Springer Ferenc dr. ifj

Egy történelmi ferencvárosi név: SPRINGER

2008-09-04-drspringer-003

„Van-e, ki e nevet nem ismeri?” – í­rta Petőfi Sándor a Tintásüveg cí­mű versében.

Bár közvélemény kutatást nem végeztünk, valószí­nű, hogy a Springer név minden igazi fradistának ismerősként cseng. Ha mást nem is, annyit bizonyára tudnak, hogy a Fradi-pályán áll egy Springer-szobor. Hogy ennél minden olvasónk többet tudjon e családról, felkerestük dr. Springer Miklóst. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

MK 02.28.19:00 TV:M4Sport
OLDALAK
03.03.16:30 TV:M4Sport
03.10.15::30 M4 Sport
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
03.17.14:45 TV:M4Sport
Categories
FOTELSZURKOLÓ