Stadion-jövő a múltból 4. rész – I. pályázat

Kommentár nélkül tesszük közzé az elmúlt bő tí­z év Üllői út 129. sz alatti stadion épí­tési terveket, esetenként az épí­tés tényének kijelentőmódban történő közlését, annak ütemezési terveit.

2005-2006
Az Üllői úti pálya használati joga az államhoz kerül, 30-35 ezres stadion épülhet
™¦ ™¦ ™¦

Az “első” érvényes, de eredménytelen pályázat

 

2005. szeptember 12., hétfő

A Ferencvárosi Torna Club hétfői elnökségi ülésén a tagok arról döntöttek, hogy az Üllői úti pálya 11 éves használati joga az államhoz kerül, ezzel lehetővé válik, hogy pályázatot í­rjanak ki egy új, 30-35 ezer néző befogadására alkalmas labdarúgó stadion épí­tésére. Ez a létesí­tmény lenne az egyik helyszí­ne sikeres kandidálás esetén a 2012-es magyar-horvát közös rendezésű Európa-bajnokságnak.

Furulyás János, az FTC elnöke az MTI-nek elmondta, hogy amint kií­rja az állam a pályázatot, ismét tárgyalóasztalhoz ülnek a felek, hogy az épí­tkezés idejére megállapodjanak a ferencvárosi sportolókátmeneti elhelyezéséről.

Korábban a Ferencváros egy kisebb futballstadion épí­téséhez keresett befektetőt, amely a klubnak tökéletesen megfelelt volna, Európa-bajnoki helyszí­nként viszont nem jöhetett szóba.

Mivel egy Eb-stadion felépí­tése egészen más költségeket von maga után, mint egy kisebb aréna, a Ferencváros az új, 30-35 ezres stadion felépí­téséig felajánlja az államnak az Üllői úti pálya használati jogát, ezzel is segí­tve a reménybeli sikeres magyar-horvát Eb-pályázatot.

Az új pálya felépülése után a Ferencváros elsőbbségi jogot élvez az Üllői úti létesí­tmény használatára.

A tanácskozást követően Horváth K. Jószef kommunikációs vezető a következőkről adott tájékoztatást.: … Mí­g a leendő, az állam által 30-35 ezer férőhelyesre tervezett stadion épülne az Üllői úton, a Ferencváros hazai mérkőzéseinek valószí­nűleg a Puskás Ferenc Stadion adna otthont. Mint azt Horváth K. József elmondta, az elnökség mai döntése révén megteremtődhetnek a feltételek a Ferencvárosi Torna Club további hosszútávú és eredményes működésére.

™¦ ™¦ ™¦
Hamarosan megoldódik az Üllői úti labdarúgó-stadion sorsa

2005. szeptember 16., péntek

Furulyás János, a Ferencváros elnöke bí­zik benne, hogy hamarosan megoldódik az Üllői úti labdarúgó-stadion sorsa. A sportvezető az MTI-nek azt mondta, bár hivatalos értesí­tést nem kapott a klub, úgy tudja, szerdán foglalkozik a kormány a létesí­tmény helyzetével.

“Ez a téma nem került le a kormányülés napirendjéről. A Ferencváros az állam valamennyi kérését teljesí­tette, biztos vagyok benne, hogy mindkét félnek a helyzet mielőbbi megnyugtató megoldása az érdeke” – mondta Furulyás.

A Ferencváros a bajnoki rajt előtt 238 millió forintos hitelt vett fel az FTC Rt. tartozásainak rendezésére, a kölcsönt október 31-ig kell visszafizetni. Furulyás János elmondta, a klub minden körülmények között eleget tud tenni fizetési kötelezettségének.

“A kölcsönt a megadott határidőig vissza fogjuk fizetni. Erről elnökségi határozat született. Akkor is rendezzük a megadott határidőig a tartozásunkat, ha addig nem születik megállapodás a kormánnyal a stadionról.”

A kormány az eredeti elképzelések szerint e hét szerdáján határozott volna az Üllői úti pálya sorsáról, erre azonban nem került sor.

Az FTC hétfői elnökségi ülésén a tagok arról döntöttek, hogy az Üllői úti pálya 11 évre szóló használati joga az államhoz kerül – sajtóhí­rek szerint 1,5 milliárd forintért -, ezzel lehetővé válik, hogy pályázatot í­rjanak ki egy új, 30-35 ezer néző befogadására alkalmas stadion épí­tésére. Sikeres kandidálás esetén ez a létesí­tmény lenne az egyik helyszí­ne a 2012-es, magyar-horvát közös rendezésű Európa-bajnokságnak.

További képek …

™¦ ™¦ ™¦
Kormányzati nem az új Üllői úti stadion ötletére

2005. szeptember 21., szerda

A kormány szerint nem időszerű egy olyan stadion megépí­tése, amely alkalmas lenne arra, hogy a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseit le lehessen benne játszani – közölte a kabinet szerdai ülését követő sajtótájékoztatón Batiz András.

Ezzel hivatalossá vált: a kormány nem támogatja azt a tervet, hogy új stadion épüljön az Üllői úton és az állam megváltsa a Ferencváros pályahasználati jogát.

A kormányszóvivő hozzátette: bár Magyarország szándékai között szerepel, hogy Horvátországgal közösen 2012-ben Európa-bajnokságot rendezzen, a rendezési jogról csak 2006 decemberében várható döntés.

“így a kormány úgy döntött, hogy ebben a helyzetben ilyen beruházásra nem költi az adófizetők pénzét” – mondta Batiz András.

Szavai szerint a kormány nem kivételezik senkivel, í­gy a Fradival sem, amely egy egyesületi formában működő, nem állami szervezet.

Megjegyezte, az FTC “kivételezett helyzetben van”, hiszen egy nyolchektáros állami ingatlant ingyen használhat még 11 évig.

Furulyás János az FTC elnöke az MTI-nek azt mondta, hogy amí­g nem kapja meg a klub a kormány í­rásos anyagát, addig nem kí­vánja kommentálni a döntést.

“Várhatóan a hét végén vagy a jövő hét elején megkapjuk az í­rásos anyagot, melynek elemzése után természetesen a Ferencváros is ismerteti álláspontját.”

™¦ ™¦ ™¦
Kormányzati nem után megállapodásra várva a Sportfolió Kht-val

2005. szeptember 22., csütörtök

A Ferencvárosi Torna Club az alábbi közleményben tájékoztatja a szurkolókat az elmúlt napok történéseivel kapcsolatos álláspontjáról.

Az Üllői úti 129. szám alatti ingatlan, azaz a Fradi pálya hasznosí­tásával kapcsolatban az elmúlt napokban számos információ látott napvilágot. A pontosság érdekében a Ferencváros a következő tényekről tájékoztatja a nyilvánosságot. A minapi kormányülés nem a Ferencváros javaslatát vette le napirendjéről, hanem a kabinet saját ötlete nyomán, a Nemzeti Sporthivatal által előkészí­tett javaslatot. A Ferencváros soha nem akart 30-35 ezres, vadonatúj stadiont épí­teni, pusztán a meglévőt felújí­tani, korszerűsí­teni. Az FTC nem ingyenesen használja az Üllői úti ingatlant, hanem a jegybevétel 25 százalékát, évi mintegy negyven millió forintot fizet érte. Az FTC számára nem jelentett volna költségvetési támogatást az új stadion felépí­tése során, a használati jog megváltásaként kifizetni tervezett 1,7 milliárd forint. Ennek az összegnek négy-ötszörösét kapta volna meg az állam attól a befektetőtől, amely elnyerte volna az ingatlanhasznosí­tás jogát az Üllői úton. Ebből fizették volna ki a használati jog megváltását, s nem az adófizetők pénzéből.

Az Üllői út 129. szám alatti nyolc hektáros terület tulajdonjoga eredetileg az FTC sportegyesületé volt. A tulajdonjogot az állam államosí­tás révén szerezte meg azzal, hogy a Ferencvárosnál maradt az ingatlan vagyonkezelői joga. 1973-ban az FTC használati jogot szerzett az ingatlanon azzal, hogy lemondott az állami tulajdonban lévő és a sportlétesí­tményeket kezelő intézmény javára a vagyonkezelői jogról. A használati jog 2016-ig történő, tehát további 25 éves fenntartásáról 1991-ben újabb megállapodás született az állam és az FTC között, ami jelenleg is hatályban van. Ennek alapján, az ingatlan használati jogáért cserébe, az FTC a jegybevétel 25 százalékát fizeti az állam képviselőjének, a Sportfolió Kht-nak. Ez az ősszeg évente mintegy negyven millió forint. A Ferencváros tehát nem ingyenesen használja azt az Üllői út 129. szám alatti ingatlant, amely eredetileg teljes egészében az egyesület tulajdona volt, hanem fizet érte.

A jelenlegi vagyonkezelő a Sportfolió Kht. Tavaly tavasszal azzal az ajánlattal kereste meg az FTC-t, hogy – egy forint jelképes összegért cserébe – a vagyonkezelői jogot 49 évre visszaadja a Ferencvárosnak. Azzal a céllal, hogy a forrásgondokkal küzdő kht. megszabaduljon a fenntartási költségektől, ami évi mintegy 150 millió forint. Ezt az ajánlatot az FTC elfogadta. A felek 2004. március 10-én erről megállapodást is aláí­rtak. A megállapodást az akkori szaktárca ellenjegyezte. A sporttárca az aláí­rással azt fejezte ki, hogy akaratával megegyezik mindaz, ami a megállapodásban szerepel. A megállapodás alapján szerződésnek kellett volna születnie 2004. április 30-ig, amelyben átadja az állam a vagyonkezelői jogot az FTC-nek 49 évre. E szerződés nem született meg. Az előzetes megállapodást állami kezdeményezésre a felek hatszor módosí­tották. A legutolsó módosí­tás határideje 2005. augusztus 31-vel járt le. A megvalósí­tásra – vagyonkezelői jog átvételére, az ingatlan hasznosí­tására – az FTC minden pillanatban készen állt.

Időközben a kormányzat döntést hozott arról, hogy Horvátországgal megpályázza a 2012-ben esedékes labdarúgó Európa Bajnokság rendezői jogát. S a lebonyolí­tásul szolgáló magyarországi helyszí­nek között megjelölte az Üllői úti FTC stadiont is. A helyszí­nekről szintén kormánydöntés határozott. A központi döntés után a kormányzat koncepciót dolgozott ki az Üllői úti ingatlan hasznosí­tására, ezen belül – a régi helyén – egy 30-35 ezres, vadonatúj stadion felépí­tésére. Ennek alapja az volt, hogy – a kormányzat szélesebb körű lehetőségeit fölhasználva – az állam hatékonyabban és eredményesebben tudja a befektetőkkel való tárgyalások során akaratát érvényesí­teni, s pályázati úton értékesí­teni az ingatlant.
Az új konstrukció alkalmazása során az állam el akarta adni a teljes, 8 hektáros területet. Ezzel összefüggésben az FTC elfogadta az állam elképzelését, és a sikeres értékesí­tés érdekében felajánlotta a még 11 évig meglévő ingatlanhasználati jogát. A Ferencvárosi Torna Club úgy határozott, hogy az ingatlan sikeres hasznosí­tásának elősegí­tése érdekében hajlandó lemondani 11 éves használati jogáról. Mindezt akkor, ha az állam megfizette volna a befektetők által az FTC-nek megajánlott 1,7 milliárd forintot. Ez tehát nem központi költségvetés által nyújtandó támogatás lett volna az FTC-nek. Az Üllői úti ingatlanértékesí­tés ugyanis az állam számára az 1,7 milliárd forint négy-ötszörösének megfelelő bevételt jelentett volna. Ebből, s nem az adófizetők pénzéből fizette volna ki az állam a használati jog ellenértékét.

A Ferencváros ugyanis az elmúlt másfél évben – amí­g a vagyonkezelői jog visszavételére várt – három befektető-jelölttel tárgyalt. Bármelyikkel köt közülük szerződést az FTC, mindegyik biztosí­totta volna az egyesület hosszú távú működéséhez szükséges forrásokat. Ez az összeg pontosan 1,7 milliárd forint egyszeri bevételt jelentett volna az FTC-nek. A Ferencváros azonban nem tervezte új, 30-35-ezer főt befogadó stadion épí­tését, pusztán a jelenlegi pálya felújí­tását, korszerűsí­tését.

A Ferencváros a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon elérte, hogy mindhárom befektető indulni szándékozott az állam által kií­rni tervezett pályázaton.

A Nemzeti Sporthivatal által a kormányülésre előkészí­tett anyag végül – az FTC vezetői előtt ismeretlen okból – nem került a kormány elé. A kormányzat tehát nem az egyesület elképzelését vetette el, hanem a saját maga által megfogalmazott javaslatát, annak kormánydöntésre kidolgozott anyagát vette le a napirendről.

Az FTC a továbbiakban is nyitott a tárgyalásokra, s várhatóan rövid időn belül aláí­rhatja a Sportfolio Kht-val korábban kidolgozott, korábban szóban kölcsönösen elfogadott megállapodást. A megállapodás magában foglalja az ingatlan hasznosí­tására kií­randó pályázat, illetve az FTC számára átadásra kerülő vagyonkezelői jog tartalmát.

Budapest, 2005. szeptember 22.
Ferencvárosi Torna Club

*

A Ferencváros várhatóan rövid időn belül aláí­rja a Sportfolió Kht-val korábban kidolgozott, szóban kölcsönösen elfogadott megállapodást, amely magában foglalja az Üllői út 129. alatt található ingatlan hasznosí­tására kií­randó pályázatot, illetve a klub számára átadásra kerülő vagyonkezelői jog tartalmát.

Többek között ez olvasható abban a közleményben, amelyben az FTC reagált a szerdai kormánydöntésre és a sajtóban ezzel kapcsolatban megjelent információkra.

A klub hangsúlyozza, hogy a kormány nem a Ferencváros javaslatát vette le napirendjéről, hanem saját elképzeléseit, amely az ingatlan hasznosí­tása mellett egy 30-35 ezres új, Európa-bajnoki mérkőzések rendezésére is alkalmas stadion épí­tését célozták. Az FTC szerint az ingatlanértékesí­tés a klubnak befektetők által megajánlott 1,7 milliárd forint négy-ötszörösének megfelelő bevételt jelentett volna az állam számára.

A közlemény emlékeztet rá, hogy a Sportfolió Kht. tavaly tavasszal azt ajánlotta, hogy egy forint jelképes összegért 49 évre visszaadja a vagyonkezelői jogot az FTC-nek, s a felek erről 2004. március 10-én megállapodást í­rtak alá. Eszerint szerződésnek kellett volna születnie 2004. április 30-ig.

“Az előzetes megállapodást állami kezdeményezésre a felek hatszor módosí­tották. A legutolsó módosí­tás határideje 2005. augusztus 31-vel járt le. A megvalósí­tásra – a vagyonkezelői jog átvételére, az ingatlan hasznosí­tására – az FTC minden pillanatban készen állt.” – áll a közleményben.

Időközben a kormány egy új konstrukció keretében el akarta adni a teljes, 8 hektáros területet, s az FTC a sikeres értékesí­tés érdekében felajánlotta a még 11 évig érvényes ingatlanhasznosí­tási jogát.

“A Ferencváros a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon elérte, hogy mindhárom befektető indulni szándékozott az állam által kií­rni tervezett pályázaton. A Nemzeti Sporthivatal által a kormányülésre előkészí­tett anyag végül – az FTC vezetői előtt ismeretlen okból – nem került a kormány elé.”

™¦ ™¦ ™¦
Hétfőn folytatódik az egyeztetés az NSH és a Ferencváros között

2005. szeptember 23., péntek

Hétfőn találkozik egymással Ábrahám Attila, a Nemzeti Sporthivatal (NSH) elnöke és Furulyás János, a Ferencváros első embere, hogy az FTC helyzetéről tárgyaljon.

A kormány szerdán úgy döntött, hogy nem vásárolja meg 1,7 milliárd forintért az Üllői úti telek használati jogát, amely 11 évig még a Ferencvárost illeti meg.

Ez a döntés azt is jelenti, hogy nem épül meg az a 35 ezer néző befogadására alkalmas stadion sem az Üllői úton, amely egyik lehetséges helyszí­ne lehetett volna sikeres pályázat esetén a 2012-es, magyar-horvát közös rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságnak.

™¦ ™¦ ™¦
Furulyás szerint a jövő hét elejéig megkapja az NSH a kért szándéknyilatkozatokat

2005. szeptember 28., szerda

Furulyás János, a Ferencváros elnöke szerint a klub legkésőbb a jövő hét elejéig elküldi a Nemzeti Sporthivatal (NSH) részére azokat a befektetői szándéknyilatkozatokat, melyek szükségesek a tárgyalások folytatásához az Üllői úti telek sorsát illetően.

“A befektetők a Miniszterelnöki Hivatalba már korábban elküldték szándéknyilatkozatukat arról, hogy tulajdonjogot szeretnének szerezni” – mondta Furulyás az MTI-nek.

“Ennek a pénzügyi vonatkozásai természetesen egészen mások, mint egy 49 vagy 99 évre érvényes vagyonkezelői jognak. Ha az állam a vagyonkezelői jogot ajánlja fel, akkor erről fogunk tárgyalni. Az NSH arra szeretne garanciát kapni, hogy a leendő befektetőtől megkapja azt az összeget, amit az állam a vagyonkezelői jogért kér. A Vasas ezért egy forintot fizetett, nálunk ez az összeg nagyobb lesz…”

A sportvezető elmondta, ismételten í­géretet kapott arra, hogy nagyon rövid időn belül rendeződik az Üllői úti létesí­tmény helyzete.

Furulyás János hétfőn találkozott Ábrahám Attilával, az NSH elnökével. A ferencvárosi vezető a tárgyaláson jelezte, hogy a klub olyan befektetőjelölttel is kapcsolatban áll, aki az aréna melletti parkoló – azaz összesen 8 hektár – vagyonkezelői jogát is megvásárolná, ezenkí­vül vállalja a létesí­tmény felújí­tását és befogadóképességének kibőví­tését 22 ezerre.

™¦ ™¦ ™¦
Nyí­lt pályázat a vagyonkezelői jogra

2005. október 28., péntek

A Nemzeti Sporthivatal (NSH) és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Torna Club elnökségének kérésére az Üllői úti 6 plusz 2 hektár területű ingatlanok vagyonkezelői jogát nyí­lt pályázaton értékesí­ti – jelentette be pénteken közös sajtótájékoztatón Ábrahám Attila, az NSH elnöke és Furulyás János, az FTC első embere.

A “befutó” 49 évre kapja meg a vagyonkezelői jogot. A 6, illetve 2 hektáros területre külön pályázatot í­rnak ki, de előnyt élvez az a jelentkező, aki mindkét terület iránt érdeklődik. Az elbí­rálásnál fontos szempont, hogy az FTC sportszakmai érdekeit is figyelembe kell venniük a kandidálóknak.

“Meghatároztunk egy minimális elvárást a pályázókkal szemben, ami nélkül érvénytelennek tekintjük a jelentkezést – mondta a megállapodást követő sajtótájékoztatón Furulyás János. – A vagyonkezelői jogra pályázóknak vállalniuk kell egy új, minimum 15 ezer néző befogadására alkalmas labdarúgó-stadion, s új birkózócsarnok épí­tését, valamint a kiszolgáló helyiségek, öltözők teljes felújí­tását. A pályázatokat pontozni fogjuk, minél több, a Ferencváros érdekét szolgáló fejlesztés szerepel az anyagban, annál nagyobb esélye lesz az érdeklődőnek a megállapodásra.”

A feltételeket a fővárosi klub a KVI-vel és az NSH-val közösen dolgozza ki, a pályázatokról a KVI hozza meg a végső döntést. Ha sikertelenül végződik a pályáztatás, akkor az FTC térí­tésmentesen lemond az Üllői úti ingatlanok még 11 évig érvényben lévő ingyenes használati jogáról, a 2 hektáros ingatlant a KVI értékesí­ti, a 6 hektáros telek vagyonkezelői jogát pedig térí­tésmentesen az FTC kapja meg.

“Örülök ennek a megállapodásnak, amellyel mindenki jól jár – hangsúlyozta Ábrahám Attila. – A Ferencváros a magyar sport értéke, az államnak is érdeke, hogy rendeződjön a sportegyesület sorsa. Mivel csak vagyonkezelői jogot értékesí­tünk, a telek továbbra is állami tulajdon marad. Pontos összeget most még nem lehet mondani, de várhatóan 1-2 milliárd forint közötti összegért lehet majd hozzájutni a vagyonkezelői joghoz.”

Ábrahám szerint a pályázat szövege a jövő hét folyamán elkészülhet, és ha minden jól alakul, decemberben eredményt is lehet hirdetni.

Furulyás János a tájékoztatón bejelentette, hogy a Ferencváros november 30-ig kapott haladékot az OTP-től felvett 238 millió forintos hitel törlesztésére.

Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha nem sikerül pályázat útján értékesí­teni a vagyonkezelői jogot, a klubvezető azt válaszolta: több befektető szándéknyilatkozata is a birtokában van, akik csak arra vártak, hogy rendeződjön a telkek sorsa. Ezenkí­vül az FTC Rt. részvényei iránt is komoly érdeklődés mutatkozik. A sportvezető úgy véli, a részvények eladásából törleszthető lesz a hitel.

Ábrahám Attila szerint ha kií­rják a pályázatot és lesznek komoly jelentkezők, akkor nem jelenthet gondot, hogy az FTC esetleg november 30. helyett csak december közepén tud majd eleget tenni fizetési kötelezettségének.

™¦ ™¦ ™¦
NSH-FTC: aláí­rták a szerződést a nyí­lt pályázatról

2005. november 7., hétfő

Hétfő délután Ábrahám Attila, a Nemzeti Sporthivatal (NSH) elnöke és Furulyás János, az FTC elnöke aláí­rta az Üllői úti hat plusz két hektáros ingatlan vagyonkezelői jogának értékesí­tésével kapcsolatos nyí­lt pályázatról szóló szerződést.

A megállapodás pontosan rögzí­ti, hogy a vagyonkezelői jogra pályázóknak milyen feltételeknek kell megfelelniük. Az NSH arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a pályázat kií­rása során sértetlen maradt a hivatal célja, mely szerint a törvényesség betartása mellett, az FTC sportszakmai érdekeinek figyelembe vételével, olyan megoldás szülessen, amely megőrzi az egyenlő esélyek sportbéli alapelvét.

Október 28-án, az NSH és az FTC közös sajtótájékoztatóján jelentették be, hogy az Üllői úti ingatlanok vagyonkezelői jogát nyí­lt pályázat útján értékesí­tik.

Pályázati felhí­vás

™¦ ™¦ ™¦
Egy érvényes pályázat érkezett az Üllői úti telekre

2005. december 16., péntek

A december 16-i határidőig egy érvényes pályázat érkezett az Üllői úti hat plusz két hektáros terület 49 évre szóló vagyonkezelői jogára.

“Egy olyan jelentkező volt, aki minden szempontból megfelelt a pályázati feltételeknek” – mondta az MTI-nek Furulyás János, a Ferencváros elnöke.

“Hétfőn a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Nemzeti Sporthivatal bí­rálja el a pályázati anyagot. Természetesen meghí­vottként a Ferencváros képviselői is részt vesznek az ülésen. Ha elfogadják a pályázó anyagát, akkor még ebben az évben rendeződik a klub anyagi helyzete, és természetesen a 238 millió forintos banki kölcsönt is visszafizeti a Ferencváros. A jelentkezőről egyelőre csak annyit árulhatok el, hogy magyar befektetőről van szó.”

Az FTC Rt. nyáron azért vett fel kölcsönt, mert különben a labdarúgóliga nem engedte volna indulni az élvonalbeli bajnokságban. A hitelt eredetileg október végéig kellett volna visszafizetni, de akkor a bank egy hónap haladékot adott, amit később újabb egy hónappal megtoldott.

Az Üllői úti ingatlan vagyonkezelői jogának megszerzéséhez bizonyos minimális feltételeknek eleget kell tennie a jelentkezőnek, í­gy például a Ferencvárost legalább 1,2 milliárd forint plusz áfa illeti meg, melyért cserébe a klub lemond a még 11 évig érvényben lévő ingyenes használati jogáról. Emellett a befektetőnek vállalnia kell egy legalább 15 ezer férőhelyes futballstadion és egy birkózócsarnok felépí­tését is.

™¦ ™¦ ™¦
Hiánypótlásra szólí­tották fel a befektetőt

2005. december 19., hétfő

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) hasznosí­tási tanácsa hiánypótlásra szólí­totta fel a Ferencváros nyolchektáros Üllői úti ingatlanának vagyonkezelői jogára egyedüliként érvényes pályázatot benyújtó, magyar érdekeltségű TDZ Kft-t.

Ábrahám Attila, a Nemzeti Sporthivatal (NSH) elnöke hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, a befektető által benyújtott bankgarancia nem tartalmazta az áfát. Ezt a hiányt péntekig lehet pótolni. A TDZ Kft. 2,8 milliárd forintról rendelkezik bankgaranciával. Ebből az összegből 1,6 milliárd az államé, 1,2 milliárd plusz áfa jár a Ferencvárosnak.

Ha idén fizet a TDZ Kft., akkor 300 millió, ha jövőre, akkor 240 millió az áfa összege, amellyel kapcsolatban egyelőre hiányzik a garancia.

Az NSH elnöke hozzátette: a befolyó 1,6 milliárd forintot kizárólag sporttal kapcsolatos beruházásokra lehet felhasználni. Ez azt jelenti, hogy az összeget sportlétesí­tmény épí­tésére, felújí­tására vagy olyan ingatlan vásárlására lehet fordí­tani, mely később sportcélokat szolgál.

Furulyás János, az FTC elnöke hangsúlyozta: hosszú huzavona ért véget, és bí­zik benne, hogy a TDZ Kft. eleget tesz hiánypótlási kötelezettségének.

A benyújtott pályázati anyag szerint a munkálatok kezdetétől számí­tott 36 hónapon belül fel kell épülnie a FIFA és UEFA előí­rásainak is megfelelő 15 ezres, fedett lelátójú, kizárólag ülőhelyekkel ellátott labdarúgó-stadionnak és az új birkózócsarnoknak. Bár a kií­rásban nem szerepelt, de a pályázó vállalta egy 5 ezer férőhelyes kézilabdacsarnok felépí­tését is. Ezenkí­vül egy 100 ezer négyzetméter alapterületű irodaház is épül, melyben 1000 négyzetmétert a Ferencvárost kap meg, a többi helyiséget bérbe adják. A telek alatt egy 6500 férőhelyes mélygarázst alakí­tanak ki. A munkálatok összköltsége várhatóan eléri az 50 milliárd forintot.

Az MTI kérdésére Furulyás János elmondta, hogy a labdarúgócsapatnak és a birkózóknak egy évre kell elhagyniuk az Üllői utat. A futballisták a Puskás Stadionban játsszák majd hazai mérkőzéseiket és a birkózóknak is megfelelő edzéslehetőséget biztosí­t a klub. A bérleti költségeket a befektető állja.

A saját jövőjét firtató kérdésre a ferencvárosi sportvezető azt válaszolta, hogy az elnökség mandátuma – az övével együtt – január 31-én jár le. Az egyesület tisztújí­tó közgyűlése január 30-án lesz.

Furulyás kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy ismét jelölteti-e magát az elnöki tisztségre.

™¦ ™¦ ™¦
Furulyás János több mint egy hónapja nem beszélt a KVI-vel

2006. január 20., péntek

Furulyás János, a Ferencváros elnöke több mint egy hónapja nem beszélt az Üllői úti nyolchektáros telek vagyonkezelői jogának értékesí­tését felügyelő Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) illetékeseivel.

A sportvezető az MTI-nek azt mondta: minél több idő telik el érdemi esemény nélkül, annál valószí­nűbb, hogy nem fogják elfogadni az egyetlen jelölt, a TDZ Kft. pályázatát.

“Velem a Nemzeti Sporthivatallal közösen tartott december 19-i sajtótájékoztató óta senki sem beszélt a KVI-ből. Úgy gondolom, felesleges nekem hí­vogatnom a KVI-t, ott kell elbí­rálni a benyújtott pályázatot, ha minden rendben lenne, valószí­nűleg már aláí­rtuk volna a szerződést.”

Furulyás hozzátette: a törvény 60 napos határidőt szab meg a döntés kihirdetésére.

“Természetesen fel kell készülnünk az esetleges elutasí­tó határozatra is, hiszen ebben az esetben hat hektár vagyonkezelői jogát nekünk kell értékesí­tenünk. Érdeklődők vannak, de amí­g nem ismert a KVI döntése, addig senkivel sem lehet komolyabb tárgyalásokat kezdeni.”

A távirati iroda szerette volna megszólaltatni a KVI illetékeseit, de a telefonközpontos tájékoztatása szerint pénteken 13:30-ig tart a munkaidő, ezért az illetékeseket nem lehet elérni.

A Ferencváros Üllői úti nyolchektáros ingatlanának vagyonkezelői jogára egyedül a TDZ Kft. nyújtott be érvényes pályázatot. Az anyagban a telekért fizetendő 2,8 milliárd forintra szóló bankgarancia ugyan szerepelt, de hiányzott az ÁFÁ-ra vonatkozó igazolás, ezért a KVI hiánypótlásra szólí­totta fel a céget. (Az összegből a Ferencvárosnak járó 1,2 milliárd az ÁFA-köteles, 1,6 milliárd ugyanis az államot illeti meg, ez a rész pedig mentesül az ÁFA-fizetés terhe alól.)

A benyújtott pályázati anyag szerint a munkálatok kezdetétől számí­tott 36 hónapon belül fel kell épülnie a FIFA és UEFA előí­rásainak is megfelelő 15 ezres, fedett lelátójú, kizárólag ülőhelyekkel ellátott labdarúgó-stadionnak és az új birkózócsarnoknak. Bár a kií­rásban nem szerepelt, de a pályázó vállalta egy 5 ezer férőhelyes kézilabdacsarnok felépí­tését is.

Ezenkí­vül egy 100 ezer négyzetméter alapterületű irodaház is épül, melyben 1000 négyzetmétert a Ferencváros kap meg, a többi helyiséget bérbe adják. A telek alatt egy 6500 férőhelyes mélygarázst alakí­tanak ki. A munkálatok összköltsége várhatóan eléri az 50 milliárd forintot.

™¦ ™¦ ™¦
Eredménytelen az FTC-vel kapcsolatos vagyonkezelési pályázat

2006. február 14., kedd

Az FTC-vel kapcsolatos vagyonkezelési pályázat eredménytelenül zárult – tájékoztatta kedden az MTI-t Zelles Sándor, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) vezérigazgatója.

Elmondta: a Ferencvárosi Tornaklub (FTC) ingatlanának – amely Budapesten az Üllői út 129. alatt található két helyrajzi számon – vagyonkezelői jogára kií­rt pályázat eredménytelenül zárult, mivel a pályázó a megadott határidőig nem teljesí­tette a számára előí­rt hiánypótlást.

A vagyonkezelői jog gyakorlására 2005. november 16-án í­rt ki pályázatot a KVI. Ennek határideje 2005. december 16-án járt le. Az egyetlen eredményes pályázót, a TDZ Kft.-t hiánypótlásra szólí­totta fel a KVI, ám ennek a kft. 2006. február 13-án 10 óráig nem tett eleget. így a határidő lejárta miatt a pályázat eredménytelenül zárult.

A vezérigazgató utalt arra, hogy ezt követően az FTC-től megkeresték a KVI-t, hogy mielőbb í­rja ki az új pályázatot. Ennek feltételeit most vizsgálják az igazgatóságnál.

™¦ ™¦ ™¦
Továbbra is rendezetlen az Üllői úti ingatlan helyzete

2006. április 6., csütörtök

Ináncsy Miklós, az Ferencvárosi Torna Club elnöke szerint a klub hibáján kí­vül egyelőre továbbra sem rendeződhet az Üllői úti hat plusz két hektáros ingatlan helyzete.

Az egyesület elsőszámú vezetője közölte, hogy miután eredménytelennek bizonyult a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) által kií­rt pályázat, ismét egyeztetni kezdtek a KVI-vel, a Nemzeti Sporthivatallal (NSH) és a Sportfolio Kht.-vel egy újabb, meghí­vásos pályázat kihirdetéséről. A Ferencváros lejjebb adta igényeit, ennek jeleként például a nyertes befektetőnek nem kellene új stadiont épí­tenie, elég lenne a jelenlegit úgy felújí­tania, hogy az megfeleljen az UEFA előí­rásainak.

“Annak ellenére, hogy megállapodtunk a részletekben is, tárgyalópartnereink í­rásban nem küldték át az új szerződéstervezetet, illetve abban nem a megbeszéltek szerinti pontok szerepeltek, ezért az elnökség azt elfogadhatatlannak találta. Ezért kellett elhalasztanunk a csütörtökre tervezett küldöttgyűlést, melyen az új kontraktust szerettük volna megszavazni” – mondta Ináncsy a klubházban tartott sajtótájékoztatón, amelyen az FTC elnökségének valamennyi tagja megjelent.

Az elnök többször leszögezte, “nem a Ferencvároson múlik a megállapodás”. Jelezte, hogy az új pályázatot befektetői szempontból kedvezőbbé kí­vánták tenni, ám ennek ellenére az állam a korábbi kií­rásban szereplő 1,6 milliárd forint felett további 1,2 milliárdra tart igényt. Ináncsy továbbá kifogásolta, hogy garanciát várnak a klubtól a 238 millió forintos OTP-hitel visszafizetésére, holott mindenki tudja, a klub csak az ingatlan értékesí­téséből befolyó összegből tudná ezt megtenni. Azt is megjegyezte, hogy a megbeszéltek ellenére a KVI új pályázati kií­rásában nem tenné lehetővé a jelzáloghitel felvételét a győztes befektető számára.

A FTC vezetőinek felelősségét firtató újságí­rói kérdésre, Kruj Iván elnökségi tag a következőt válaszolta:

“Az NSH, a KVI és a Sportfolio egy fantomtársaság, amely ki akarja nyí­rni a Ferencvárost. Furulyás elnök úr nem volt ilyen bátor annak idején, hogy a nyilvánosság elé álljon, pedig ezt tanácsolta neki az elnökség. A klub elnökével példátlan módon bántak, kötélen rángatták, két kí­sérőjét nem engedték be a tárgyalásokra”.

Az elnökség ismertette, azért került szóba ismét, hogy a nyolc hektárra í­rnak ki pályázatot, mert befektetői szempontból egyben igazán értékes az ingatlan. Öthektáros területhez jutna a győztes, mivel a stadion három hektárnyi területet foglal el.

“Amennyiben jövő hét elejéig nem kapjuk meg a megállapodásunknak megfelelő szerződéstervezetet, az elnökség összeül, hogy meghozza a szükséges döntéseket” – mondta Ináncsy, aki arra is utalt, hogy ez esetben minden bizonnyal az első pályázati kií­rásban foglaltak szerint a hat hektáros ingatlan vagyonkezelői jogára tartanak igényt, és saját maguk próbálnak meg befektetőt találni rá, mí­g a két hektáros területet az állam értékesí­theti.

MTI és FTC.hu Archí­vum
2005. szeptember – 2006. április

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ