1901.III.24. Cricketer – FTC 9:0

Cricketer I. 9:0 győz Ferenczvárosi T. C. I. ellen.

1901. március 24., délután, Bécs, Cricketer – FTC 9:0 (5:0)
vezette: Pollak (WFC 98)
Cricketer: Wagner – Leuthe, Sims – ?, Horovitz, Shyres – ?, ?, Redfern, ?, ?
FTC: Rapos – Berán, Soóky – Horn, Békés G., Fekete – Pápai, Malaky M., Pokorny, Kovács, Borbás
Tartalék: Maros
Gól:

A Ferencvárosi Torna- Klub vasárnap délután fog első í­zben mérkőzni külföldi csapattal, még pedig Bécs legrégibb csapatával, a Kriketerekkel. A ferencvárosiak bizonyára tisztességgel fogják megállani helyüket az erős bécsi csapattal szemben is. A magyar csapat hétfőn Bécsből Pozsonyba utazik, a hol a Pozsonyi Torna- Egyesület labdarugó csapatával fog mérkőzni.

(Budapesti Hí­rlap)

Magyar football-játékosok Bécsben. Mialatt holnap a prágai Slavia mérkőzik a Budapesti Tornaklubbal Budapesten, azalatt Bécsben két jeles csapatunk, a Műegyetemi Footballklub és a Ferencvárosi Tornaklub mérik össze erejüket, még pedig a műegyetemiek vasárnap a W . F . C. 1898., hétfőn pedig a W. Athletik Sport Clubbal, a ferencvárosiak pedig vasárnap az I. Wienna F . C . csapatával.

(Pesti Napló)

A Ferenczvárosi Torna-Club első nemzetközi mérkőzése Bécsben. Fiatal football-csapataink közül a Ferenczvárosi T. C. csapata vállalkozott arra, hogy külföldi csapattal mérje össze erejét és erre a czélra a bécsi  Cricketereket választotta. Becsülni lehet a F. T. C. ezen elhatározását, mert látjuk benne a törekvést, hogy a legjobb magyar csapatok, a magyar football sport úttörői nyomában akar haladni és nem törődve az első időben kikerülhetlen vereség kilátásával, tanulni akar. A mérkőzés esélyeiről nem sokat elmélkedhetünk, több mint bizonyos a Cricketerek győzelme, de bizhatunk abban, hogy a F. T. C. tisztességgel megállja helyét. Alább közöljük a F. T. C. csapatösszeállí­tását: Kapuvéd: Rapos. Hátvédek: Berán, Soóky. Fedezetek: Horn, Békés G., Fekete. Csatárok: Pápai, Malaky M., Pokorny, Kovács, Borbás. Tartalék: Maros.

Ugyanezen csapat másnap, hétfőn d. u. Pozsonyban fog játszani a Pozsonyi Torna Egyesület I csapata ellen. Úgy a Cricketerek, mint a Pozsonyi T. E. csapatösszeállí­tása lapunk zártáig előttünk ismeretlen.

*

Bécs, márczius 24.

Hideg, szeles időben állt ki a két csapat a Cricketerek bécsi pályáján. Először álltak egymással szemben 11-es csapattal s érdekes, hogy nemcsak a Ferenczvárosiak, de még a Cricketerek is nagyon tartottak a vereségtől. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a Cricketerek szeme előtt folyton az a győzelem lebegett, melyet a Ferenczvárosiak legutóbb a Műegyetemiek fölött arattak. Állí­tottak is olyan erős csapatot a Ferenczvárosiak ellen, hogy azt megverni a legjobb budapesti csapatoknak is nehéz lett volna. Maga Wagner a kapuba állt, eléje Leuthe és Sims backeknek, középfedezetet Horovitz játszott, ki igazán remek formát mutatott, mellette Shyres, center csatár Redfern volt. Ezzel szemben a Ferenczvárosiak csapata e match alkalmával határozottan gyöngébb erőkből állt, mint itthon szokott; mintha nem is lettek volna backjei. Soóky először játszott a F. T. C. I. csapatában, nem is okozott nagy gondot a bécsieknek; Berán, a másik back, egy pillanatra sem emlékeztet arra a jó játékosra, kit itthon láttunk benne többször, de őt menti betegsége, mely nagyon megfosztotta erejétől. A kapuban Rapos állt, ki a gyönge backek daczára is szépen védett, habár kevés fürgeséget tanúsí­tott, azonban hatalmas  rúgásaival többször aratott tetszést.

A két csapat csatársora között már nem volt ilyen aránytalanság; a magyaroké gyorsabb passzolásban alig gyöngébb, csak a goalra vaklövésekben volt bizonytalanabb.

Az erős szél a pálya hosszában fújt s a magyaroknak e szél ellenében kellett kezdeniök a játékot. A szél ellenére is mindjárt a bécsiek kapuja előtt teremnek, de még ott is ide-oda passzolnak és tönkre teszik a kedvező alkalmat; majd újra ismétlik e támadást egymásután háromszor, mire a bécsiek még komolyabban veszik ellenfeleiket s a biró elnézése mellett még kézzel is fel-fellökik a labdával kiszabaduló csatárokat, úgy annyira, hogy azok már nem is merik vinni a labdát, a mint bécsit éreznek maguk mögött, hanem lepasszolják. Ez a félelem magyarázza meg, hogy goalt nem tudtak elérni; mí­g a bécsiek csatársora föltartóztathatlanul kergette a labdát a magyarok kapuja felé, segí­tve a heves széltől is. Az első félidő 5:0 végződött a bécsiek javára.

A második félidőben kisüt a nap s a szél enyhül, csak a bécsiek támadása nem. Egyre támadnak, mí­g a Ferenczvárosiaknak csak két í­zben sikerül áttörni a bécsiek védelmén s ekkor is lefütyöli őket a biró egyszer hands, egyszer off side czí­mén.

A második félidő ismét a bécsiek javára végződik 4:0 eredménynyel.

Nem lehet megemlí­tés nélkül hagyni a biró gyönge szakértelmét, mely ugyancsak nem volt méltó egy Cricketer-matchhez. Például lefütyöli a játékot a Ferenczvárosiak kapuja előtt azon a czí­men, hogy a Ferenczvárosiak backje off side állt. (!?) Ez eléggé jellemzi őt. A büntető rúgás szabályairól is csalt halvány fogalmai vannak.

Ha igazságos és hozzáértő biró ítélkezik e matchen, föltétlenül más eredménynyel végződött volna a Ferenczvárosiak első bécsi szereplése; különben meglássuk a revanche matchen, mely a mint halljuk még e saisonban meglesz.

A biró Pollak (W. F. C. 98) volt.

(Sport-Világ)

Magyar labdarugók veresége Bécsben. Bécsből jelentik: A Wiener Atletik Sport-Klub emberei a Műegyetemi Football-Klub csapatát megverték 6 goallal zérus ellen. A Vienna Kriket and Football-Klub pedig a Ferencvárosi Torna-Klub-ot verte meg 9 goallal zérus ellen.

(Budapesti Hí­rlap)

Magyar footballisták Bécsben. Mialatt Budapesten a csehek verték legjobb csapatainkat, azalatt Bécsben is sikertelenül mérkőzött a Műegyetemi Football-klub és a Ferencvárosi Tornaklub. Az előbbi a Wiener Athletike Sport-Clubbal szemben szenvedett vereséget 0:6 eredménynyel, az utóbbit a Cricketerek verték meg 0:3 0:9 arányban, úgy látszik, hogy ezúttal a magyarok igen gyenge csapatokat küldtek Bécsbe, ami nem helyes, mert külföldön már csak gyakorlott és eredményekre hivatkozó csapatoknak szabadna bemutatkozni.

(Pesti Napló)

A Cricketer csapatát, a Vienna-val egy esztendőben, 1894-ben alapí­tották Bécsben. A klub szí­ne kék és fekete volt. A Cricketer -nevéhez hűen-, nem csak a labdarúgást űzte eleinte, hanem a krikettet is. A csapathoz sok játékos a szigetországból érkezett. Az akkori leghí­resebb játékosok eleinte az angolok voltak: A. Lowe, Skires és Sierns valamint E.C. Blyth.

Az 1898-as Cricketer csapat a következő volt: Kutscher; Eigl, M. J. Leuthe; A. Lowe, Gramlick, Rudi Wagner; E. Skires, E. C. Blyth, Windett, J. Redfern, Siems

M.J. Leuthe

Az osztrák labdarúgók között M.J. Leuthe tünt ki, aki elérte az angol csapattársak szintjét. Sokáig aztán Ő maradt a csapat támasza és a később a csapatba kerülő Hussakal Ő lett a Cricketerek legjobb embere.

Nemzetközi szinten -az FTC elleni siker után-, az akkor még bojkottált Cricketer csapat ebben az 1901-es évben egy érzékeny 0:7-es vereséget szenvedett el a London Civil Service Club csapatától.

Az Osztrák bajnokság első osztályát 1901-ben – az egyelőre még kivált Cricketerek nélkül – a következő csapatok alkották: Vienna, WAC, 1898-asok, Graphia és Vorwärts (Előre).

A második osztályban találunk többek közt olyan csapatokat, mint a Rapid, a Viktoria, az Union, a Mödling és a Hellas. Közülük persze a Rapid a leghí­resebb, mí­g némelyek már megszűntek.

1902-ben megnyerték a Közép-európai Kupa ősének tekinthető Challenge Kupát.  Az elődöntőben a prágai Slaviat, a döntőben a budapesti BTC-t múlták felül (2:1).

A Cricketer csapata mindvégig amatőr maradt és nem csatlakozott sohasem a profi korszakhoz.

A Praterbeli pálya az 1901-es Ferenczvárosi meccs idején

A Praterbeli pálya az 1901-es Ferenczvárosi meccs idején

Nagy László (Svájc)

7 hozzászólás a(z) 1901.III.24. Cricketer – FTC 9:0 bejegyzéshez

 • Szia Laci

  Jòl esett hozzí szòlí sod, hiszen az ember mindig egy kicsit hiù és én sem teszek kivételt.

  A Cricketer-meccs abban az idôben ìròdott, mikor a Fradit egy magas gòlarí nyù kudarc a mí sik utí n érte (az UTE és a Videoton ellen).

  Valahogy ùgy éreztem, hogy jò lenne megértetni minden Fradi-szurkolòval, hogy ha az ember hû magí hoz (és klubjí hoz), akkor ilyesmi nem kerülhetô el, de fontos az, hogy ne tévessze össze az idealist a valòval. Az ideí lis önszemléletét a valòdi lényével.

  Minden kudarc egy kijòzonodí s, de az ember – és sorolhatní m az FTC-t is ide – el kell döntenie, kinek és minek akar hû maradni.

  Fontos mindig, hogy embernek tudjon megmaradni, akí rhogy dönt is. Ameddig az E-betûk között az érény í ll az elsô helyen a zí szlòjí ban, addig az FTC az emberek klubja fog maradni, akik bí tran valjí k is az emberségüket.

 • Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen anyag kapcsán lett újra megemlí­tve a nevem.

  ( a cí­kk meg…. alig találok szavakat….egy csoda )

  Laci

 • Nagyon köszönöm az összeállí­tást. Fantasztikus történelmünk és múltunk van (és remélem, jövőnk is!) Hajrá Zöldek, Hajrá Fradi!

 • Szép oldal lett a Cricketer-féle mùlt kudarcí bòl.

  Egy pí r év mùlva ezt mí r a 6:0 és a 0:5-rôl is lehet mondani fogjí k.

 • Kedves peterdy,

  csak az afrikai kontinensről nem kaptunk még anyagot.

 • A svájci Nagy Lacink (a budapesti Nagy Lacink a naplókat adta nekünk) a KK történetét segí­t feldolgozni szerkesztőtársamnak, és időnként “elkalandozik” a témától és küld egy-két apróságot 😉

 • Ez egyszerűen zseniális! Ahogy látom még Svájcból is küldenek anyagot. A Fradi tényleg egy világcsapat. A rajzok meg lehengerlőek. Egyik ámulat a másikba ejt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

EKL playoff: 02.22.21:00 FTC-Olympiakosz Pireusz TV: M4Sport
02.25.17:30 M4 Sport
MK 02.28.19:00 TV:M4Sport
OLDALAK
03.03.16:30 TV:M4Sport
03.10.15::30 M4 Sport
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
03.17.14:45 TV:M4Sport
Categories
FOTELSZURKOLÓ