Alberttől – Zsákig

albertol-zsakig_1001A magyar válogatott labdarúgók rövid — kizárólag szakmai bemutatására eddig egyetlen alkalommal tettek kí­sérletet. Néhai Földessy János dr., a labdarúgás odaadó és szakavatott krónikása, 1926-ban kis könyvecskét tett közzé „A magyar válogatott futballisták könyve” cí­mmel. Azóta ebben a témakörben érdemleges, összefoglaló munka nem jelent meg. Könyvünkkel ezt a hiányt igyekszünk pótolni.

Célkitűzéseinket a következőkben foglaljuk össze:

— az immár több mint ötszáz válogatott labdarúgó rövid, lehetőleg jellemző bemutatása szakmai, a legismertebb játékosok esetében pedig emberi szempontból is;
— a hajdani és jelenlegi kedvencek, 122 labdarúgó pályafutásának, legkiemelkedőbb sportsikereinek, emberi vonásainak részletesebb ismertetése;
— a szórakoztatás célját szolgálják a mintegy kétszáz válogatott labdarúgóval kapcsolatos szí­nes történetek, „sztorik”;
— végül érdekes, többnyire újszerű adatokat tartalmazó fejezet beiktatásával e terület kedvelőinek érdeklődését is igyekeztünk kielégí­teni.

Könyvünk szerkezeti felépí­tése a fenti célkitűzéseknek megfelelően alakult.

I. Barcs Sándor, az UEFA alelnökének bevezetője és jelen előszó után a könyv tulajdonképpeni első fejezete a „V á l o g a t o t t labdarúgóink lexikonja”. Talán szokatlan, hogy éppen a lexikális résszel kezdünk. Az előbbiekben elmondottakból azonban kitűnik, hogy mindenekelőtt valamennyi válogatott játékos bemutatása, leglényegesebb adataik megörökí­tése és közlése volt a célunk. Ez az az alap, amelyből a további fejezetek kialakulnak. Az ebben a részben foglaltakkal kapcsolatban a következőket kell elmondanunk:

A lexikális jellegből adódik, hogy az érintett labdarúgóknál nemcsak a közismert, hanem az eredeti „polgári” nevet, illetve a kevésbé ismert sportbéli nevet is megemlí­tjük.
Valamennyi játékos születési évszámát hosszas utánjárással és kutatással összegyűjtöttük. Az adatokat több oldalról is ellenőriztük, de mintegy 40—50 esetben erre nem volt lehetőség. így itt-ott hiba is csúszhatott az évszámokba. Úgy véljük azonban, hogy ezeket az ezúttal első í­zben összegyűjtött adatokat a teljesség és történeti megörökí­tés érdekében már most érdemes közzétenni.

A könyv anyaga 1968. szeptember 30-ával zárult, tehát az addig lejátszott 434 válogatott mérkőzés adatait tartalmazza, amelyeket nem átvettünk, hanem valamennyi mérkőzés újbóli „feltérképezésével” magunk állapí­tottunk meg és állí­tottunk össze. A válogatottság számában senkinél nincsen eltérés a már ismert adatokhoz viszonyí­tva. A sportegyesületek és a gólok számát illetően azonban már inkább.

A gólszerzőkkel kapcsolatban megemlí­tünk egy eddigi hibaforrást. Jó néhány válogatott mérkőzésen —
főleg régebbin — a góllövőt (góllövőket) az első, eredeti tudósí­tás pontatlanul közölte. A tévedéseket a szemtanúk és az érdekelt játékosok közlései alapján később helyesbí­tették ugyan, de ezeket eddig többnyire nem vették figyelembe. Mi azonban a módosí­tásokra is tekintettel voltunk.

A válogatott játékos egyesületével (egyesületeivel) kapcsolatban megemlí­tjük, hogy csak azt (azokat) az egyesület(ek)et soroltuk fel, amely-(ek)nek az illető válogatottsága idején tagja volt.

Sok kiváló labdarúgó már végleg eltávozott körünkből. Halálozási adataikat nem sikerült hiánytalanul összegyűjtenünk, ezért azok közlésétől — néhány eset kivételével — eltekintettünk.

II. Az „ők százhuszonketten” c. fejezetben mutatjuk be a magyar labdarúgás legjelesebb egyéniségeit, sportpályafutásuk egykét emlékezetes állomását. Itt elsősorban a válogatottság száma volt a kiválasztási szempont. A többiek közül a vitathatatlanul kiemelkedő képességű (pl. Bodola Gyula, Bukovi Márton, Nagymarosi Mihály, Platkó Ferenc stb.), valamint azok a játékosok kaptak helyet, akik egészen kiváló, maradandó értékű teljesí­tménnyel í­rták be nevüket a magyar labdarúgó-válogatott dicsőségkönyvébe (pl. Gallina Károly, Szepesi Gusztáv, Varga Péter stb.).

III. A „Válogatott történetek — válogatott labdarúgókról” c. fejezet szinte kizárólagos célja a szórakoztatás. Sok szí­nes, humoros történetből válogattunk ki egy jókora csokorra valót. Ha itt-ott olvasható egykét elgondolkoztató, tanulságos eset is, azok sem véletlenül kerültek a könyvbe …

IV. A „Ki mit keres” c. rész több általános érdeklődésre számí­tó adatot tartalmaz. A szokásos rangsorok mellett igyekeztünk újszerű anyagot is (pl. a válogatott játékosok egyesületenkénti megoszlása, a legfiatalabb és legidősebb válogatottak stb.) adni.

Végezetül köszönetet mondunk mindazoknak, akik közreműködtek e mű í­zléses kivitelezésében. Külön köszönjük Barcs Sándor élvezetes és kedvező hangulatot teremtő bevezetőjét. Mint szaklektor, észrevételeivel és tanácsaival szintén nagy segí­tséget nyújtott.

Hosszadalmas kutatómunkánk eredményességét a legmesszebbmenőén elősegí­tették az Országos Széchényi Könyvtár Hí­rlaptárának, valamint a Testnevelési Főiskola könyvtárának munkatársai. Hasonló hálával gondolunk mindazokra a sportbarátainkra, volt és jelenlegi válogatott labdarúgókra és sportemberekre, akik egy-két adat közlésével, néhány szí­nes történet felelevení­tésével ugyancsak tevékenyen hozzájárultak könyvünk anyagának összeállí­tásához.

Jó szórakozást kí­vánnak

A SZERZŐK

Kiadta: (1968)

Szerzők: Antal Zoltán, Hoffer József

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

04.20.17:00 TV:M4Sport
OLDALAK
04.24.20:00 TV:M4Sport MK elődöntő
04.28.17:45 TV:M4Sport
05.05.18:30 TV:M4Sport
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ