az eredményeket.

Korcsoportok megyénkénti eloszlása

 

Magyarország | 0-13 közötti korosztály |

Magyarország | 0-13 közötti korosztály |

Magyarország | 14-18 közötti korosztály |

Magyarország | 14-18 közötti korosztály |

Magyarország | 19-25 közötti korosztály |

Magyarország | 19-25 közötti korosztály |

Magyarország | 26-35 közötti korosztály |

Magyarország | 26-35 közötti korosztály |

Magyarország | 36-49 közötti korosztály |

Magyarország | 36-49 közötti korosztály |

Magyarország | 50-69 közötti korosztály |

Magyarország | 50-69 közötti korosztály |

Magyarország | 70-x közötti korosztály |

Magyarország | 70-x közötti korosztály |

Ezek a grafikonok is önmagukért beszélnek. Mely korosztály melyik megyében él legnagyobb vagy legkisebb számban. Megyénként lehet böngészni az eredményeket.

Átlagéletkorok

Az előző kördiagramoknál érdekesebb és informatí­vabb lehet az átlag életkorokat figyelembe vevő térképek.

 

Budapest kerületeinek átlag életkora

Budapest kerületeinek átlag életkora

Magyarország megyéinek átlag életkora

Magyarország megyéinek átlag életkora

Ezek már feldolgozhatóbb eredmények. 24 és 34 év között mozog a budapesti életkorok átlaga. Az országos ennél kicsit magasabb, 26-34 évig terjed. Nagyon érdekes azonban, hogy az országos eredményeket tekintve Budapest a legfiatalabb alig 27 éves átlaggal. Nyugat-Magyarország jóval fiatalabb a keletinél, főként ÉNY-Magyarországnak köszönhetően. DK-Magyarország a legidősebb átlagban.

Budapest pont ellentétesen osztható fel. A nyugati, budai oldal az idősebb, a pesti területek a fiatalabbak. A XII. és a II. kerület (Hegyvidék, Rózsadomb, stb..) a legmagasabb átlagéletkorral rendelkező kerületek, a belváros hozza a 30-as átlagot és Pest széle felé haladva fiatalodik a korosztály.

Fradisták a bolygón…

 

Szurkolók megoszlása a Földön

Szurkolók megoszlása a Földön

Több, mint 10%-a a Fradistáknak bizony nem az anyaországban él… Legnagyobb részben Felvidékről kerültek ki ilyen társaink (3,39%), Kárpátalja (Ukrajna – utólag is elnézést kérek, hogy a kérdőí­vben Ukrajnaként volt feltüntetve) is szép számmal (2,10%) rendelkezik zöld-fehér szimpatizánsokkal és Erdély is szorosan ott van még az 1% fölöttiek között. A máshol Európában kategória majd 100%-ban a Brit szigeteket takarja, főként Angliát és írországot. De van Új-Zélandon, Kanadában, sőt Ázsiában is szurkolónk.

————————————————————-


Összességében kiderül a felmérésből, hogy, idősek-fiatalok, ifjak és középkorúak egyaránt vannak a szurkolók között. Egészséges korfát alkotunk mi zöldek és a nőket sem hagyjuk ki, sőt. A fiatalabb korosztály nagy részét jelentik a hölgyek az átlagos arányhoz képest. Országosan és a fővárost tekintve is mindenhol képviseltetjük magunkat és sokkal kevesebb az olyan megye/kerület, ahol nagyon kevesen vagyunk ahhoz képest, mint ahol jelentős létszámban vagyunk mi, Fradisták.

Bolygónk minden földrészén találkozhatunk testvérünkkel – a felmérés szerint Afrikában nem, de egészen biztos van ott is legalább egy fradista – Ázsiától Amerikáig, Óceániától Európáig.

Egy szóval kiderült az, amit eddig is tudtunk: mi mindenhol ott vagyunk!

És talán még sok más érdekesség is.

Köszönöm ezúttal is minden szurkolónak, aki segí­tett, hogy megszülethessen ez a társadalomkutatás és megtudjunk sok információt a Fradizmus elterjedtségéről.

-luckystriker-

 

5 hozzászólás a(z) Nagy Fradista felmérés bejegyzéshez

  • Remek kutatás, mindiig meg tudtok lepni valami briliáns munkával. Gratulálok és szí­vből köaszönööm.
    Egy a VIII.-kerületi FRADSTÁK közül. Laci

  • Tényleg jó kis anyag lett, bár ha jól értem, akkor önkitöltéses kérdőí­vről van szó, amit innen a honlapról lehetett letölteni? Mert akkor semmiképpen sem a Fradistákról tudtunk meg ezt azt, hanem a honlaplátogatókról. Ha több helyen volt kitéve, akkor meg azon helyek látogatóiról kaptunk, tényleg nem reprezentatí­v képet, akik az adott helyeket látogatják. Ha mindez csak a neten zajlott, akkor durván nevezhetjük a netes fradisták szociográfiájának az anyagot. Grat!

  • Nagyszerű, érdekes és tanulságos anyag. Ahhoz, hogy igazából véleményt formálhassak, néhányszor még át kell tanulmányozni. Gratulálok Lucky!

  • Annak örülök, hogy az “én” XI. kerületem ilyen szépen szerepelt. Ennek történelmi okai is vannak, ám annak boncolgatására nem elég egy hozzászólás…
    Azzal egyetértek, hogy az én 70 körüli (feletti) korosztályomból sokkal kevesebben neteznek, mint mondjuk az akár csak 10 évvel fiatalabbak.

  • Szerény becslésem szerint ha van élet a földön kí­vül,az ufonauták 10-12%-a Fradistának vallaná magát.A cikk mindenesetre nagyon érdekes,köszönet érte!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

05.19.20:15 M4 Sport
OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ