1904.VI.2. Magyarország – Ausztria 3:0

Győztünk!

Magyar-osztrák mérkőzés. 3:0
Magyar Labdarugók Szövetsége válogatott csapata 3:0 győz az Oesterreichische Football Union csapata ellen.

E heti mérkőzések. A hét legfontosabb mérkőzése Úrnapján junius 2-án lesz a millennáris pályán a MLSz-é és az O. F. Union válogatott csapatai között, Az osztrák csapatról még mitse hallottunk. A mult héten az Union szerepeltetett ugyan egy csapatot a Celtic ellen, de az gyengébb volt WAC-nál. Nem lehetetlen tehát, hogy egy túlnyomó részben WAC. csapat játszik majd a következő szövetségi válogatott csapat ellen: Holics (MUE.) — Bodor (Postás), Berán (FTC.) — Kiss (33FC), Ordódv (BEAC), Gorszky (FTC) — Borbás (FTC), Vince (MAC), Pokorny (FTC), Koch (33. FC), Niessner (MFC).

A csapat nem a legszerencsésebb, de azért bí­zunk győzelmében.

(Nemzeti Sport, 1904. május 29.)

A magyar válogatott csapat mérkőzése az osztrák válogatott csapattal pedig hatodfél órakor kezdődik.

(Budapesti Hí­rlap, 1904. június 2.)

1904. június 2., 17:30, Millenáris, MLSZ csapat — ÖFU csapat 3:0 (1:0)
vezette: Horváth Ferenc
MLSZ csapat: Holics (MUE) — Nagy (MTK), Berán (FTC) — Gorszky (FTC), Kiss (33FC), Ordódy (BEAC) — Niessner (MFC), Koch N. (33FC), Pokorny (FTC), Vince (MAC), Borbás (FTC.)
*ÖFU csapat: Prager (WAC) — Fischer (WAC), F. Dettelmayr (WAC) — Sax (WAC), Wilczek (Wr. Sp. V), Schrammel (WAC) — E. Schönecker (Rapid), Huber (WAC), A. Stürmer (WAC), Hofmann (WAC), Taurer (WAC)
Gól: Pokorny (25.), Koch (58.), Borbás (81.)
Szövetségi kapitány: Gillemot Ferenc (a válogatást az MLSZ intéző bizottsága végezte)

A MLSz. és az Österreichische Fussball Union válogatott csapatainak negyedik találkozása a mult csütörtökön, június 2-án, a magyar szinek jól megérdemelt diadalát jelenti. Fölényes játék után biztosan győzött válogatott csapatunk olyan gólaránnyal, amely hí­ven fejezi ki a két csapat erőviszonyát és amely eredmény megdönthetlen bizonysága annak, hogy labdarúgó sportunk is ma már bármely kontinentális nemzet sportjával méltán felveheti a versenyt. Játékosaink pedig azt a meleg tüntetést, melyben közönségünk őket részesí­tette, méltán megérdemelték: több kevesebb tudással ugyan, de kivétel nélkül mindnyájan ritka lelkiismeretességgel játszottak.

Pedig magánál a játéknál láttunk már szebbet is, jobbat is. A magyar csapat játékának súlypontja a két szélsőre, Borbásra és Niessnerre esett. Ők voltak a nap hősei. Mindkettő igen szépen s ritka önzetlenül dolgozott; mind a három gól az ő kitűnő játékuk eredménye. Kissé önző, de í­gy is kitűnő volt Pokorny, mí­g a két összekötő, Vince és Koch gyengébb volt. A fedezet sorban jól dolgozott Gorszky és Kiss, Ordódy azonban egyáltalában nem vált be. Egy egész klasszissal elmaradt a mai modern játéktól. Minden tudása abból áll, hogy örökösen fejeli a labdát; hogy aztán ki kapja azt, saját embere-e avagy ellenfele, azzal nem törődik. Lábával keveset, helyezkedni pedig alig tud. A hátvédek jók, a kapus kitűnő volt.

Az Ö. F. Union még a várt összeállí­tásnál is gyengébbet küldött, amelynél bizony jobb is kerülne ki Bécsből. Egyénileg a legjobb játékosuk Taurer volt, ki azonban Studnicka nélkül csak fél ember. Studnicka helyén Herquett, a MTK. játékosa szerepelt. Jó volt a két hátvéd, Dettelmayer és Fischer. A fedezetek közül, Schrammel játszott jól. A csapat játékából pedig meglepetésszerűen hiányzott a jobb bécsi csapatoknál eddig megszokott összjáték. A mérkőzésnek kissé szeles, de különben szép idő kedvezett s igen nagy közönség nézte végig. A két csapat a következő összeállí­tásban játszott:

A MLSz. válogatott csapata: (kék ing). Holics (MUE) — Nagy (MTK), Berán (FTC) — Gorszky (FTC), Kiss (33FC), Ordódy (BEAC) — Niessner (MFC), Koch N. (33FC), Pokorny (FTC), Vince (MAC), Borbás (FTC.)
Az ÖFU. válogatott csapata: (fehér ing). Prager (Rapid) — Fischer (WAC), Dettelmayer (WAC) — Wilczek (WSpV), Hoffmann (WAC), Schrammel (WAC) — Schönecker (Rapid), Huber (WAC), Pulchert (WAC), Herquett (MTK), Taurer (WAC).

A játék az osztrákok támadásával kezdődik, azonban Niessner szép rohammal már a 4-ik percben kornert szerez a magyaroknak. A kapu előtt keletkezett küzdelemben Pokorny offside helyzetből gólt is szerez, de a bí­ró nem adja azt meg. Középre, majd a magyarok térfelébe terelődik a játék s a 15-ik percben Taurer messziről a kapura is lő, mig az osztrák kapu Borbás lövésével kerül veszélybe. A 20-ik percben Bródy faultja, a 24-ik percben Berán handse miatt kerül komoly veszélybe a magyar kapu. A következő percben Borbás lerohan, centerez s a szabadon álló Pokorny védhetetlenül lövi az első gól. A 29. percben Borbás veszélyes centerezését középütt igen kedvező helyzetben elrontják. Általában a két szélső állandóan igen szép labdákat ad középre, azonban részben a gyenge összekötök, főleg pedig a jól dolgozó ellenvédelem miatt eredmény több nem esik, bár néha felnyomulnak az osztrákok is. Félidő. 1:0.

A második félidőt a magyarok támadása vezeti be. A 7-ik percben Schönecker szépen lefut, hosszú lövését azonban Holics könnyen védi. 10-ik percben Taurer szép centerezésével Huber a kapu mellé lövi, mí­g Koch a következő percben Borbás centerezését alig 2 m.-el a kapu előtt magasan lövi. A 13-ik percben Borbás átadja a labdát Niessnerhez, ki szépen Koch lábához adja, ki aztán szépen be is lövi. A 15. és 17. percben Niessner két kornert rúg eredmény nélkül. A következő percekben Holics is véd néhány szép lövést, mí­g Niessner szép rohamát Fischer akasztja meg. A 32-ik percben Taurer remek lövését csak korner árán mentheti Holics, mely után Borbás vezet ellentámadást, mely a 36-ik percben gólt is szerez. A hátralévő időben Taurer még egy kornert ér el, de gólt többet egyik csapat sem.

Horváth Ferenc (FTC.) igen jól s pártatlanul vezette a mérkőzést.

Szövetségi mérkőzés. A magyar-osztrák mérkőzés előtt a következő két csapat játszott egymás ellen: Másodosztályú válogatott csapat: Kormos (BAK.) — Molnár (UTE.), Paulin (III. K.TVE.) — Kronberger (BAK.), Ligeti (BAK.), Székány S. (TLE.) — Pracser (UTE.), Halász (BAK.), Petz (UTE.) — Schwingshackl (TLE.), Emődi (III. K.TVE.). A szövetségi dí­jért játszó csapatokból válogatott csapat. Kazár (MUE.) — Várady (33FC.), Veres (MAC.) — Stefán, Herschkovits, Horn — Scheibel, Deutsch, Steiner, Ecker (FTC.) Teasdale (MAC). Győzött 1:0 arányban a II. osztályú válogatott csapat, bár az ellenfele fölényben volt felette, s csak Steiner rossz játéka miatt nem tudott gólt elérni. Bí­ró: Gillemot Ferenc volt.

(Nemzeti Sport, 1904. június 5.)

Úrnapján negyedí­zben találkozott a két szövetség válogatott legénysége egymással. A küzdelmet ezúttal a magyar csapat nyerte meg, biztos fölénynyel győzvén az osztrák legénység ellen. Az osztrák csapat ezúttal annyira fogyatékos összeállí­tással szerepelt, hogy kénytelen volt egy magyar footballjátékosnak, Herquettnek közreműködését igénybe venni, mert ellenkező esetben csak 10 emberrel állott volna ki a porondra. A W. A. C.-nak a csapatban szerepelt tagjain kí­vül nagyon gyönge játékosok vettek részt a mérkőzésben s meglehetős szegényes játékot produkáltak. Taurer— Schrammel—Dettelmayer alkották a baloldalt, a bécsiek főerősségét, mí­g jobboldalon csak Huber és a középen Hoffmann ütötték meg félig-meddig a magyar csapat klasszisát. A M. L. Sz. válogatott csapata nagyon jól játszott, bár az összeállí­tást nem tartjuk éppen a legszerencsésebbnek. A fedezetsor elég jó volt, de a csatársor és a két hátvéd sok kí­vánni valót hagyott játékában; Borbás ugyan valósággal remekelt, Niessner és Pokorny sem voltak nálánál rosszabbak, a csatársor összjátéka azonban nem volt egységes s különösen a kapu előtt határozatlan. A két hátvéd sokat hibázott. Holics kapuvéd azonban teljesen megfelelt a belé helyezett bizalomnak.

A bécsi csapatnak az eddigiektől eltérő gyönge összeállí­tása abban leli magyarázatát, hogy a tavaly és azelőtt szerepelt válogatott csapatok legénységében a Kricketterek és a I. Vienna játékosainak legjava szintén részt vett, mí­glen a múlt év folyamán az osztrák Unióban beállott krí­zis e két régi egylet kiválását s egy kontra szövetség megalakulását eredményezte. Ez az oka annak, hogy a csütörtöki csapatnak legjobbjait csak a W. A. C.-beli játékosok képezték s ennél jobb válogatott csapatot a bécsi footballsport akár ötöt is kiállí­thatott volna.

A két Szövetség eddigi matcheinek eredményei különben a következők:

1902. okt. (Bécs) O. F. U. győz 5:0.
1903. jun. (Budapest) M. L. Sz. győz 2:0 .
1903. okt. (Bécs) O. F. U. győz 5:2.
1904. jun. (Budapest) M. L. Sz. győz 3:0.

A Szövetségek küzdelmét az I. osztályú bajnokság II. csapataiból válogatott legénységnek a II. osztályú bajnoki egyletek válogatott csapatjával való mérkőzése előzte meg. A válogatás nagyon is balul ütött ki s kitűnt, hogy a játékosokat kiválogató egyénnek vagy bizottságnak halvány fogalma sem volt a játékosok képességéről. A match unalmas lefolyású volt, combinációnak, összjátéknak nyomát sem láttuk, czéltalan úgrálás és összevisszaság jellemezte a küzdelmet s befejezésének örült legjobban a publikum. A mérkőzést különben a II-od osztályúák válogatottjai nyerték meg 1:0 arányban.

A nemzetközi mérkőzésnek Horváth Ferencz, az utóbbinak Gillemot Ferencz volt bí­rája. Mindkettő jól végezte kötelességét.

Az Urnapi matchek összeállí­tásai különben a következők voltak:

Holics (MUE) — Nagy F., (MTK), Berán (FTC) — Gorszky (FTC), Kiss (33FC), Ordódy (BEAC) — Niessner (MFC), Koch N. (33FC), Pokorny (FTC), Vincze (MAC), Borbás (FTC).

Prager (Rapid) — Fischer (WAC), Dettelmayer (WAC) — Ruzsitska (WAC), Hoffmann (WAC), Schrammel (WAC) — Schönecker (Rapid), Steiner (WAC), Huber (WAC), Herquett (WAC), Taurer (WAC).

Kormos (BAK) — Molnár (UTE), Paulin (III. TVE) — Barcsay (UTE), Ligeti (BAK), Székány (TLE) — Prácser (UTE), Halász (BAK), Petz (UTE), Schwingshackl (TLE), Emődi (III. TVE).

Kazár (MUE) — Várady (33FC), Veres (MAC) — Stefán (FTC), Herskovits (FTC), Horn (FTC) — Scheibel (FTC), Deutsch (FTC), Steiner (33FC), Ecker (FTC), Teasdale (MAC)

(Sport-Világ, 1904. június 5.)

*Illustriertes (Österreichisches) Sportblatt, 1913. április 26.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

BL selejtező: 07.23.20:00 FTC-The New Saints (walesi) / FK Decic (montenegrói) TV: M4Sport
OLDALAK
08.03.19:45 TV:Duna
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ