1906.IX.8. FTC – Slavia Praha 5:5

ffk-0002-19060908

A Slavia Budapesten.
— 5:5. —

E heti mérkőzések. Az őszi szezont klasszikus küzdelmek nyitják meg, a Slavia mérkőzései. E kiváló cseh csapat, mely idei eredményei alapján csakugyan a kontinens legjobb csapatának mondható, két napon játszik a FTC. és a Bp. Ramblerek ellen. Győzelmei nem kétségesek, a MAC.-ot 9:1 , a Postásokat 8:0-ra, a Főv.TC.-ot 11:0-ra verték meg s igy a FTC. is nagyobb gólaránynyal szenved majd vereséget, annyival inkább, mert Manglitz valószí­nűleg a 30 km.-es gyalogló bajnokság, Braun pedig betegsége miatt nem játszhatik. A Ramblerek összeállí­tása az utolsó pillanatig kétes lévén, szereplésükhöz nem sok reményt füzünk.

A mérkőzések tehát a következők:

A millenáris pályán, szombaton, szeptember 8-án:

D. u. 2 órakor Debreceni TE.—FTC. II.
D. u. 1/2 5 órakor Slavia—FTC.

Csapatösszeállí­tások:

Slavia: Jenik—Fiering, Vesely (kap.)—Benda II, Kotouc, Milda—Baumruck, Benda I, Jenny, Kosek, Vanek. Tartalék: Maly.
FTC.: Dobronyi—Manglitz, Rumbold—Fischer, Bródy, Gorszky—Kovács, Schlosser, Korody, Pákay, Weisz. Tartalék: Weinber, Braun, Fritz.

(Nemzeti Sport, 1906. szeptember 9.)

1906. szeptember 8., 16:30, Millenáris, FTC – Slavia 5:5 (3:2)
vezette: Hercog Ede (MTK.)
FTC: Dobronyi — Weinber, Rumbold — Gorszky, Bródy, Halász — Weisz, Pákay, Kórody, Schlosser, Kovács
Slavia: Jenik — Wesely, Fiering — Macsum, Kotouc, Benda II. — Baumruck, Kosek, Maly, Benda I., Vanek
Gól: Kórody (8.), Pákay (32.), Weisz (42.), Schlosser (47.), ? (?. – 11-esből) illetve Kosek (11., 26. – 11-esből, ?.), Benda I. (59.), ? (74. – 11-esből)
Kiállí­tva: Benda II. (67.)

A szezont — bár nem a hivatalosat — labdarugósportunk fejlődésére mutató igen örvendetes eredménynyel nyitotta meg a Ferencvárosi TC. A Sláviaval szemben elért szép sikere legyen példa azokra a csapatokra, amelyek neves ellenfelekkel szemben már előre lemondanak a győzelem lehetőségéről. Mindent lehet, ha az a XI. egyforma lelkesedéssel és kitartással küzd a zászló becsületéért!

Fokozott érdeklődéssel várjuk most már az október 7-én Prágában lefolyó cseh—magyar mérkőzést. Csak aztán Rambler sorsra ne jusson az ország csapata is . . . Videani consules!

A Slavia Budapesten.
— 5:5. —

Kontinentális csapat vendégszereplése elé még soha nem néztek a hazai sportkörök sportszempontból olyan nagy érdeklődéssel, mint a Slaviának a FTC-al való találkozása elé. A kiváló cseh csapat ugyanis a tavasszal igazán szenzációsan nagy gólaránynyal győzött a MAC. (9:1). a Postások (8:0) és a Főv. TC. (11:0) ellen. Bár akkor is hangoztattuk azt, hogy ezeket a gólkülönbözeteket reálisoknak nem tartjuk, mégis a Slaviának sokszor szinte hihetetlen nemzetközi eredményei után (melyeket igen gyakran nem a játéktudás szerzett meg neki) most érdeklődéssel vártuk a nemzetközi mérkőzéseken az idén figyelemreméltó formát mutatott FTC-al való találkozását. És a Ferencvárosi Torna-Club örvendetes meglepetést szerzett a magyar sportnak. Eldöntetlenül játszott félelmes ellenfelével és úgy, hogy az egyúttal egy értékes erkölcsi győzelmet jelent számára, viszont az eddig nálunk igen népszerű cseh csapat súlyos erkölcsi vereséggel távozott a pályáról, mikor olyan sportszerűtlenül félbeszakí­totta a mérkőzést. A Slavia játékosainak magatartását menteni nem lehet. A bí­rót felülbí­rálni nincs joga a játékosnak, legkevésbé pedig sértegetni, annál kevésbé, mert Hercog Ede biró csakugyan nem szolgáltatott okot a csehekkel szemben arra, hogy elégedetlenkedjenek vele. Bizony, nagyon enyhe mértéket alkalmazott velük szemben. Kiváncsiak vagyunk, vajjon a CSF. vagy a MLSz. fog-e már végre módot találni a bí­rák védelmére is?

Ami magát a mérkőzést illeti, a korai szezon dacára már mindkét csapat elég jó tréningformát mutatott s csak a védelmek játszottak a rendes formán alul. Ez az oka a szokatlan gólaránynak is. A Slavia játékosairól nincs uj mondani valónk. A régiek mind s a régi jók is. Az első kapott gól azonban teljesen megzavarta őket s ezzel magyarázzák izgatottságukat is. Legeredményesebben a Baumruck—Kosek pár játszott, de igen jó volt az egész fedezetsor is. A FTC. minden játékosa az emlitett incidensig lelkesen és teljes tudásával játszott. Kitűnő volt a fedezetsor, hol különösen Bródy—Gorszky remekeltek. Halász is jó fedezet lesz. A védelemben Rumbold a szokott jó, Weinber durva volt, Dobronyi pedig megbí­zhatatlan. A csatársorban a fiatal erők meglepő biztonsággal dolgoztak, csak Kovács játszott gyengén. A csapat összjátéka inkább a jobboldalon fejlődött ki. De minden ember megtette kötelességét: ez a siker titka. (…) A mérkőzésekről alábbi tudósí­tásaink számolnak be:

— Szombaton, szeptember 8-án a Csömöri-uti pályán. —

FTC.—Slavia 5:5.

A két csapat a következőképen állt föl:

FTC. (zöld-fehér): Dobronyi — Weinber, Rumbold — Gorszky, Bródy, Halász — Weisz, Pákay, Kórody, Schlosser, Kovács.
Slavia (piros-fehér): Jenik — Wesely, Fiering — Macsum, Kotouc, Benda (jun.) — Baumruck, Kosek, Maly, Benda (sen.), Vanek.

A közönség élénk tapssal és lelkes fölkiáltásokkal üdvözli a népszerű cseh csapatot, mely szemmel látható tetszéssel fogadja azt. A FTC. várat magára, miközben a csehek végigheverednek a pályán; látszik rajtuk, hogy biztosak fölényes győzelmükben. A közönség zajos türelmetlenkedésére végre megjelenik a magyar csapat is. Az első benyomás a csalódásé; Manglitz hiányzik, Braun pedig csak a tacsbirói zászlót szorongatja. Fényképezés után izgatottan állnak föl a csapatok. A Slavia kezd, mert a FTC.-nak jut a helyválasztás joga. Térül-fordul a labda s a FTC. már a második percben kornert rúg. De már a következő másodpercekben Dobronyi is munkában van s kornert véd. A 8-ik percben Fiering egy hosszan előretolt labdával tétováz a büntető négyszögön belül; Kórody ügyesen eléje kerül s a közönség óriási rivalgása közben gólt lő. Az eredmény a Sláviát szemmel láthatólag megzavarja. Baumruck lerohanása szabadrúgást eredményez; a magyar kapu előtt kavarodás támad, a labda a kapus előtt offsiden álló Kosekhez kerül, ki a 11-ik percben kiegyenlí­t 1:1 .— A következő percekben ugyancsak Baumruck lerohanásai jelentenek veszélyt a magyar kapura, de Kosek offsidei sokat mentenek. Azonban Weinber faultja miatt nyert 11-es mégis megszerzi a cseheknek a vezető gólt a 26. percben. 2:1. Nem sokáig örülhetnek a sikernek. Pákay a 32-ik percben igazán szépen kiegyenlí­ti. 2:2. — Roppant heves a tempó. A FTC. a 39-ik percben kornert lő, majd a 42-ikben Weisz egy jól csavart labdával gólt. — 3:2 . — A csehek offside gólját a biró nem adja meg. Félidő 3:2. FTC. javára.

A szünet alatt már a magyarok győzelmi esélyeiről folyik a beszéd, mí­g a csehek izgatottan készülnek a második félidőre. Hasztalan. Már a 2-ik percben a közönség örömujjongása közben Schlosser a negyedik gólt lövi. — 4:2 .A Slávia erre rendkí­vül durva stilust kezd. Rajta veszt, mert hands in goalt vét, mely a magyarok 5:2 arányu vezetését szerzi meg. A csehek izgatottan játszanak. A 10-ik percben kornert, majd a 14-ikben Benda (sen.) révén igazán szép gólt érnek el. — 5:3. — A magyar csapaton a fáradság jelei mutatkoznak s a hátvédek már rövideket rúgnak; igv a játék a FTC. térfelében folyik. A magyarok támadásait igen durván szerelik le, miért is a biró kénytelen a 22-ik percben Bendát (jun.) kiállí­tani. A 29-ik percben viszont Weinber gáncsa miatt a csehek újból 11-eshez és ebből negyedik góljukhoz jutnak. — 5:4. — Ismét élénkül erre az iram. Kovács lerohanása igen veszélyes, de a döntő pillanatban egyszerűen legázolja Fiering. A biró büntetőrugást í­tél, mit a csehek nem akarnak elfogadni. Kosek és Baumruck sértegetik a birót, mire Hercog a matchet lefütyfili a 35-ik percben. A cseh csapat közben ki akar vonulni a pályáról: a közönség fenyegető magatartása s vezetői tilalma azonban visszatartják a sportszerűtlen lépéstől. Tí­z percnyi huza-vona után a birónak elégtételt adnak, mire a mérkőzés folyik tovább. De a magyar csapat teljesen kedvetlenül játszik már s midőn a csehek Koseket állí­tják a kapuba, annyira zavarba hozzák a 11-est lövő Schlossert, hogy az Kosekbe lövi a labdát. A csehek azután a deprimált magyar csapat kapujában Kosek által belövik a kiegyenlí­tő gólt is s igy az izgalmas mérkőzés eldöntetlenül végződik.

Biró: Hercog Ede (MTK.) volt.

A Debreceni Torna Egylet Budapesten. A tavasz óta olyan élénk tevékenységet kifejtett DTE. gyorsan bemutatkozott a fővárosi közönségnek is. A kettős ünnepek alatt két í­zben is játszott s megszerezte a közönség osztatlan rokonszenvét. A csapat csupa jó futó s fejlődésre képes erőből áll s ha most még a technikai tudás gyenge is, a folytonos mérkőzések csakhamar meghozzák a sportsikereket is. A csapat első nap a Slavia—FTC. mérkőzés előtt a FTC.-tól 5:0 arányban kikapott, de másnap a Margitszigeten Krempelssel (MAC.) megerősödve, a MAC. II-őt 6:4 arányban megverte. A csapatösszeállitások a következők voltak:

DTE. (kék-sárga) dr. Székely—Balogh, Fried—Hí­dvégi, Markovits, Bernyi—Fényes, Tolnai, Petz, Pap, Móricz.
FTC. II. Fritz—Hahn, Láng—Kovacsik, Csizmadia, Braun II, Erős, Ecker, Schőn.

(Nemzeti Sport, 1906. szeptember 16.)

A Slavia Budapesten.

Az idei őszi football-szezonnak szenzácziós kapunyitása volt. Nem kisebb attrakczió, mint egy Slavia-match vonzotta ki a nagyszámú érdeklődő közönséget a csömöri-uti pályára. Kétségtelen, hogy semmiféle más kontinentális csapattal nem lehetett volna a korai idényben akkora közönséget összetoborozni mint éppen a Slaviának nálunk ezideig még népszerű csapatával.

A Slaviától, ennek fenomenális tavaszi eredményeihez képest, igen sokat várt a közönség. Annál többet nyújtott azonban a Ferenczvárosi Torna Club derék csapata. Mert ha a két csapat játékáról megemlékezünk, első sorban azt a lelkes, önfeláldozó és erélyes játékot kell kiemelnünk, melyet a F. T. C.-nak kondiczióban máris előrehaladt csapata produkált. Ilyen tüzes, erős tempójú játékot csakis magyar csapatok részéről tapasztalhatni. A lelkesedés mintegy átformálja a játékosokat és mindegyiken egyenként is meglátszik, hogy a magyar szí­nek győzelméért, minden erejüket és tudásukat kifejtik. A nagyszámban összegyűlt nézőközönség a F. T. C. csapatát jól kiérdemelt óvácziókban részesí­tette, ami azonban nem tarthat vissza bennünket attól, hogy rámutassunk ez alkalommal is azon körülményre, hogy a lelkes játék dicséretével ellentétben, hibáztatjuk az egyes játékosok részéről tapasztalt durvaságokat, í­gy a F. T. C. csapatában is volt egy-két ember, aki bizony sok, meg nem engedett trükköt produkált. A csapat vezetőségének feltétlenül kötelessége odahatni, hogy embereiket, temperamentumok fékezésére rábí­rják. Eltekintve ezektől, a gyakorta a szenvedély révén keletkezett hibáktól, a F. T. C.-ot az 5:5 eldöntetlen eredmény eléréséért a legnagyobb dicséret illeti. Ezzel ellentétben, a Slaviáról ezúttal nem mondhatunk jót. Ez a csapat minden látogatása után népszerűtlenebb lesz nálunk, ami nem briliáns játéktudásuknak, hanem annak a sportszerűtlen és illetlen magatartásnak tudható be, amelyet a játéktéren minduntalan tanúsí­tanak. Ez a csapat azt a benyomást kelti, mintha képzelődő volna. Fumigálja ellenfeleit, fumigálja a játékbirót és ami a legprüdebb, a nagyközönséget is, amely pedig szimpátiájának minden jelével el szokta halmozni, különösen a Slaviát. Úgy tesz ez a csapat a pályán, mintha rajta kí­vül nem tudna senki más a football-sportról. Természetesen ilyen allűrök, óriási visszatetszést keltenek úgy a sportkörökben, mint a nagyközönségben. A pályát minduntalan elhagyni akaró, renitenskedő játékosokat, a cseh-szövetség figyelmébe ajánljuk.

A Slavia most bemutatott játékán, a ruganyosság és az összjáték hanyatlását észleltük. A kombinácziók gyors kivitelét, a labdavitelt és a határozott támadásokat, inkább nyers erőszakkal és a durvaságok egész halmazával pótolták. Mintha kicserélték volna a „nagy“ cseh csapatot. A kétnapos mérkőzések folyama alatt, csak itt-ott csillant fel a régi Slavia harmonikus football-tudománya. Végezetül megjegyezhetjük, hogy mégis csak elsőrangú csapat, melyről talán a szorgalmas training és a játékkedvnek fokozása esetén, ősszel is sokat fogunk hallani. Természetes, hogy a csapat sportszerű és illdomos magaviselete alapfeltételei annak a népszerűségnek, melyre a Slavia primadonnái igényt tartanak. (…)

E mérkőzések kapcsán azon közóhajnak adunk kifejezést, hogy az őszi évadban a matchek korábban kezdődjenek el, mert 6 óra után a közönség már alig látja a labdát. A mérkőzések részletes lefolyása a következő volt:

I. nap. (szeptember 8.).

F. T. C. — Slavia 5:5.

A két csapat összeállitása a következő volt:

Slavia: Jenik — Ring, Vessely — Benda II., Kotouc, Macoun — Baumruck, Benda I., Maly, Koschek, Vassek.
F. T. C.: Dobronyi — Rumbold, Weinber — Halász, Bródy, Gorszky — Kovács, Schlosser, Korody, Pákay, Weisz.

Kezdés után F. T. C. egymásután két kornert, majd goalt ér el, melyet azután a Slavia csakhamar kiegyenlí­t, sőt büntető rúgás révén nemsokára megszerzi a vezetést is. A cseh kapuvéd hibájából a magyarok is kiegyenlí­tik az eredményt, majd pedig a félidő végén még egy goalt és igy a vezetést (3:2) szerzik meg.

A második félidőben a F. T. C, az első perczben már goalhoz jut s kevéssel utóbb büntető rúgás révén már ötre szaporí­tja goaljainak számát. Már mindenki a magyarok fölényes győzelmét reméli, de a csehek, daczára annak, hogy a biró egy játékosukat kiállí­tja, erős támadásba mennek át és goalt lőnek, majd 11 méteres büntető rúgáshoz jutnak és ezáltal 4:5 eredményre javí­tják állásukat. A biró most a F. T. C.-nak í­tél büntető rúgást, a csehek azonban ezt nem hajlandók akczeptálni és kivonulással fenyegetődznek, amit meg is kí­sérelnek, de azután mégis tovább játszanak és a match végén még egy goalt rúgnak s ezzel kiegyenlí­tik az eredményt.

A mérkőzést Herczog Ede (M. T K ) erélyesen és pártatlanul vezette.

F. T. C. II. győz 5:0 Debreczeni Torna Égylet ellen. A Slavia — F. T. C. mérkőzés előtt e két csapat játszott. A F. T. C. állandó főlényét a D. T. E. néhány eredménytelen lerohanása teszi változatossá, de a még kevés rutinnal rendelkező vidékek goalt rúgni nem tudnak. Biró Langfelder (U. T. E.) volt.

(Sport-Világ, 1906. szeptember 16.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

BL selejtező: 07.23.20:00 FTC-The New Saints (walesi) TV: M4Sport
OLDALAK
08.03.19:45 TV:Duna
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ