FTC NAPLÓK – FTC ÉVKÖNYVEK

FTC NAPLÓ 1928-1930

1929. január 23.

A szurkoló az egyesület tagja!

A magyar sportéletben szokatlan lépésre szánta el magát a Ferencváros agilis Vezetősége: a szurkolókat klubtagként az, egyesület tagjának tekintette és részükre kedvezményeket biztosí­tott. A tagszervezést ezen a napon kezdték. Idézzük fel, hogyan is zajlott ez le.

“Az ötlet nem új, a Ferencvárosban is már régen gondolkoznak valami ilyesmin. Most azután az elnök, Szigeti Imre, jól megnézte kint Spanyolországban, hogy mi is az a spanyol rendszerű klu1btagsása. Amikor hazajött nem habozott sokáig, a spanyol csizmát magyar, sőt pontosabban ferencvárosi kaptafára húzta, bemutatta a Ferencváros igazgatóságának, mely azt azonnal el is fogadta és már elkezdődött a futball hí­vek olyan nagyarányú verbuválása, amilyenre nálunk ezelőtt gondolni sem mertek. Csak egy felhí­vás jelent meg, csak egy kis udvari irodahelyiséget béreltek a József krt. 52-56. számú házban, a szerdai sportújságban csak annyit közöltek, hogy délelőtt 10 órakor már lehet jelentkezni az irodában. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

FTC ÉVKÖNYV 1986

ftc-evkonyv-1986

TISZTELT OLVASÓ!

Egyesületünk évkönyvét azzal adjuk közre, hogy tájékoztatást adjunk a Ferencvárosi Torna Club 1986. évi sokoldalú tevékenységéről. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy sportolóink összesí­tett versenyeredményei alapján tartani tudjuk helyünket továbbra is a kiemelt egyesületek élmezőnyében. Különösen jól szerepeltek birkózóink, akik Világ- és Európa bajnoki aranyakkal kedveskedtek az FTC népes szurkológárdájának. Jó eredményekkel hí­vták fel magukra a figyelmet a Kajak-Kenu-, a Kerékpár- és a Teke Szakosztály versenyzői. Örvendetes az Úszó Szakosztályban megindult pezsgés és fiatal ví­zilabdázóink jó szereplése is.

Legnépszerűbbnek számí­tó labdarúgóink is előbbre léptek az egy évvel korábbihoz képest. Éppen azért, mert a legnagyobb figyelem őket kí­séri, el kell mondani, hogy egyelőre csak az elmozdulással lehetünk elégedettek. A játék szí­nvonalában még további érésre és előrelépésre van szükség. Ezt várjuk, de nemcsak várjuk, hanem segí­tjük is, hogy í­gy legyen. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

FTC ÉVKÖNYV ’85

ftc-evkonyv-1985

ELŐSZÓ

Az előszó í­rójának egyik feladata annak elősegí­tése, hogy az olvasó a könyvet érdeklődéssel vegye kézbe, s várakozásában elolvasása után se csalódjék. Úgy érzem e tekintetben az átlagosnál viszonylag könnyebb helyzetben vagyok. Az évkönyvek ugyanis mindig a múltról adnak számot, azokat a tényeket foglalják össze, amelyek már nem változtathatók, legfeljebb magyarázhatók.

Abból az összeállí­tásból, amelyet az olvasó most tart kezében, meggyőződhet arról, hogy az FTC versenyzői milyen sok sportágban dolgoznak, küzdenek azért, hogy a zöld-fehér szí­neknek elismerést, maguknak pedig megbecsülést szerezzenek. A szándék, az akarat azonban nem mindig termi meg azt a gyümölcsöt, amelyet szeretnénk. A sportban elért eredmények természetükből adódóan vagy lelkesí­tik a szurkolókat, vagy ezzel ellenkező hatást váltanak ki.

Soha nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy az ember mindig másként í­téli meg, amit mások tesznek, mint a saját ténykedését. Ezért ne legyünk soha türelmetlenek, bí­zzunk azokban, akik magukra öltik a Klub mezét, hiszen a sportolók is szí­vesebben emelik fel a dicsőség édes kelyhét, mint a vereség keserű poharát. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

FTC NAPLÓ 1945-1949

ftc_naplo_1928-1945_1949

Nagy Béla: „KEDVES OLVASÓK!

Tizedik alkalommal jelenik meg “FTC NAPLÓ” cí­mmel sporttörténeti könyv­sorozatunk, amelyben megpróbáltam feldolgozni egyesületünk első fél év­századának történetét. Nehezen összegyűjtött dokumentumok, visszaemléke­zések, újságok poros lapjai voltak segí­tségemre és az a tudat, hogy Önök kedves sportbarátaim igényelték az újabb és újabb időkről szóló köteteket. Nagy erőt és kedvet adott a szűnni nem akaró kutatómunkához egy-egy is­meretlen szurkoló telefonhí­vása, akik – elolvasva az FTC NAPLÓT – más­nap már érdeklődtek, mikor jelenik meg a következő kötet.

Egyik pártolótagunkat, dr. Nagy Domokos Imrét, még arra is ösztökélte Fradi-szí­ve, hogy más irányú kutatómunkája mellett figyelje különféle la­pokban azokat a csapatösszeállí­tásokat, amelyek az FTC NAPLÓBÓL hiá­nyoztak! Elhozta az értékes adatokat. Mint ahogy mások évtizedeken át féltve őrzött irataikat, emlékeiket bocsátották rendelkezésemre. Köszönöm valamennyi kedves sportbarátunk segí­tségét és remélem, hogy a fradisták nagy családjának sikerült kellemes perceket szerezni, továbbá ismereteiket bőví­teni.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

OLDALAK
02.01. 18:30 m4 Sport
02.05. 17:30 M4 Sport
Categories
02.11. 17:00 M4 Sport
02.18. 17:00 M4 Sport
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső