1908.IV.20. Húsvéti serleg, FTC – MTK 6:0

Felső sor: Rumbold, Fritz, Manglitz. Középső sor: Weinber II., Bródy, Gorszky. Elől: Rónai, Weisz F., Koródy, Schlosser, Szeitler

Husvéti mérkőzések

— A húsvéti kupát a FTC. csapata nyerte meg. —

1908. április 20., 16:00, Millenáris, FTC – MTK 6:0 (2:0)
vezette: Fehéry Ákos (BTC)
nézőszám: 5 – 6 000
FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Bródy, Gorszky — Rónay, Weisz, Korody, Schlosser, Szeitler
MTK: Domy — Révész, Csüdör — Bob, Szűcs, Virág — Sebestyén, Károly, Kertész, Szántó, Vida
Gól: Weisz (12., 43.), Weinber (22.), Korody (42., 88.), Schlosser (48.)

— A húsvéti kupát a FTC. csapata nyerte meg. —

A két húsvéti nap két délutánján folyt szakadatlanul az elkeseredett küzdelem az első húsvéti kupáért. A népek ezrei tolongtak a millenáris pályán, tanújelét adván a footballsport iránti szeretetüknek. Különösen meglepő volt az a nagy érdeklődés, mely a szebbik nem körében nyilvánult A hűvös időjárás dacára az uj kalapok és tavaszi toalettek rengeteg nagy tömege került bemutatásra. Hozzávető számitással a két napon kb. 10—12 ezer ember nézhette végig a mérkőzést.

husveti-serleg-1908A lélektani tanulmánynyal foglalkozó ember érdekes tanulmányokat tehetett a nagy tribünökön. Érdekes, talán hihetetlen, de mégis ugy van, hogy a lázongóbb és zajosabb elemek a hölgyek köréből kerültek ki. Körömszakadtáig védték kedvenc egyesületeiket, minden elkövetett hibát szakszerűen kimagyaráztak, de annál kegyetlenebbek voltak az ellenféllel szemben, kikkel szemben teljességgel nem voltak elnézők. Hibájukat gúnykacajjal honorálták, sőt ha valami nagyon nem tetszett, egyenesen a játékosi becsületébe gázoltak. Jaj volt szegény birónak, ha itélete az ő különvéleményükkel találkozott. A környezetüket valósággal terrorizálták a szép, de néha vasvilláju szemek. Egy gyönyörű kis bakfis a mérkőzés egyes jeleneteit a sportsajtó által hasz-nálni szokott frázisok recitálásával kisérte. Pl.: „Fritz rávetéssel gyönyörűen ment.” „Domi a Weisz sivitő lövését meglepő ügyességgel beereszti.” A kluja azonban mégis az volt, mikor egyik ismert sportember felesége, az egyik vereséget szenvedett klub még ismertebb szolgáját megkérdezte, hogy hozott-e egy elég nagy kosarat, hogy a kapott gólokat haza vigye? Hiába! A nő a teremtés legszebb, de legveszélyesebb alkotása: nem elégszik meg a győzelem tudatával, azt élvezni is akarja.

Az első húsvéti kupát a FTC. csapata nyerte meg. A lelkiismeretes és szorgalmas munka méltó jutalmát nyerte a csapat. Győzelmeinek realitásához szó sem férhet. Nem volna azonban méltányos, ha most, midőn a csapat olyan magas ní­vót ért el, amilyent magyar csapat talán egyszer-kétszer érintett, nem szögeznénk ide annak a nevét, akinek a csapat tavaszi diadalainak egész sorozatát köszönheti s ez: Malaky Mihály, a FTC. titkára. A FTC. csapata tavaly őszszel már veszedelmesen hanyatlott. Malakv szedte össze őket ismét; törhetlen energiával trení­rozott velük, uj szellemet és uj lelket lehelt beléjök. A diadal a csapaté, de érdem, az elismerés Malaky Mihályé, akinek nagy sporttudásával csak a szerénysége van fordí­tott arányban.

A másik serleget, amelyért az újpesti népszigeti pályán az UTE., Főv. TC., Typografia és URAK. mérkőztek az Újpesti Torna-Egylet nyerte meg erős küzdelem után.

A football-sportunknak szép és emlékezetes napja marad az 1908. évi husvét két napja. A csapatok szépen, lelkesen és odaadóan dolgoztak, ki több, ki kevesebb szerencsével. Egy azonban igaz marad, hogy akik végignézték a mérkőzéseket, megelégedve távoztak s az is tény, hogy e mérkőzések a footballsportnak ismét számos uj és lelkes hivet szereztek.

NS-19080425-19-19080420-1FTC.—MTK. 6:0. A húsvéti serleg döntője a Ferencvárosi TC. váratlanul nagy gólarányu győzelmével végződött. A FTC. az első negyedórát kivéve — mikor kissé ideges védekezésre szorult — nagyszerű játékot produkált. Csatársora kifogástalan passzjátékkal dolgozott, halfsora nagyon agilis, amellett határozott, védelme bátor és tán tul erélyes volt. Evvel a győzelmével a FTC. méltán nyerte el a „legjobb magyar csapat” cí­met, amit eddigelé oly kétscéget kizárólag egy magyar csapat sem mondhatott el magáról. Nagy arányú győzelem csak akkor bir értékkel, ha az nem a legyőzött rossz játékának, hanem a győztes fél jó játékának kifolyása. Az MTK. súlyos veresége dacára is mindvégig szép játékot produkált, végig küzdött, hogy pozitiv eredményt nem tudott elérni, abban a csatárok gólképtelensége mellett, határozottan a balszerencsének is része volt, mert a mérkőzés folyama alatt 4 labda pattant vissza a kapufélfáról.

Rumbold ismét klaszikus játékot produkált, bár az első percekben több hibát követett el. Manglitz túlságosan kihasználja testi erejét. Brody „mindenütt ott volt”, Weinber klasszikus halfjátékával mindjobban felkelti a maga iránt való érdeklődést. A csatársor olyan játékot produkált, amilyet magyar csapattól sohasem láttunk. Játékukban feltalálható a lapos passzjáték ép ugy, mint a nagyobb technikát igénylő magas adogató játékmodor. Támadásaik gyorsak és erélyesek. A FTC szép győzelmét a megjelent óriási közönség nagy szimpátiával fogadta.

A Ferencváros vasárnapi csapatával (szerk: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Bródy, Gorszky — Rónay, Weisz, Korody, Schlosser, Szeitler), a MTK. a következő: Domy —Révész, Csüdör — Bob, Szűcs, Virág — Sebestyén, Károly, Kertész, Szántó, Vida.

NS-19080425-19-19080420-2MTK. kezd, de csakhamar a FTC. támad s már a 3-ik percben Révész kornert vét, mely Domy-t foglalkoztatja A MTK. balszéle válaszol erre, Vida Rumbodon keresztül tör, de leadását az ellenvédelem fogja el. Vida újra lefut, hosszan centerez, de Sebestyén szép lövése gól fölé kerül (7. p.). Vida ujabb támadása nem jár nagyobb veszélylyel. Ezután Károly kerül jó helyzetbe, de közelről a gól fölé emeli a labdát. A MTK most kornerhoz jut, mely magas fejessel végződik. A FTC. ellen sok szabadrúgás esik! Végre sikerül a FTC-nek kiszabadulni, csatárai gyönyörű adogatással a MTK. kapu előtt teremnek, Szeidler centerez. Weisz villámgyorsan előre tör, s gólt fejel (12. perc.). Ezután FTC. gyönyörű játékot produkál. A következő támadásukat offside öli meg. Weisz 25 méteres lövése gól melle kerül. A MTK. támadása kornerrel végződik, FTC.-é pedig offside. FTC szabadrúgása után a kék-fehérek mennek le, Manglitz labdát vét. de Sebestyén hibásan lő. Erre ismét FTC. vezet támadást s Weinber 20 méteres lapos lövése a gól sarkába akad meg (22 p.). A MTK vehemens ostromát Rumbold veri vissza. Bródy remek lövése a gólfa aljáról pattan vissza. A MTK. ismét támad, de Károly szépen keresztül vitt támadását Vida rossz lövése fejezi be. Szántó lövését pedig Fritz kifogja. Manglitz kí­méletlen játéka miatt szabadrúgást kap a MTK., ebből keletkezett veszélyből Rumbold szép fejkikkje menti meg a ferencvárosi kaput. Korody durvasága miatt ismét szabadrugásboz jut a MTK., mely eredménytelen. Károly mesteri kiszökését gáncs akasztja meg. Szerencsésebb a FTC., mert a 42. percben Schlosser leadását Korody ismét a gólba továbbí­tja. Az utolsó pillanatokban Weisz áttöri az ellenfél védelmét s a 4-ik gólt lövi. Félidő 4:0.

NS-19080425-19-19080420-3MTK szabadrúgása után Korody viszi le a labdát, betolja Schlossernak. aki szép gólt lő. Egyidőre MTK jut fölénybe, de szép támadásainak a FTC. erőszakosan áll ellen. A játék nagyon változatossá válik, mindkét csapat csatársora önzetlen passzjátékkal igyekszik ellenfele pozí­cióját megközelí­teni. Az MTK. támadásait balszerencse üldözi, a 19. percben Károly szép fejese gólfának megy. Sebestyén í­velt lövését Fritz védi (28. p.). Vida lövése pedig ismét a gólfát érinti. FTC. lefutását Révész jókor akasztja meg. A MTK. támad, de lövést alig látunk. Károly ismét kiszökik, lövése újra kapukarfát talál, s csak kornert eredményez. MTK. erőtlenül ostromol. A 43-ik percben Bob hibázik, Korody kiszökve, a 6-ik gólt lövi az ellenfél hálójába.

Biró: Fehéri (BTC.).

(Nemzeti Sport, 1908. április 25.)

NS-19080418-01-19080419-19080420FTC—MTK 6:0. (4:0). A húsvéti serleg döntő mérkőzése óriási közönséget vonzott a millenáris pályára. A közönség érdeklődését nagyon kiérdemelte a mérkőzés, melyben a csapatok teljes tudásukat kifejtve, küzdöttek az elsőségért. A FTC valóban megérdemelte győzelmét. Oly remek labdatechnikával, összjátékkal dolgozó magyar csapatot, mint a FTC, eddig még nem láttunk. Győzelme ugyan előrelátható volt, de hogy hétfői ellenfelét ily nagy gólarányban verje, senki sem várta. A MTK-nél határozottan jobb volt a ferenczvárosiak csapata s bár mindannyi gólját remek játékkal érte el, a testgyakorlóknál ily nagy gólaránnyal nem tartjuk jobbnak. A MTK ugyanis nagy balszerencsével küzdött s néhány szép lövése a kapufáról pattant vissza. A FTC-nél valamennyi játékos, de különösen a három belső csatár s ezek közül is Weisz, valamint a centerhalf Bródy voltak a legjobbak, mig a MTK ban a két szélső csatár és Biró fedezet tűntek ki.

TV-19080503-00-19080420A match lefolyása a következő volt: MTK kezd szél és nap ellen. FTC csakhamar magához kerí­ti a labdát, lefut és kornert ér el. (3 p.). Egy ideig a pálya közepén folyik a játék, majd MTK lefut és Sebestyén szép lövése a kapu mellett süví­t el. A 10-ik perczben MTK szép támadása kornert eredményez, melyet büntetőrugás követ. MTK támadását FTC leszereli és Szeitler lefutván, beadását Weisz szépen befejeli. (13 p.). Uj felállás után Ferenczváros tovább támad. Egy szabadrúgás után MTK fut le, de csak kornert ér el. (19 p.). FTC támadásának MTK nem tud ellentállni s Weinbeer mintegy 30 méterről védhetlen golt lő. (22 p). Bródi lövése a kapufáról pattan vissza. FTC állandó fölényét MTK néhány lefutással szakí­tja meg, Szántó lövését Fritz szépen védi. A 41. perczben éri el Korody a harmadik gólt, melyet egy percz múlva Weisz révén a negyedik követ.

A második félidőben MTK kezdi a támadást, s bár általában többször támad, mint ellenfele, még sem tud eredményt elérni, mig ellenben a FTC igen szép játékkal újabb két góllal gyarapí­tja góljainak számát. Az első gól a 3-ik perczben esik Schlosser és Korody összjátéka révén. Igen szép és élvezetes játék után a 42-ik perczben Schlosser lefutása után lövik be az utolsó gólt.

A biró: Fehéry Ákos (BTC) volt, kinek kitűnő bí­ráskodásáról újat nem mondhatunk.

(Sport-Világ, 1908. április 21.)

2 hozzászólás a(z) 1908.IV.20. Húsvéti serleg, FTC – MTK 6:0 bejegyzéshez

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

BL selejtező: 07.23.20:00 FTC-The New Saints (walesi) / FK Decic (montenegrói) TV: M4Sport
OLDALAK
08.03.19:45 TV:Duna
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ