Az első magyar football-matchet a Budapesti Torna-Club két csapatja mult vasárnap tartotta meg

sv-18970627

Az első magyar football-matchet május 9-én d.u. 4 1/2 tartják meg a Budapesti Torna-Club I. M F. B. csapatjai. A millenáris pályának vasárnap délutánonként állandó vendégei voltak a »kék-fehérek« s a »piros-fehérek«, kiknek játékát számos érdeklődő szokta végignézni. Az eddigi játékok csak gyakorlatok voltak, melyekben a Testgyakorlók Körének football-csapatja is részt vett. A kékfehérek csapatja tulajdonképeni első csapatja a B. T. C.-nek, mely alkalmas módon kiegészí­tve magát a vörös-fehérek jobb játékosaival, hivatva lesz arra, hogy a bécsi »Cricket- és Football Club« kihí­vásának eleget tegyen az őszi saisonban. A jövő vasárnap tartandó match kétszer 45 percznyi ideig 10 perez közbeeső szünettel fog folyni a millenáris pálya belső gyepén. A csapatok ambiczióval készülnek e barátságos mérkőzésre s naponta tartanak kisebb próbálkozásokat.

A csapatok összetétele valószí­nűleg a következő leend:

Kék-fehérek: Sajó Béla kapuvéd; Klebersberg és Bauer hátvédek; Pesky Vilmos, Harsády, Iszer fedezetek; Ray (kapitány); Guttmann, Kakas, Gillemot, Szűcs csatárok.

Vörös-fehérek: Weisz P. kapuvéd; Panny és  Paletta hátvédek; Coray F., Gabona K., Sturza K. fedezetek; Stobbe (kapitány); Lindner E., Sturza Hugó, Malaky, Pap csatárok.

A kék-fehérek kapitányukkal Ray-val az élükön, számos jó játékossal rendelkeznek, kik bármely »régi« csapatban megállnák helyüket.

A vörös-fehérek inkább a jó összetartás- és összjátékba helyezvén bizalmukat, erős védelemre készülnek. Goalkeeperjüknek minden esetre sok lesz a dolga: de mindeddig megmutatta, hogy meg tűd felelni szerepének. A játék bí­rája Sturza Ottó lesz, kinek a M. T. K. két játékosa segédkezik. A főváros tanférfiai közül többen jelen lesznek a matchen, hogy a játékot ily alkalommal is tanulmányozzák. Kí­vülük számos előkelőség s különösen a szép hölgyek egész sora í­gérte megjelenését.

A B. T. C. meghí­vja ez úton is az érdeklődő sporttársakat football-csapatjainak a matchjére.

*

l_1967MAJ3Ma tartja meg a Budapesti Torna-Club football-osztálya az első matchet az első és második csapat között. Hazánkban ez az első football-match, mely az Association-játék angoli szabályai szerint tartatik meg. A csömöri-úti millenáris pálya gyepén van kitűzve a játék tere — ugyanott, a hol közel három hónapja szorgalmasan, gyakorolják a játékot a B. T. C. csapatjai. A mai match tekintettel a M. Testgyakorlók Körének országúti versenyére 5 órakor kezdődik s a mindenfelé küldött meghí­vók, a match széles körű publikácziója minden esetre szép nézőközönséget fognak biztosí­tani a viadal számára. A match tulajdonképen »próbája« a B. T. C. football alosztályának, melyből meg akarja í­télni a két csapat, mely játékosait válogassa ki a bécsi »Football- és Cricket-Club« kihí­vására. Ez utóbbi match az ősz előtt alig kerül döntésre, de annál érdekesebb lesz szemlélnünk a mai küzdelmet, melyben a résztvevő ambiczióját az is növeli, hogy a kiküldendő magyar csapatba való felvételükre a mai játékon is kimutathatják képességeiket. Mindkét csapat nagy paszszióval készült a matchre — bár a II. csapat (vörös-fehérek) biztosra veheti legyőzetését a  kék-fehérek által.

Az első csapatban Ray kapitány a legkiválóbb csatárjátékos — ő gyakorolta be a csapatokat is. Csatár sorában Guttmann Alfréd, Kakas Gyula, Szűcs Vilmos és Gajzágó szerepelnek mindmegannyi ügyes s a játékban eléggé gyakorlott fiatal erő. Harsády mint fedezetjátékos már ma is »versenyképes« a közeli szomszédokkal szemben; vele Iszer Károly és Bauer Rezső szerepelnek mint fedezetek. A kék-fehérek hátvédei Klebersberg és Pesky Vilmos hatalmas védők, kikkel nehéz lesz a vörös csatároknak a küzdelem. Réty Menotti mint kapuvéd, bizonyára jó aquisitio — legfölebb attól tarthat, hogy kevés lesz a munkája. Annál jobban kimutathatja partnerje Weisz István a vörös-fehérek kapuvéde, hogy e match alkalmával is oly ügyes lesz nehéz feladata teljesí­tésében mint a gyakorlatok alatt. Hátvédekként e csapatban Panny és Paletta szerepelnek. A fedezetek közt elsőnek kell emlí­tenünk a középsőt, Sturza Hugó t, a »százyardos «-t, Coray Ferencz és Sturza Károly szerepelnek szélső fedezetekként. A csatárok sorában Lindner Ernő számbavehető, de az összjátékban megállják helyüket Pap Béla, Malaky, Stobbe és Jezsek is, kiknek elég alkalmuk volt erős ellenpártjukkal szemben gyakorolni. A játékot 5 órakor kezdik s másfél óráig tart közbeeső rövid szünettel. Sturza Ottó vállalta a biró szerepét, melyre ép úgy »gyakorolt« eddig mint maguk a csapatok.

A match nézőinek élvezetes látványra van kilátásuk; mert mindkét csapat a lehető legen ergikusabban készül védeni s ha alkalma nyí­lik támadni. Az előző játékok számos nézője természetesen nem fog hiányozni s máris megalakultak itt a pártok, melyek biztatni készülnek favoritjaikat.

*

Az első magyar football-matchet a Budapesti Torna-Club két csapatja mult vasárnap tartotta meg. 5 órára volt kitűzve a kezdet. A csapatok teljes számban állottak ki s ép kezdetkor csaknem két órahosszat tartó záporeső kezdődött. Ez mit sem akadályozta a csapatokat, hogy a millenáris pálya királypavillonjába szorult mintegy 100 főnyi közönség előtt meg ne kezdje a matchet.

A zuhogó esőben csakhamar csurom ví­z volt mind a 22 résztvevő. A játékot magát ez miben sem gátolta, legfölebb a feltétlenül jobbnak elismert első csapatnak könnyű győzelmét tehette érthetővé. A kék-fehérek csapatja 4 goalt ért el az első 45 perez alatt; a szünet után folytatott játékban, daczára annak, hogy kapuvéd nélkül játszottak, még egy goalt értek el a vörös-fehér ellencsapattal szemben. A match í­gy 5 goallal 0 ellenében a fehér-kékek javára dőlt el. Ez eredményt a millenáris pálya pocsolyáiban előfordult számos mulatságos »összeütközés« után is nagy megelégedéssel fogadták a nézők, kiknek sorában a rossz idő daczára számos előkelőség s a szép hölgyek egész koszorúja jelent meg.

(Sport-Világ)

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  • “Az eddigi jí tékok csak gyakorlatok voltak, melyekben a Kék-fehérek fooball-csapatja is részt vett. A Magyar Testgyakorlòk Köre tulajdonképpen elsô csapata a B.T.C.-nek mely alkalmas mòdon kiegészìtve magí t a vörös-fehérek jobb jí tékosaival, hivatva lesz arra, hogy hogy a bécsi “Cricket” és Football-Club kihìví sí nak eleget tegyen…

    Ebbôl a cikkbôl most olyan dolgot tanultam, amit azelôtt egész mí sképp itéltem meg.

    Mert az M.T.K.-t eddig egy sokí ig mí sodosztí lybeli csapatnak tekintettem, amely csak 1903 utí n került fel az elsô osztí lyba.

    Most pedig az M.T.K. adja a BTC-nek annak legjobb jí tékosait, vagyis akkor a MTK akkor még jobb csapat lett volna a BTC-nél ?

    Egészen meglepô dolog !

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ