Stadion-jövő a múltból 9. rész – VI. pályázat

Egy terv, amely megvalósult

Kommentár nélkül tesszük közzé az elmúlt bő tí­z év Üllői út 129. sz alatti stadion épí­tési terveket, esetenként az épí­tés tényének kijelentőmódban történő közlését, annak ütemezési terveit.

2008
Az Esplanade a pályázat nyertese

™¦ ™¦ ™¦
Szerdán kií­rhatják az új pályázatot

2008. január 18.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Ferencvárosi Torna Club vezetői pénteken megvitatták a Fradi-pálya értékesí­tési eljárásának eredményhirdetésével kapcsolatban kialakult helyezet és arra a megállapí­tásra jutottak, hogy az eredménytelenség egyik félnek sem felróható okokból következett be.

Ez áll abban az MTI-hez eljuttatott közleményben, amelyet az MNV részéről Tátrai Miklós vezérigazgató, az FTC-től Rieb György elnök, a pályázó Esplanade Real Estate Ingatlanforgalmazó Kft.-től Szász András, az FTC Pártolói Egyesülettől pedig Kari Attila í­rt alá.

Az állásfoglalásból kiderül, Tátrai és Rieb közösen felkérik az angol üzletembert, Kevin McCabe-et, hogy magyarországi cégén, az Esplanade-en keresztül az új pályázaton is vegyen részt. Mindketten megerősí­tették: céljuk az Üllői úti ingatlan mielőbbi sikeres értékesí­tése, az eddigi feltételrendszerrel azonos módon.

A közlemény leszögezi: a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács jövő szerdai ülésén várhatóan meghí­vásos értékesí­tési eljárást í­r majd ki, amelynek keretében akár egy hónapon belül megvalósulhat az értékesí­tési tranzakció.

™¦ ™¦ ™¦
Több mint ezer tüntető a Pénzügyminisztériumnál

2008. január 19.

Több mint ezer ferencvárosi szurkoló gyűlt össze szombat délután a Pénzügyminisztérium budapesti székháza előtt.

A drukkerek azért tüntettek, mert szerdán a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) érvényesnek, de eredménytelennek nyilvání­totta azt a pályázatot, amelyet Kevin McCabe angol üzletember magyarországi cége, az Esplanade Real Estate Ingatlanforgalmazó Kft. tett az FTC Üllői úti, hat plusz két hektáros ingatlanegyüttesének tulajdonjogára.

Az eseményen – amelyen a szurkolók egy hivatalos petí­ciót nyújtottak át Pichler Ferencnek, a tárca sajtófőnökének – felszólalt Hélisz József, a Ferencvárosi Baráti Kör elnöke, Magyar Balázs, a Ferencváros Szurkolók Szövetségének (FSzSz) elnöke, Boros Bánk Levente, az FSzSz alelnöke, valamint Gyarmati Dezső, a klub olimpiai bajnok ví­zilabdázója.

Veres János pénzügyminiszter jelenleg nincs Budapesten, de amint visszaérkezik, átadom neki a petí­ciót, és néhány napon belül megszületik rá a válasz – mondta az MTI-nek Pichler.

Mindaddig, amí­g az állam nem rendezi a Ferencváros helyzetét, fennáll a gyanúja annak, hogy egy kormányközeli személynek készí­tik elő a terepet, hogy fillérekért hozzájuthasson az ingatlanhoz.

Szeretnénk, ha a következő, meghí­vásos pályázaton Kevin McCabe cégét is figyelembe vennék, és néhány héten belül eredmény születne – mondta Boros Bánk Levente.

Ugyan az angolok a szerdai eredményhirdetést követően jelezték, hogy nem kí­vánnak még egyszer pályázni, Boros Bánk azt mondta: már kapott olyan jelzéseket a britektől, amelyek bizakodásra adhatnak okot.

A fanatikusok többsége egyébként éppen McCabe-ben látja a megmentőt: sokan olyan transzparensekkel érkeztek a Pénzügyminisztériumhoz, amely a szigetországi üzletembert buzdí­tja.

™¦ ™¦ ™¦
Csak korábbi pályázókat hí­vjon az MNV

2008. január 22.

Az FTC elnöksége keddi rendkí­vüli ülésén egyhangúlag úgy határozott: felkéri a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az Üllői úti ingatlanegyüttes tulajdonjogának értékesí­tésére szerdán kií­rásra kerülő pályázatra olyan érdekelteket hí­vjon ajánlattételre, akik már a korábban kií­rt pályázati felhí­vást és dokumentációt megvásárolták.

™¦ ™¦ ™¦
Kií­rták a hatodik pályázatot

2008. január 23.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) szerdai ülésén határozatot hozott az Üllői úti FTC-ingatlan értékesí­tési eljárásának kií­rásáról, immár hatodik alkalommal. A zártkörű pályázatra azok a cégek kapnak meghí­vást péntekig, amelyek az eddigi öt alkalommal már pályáztak vagy kaptak meghí­vót – hangzott el a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. székházában tartott sajtótájékoztatón.

Fontos elemek változtak meg, olyanok, melyekért korábban is harcoltunk, hiszen sportszakmai véleményt formálhatunk az ügyben – nyilatkozta Rieb György, az FTC elnöke.

A kií­rásban újdonságként szerepel, hogy a vevőnek február 13-ig sportszakmai koncepciót kell benyújtania, valamint garanciát kell vállalnia arra, hogy 25 évig használati lehetőséget biztosí­t az FTC szakosztályai részére. Sikeres pályázat esetén eredményhirdetés február végére várható.

A sportszakmai koncepcióban elvárjuk, hogy a pályázó, különösen a labdarúgásban jártas legyen, megfelelő tapasztalatokkal bí­rjon és mutasson be egy jövőképet a klubról” – folytatta Rieb, majd hozzátette: kilenc hónapos munkássága alatt ez a negyedik kií­rt pályázat, és reméli, február végére megmenekülhet a Ferencváros. Az NVT és az FTC ebben a pályázatban közösen dolgozik, a klub megfigyelőket küldhet, akik lépésről lépésre tanulmányozhatják a beérkezett anyagokat, később pedig tanácsaikkal segí­thetik a döntést meghozó testületet.

A kií­rásban továbbra is szerepel, hogy a győztesnek az Albert Stadiont két éven belül legalább 1,2 milliárd + áfa értékben fel kell újí­tani, hogy az megfeleljen a Nemzetközi (FIFA) és az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) előí­rásainak is, s az FTC tulajdonában lévő FTC Labdarúgó Zrt. összesen mintegy 20 millió forint névértékű részvénycsomagját legalább 800 millió forintért megvásárolja. Ezen túl a befektetőnek vállalnia kell, hogy az FTC létesí­tményhasználati jog megváltásáért legalább 1,5 milliárd forint plusz áfát fizet az FTC részére.

™¦ ™¦ ™¦
Minden meghí­vott pályázó átvette az í­rásos anyagot, McCabe újra indul

2008. január 28.

Mind a 13 meghí­vott pályázó átvette az Üllői úti FTC-ingatlan értékesí­tésére immár hatodik alkalommal kií­rt pályázat í­rásos anyagát, közülük a legutóbb jelentkező Kevin McCabe, a Sheffield United tulajdonosa már jelezte, ő ismét indul.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy péntekig valamennyi meghí­vott átvette a dokumentációt, ugyanakkor arról számolt be, hogy egyelőre – vélhetően az idő rövidsége miatt – hivatalosan még senki nem jelentkezett.

Száraz Gábor hozzátette, az í­rásos pályázat már olvasható az MNV honlapján, illetve megjegyezte, az eredetileg február 13-ára kií­rt leadási határidőt 9-ére, azaz a törvény által engedélyezett legkorábbi napra kí­vánják előrehozni, s ennek jelenleg vizsgálják a jogi lehetőségeit.

Rieb György, az FTC elnöke vasárnap arról számolt be a klub honlapján, hogy McCabe ismét pályázik.

Mondhatom úgyis, hivatalos információ, hogy Kevin McCabe cége részt kí­ván venni a következő pályázaton is. Ezt ő maga jelentette be – mondta Rieb, aki jelenleg több ferencvárosi vezető társaságában Sheffieldben tartózkodik és hétfő este érkezik vissza Magyarországra.

Sikeres pályázat esetén eredményhirdetés február végére várható.

™¦ ™¦ ™¦
A Neuchatel 2007 májusában megvette a klub részvényeit

2008. február 1.

Sallai József, a Ferencváros Üllői úti ingatlanjára korábban pályázó Neuchatel Financial Ltd. magyarországi képviselője pénteken azzal kereste meg az MTI-t, hogy 2007 májusában megvették a klub részvényeit, í­gy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) szerinte jogtalanul í­rta ki az ingatlanra és a klub megvételére vonatkozó ötödik és hatodik pályázatot.

Mivel a Neuchatel Financial tavaly májusban megvette a Ferencváros részvénycsomagját, í­gy arra az állam nem í­rhatott volna ki pályázatot. Az általam képviselt cég még Dámosy Zsolttal kötött szerződésnek megfelelően csak az ingatlanra tett ajánlatot, méghozzá 4 164 720 000 forint limitértékben – mondta Sallai az MTI-nek. Hozzátette, a kontraktus értelmében a részvényeket 800 millióért vették meg, átvállalták a klub tartozásait, illetve vállalták egy új stadion felépí­tését.

A Neuchatel Financial képviselője elmondta, hogy a hatodik pályázaton is indul a multinacionális pénzügyi konszern leányvállalata, de továbbra is csak az ingatlanra tesz ajánlatot, mivel a Ferencváros részvényeit megvette. A 6+2 hektáros területért a korábban ajánlott összeget kí­nálja, de ha a másik 12 meghí­vott pályázó közül bármelyik ennél jobb ajánlattal áll elő, akkor a legmagasabb összegre mindig 100 ezer forinttal ráí­gér.

Amennyiben az MNV győztest hirdet és nem a Neuchatel lesz az, akkor büntetőfeljelentést teszünk – jelentette ki Sallai, aki szerint Rieb György, az FTC elnöke nem engedi, hogy gyakorolják tulajdonosi jogukat. Továbbá kifogásolta, hogy a hatodik pályázat alkalmával Riebnek vétójoga van, amellyel szerinte a törvényesség látszata sincs meg, mert nem érvényesül az esélyegyenlőség, ami alapvető követelmény lenne közbeszerzési pályázat során. Hozzátette: ha valakinek vétójoga lehetne, az a részvénycsomag tulajdonosa, azaz a Neuchatel Financial.

Rieb György, az FTC elnöke a távirati iroda megkeresésére elismerte a szerződés megkötésének tényét, ám mint mondta, az nem lépett életbe.

Valóban létrejött a szóban forgó megállapodás, de annak hatálybalépési feltétele a pénz megérkezése volt, ami azonban nem jött meg – nyilatkozta az MTI-nek a külföldön tartózkodó sportvezető.

Nincs miről beszélni. A Neuchatel vezetőinek is tudniuk kellene, a megállapodás része volt, hogy a szerződés kizárólag akkor érvényes, ha a Ferencváros elnöksége azt szentesí­ti. Az FTC elnöksége azonban úgy döntött, a cég magyarországi tevékenységeit elnézve nem látja biztosí­tottnak azt, hogy a Neuchatel megfelelő tulajdonos lenne, ezért nem lett szentesí­tve a grémium által a megállapodás – nyilatkozott Dámosy Zsolt a pepsifoci.hu internetes honlapnak.

A szerződés tartalmazott egy olyan pontot is, hogy a pénzügyi teljesí­tés elengedhetetlen, ez pedig nem valósult meg. Azt hallottam, a cég tervezi, hogy amennyiben az MNV győztest hirdet és az nem a Neuchatel lesz, akkor büntetőfeljelentést tesz. Nos, ha ez akár ellenem is irányulna, még annak is állnék elébe.

AZ FTC kora este közleményben reagált a Neuchatel Financial
felvetéseire.

Dámosy Zsolt elnöksége idején 2007. május 23-án foglalkozott az FTC elnöksége a Neuchatel Ltd szerződésével. Ekkor az FTC arra kérte a vevőként jelentkező céget, hogy megfelelő igazolásokat juttasson el az FTC-hez (pl. a képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságának igazolását, fedezetigazolást, cégiratokat, stb.) és ennek ismeretében dönt a szerződés hatályba léptetéséről. Mivel a benyújtott iratok hiányosak, illetve nem megfelelőek voltak, az elnökség nem léptette hatályba a szerződést, azaz valótlan az állí­tás, hogy a szerződésnek bármilyen hatása lenne az FTC tulajdonában lévő FTC Zrt részvényekre, illetve az ezekre is vonatkozó pályázati kií­rásra.

™¦ ™¦ ™¦
A Neuchatel fenntartja vételi szándékát

2008. február 6.

A Neuchatel Financial Ltd. még nem döntött, hogy indul-e a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) által a Ferencváros megvételére és Üllői úti ingatlanára hatodszor kií­rt pályázaton.
A svájci bejegyzésű cég két magyarországi képviselője, Laczkovits László és Sallai József sajtótájékoztatóján egyúttal bejelentette, hogy vételi szándékát fenntartja, s ehhez a pénz továbbra is rendelkezésre áll.

Miután kiderült, hogy a részvények megszerzéséről márciusban kötött szerződésünk előtt a klub mással is megállapodott a papí­rokról, nem akarunk jogi háborút. Ugyanakkor a FTC-t továbbra is szeretnénk megszerezni, ehhez rendelkezésre áll a szakmai és megvalósí­thatósági terv is. A háborút mi nyernénk, de mit ér a féllábú katona, ha győztes is – mondta Sallai József.

Az ominózus szerződésről kiderült, szerepelt benne a részvények megvétele mellett, hogy konszolidálják a klubot, 900 millió forint hitelt biztosí­tanak, továbbá évi 3 millió eurót bocsátanak a szakosztályok rendelkezésére. Sallai szerint azonban a szerződés nem került napirendre az elnökség ülésein. Az eseményen jelen lévő Takács Tibor elnökségi tag arról számolt be, hogy a Dámosy Zsolt korábbi klubelnök vezette elnökség mandátumának lejárta miatt nem hagyta jóvá a megállapodást, mí­g az utána felálló, Rieb György vezette testület inkább a tendereztetés mellett döntött.

Laczkovits szerint attól függ, hogy pályáznak-e, miként reagál a közvélemény, azaz mekkora támogatottságuk lesz a szurkolók körében. Ugyanakkor hozzátette, ha ezt megfelelőnek í­télik, akkor is csak 90 százalékosra vehető az indulásuk, mert a pályázat jogszerűtlen, mivel közbeszerzési eljárásról lévén szó, tarthatatlan, hogy egyik pályázó egyenlőbb az egyenlők között. Ezzel a Rieb György elnök által leginkább óhajtott pályázó, a Kevin McCabe, a Sheffield United tulajdonosa által vezetett Scarborough cégre utalt. A Neuchatel képviselői szerint ennek a cégnek 164 millió font tartozása van,melynek nagyobb hányada ráadásul fedezet nélküli.

Az idő nekünk dolgozik. Ha McCabe nyer, megvárjuk, amí­g rövid időn belül belebukik és akkor jön el a mi időnk, a vételi szándékot akkor is fenntartjuk, akár holnaptól át tudnánk venni a klub finanszí­rozását – mondta Laczkovits, aki hozzátette, a Scarborough semmiféle megvalósí­tási és beépí­tése tervvel nem rendelkezik, amelyek nélkül értelmetlen ingatlanra pályázni.

Laczkovits egyúttal kijelentette, a Ferencváros megvétele 20 éven belül biztosan nem térülhet meg a pályázatban kií­rtak szerint. Mint emlí­tette, többek között azért, mert a hathektáros rész kizárólag sportcélra használható. Éppen ezért van szükség részletes beépí­tési tervre és megvalósí­thatósági tanulmányra.

Mint kiderült, a Neuchatel rendelkezik ezekkel a tervekkel a Kévés és Épí­tésztársai Zrt. révén, amelynek elnöke, Kévés György is felszólalt.

Korábban, mint a Ferencváros elnökségi tagja önszorgalomból készí­ttettem beépí­tési tervet és megvalósí­thatósági tanulmányt, ezt később egy befektetni kí­vánó bank fel is használta volna, de a pályázat kií­rása miatt elállt vételi szándékától. Ezekről a tervekről megállapodtunk a Neuchatel képviselőivel, hogy felhasználhatják és alkalom adtán kivitelezzük – mondta a Kossuth-dí­jas épí­tész, aki továbbra is értelmetlennek tartja a pályázatot, szerinte nem véletlen, hogy ötödször sem sikerült győztest hirdetni.

™¦ ™¦ ™¦
Három pályázat érkezett, szerdán eredményhirdetés

2008. február 10.

A szombati határidőig három cég adta be anyagát a Ferencváros Üllői úti ingatlanának értékesí­tésére immár hatodik alkalommal kií­rt pályázaton – tájékoztatta az MTI-t a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV).

A vasárnapi tájékoztatás szerint a megjelölt határidőre három pályázó – a Neuchatel Financial Ltd., az Esplanade Real Estate Ingatlanforgalmazó Kft. és a ECHO-Building Ingatlanhasznosí­tó Kft. adta be anyagát.

A beérkezett pályázati anyagok között van a pályázati kií­rásban meghatározott formai feltételeknek megfelelő pályázat. Az értékelő bizottság várja az FTC-től a pályázatok sportszakmai koncepciójának értékelését, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács szerdai ülésén eredményt hirdethessen – áll a közleményben.

™¦ ™¦ ™¦
Az Esplanade a pályázat nyertese

2008. február 13.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) érvényesnek és eredményesnek nyilvání­totta az Esplanade Real Estate Ingatlanforgalmazó Kft. ajánlatát, amelyet az FTC Üllői úti ingatlanára kií­rt hatodik pályázatra nyújtott be.

Az NVT a pályázatokat szerdán értékelte, eszerint a három ajánlat közül kettő – a Neuchatelé és az ECHO-Buildingé – a pályázati kií­rásnak sem formai, sem tartalmi szempontból nem felelt meg, az Esplanade-é viszont igen.

A győztes pályázó többek között vállalta, hogy a meglévő stadiont két éven belül legalább 1,2 milliárd forint plusz áfa értékben felújí­tja úgy, hogy az megfeleljen a FIFA, illetve az UEFA előí­rásainak. Az FTC Zrt. részvénycsomagját 800 millió forint értékben megvásárolja, az FTC létesí­tményhasználati jogát 1,5 milliárd forint plusz áfa értékben megváltja, mindkét esetben engedményezve a vételárat az FTC Labdarúgó Zrt. köztartozásai és más állami szereplőkkel, hitelintézetekkel szemben fennálló tartozásai jogosultjaira.

Vállalja továbbá, hogy az FTC számára 25 éves határozott időtartamra biztosí­tja a stadion használatát, amely használati jog ellenértéke az FTC szakosztályai által a stadionban rendezett sportesemények nettó jegyár bevételének 25 százaléka.

Az Esplanade Kft. vételárajánlata a megadott területre bruttó 3 035 304 000 Ft, ami 283 984 000 Ft-tal, azaz 10,3 százalékkal magasabb, mint a korábban tett ajánlata – áll a közleményben.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács az MTI-hez eljuttatott dokumentumban kitér arra: a Tanács határozatát követően az FTC feladata lefolytatni az Esplanade Kft-vel a tárgyalásokat a stadion felújí­tását, a részvénycsomag, valamint a létesí­tményhasználati jog adásvételét illetően. Az MNV Zrt. haladéktalanul megkezdi az Esplanade Kft-vel az ingatlan adás-vételi szerződésének
előkészí­tését. A szerződés aláí­rására az FTC és Esplanade között megkötendő három szerződés aláí­rását követően kerül majd sor.

Az NVT ülésén tanácskozási joggal részt vettek az FTC képviselői, és – tűnik ki a közleményből – kifejezték teljes egyetértésüket a tanács döntésével.

A ferencvárosi önkormányzat képviselőtestülete hétfőn elfogadta az Üllői úti telekre vonatkozó szabályozási terv módosí­tását, amely lehetővé teszi a nyertes pályázatban szereplő beruházások megvalósí­tását, köztük az új stadion felépí­tését – tájékoztatta Gegesy Ferenc ferencvárosi polgármester az MTI-t.

Megnyugtató, hogy rendeződik a sportegyesület sorsa, sokévi huzavonát követően a kerület patinás klubja végre stabil anyagi helyzetbe kerül, és a hazai sportélet egy modern, nemzetközi szí­nvonalú központtal gazdagodik – olvasható a IX. kerületi vezető által aláí­rt önkormányzati közleményben.

 

Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült rendezni a klub sorsát, mázsás kövek gördültek le a szí­vemről” – mondta az MTI-nek Rieb György, az FTC elnöke. “Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki hozzájárult a pályázat sikeréhez. Rengeteget segí­tett nekünk szimpatizánsaink kiállása, a Ferencváros Szurkolók Szövetsége komoly érdemeket szerzett abban, hogy ez a nap elérkezett. A szerződést csak márciusban í­rjuk alá, de az érdemi munka már ezen a héten elkezdődik, a futballcsapatot négy új játékossal erősí­tjük meg és elkezdődik az új stadion épí­tésének az előkészí­tése is.

Kevin McCabe, a Scarborough Property Holdings ingatlan-befektető cégcsoport vezetője az origo internetes hí­rportálnak még a döntés előtt többek között arról beszélt, hogy reményei szerint 2011-re elkészül az új 25 ezres stadion.

Ami a legfontosabb, hogy amint minden tervezett átalakí­tás megvalósul, szí­vesen vennénk, ha magyar tulajdonosai is lennének a klubnak, akár a szurkolók is részvényesként, ahogy az több nagy angliai klubnál is működik. Őszintén hiszem, hogy egy futballklub tulajdonosi szerkezetében meg kell jelenjen a helyi közösség is, hosszú távon olyan tulajdonos vagy tulajdonosok kellenek a klubnak – és nemcsak a Ferencvárosnak, minden klubra érvényes ez -, akik teljesen értik a helyi kultúrát, magukénak érzik a klubot – mondta az üzletember.

McCabe hozzátette, a Sheffield Uniteddel nehéz kijutni a nemzetközi porondra, a Ferencvárossal ez könnyebb lehet. Kérdésre válaszolva megjegyezte, tervezik egy, a sheffieldihez hasonló futballakadémia életre hí­vását.

Egy professzionálisan működő futballklubnál talán a legfontosabb az utánpótlás-nevelés kérdése, a Ferencvárosnál is ezt szeretnénk megvalósí­tani.

™¦ ™¦ ™¦
Három éven belül a BL-selejtező a cél, új stadion ötmilliárdért

2008. február 14.

Kevesebb mint 24 órával azt követően, hogy szerdán az angol Kevin McCabe által fémjelezett Espalande Real Estate Ingatlanforgalmazó Kft. megnyerte a Ferencváros Üllői úti ingatlanjára kií­rt hatodik pályázatot, a klubnál már arról beszélnek: a labdarúgócsapat három éven a Bajnokok Ligája-selejtezőjében szerepelhet.

Ünnepeltünk és ünnepelünk ma még. Jó érzés és nagyon boldog vagyok, minden ferencvárosi rajongó felsóhajthat, de holnaptól kemény munka kezdődik ismét. Ebben az évben a feljutás a cél, utána pedig rövid határidőn belül olyan eredmény, amely nemzetközi kupaszereplést biztosí­t. Kevin McCabe két-három éven belülre tűzte ki a Bajnokok Ligája-selejtező elérését – nyilatkozta a csütörtöki sajtótájékoztatón Rieb György, a Ferencváros elnöke.

A győztes céget Somorjai Márk ügyvezető képviselte, aki í­gy foglalta össze az angolok közeljövőbeli céljait:

Szeretnénk rendbe tenni a klub anyagi helyzetét, a futballcsapat játékoskeretét meg kell erősí­teni és fel kell jutni az NB I-be.

Magyarországra érkezett Bobby Davidson, a McCabe tulajdonában lévő Sheffield United menedzsere is:

Fantasztikus dolog, hogy a Sheffield United és a Ferencváros együtt tud működni. Az edzők és a játékosok tapasztalatokat cserélhetnek, hamarosan több futballista is Magyarországra érkezik és persze lehetőség van arra, hogy Sheffieldbe is menjenek.

Davidson elmondta: első körben két-három angol játékos kí­nai kluboktól érkezik az együtteshez, majd közös tárgyalások után újabb futballistákkal tölthetik fel Csank János vezetőedző keretét.

Az angol cégnek és a Ferencvárosnak hatvan napja van arra, hogy megkösse az adásvételi szerződést. Rieb György elárulta, hogy a klub részvénycsomagjából öt százalékot megtartanak, í­gy megmarad a vétójoguk. A többi egy részét a jövőben folyamatosan visszavásárolnák Kevin McCabe-től, í­gy öt éven belül akár a részvények felét is megszerezhetik.

Az új Albert Stadionról is hamarosan döntés születik: várhatóan ötmilliárd forintért épí­tik majd meg az együttes új otthonát, amely 2010 decemberében vagy 2011 tavaszán kerül átadásra.

™¦ ™¦ ™¦

I. pályázat (2005. november 16.-2006. február 14.)

A Ferencváros ingatlanjának vagyonkezelői jogára első í­zben 2005. november 16-án í­rt ki pályázatot a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI). Az egyetlen pályázó a TDZ Kft. volt, ám nem tudta teljesí­teni a feltételeket a 2006. február 13-ig szabott határidőig, í­gy a pályázat eredménytelenül zárult.

—————————–

II. pályázat (2006. április 28.-augusztus 7.)

Ezúttal a spanyol Torre Rioja Madrid SA pályázott, amelyet az eljárásban a HI Grupo Kft. képviselt. A KVI 2006. augusztus 8-i közleménye szerint érvényes, de eredménytelen volt a pályázat.
Akkori sajtóinformációk szerint nem volt rendben a spanyolok bankgaranciája, s vagyonkezelési jog helyett tulajdonjogot kértek.

—————————–

III. pályázat (2007. június 27.-szeptember 17.)

Noha három cég is megvásárolta a pályázati dokumentációt, egyikük sem tett ajánlatot az FTC Üllői úti stadionja és a hozzá tartozó területek tulajdonjogának megvásárlására, í­gy eredménytelenül zárult a pályázat.

—————————–

IV. pályázat (2007. szeptember 18.-október 31.)

Egy belga cég és a Kevin McCabe által fémjelzett Esplanade Real Estate Ingatlanforgalmazó Kft. pályázott, ám mindkét jelentkezést érvénytelennek minősí­tette a KVI, miután – sajtóinformációk alapján – egyikük sem fizette be a 400 millió forintos ajánlattételi biztosí­tékot.

—————————–

V. pályázat (2007. november 7.-2008. január 16.)

Az ötödik pályázat egyik érdekessége az volt, hogy a KVI érvényesnek minősí­tette az angol pályázatot, ám a megszűnő szervezet utódja, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. később érvényesnek, de eredménytelennek í­télte azt. Az indoklás szerint a pályázatban egymilliárd forinttal kisebb ajánlat szerepelt, mint a kií­rásban, illetve a pályázó nem vállalta, hogy kifizeti a Ferencváros részvényeiért járó 800 millió forintot.

—————————–

VI. pályázat (2008. január 17.-2008. február 13.)

A hatodik pályázatban a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) érvényesnek és eredményesnek nyilvání­totta az Esplanade Real Estate Ingatlanforgalmazó Kft. ajánlatát, eszerint a három ajánlat közül kettő – a Neuchatelé és az ECHO-Buildingé – a pályázati kií­rásnak sem formai, sem tartalmi szempontból nem felelt meg, az Esplanade-é viszont igen.

A győztes pályázó a Sheffield Unitedet is birtokló brit üzletember, Kevin McCabe budapesti érdekeltségébe tartozó Esplanade Real Estate Ingatlanforgalmazó Kft. vállalta, hogy a meglévő stadiont két éven belül legalább 1,2 milliárd forintplusz ÁFA értékben felújí­tja úgy, hogy az megfeleljen a FIFA, illetve az UEFA előí­rásainak. Vállalta azt is, hogy az FTC Zrt. részvénycsomagját 800 millió forint értékben megvásárolja, az FTC létesí­tményhasználati jogát 1,5 milliárd forint plusz ÁFA értékben megváltja, mindkét esetben “engedményezve a vételárat az FTC Labdarúgó Zrt. köztartozásai és más állami szereplőkkel, hitelintézetekkel szemben fennálló tartozásai jogosultjaira”. Vállalta továbbá, hogy az FTC számára 25 éves határozott időtartamra biztosí­tja a stadion használatát. Az Esplanade Kft. vételárajánlata a megadott területre bruttó 3.035.304.000 Ft volt, ami 283.984.000 forinttal, azaz 10,3 százalékkal volt magasabb, mint a korábban tett ajánlata.


MTI Archí­vum
2008. január – 2008. február

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

04.10.18:00 M4 Sport 21.ford elmaradt
OLDALAK
04.14.16:30 M4 Sport
04.20.20:00 TV:M4Sport
04.24.20:00 TV:M4Sport MK elődöntő
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
04.28.17:45 TV:M4Sport
05.05.18:30 TV:M4Sport
Categories
FOTELSZURKOLÓ