Schlosszer Imre az MTK-ban

A játékosok vándorlásának, klubcserélgetésének és a régi zászlótól való elpártolásának históriájának minden eddigit fölülmuló szenzáció erejével hat Schlosszer Imrének átlépése az MTK-ba. Ha valaki a decemberi átigazolások ötletéből arra kért volna, eszeljek ki valami átigazolási lehetetlenséget, talán Schlosszernek az FTC-ből az MTK-ban való átlépését emlí­tettem volna meg, mint a legképtelenebb esetet.

Schlosszer Imre neve, karrierje, egész lénye annyira összeforrott az FTC-vel, hogy szinte álmodni sem lehetett volna arról, a mi most még is bekövetkezett. Oly megszokott jelenség volt Schlosszernek karakterisztikus alakja az FTC csapatában, hogy már el sem lehetett képzelni nélküle éppen ugy, mint Schlosszert a zöld-fehér dressz nélkül.

A klubhűség mintaképét láttuk Schlosszer Imrében s kí­vülről nézve a dolgokat, azt hittük, hogy a kapocs közötte és klubja között, megszakí­thatatlan.
A csalódásnak keserűségét érezzük tehát most Schlosszerral szemben csak ugy, mint az FTC-vel szemben, mert megfosztottak egy illuziótól, hogy játékos és egyesület között megszövődnek az elválaszthatatlanság szálai, a melyek kicsiben azonosak a hazafiui szeretettel, a család iránt való hűséggel és mindazzal az emberi tulajdonsággal, a mi a hűség fogalma alá esik.

Mi, és velünk együtt igen sokan lesznek, a kik töprengünk Schlosszer nagy elhatározásán és keressük a nyitját eljárásának. Azt, hogy Schlosszer kilép az FTC-ből, könnyen meglehet érteni, mert hisz adódhatnak okok, a melyek olyan lépésre késztethetnek játékost. Abba is könnyű szí­vvel belenyugodnánk, hogy más egyesületet boldogí­t belépésével és játékával. Sem elmélkedésre, sem megállásra nem késztetett volna ez a klubcsere. Kilépett, belépett, pont.

De nem lehet elsiklani azon tény mellett, hogy éppen abba a klubba lépett be, a mely a legtávolabb áll a régi klubjától, hogy belépett az MTK-ba, a mely riválisa, legnagyobb ellenfele, hosszu időn át egyenesen ellensége volt az FTC-nek. Miért tette ezt Schlosszer, mi késztette erre a sportmorál tekintetében boncolgatásra alkalmaz eljárásra.

Talán azért választotta uj otthonának a régi ellenség házát, hogy mélyebbre ássa a szakadékot, a mely közötte és az FTC között támadt. Vagy a győzelem, a dicsőség szomjusága hajtotta a frappáns lépésre. A győzelem dicsősége, a mely az FTC-től távolodni látszik. A kérdésre, a melyet velünk együtt föltesz az egész magyar sporttársadalom, magunk megadni a választ nem tudjuk, azt állí­tjuk és valljuk, hogy Schlosszer pálfordulása nem lesz hasznára a footballsportnak, mert a közönség széles rétegeiben fogja a csalódás érzését ébreszteni…

Schlosszert – állí­tólag – az FTC-ben vele szemben tanusí­tott bánásmód késztette a kilépésre s már két esztendő óta forrott benne az elhatározás, a melyet most megvalósí­tott.

Belépésre még novemberben jelentkezett az MTK-nál, a mely erről értesí­tette az FTC-ét. Az MTK legutolsó választmányi ülésében föl is vette már tagjai sorába s átigazolási í­ve december 15-én az MLSz elé kerül.

Schlosszer a mult hét egyik délutánján megjelent a Habsburg-kávéházban is, a hol helyet foglalt az MTK-asztal mellett és uj tagtársaival az MTK csapatának jövő összeállí­tásáról beszélgetett..

Istenem, milyen furcsa is mindez, de hát – Tempora motaniur.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ