A Ferencvárosi Torna Club f. hó 3-án megalakí­totta football osztályát

“A Ferenczvárosi Torna-Club f. hó 3-án megalakí­totta football osztályát. Az alakuló gyűlésen megválasztották az osztály főnökévé Kárpáthy Bélát, I. kapitánynyá Horváth Ferenczet, II. kapitánynyá Malaky Mihályt, jegyzővé Buzásy Imrét, pénztárossá Nagy Ferenczet, bizottsági tagokká Malaky Jánost, Gráf Józsefet, Hermann Lászlót és Békés Róbertet” – Sport-Világ.


JEGYZŐKÖNYV a „Ferenczvárosi Torna Club” football osztálya bizottságának 1900. évi deczember hó 3-án tartott üléséről.

Jelen vannak:

Kárpáti Béla elnök, Horváth Ferenc I. kapitány, Malaky Mihály II. kapitány, Nagy Ferenc pénztáros, Hermann László és Malaky János biz. tagok, továbbá Békés Artúr a Club titkára.

1. Kárpáti Béla elnök megnyitván a határozatképes ülést, a jegyzőkönyv vezetésére a jegyző távollétében Horváth Ferencet, a jegyzőkönyv hitelesí­tésére pedig Hermann Lászlót és Malaky Jánost kéri föl. Ezek után üdvözli a bizottságot, egyszersmind megköszöni a feléje irányult bizalmat, s kéri a bizottságot, hogy miként ő is teljes szí­vvel és lélekkel azon fog törekedni, hogy az FTC football osztálya elérje kitűzött czélját s teljesí­tse a hozzá fűzött szép reményeket, azonképp a bizottság tagjai is igyekezzenek minden tehetségükkel az osztály érdekeit szolgálni és őt működésében támogatni.

A bizottság az elnöki megnyitót éljenzéssel és helyesléssel fogadja.

2. Elnök bejelenti hogy a football osztályba növendék tagokul leendő fölvételre jelentkeztek: Berán József, Borbás Gáspár, Kovács Géza, Oláh Aladár, Petyán Béla, Pokorny József, Protschkó Mihály, Schneider Richárd, Schwartz Leó, mindannyian középiskolai tanulók.

A bizottság egyhangúlag fölveszi őket növendék tagoknak.

3. Ezután következett az osztály pénzének kezelése körül követendő eljárás megállapí­tása.

A bizottság kimondja, hogy a pénztáros az osztálynak hozzá befolyt pénzéből 50. — , azaz ötven koronát a sürgős kisebb kiadások fedezésére magánál tarthat, az ezen felüli bevételeket azonban tartozik mindenkor a „Ferenczvárosi Torna Club” nevére takarékpénztárba helyezni.

5. A mérkőzések rendezése és a belépőjegyek tárgyában többek hozzászólása után

kimondja a bizottság, hogy a játékosok foglalkoztatása czéljából lehetőleg minél több mérkőzés tartandó. A II. csapatok mérkőzéseiről csak hí­rlapok útján értesí­tendők a tagok és a közönség. Az I. csapatokéra azonban meghí­vók és programmok nyomandók. Belépő jegyekül a training jegyek használandók, még pedig tagok részére 20 filléres, mások részére 40 filléres. Érdekesebb, kiválóbb mérkőzéseknél a bizottságnak esetről-esetre meghozandó határozatai alapján külön belépő jegyek használandók.

6. Végül elnök indí­tványára

fölhí­vja a bizottság a pénztárost, hogy a jövő ülésen pénztárkimutatást, a kapitányt pedig arra, hogy a csapatok összeállí­tását mutassa be.

Ezzel az ülés befejezést nyert.

Jegyzette:

Horváth Ferenc

Kárpáti Béla elnök

Hitelesí­tették:

Malaky János

Hermann László

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ