FTC NAPLÓ 1928-1930

1929. január 23.

A szurkoló az egyesület tagja!

A magyar sportéletben szokatlan lépésre szánta el magát a Ferencváros agilis Vezetősége: a szurkolókat klubtagként az, egyesület tagjának tekintette és részükre kedvezményeket biztosí­tott. A tagszervezést ezen a napon kezdték. Idézzük fel, hogyan is zajlott ez le.

“Az ötlet nem új, a Ferencvárosban is már régen gondolkoznak valami ilyesmin. Most azután az elnök, Szigeti Imre, jól megnézte kint Spanyolországban, hogy mi is az a spanyol rendszerű klu1btagsása. Amikor hazajött nem habozott sokáig, a spanyol csizmát magyar, sőt pontosabban ferencvárosi kaptafára húzta, bemutatta a Ferencváros igazgatóságának, mely azt azonnal el is fogadta és már elkezdődött a futball hí­vek olyan nagyarányú verbuválása, amilyenre nálunk ezelőtt gondolni sem mertek. Csak egy felhí­vás jelent meg, csak egy kis udvari irodahelyiséget béreltek a József krt. 52-56. számú házban, a szerdai sportújságban csak annyit közöltek, hogy délelőtt 10 órakor már lehet jelentkezni az irodában. És mégis: mikor Weisz István, a Ferencváros városi irodájának vezetője reggel fél kilenckor bement az irodába, hogy 10 órára mindent előkészí­tsen, már egész kis tömeg várt rá, akik azonnal rendes, vagy pártoló tagok akartak lenni. Weisz István – mit tehetett volna? – nem készí­tett elő semmit, előkészület nélkül kezdte kiadni a belépési nyilatkozatokat és beszedni a tagdí­jat. Három óra alatt 80 rendes és 84 pártolótaq jelentkezett! Akik most az első napokban lépnek a Fradiba, még mind jó jegyet kapnak és egymás mellett is ülhetnek, mert a belépés sorrendjében osztják ki majd a helyre szóló tagsági jegyeket a B-tribünre és középről indulnak kifelé a jegyekkel a két oldal irányába.

A rendes tag havi 5, a pártolótaq havi 3 pengőt fizet. A rendes tagok a B-tribünön páholyülőhelyet, mí­g a pártolótagok ugyanott tribünülőhelyet kapnak.

Befejezésül jelmondattal is felhí­vták az újí­tásra a szurkolók figyelmét: Minden igazi Ferencváros hí­vő szí­vében a Ferencvárost, a szí­ve fölött a tagsági igazolványt hordja! Két nap alatt 1000 szurkoló jelentkezett, és ez a szám néhány hét alatt négyezerre emelkedett! ”

1929. március 20.

Városi iroda, Üllői út 40.

„Mától kezdve a Ferencváros városi irodája Üllői út 40. szám alatt működik. Azt, hogy hogyan nézett ki ez az iroda, erre is érdemes kitérni. Három nagy helységből állt. Az egyikben a tagok várakoztak, a másikban az adminisztráció folyt, mí­g a harmadik az úgynevezett elnöki szoba volt. A falakat Obitz zöld-fehérre festette, amelyeket fényképek és zászlók dí­szí­tettek. Az elnöki szobában a Ferencváros serlegei kaptak helyet. Amint a lapok is megí­rták, „a Ferencváros az első magyar egyesület, amely városi irodát rendezett be és tagjait adminisztratí­ven is tömörí­ti és a lehető legnagyobbra épí­ti ki.”

1929. április 3.

NagyBéla dedikációÚj FTC jelvény (Fradi SAS)

„Eddig a Ferencváros hí­vei a régi FTC jelvényt viselték. A vezetőség Mannó Miltiades tervei alapján új jelvényt készí­ttetett, amely í­gy nézett ki: a jelvény főalakja bronz sas és a sas futball labdát szorongat körmei között. A labda körül zöld-fehér szí­nekkel zománcozott pajzs van FERENCVÁROS felirattal.
Érdekes, hogy kezdetben ezt az új jelvényt csak a Ferencváros tagjai viselhették. Amint arról a következő hí­radás is beszámol két változatban is elkészí­tették.
A Ferencváros FC jelvényeit kizárólag csak a tagok viselhetik. A jelvények kiszolgáltatása csak a központi irodában történik. Rendes tagok 2 pengőért ezüstjelvényt, pártolótagok 1,20 pengőért bronzjelvényt kaphatnak. A jelvények kiváltásához a tagsági igazolványt feltétlenül el kell vinni, mert az iroda a jelvény átvételét o tagsági igazolványon lebélyegzéssel ellenőrzi.”

1929. június 6.

Az első B-közép zászló

„Elment a Fradi Dél-Amerikába!

A vonat kocsiját zászlócskákkal dí­szí­tik fel, s Békés mester a búcsúztatók mindegyikének a kezébe nyom valamilyen zászlót. Az egyik zöld-fehéret, a másik nemzeti szí­nűt kap, hogy legyen mivel integetni az ablakból az indulás pillanatában. Fényképészek ostromolják a kocsit és a csoportot. Az idő gyorsan telik és az utazók lassanként a kocsiba vonulnak. Az indulás perce egyre közelebb. Maillinger Béla, az HC alelnöke jelenik meg a kocsiban, hogy hivatalosan is elbúcsúztassa a zöld-fehér együttest. Keresetlen szavakkal köti a csapat lelkére, hogy a zöld-fehér szí­nek és a magyar futball képviseletében igaz sportemberekhez méltóan viselkedjenek. Harsány éljen hangzik az elnöki üdvözlés után, s az éljent a vonat mellett állók harsogó kiáltása visszhangozza. Az ablakon zöld-fehér zászlót nyújtanak fel, s dörgő éljennel adnak a zászló átadói kifejezést érzelmeiknek. Ez a zászló ami a B-tribün előtt, az úgynevezett B-közép frontján minden mérkőzésen ott lengett a nézők feje felett, amely sok Ferencváros diadalt látott. A B-közép azt tartja, hogy ez a zászló a csapat kabalája, s vele diadalt arat a Fradi Dél-Amerikában. A kalauzok belefújnak a sí­pba. A vonat megindul és a kí­sérők serege harsányon éljenez. Elutazott a Ferencváros Dél-Amerikába!

A B-közép zászlójának a sorsa érdekesen alakult. A zászlót a játékosok hazahozták és aláí­rásukkal dí­szí­tve, visszaadták a lelkes szurkolóknak, akik a portya dicső eredményeit ráhí­meztették. Ezt a nevezetes zászlót – az első B-közép zászlót! – az azóta eltelt évtizedek alatt mindig megőrizte valamelyik szurkoló. Végül 1972-ben Vincze Andor sporttársunk egyesületünknek adományozta, s jelenleg is az FTC archí­vumának féltve őrzött kincse.”

A FERENCVÁROSI TORNA CLUB ARANYOLDALA

1928 KOCSIS ANTAL OLIMPIAI BAJNOKSÁGA

kocsis_antal_olimpiai_bajnok_19282

1928. augusztus 11. Kocsis Antal olimpiai bajnok!

“A magyar sport egyik legragyogóbb diadalát és mindenesetre legváratlanabb sikerét aratta ma Kocsis Antal, aki gyilkosan es konkurenciában megnyerte a légsúlyú boxoló olimpiai bajnokságot. Az ő győzelme nemcsak egyéni siker, ebben a nálunk alig néhány éve kultivált sportágban, hanem sikere annak az ifjú szövetségnek is, amely csendben, reklám és nagyhangú nyilatkozatok lkül dolgozva el tudott jutni a legnagyobb diadalig. A KocsisAppel meccs izgalmas lefolsa:

Az első menet egyértelműen a franciáé, de a második menetben Kocsis kezd jobban. Kocsis kinően jön fel, a francia már fárad, de mégekkor is jobb egy kicsivel. A mindent eldöntő harmadik harmad: Kocsisátérezve az utolsó menet döntő fontosságát, erős tempót diktál. Egyik gyorsakciója a másikat követi. A magyar tábor ujjongva figyeli pompásan verekedőreménységét és bí­zni kezd a sikerben. Kocsis mindent belead a gyilkos harmadik menetben Ütései zül még mindig sok megy a levegőbe, de a francia egyre jobban fárad, egyre kevesebb eleganciával próbál kitérniKocsis ütései elől. Az elperc Kocsis offenzí­vája jegyében telik el. Ezunújabb ütészuhatagot zúdí­t a magyar bajnok ellenfere, amit afrancia csakfogással tud védeni, teljesen készen van. A magyaroknak most már nagyonmegjön o hangja, s a harsány biztatás újabb ostromokra tüzeli Kocsist. Kétszeregymásután találja el o franct és a szakemberek megállapí­tják, hogyKocsis már behozta hátrányt. A francia már csak védekezik és zbentérdre is kényszerül, de Kocsis lovagiasan felsegí­ti. A sportszegesztusnálKocsist figyelmezteti a bí­ró, hogy ne üssön ellenfele tarkójára. Ez a figyelmeztes azonban nagy visszatetszést keltett, mert Kocsis nem szolltatott erre okot.

Tovább is Kocsis támad, a harmadik perc végén a francia kissé összeszedi magát, s agdni kezdünk, hogy Kocsis nem bí­rja végig a saját magadiktálta őrületes tempót, de aggodalomra nincs ok. Lerohanja a magáhoztérő franciát, aki örülhet, hogy a gong megmenti a keményöklű magyarbajnok záporozó ütéseitől.

A döntő meccsnek már ge. Rettenetes izgalomban várjuk az eredményhirdest. Mintha szörnyű lircnyosl szabadultunk volna meg, halljuk a megafon felharsogó hangját:

HALLO, HALLO, CHAMPION OLIMPIQUE KOCSZISZ HONGRIE!


1929. július 21. Ferencváros – Uruguay 3:2

csapatkep_1928_montevideo_01

„A magyar csapat legyőzte Uruguay hivatalos válogatottját, amely még otthon sohasem szenvedett vereséget! Ez a győzelem a magyar futball külföldi dicsőséges szereplésének eddigi legkimagaslóbb fegyverténye. A titka egyszerű, A Ferencváros teljes tudatában volt feladatának és ahhoz mérten küzdött. Nem volt hajlandó elfogadni azt a megállapí­tást, amit pedig a csapathoz közelállók is vallottak, hogy a dél-amerikaiak sokkal gyorsabbak és velük szemben a Ferencváros védelme túlságosan lassú. A Ferencváros teljes lendülettel feküdt a játékba és taktikai érettségének gyönyörű példáját adta azzal, hogy a játék elején ellenállhatatlan ostromot kezdett. S mikorra az uruguayi csapat ezt a taktikát, ezt a fergeteges rohamozást ellensúlyozni tudta, akkor már a mérkőzés elveszett.

A Ferencváros siker, a magyar futballnak is világraszóló dicsősége. Bármilyen is lesz a túrának a folytatása, bizonyos. hogy az eddigi sikerek, elsősorban pedig a vasárnapi győzelem a Ferencváros útját a magyar futball diadalmas hódí­tásává teszi!”

URUGUAY – FERENCVÁROS 2:3 (0:3)

Montevideo 15 óra 11 perc (Budapest 9 óra 41 perc)

A kezdőrúgást a köztársasági elnök végezte el.

FTC: Amsel – Hungler II, Papp – Furmann, Bukovi, Obitz – Rázsó, Takács II., Turay, Toldi, Kohut.

Gólszerző: Rázsó (7. perc), Takács II. (18, 23), ? (84), Scarone (95)

3 hozzászólás a(z) FTC NAPLÓ 1928-1930 bejegyzéshez

  • Ez egy szenzációs győzelem volt -- gyerekkorom óta legalább százszor elolvastam a mérkőzés beszámolóját Nagy Béla egy könyvéből. Uruguay kétszeres olimpiai bajnok volt akkor -- sokak szerint az a két olimpiai bajnoki cí­m két világbajnoki cí­mmel ért fel. Hajra Fradi, Hajrá Uruguay!

  • Ne felejtsük el,Uruguay 1930 ban világbajnok volt.Tehát egy középeuropai klubcsapat FERENCVÁROS egy évvel elötte legyözte ˝˝világszenzáció˝ HAJRÁ FRADIKA

  • Ezzel a győzelemmel aranylapot irtunk és biztos vagyok benne sokat segí­tett abba, hogy a világon elismert klub legyünk.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Categories
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső