Hargitai Károly

Pusztai László emlékére!

Avagy Szentestől a világhí­rig!

A minap levelet kaptam, egy kép kí­séretében, mely Pusztai Lászlót szentesi általános iskolás korában mutatja be.

Küldője: dr Lakos Géza müncheni orvos Pusztai László szentesi osztálytársa volt, aki szép szavakkal emlékezett meg Laciról az FTC. „puszacsáról” 25-szörös legendás válogatott jobbszélsőjéről, aki Clubunkban 286 mérkőzést játszott. Az Egyesület örökös bajnoka volt. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Toldi Géza – Felújí­tott emlékezés

„Aki tiszteli a múltat, az tudja honnan jött.” – egy ókori mondás, mely több ezer év után is tükröt tart elénk. Mert a múlt nem csak a tovatűnő éveket jelenti, hanem azt is, hogy bebocsájtást kapunk oda, ahol őseink élték az életet és megteremtették a lehetőséget arra, hogy részesei lehessünk a jelennek. E nélkül még porszemek sem lehetnénk, e nélkül nem lenne lehetőségünk megvalósí­tani saját és őseink álmait. Ezért kell tisztelnünk a múltat, ezért kell óvni és félteni azokat, akik egyedül maradtak a csillagok magányában. Ennek a gondolatnak a mentén vállalta fel a Tempó, Fradi! Alapí­tvány a FRADI SZÍV ÉS SZELLEM MEGTESTESÍTŐJÉNEK, a Ferencvárosi labdarúgás legendás alakjának, Toldi Géza sí­remlékének a felújí­tását.

Méltóak akartunk lenni ahhoz a múlthoz, melyre a honlapunk támaszkodik és melyből napról napra erőt merí­t a zaklatott jelenünkhöz mely olyan gyorsan próbál átszáguldani mindenen, mintha a múlt nélkül bármire is hivatott lenne. A sí­remlék felújí­tásához segí­tséget is kértünk, hiszen az Alapí­tványunk saját erőből nem tudta volna méltó módon rendbe hozni Toldi Géza végső nyughelyét.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A régi, dicső KK


Csak mint az FTC ügyvezető elnöke és a könyv felelős kiadója érzem jogosnak az élőszó megí­rását, hiszen a hajdani hí­res KK meccsekre még gyermekként jártam …

Azért is tartom mind a sporttörténet, mind a szerző szempontjából jelentősnek e mű megszületését, mivel az ötven—hatvan évvel ezelőtti KK ,,hőskor” lassan a feledés homályába merül. Napjainkban ennek a kupának a szerepét már a BEK küzdelemsorozata vette át, í­gy ez a régi hí­res trófea bizony alaposan háttérbe szorul. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Egy megöregedett „vadászkutya” nyí­lt levele a Ferencvárosért

ftc-cimerA cí­met Hofi Géza egyik csodálatos dalából vettem kölcsön, mert ma is teljes mértékben ráillik mai társadalmunk egészére.

Mélységesen felháborí­t és elszomorí­t az a tény, hogy kedvenc Clubom, a Ferencváros ebbe a helyzetbe jutott amelybe jelenleg külső és belső erők taszí­tják.

Miután hosszú éveken keresztül a magyar befektetők csak hitegették -a kissé naiv- mindenkori FTC vezetőket, végre jött egy angol tulajdonos – akit személyesen nem is ismerek – de tudom, hogy már több éve a saját pénzén biztosí­tja a labdarúgó szakosztály, valamint az utánpótlás szekció működését.
Ennek a szezonnak kezdetén azt is elfogadta, hogy magyar edző kezébe kerüljön az irányí­tás és minél több tehetséges magyar játékos kerülhessen a csapathoz. Az egyik legtehetségesebb fiatal magyar edző Prukner László személyében olyan szakember került a szakmai vezetés élére, aki már bizonyí­tott. Nem többet kért, csak TÜRELMET! Egy kattintás ide a folytatáshoz....

05.19.20:15 M4 Sport
OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ