1907.XII.15. Ezüstlabda, BTC – FTC 3:2

Mai mérkőzés. A BTC—FTC mérkőzés az ezüstlabda dij második helyéért jó időjárás esetén nagyszámú közönséget fog kivonzani a millenáris pályára. A lelkesen küzdő csapatoknak törzsközönsége nagy előszeretettel látogatja a BTC—FTC matcheket. Sportszempontból — az idény előrehaladottságára való tekintettel — nem bocsátkozhatunk jóslásokba és ahelyett inkább a két mérkőző csapat összeállí­tását közöljük:
BTC csapata: Fehéry — Sárközy, Schwarcz O. — Ficzere, Korda, Kovács — Oláh, Leviczky, Késmárky, Molnár II., Molnár III. FTC csapata: Fritz — Rumbold, Manglitz — Gorszky, Bródy, Weinber — Braun, Weisz, Korody, Schlosser, Szeidler.

A mérkőzés 1/4 3 órakor kezdődik a millenáris pályán és tréningjegyekkel megtekinthető. Délelőt a II-ik csapatok mérkőznek.

(Sport-Világ, 1907. december 15.)

Ferencvárosi TC. — Budapesti TC. football mérkőzése. A rövid őszi labdarugóí­dény a footballsporlolók és látogatók örömére az állandóan kedvező enyhe időjárás következtében meghosszabbí­tást nyer s igy alkalmat talál a BTC. és FTC., hogy a „Margitszigeti Ezüstlabda“ vándordí­j második helyéért a régi kötelező mérkőzését lejátszhassa. A két csapat találkozója döntő jelleggel bir ez évi eröképességeikre. Tavaszszal a FTC. győzött 1:0; őszszel 2:2 eldöntetlenül játszottak. A két csapat, mely az őszi idény 12 mérkőzésén annyiszor volt kénytelen tartalékkal játszani, még nem vesztette el formáját, ha figyelembe veszszük, hogy a régi riválisok öthónapos tavaszi saisont is végig játszottak. A BTC. győzelme a „33 fölött, viszont a FTC. győzelme a BAK. fölött a két csapatnak egyforma kilátásokat adnak a vasárnap d. u. 2 órakor, a Thököly-uti pályán lejátszandó mérkőzés győzelméhez, mely mindenesetre csak heves és izgalmas játék eredménye lehet. Biró: Gabrovitz Emil (Bp. Rambler) lesz.

(Pesti Hí­rlap, 1907. december 13.)

1907. december 15., 14:00, Millenáris, BTC – FTC 3:2 (2:0)
vezette: Gabrovitz Emil (BR.)
BTC: Fehér — Sárközy, Schwarz — Ficzere, Korda, Kovács — Leitner, Leviczky, Késmárky, Molnár II., Molnár III.
FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Bródy, Gorszky — Braun, Weisz, Kórody, Schlosser, Szeitler
Gól: ? (19.), ? (43. – 11-esből), Molnár II. (49.) illetve Koródy (?.), ? (87.)

BTC.—FTC. 3:2. A Margitszigeti Ezüstlabda 1907. évi második helyéért mérkőzött e két csapat a mult vasárnap a millennáris versenypályán. Elég későn. A már befejeződött szezonvég egyáltalában nem alkalmas az ilyen dijmérkőzések lebonyolí­tására, s a nyújtott sport ezúttal valóban kevés értékű volt. Mindkét csapatra ráfér a pihenés és az uj erőgyűjtés. A mérkőzés eredménye egyébként meglepetést kelt, mert inkább a FTC-ot várták a dij második helyére. Érdem, és tudás szerint í­gy is kellett, volna lennie. A mult évi bajnokcsapat azonban annyira unottan és fáradtan játszott a match első részében, hogy lelkesebb és frissebb ellenfele minden nagyobb fáradság nélkül a félidőben már 2:0, később 3:0 arányban vezetett már. Az ujabb szégyenletes vereség érzete aztán mégis fölbuzditotta a FTC.-t és a második félidőben végig fölényben volt; ellenfelénél jobb technikával és összjátékkal játszott ugyan, de csatárai erősen gólgyengéknek bizonyultak, ugy, hogy a várt kiegyenlí­tés végül mégis elmaradt. Különben sportszempontból a mérkőzés keveset nyújtott. A két csapat a következő volt:

BTC.: Fehér — Sárközy, Schwarz — Ficzere, Korda, Kovács — Leitner, Leviczky, Késmárky, Molnár II., Molnár III.
FTC.: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Bródy, Gorszky — Braun, Weisz, Kórody, Schlosser, Szeitler.

Biró: Gabrovitz Emil (BR.) volt.

(Nemzeti Sport, 1907. december 22.)

BTC— FTC 3:2. Az őszi szezon utolsóelőtti mérkőzése volt e két kiváló csapatunk találkozása. A télies hideg időjárás daczára, elég nagyszámú közönség jelent meg a millenáris pályán, hogy ez évben utoljára láthassa a BTC és FTC játékát. A játék lefolyását s a játékosok tudásának kifejtését nagyban zavarta a mindjobban felnövekedő hideg szél. Mindazáltal a mérkőzés elég érdekes volt. A matchen a BTC volt többször fölényben, mit ellenfele néha kissé tulerősen akart megakadályozni. A piros-fehérek néhány tartalékkal voltak kénytelenek kiállani — s különben is meglehetős balszerencsével játszottak — innen magyarázható, hogy gyakori fölényük daczára még jobb eredményt nem értek el. A FTC-on meglátszik az erős őszi szezon okozta fáradtság, noha kombinácziói szebbek, mint a BTC-é, a döntő pillanatokban nem játszik oly hidegvérrel, mint ellenfele. Igen ügyesen dolgozott a BTC védelmében Szendrő. az uj hátvéd, nemkülönben Sárközy, Molnár III. és Késmárky is. A zöld-fehérek közül a fedezetek és Weisz emelhető ki külön. A mérkőzés az ezüstlabda második helyéért folyt le, melyet igy a BTC nyert el.

A match lefolyása a következő volt. A mérkőzést a BTC teljes csapattal, a FTC csak 9 emberrel kezdi el, de alig két percz múlva már teljes csapattal folytatja. A támadófél a BTC, de támadásai a hátvédeken és Gorszkyn törik meg. Korner után (6. p ) a zöld-fehérek jutnak le a BTC kapujához, melyet Szeitler támadása veszélyeztet. BTC újabb támadása sem jár eredménnyel, Molnár II remek lövése néhány czentiméterrel a kapu fölött repül el. A FTC következő lefutásánál ugyanez történik Weisz lövésével is. Ficzere lövését kapus menti, majd Braun támadása után ismét a piros-fehérek kerülnek fölénybe. A 19-ik perczben BTC kornert ér el, melyből goalt rúgnak. Újrakezdés után FTC van offenzivában, de eredményhez nem jut. Egy darabig változatosan folyik a játék, hol a BTC, hol a FTC kapuja előtt. Mindkét fél sokszor hibáz, mig végre Gorszky faultjából kifolyólag a BTC büntetőrúgáshoz jut, melyből második goalját éri el. (43. p.). Félidő 2:0.

A második félidőben ismét a BTC kezdi a támadást. Ügyes játék után már a 4 perczben goalt ér el. A goal után a piros-fehérek kissé visszaesnek, mit a FTC jól kihasznál s visszaszoritja ellenfelét. Fehéry többször védeni kénytelen. A 10. és 11. perczben kornereket ér el Ferenczváros, sőt egy alkalommal 11-es büntetőrúgáshoz is jut. A büntetőrugást Koródy lövi, a labda azonban a kapufélfáról a mezőnybe pattan, honnan ugyancsak Koródy a kapuba juttatja. E nyilvánvalóan szabálytalan goalt a biró érvényesí­ti. A goal után a FTC még egy ideig támad. Weinber lövését Fehéry védi, majd a BTC jut szabadrúgásokhoz, de goallá érvényesí­teni nem tudja. A FTC egy kornere után, szép összjátékkal a zöld-fehérek újabb goalt érnek el (42. p). A goal után a BTC támad, de sikertelenül.

Biró: Gabrovitz Emil (Rambler) volt.

A BTC II.—FTC II. 8:2. A BTC kitűnő képességű, ezidén veretlen II-ik csapata biztosan győz a ferenczvárosiak felett.

(Sport-Világ, 1907. december 22.)

Budapesti Torna Club — Ferencvárosi Torna Club 3:2.

A szezon utolsó mérkőzésén is túl vagyunk már és a játékosok a most már igazán megérdemelt pihenőre térhetnek. A vasárnapi mérkőzés és a szép idő nagy közönséget csalt ki a pályára, mely mindvégig hangos érdeklődéssel kí­sérte az érdekes játékot. A BTC. ez alkalommal határozottan jobb volt ellenfelénél és a fenti eredmény nem fejezi ki hűen a két csapat vasárnapi erőviszonyát. A FTC. két goaljának realitássága kétséges. Különösen az első goal volt szabálytalan. A szabályok értelmében, büntetőrugás alkalmával egy és ugyanazon játékosnak egymásután kétszer érintenie nem szabad a labdát, mielőtt azt más játékos , nem érintette. A vasárnapi goal pedig igy esett.

Bámulatos, hogy a késői szezon dacára mindkét csapat milyen frissen és életkedvvel játszott. Az első félidőben a tempó rendkí­vül heves volt, sőt még a második félidő elején is. A végén a BTC. már visszaesett. Elí­téljük a Ferencvárosiak igazán durva játékát, már csak azért is, mert sokszor megmutatták ők, hogy fairen is tudnak érvényesülni.

A BTC. három tartalékkal szerepelt. Oláh helyét Molnár III., Molnár I. helyét Leitner töltötte be igen jól, a beteg Izsó helyén pedig Korda játszott, kinek technikája nagyon jó, de szí­vóssága és fizikuma gyenge a középfedezet fontos állásának betöltésére.

A csatároknál ez alkalommal ismét láttuk a szédületes gyors összjátékot, csak nagyon keveset lőttek.

A zöld-fehéreknél a fedezetsor ezúttal gyönge volt, valamint a csatársor jobb oldala is. A hátvédek közül csak Rumbold jó.

A mérkőzés lefolyását nagy vonásokban igy adjuk: FTC. kezd szél ellen, csakhamar visszaszorul, körülbelül 15 percig át sem jön a középen; a piros-fehérek azonban nem igen tudják kihasználni előnyős helyzetüket, mert keveset lőnek a kapura. A tempó igen erős, mindkét csapat szépen dolgozik. Egy korner alkalmával BTC. benyomja az első goalt, mely után FTC. is lendületbe jön és többször veszélyezteti a BTC. kapuját, de kevés sikerrel. Késmárky megszökése a BTC. második goalját eredményezi. Félidő: 2:0.

Csere után BTC. dacára, hogy szél ellen játszik, ismét fölényben van. Levitzky gyönyörű csavart beadását Molnár II. befejeli. A zöld-fehérek ezután meg nem engedett eszközökkel igyekeznek javí­tani helyzetükön, és a biró sokat elnéz. Ficere megsérül a szemén. BTC. ezután inkább véd. Sárközy faultja miatt FTC. 11 méteres büntető rúgáshoz jut, melyet Brody a kapufának rúg és a visszapattanó labdát belövi. A bí­ró a szabálytalan goal ellen való protestálást nem veszi figyelembe. FTC. másodig goalja alkalmával Fehéryt elgáncsolják. A végén ismét a piros-fehérek támadnak, de az eredményen ez már mit sem változtat.

A mérkőzést Gabrovitz Emil biró vezette, kissé szórakozottan.

(Pesti Hí­rlap, 1907. december 17.)

Labdarugó-mérkőzés. Vasárnap délután még egy utolsó alkalma volt a közönségnek, hogy két elsőosztályu csapat játékában gyönyörködjék. Az alkalmat sokan föl is használták és végignézték a millenáris versenypályán lefolyt B. T. K.—F. T. K- mérkőzést, de túlságos gyönyörűséget senki sem találhatott a csapatok játékában. Az első félidőben a Budapesti Torna-Klub csapata még csak megemberelte magát és helylyel-közzel tetszetős, ügyes játékot produkált, de később átvette ellenfele játékmódját és úgy játszott, mint a mikor a szép sportágat a derék Stobbe Ferenc és néhány lelkes társa első izben bemutatta. Nem hihetjük, hogy a két elsőrangú csapat tegnapi játéka hü kifejezője volt képességüknek. A túlságosan előrehaladott szezonnak és a játékosok túlterheltségének tudható be a tegnapi teljesí­tmény, mert ha elfogadnék a csapatok igazi formájának, akkor egyben megállapí­thatnánk, a magyar labdarugó sport nagymértékű visszafejlődését. Egy B. T. K.—F. T. K. mérkőzésen nem szabadna a labdának állandóan a levegőben kóvályogni. Ilyen fejlett sportviszonyok mellett, mint a minő a mi labdarugó sportunk is, mindenki joggal számí­that rá, hogy két ebőosztályu csapat játékában megtalálja azt a kelléket, a mi a í­utballjátéknak úgyszólván a célja és rugója: az összejátszást. A tegnapi mérkőzésben azonban vajmi ritkán láthattunk egy-egy céltudatosan irányí­tott rúgást. Annál több volt az ég felé röpülő labda, a mi a játékosok és nézők türelmét is próbára tette, mig ismét földet ért. A csapatok rossz játékát csak a mérkőzést vezető biró avatatlansága múlta fölül. Sok kisebb hiba mellett két olyan sarkalatos hibát követett el, a mi kétségbe vonja szakértelmét. Lefütyülte a játékot offside cí­mén a csapat saját térfelében és megadott egy olyan gólt, a mit még a zöld asztalnál sem í­télhetnek meg a szakférfiak tanácsában. A mérkőzés eredménye 3:2 arányban a B. T. K. javára. Az első félidőben a piros-fehérek állandóan támadtak és különösen Késmárky játéka révén két gólt értek el. A második félidőben ismét a B. T. K. jutott gólhoz. A csapat innen kezdve erősen visszaesett és fölmondta a szolgálatot. A F. T. K. erős offenzivába jutott, de folytonos támadása ellenére sem tudott érvényesülni. Egy veszedelmes támadásukat Sárközy erőszakosan leszerelte, a miért 11-es büntető rúgás járt a ferencvárosiaknak. Kórody éles lövése a kapufáról visszapattanva, ismét Kórodyhoz került a labda, a ki a gólba juttatta. A biró érvényesnek jelentette a gólt, holott a szabályok előí­rják, hogy a 11-est rugó játékosnak nem szabad újra érinteni a labdát, a mig más játékos nem érintette. A tegnapi esetben szabadrúgás illette volna a B. T. K.-ot és nem gól a F. T. K.-ot. A ferencvárosiak nemsokára újabb gólhoz jutottak az ellenfél kapuvédőjének a hibájából

(Budapesti Hí­rlap, 1907. december 17.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Categories
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső