1907.X.20. FTC – MAC 1:7

NS-19071027-01-19071020

A FTC. és a labdarugó bajnokság. A labdarugó bajnokság sorsa évek óta nem volt olyan kétséges, mint ez idén. Oka ennek az, hogy a bajnokság élén álló két csapatnak — a MAC. és MTK. — egyforma pontszáma van, az utána következő FTC.-ot mindössze 1 pont választja el tőlük. A FTC. jövő vasárnapi mérkőzése, amelyen a tavaszi nagyarányú legyőzőjével, a MAC.-al kerül össze, döntő fontossággal bir a bajnokság sorsára. Ha, ugyanis a FTC. győz, úgy a MAC.-al szemben behozza hátrányát és a bajnokság élére kerül. Érthető, ennélfogva, hogy a zöld-fehérek a legnagyobb gonddal készülnek a fontos küzdelemre, amelyre nemcsak a bajnokság esélyei ambicionálják őket, hanem az a körülmény is, hogy revanchot akarnak venni az athletákon a tavaszi szezon 8.0-jaért. A MAC. csapata nagyon szivére vette a WAC. ellen múlt vasárnap produkált játékának sikertelenségét és a Ferencváros kitűnő csapata ellen olyan szép játékot akar produkálni, amelylyel viszszahódithatja a magyar csapatók között stí­lus tekintetében elért pozí­cióját. A mérkőzés a margitszigeti sporttelepen lesz, s délután fél négy órakor kezdődik. Előtte a II. csapatok játszanak délután fél két órakor.

(Pesti Hí­rlap, 1907. október 18.)

1907. október 20., 15:30, Margitsziget, FTC – MAC 1:7 (0:2)
vezette: Herczog Ede (MTK.)
FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Gorszky, Bródy, Schaschek — Braun, Weisz, Kórody, Schlosser, Szeitler
MAC: Sipos — Oláh, Veres — Medgyessy, Hildebrand, Bayer — Niessner, Krempels, Kelemen, Vangel, Borbás
Gól: Braun (77.) illetve Vangel (20., 26., 53., ?.), Krempels (61.), Kelemen (75., ?.)
Kiállí­tva: Koródy, Bródy

Magyar Athletikai Club 7:1 győz a Ferencvárosi Torna Club ellen.

(…) A két csapat eleinte felváltva támad, sőt röviden a FTC van fölényben, de nem sokáig. A Borbás vezette támadás után Wangel lövi a vezető gólt (20 perc.). Borbás fejkickje a gól fölé megy. Koródi csavart labdáját Sipos az utolsó percben menti. Kremps lövését Fritz kivédi ugyan, de Wangel a labdát másodszor is gólba rúgja (26 perc). Koródi és Schlosser lövését Sipos menti. FTC megakad a hátvédelem, különösen Oláh nagyon jó. FTC kornert ér el, majd Weisz lövése jut a gól fölé. Schlosser rúgását Sipos kornerre menti. Half time 2:0.

Felállás után állandó a MAC fölénye és Wangel gólt rúg (8 perc) majd 2 sikertelen korner után Borbás centerezése jut Krempels révén a gólba (16 perc). Rövidesen ezután a biró, Koródit és Bródyt kiállitja. A FTC erre teljesen visszaesik, de a MAC csatárok számos kedvező alkalmat szalasztanak el, mig végre Borbás kornerrugását Kelemen a gólba fejeli. (30 perc). Kelemen ugyancsak fejjel a 6-ikat löki. Végre a zöld-fehérek is labdához jutnak és Weisz labdájából Braun egyetlen góljukat éri el. Felváltva folyik most a játék, mig Borbás centerezése Wangel révén hálót nem ér. A MAC erős ostromával végződik a mérkőzés. Végeredmény 7:1 a MAC javára.

(Pesti Hí­rlap, 1907. október 22.)

Nemcsak a világtörténelem, hanem a labdarúgás históriája is megismétli önmagát. Hagyományok keletkeznek, melyek lidércnyomásként éveken át kisérnek egy-egy csapatot. Ilyen a BTC. hagyományos szerencséje a nemzetközi matcheken és a Műegyetem ellen; ilyen a záporeső a régi MFC. nemzetközi matchein és a többi. Ilyen hagyománynak, készül most — a jelek szerint — a FTC. súlyos és szenzációs gólarányu vereségsorozata a MAC.- tól a Margitszigeten. Sajátságos jelenség is ez. Mintha csak valami hipnózis hatása alatt állana a bajnokcsapat, midőn szezonról-szezonra a MAC.-al szemben elvesziti minden nyugodtságát és tehetetlen idegességgel viszi haza a féltucatnyi gólokat. Pedig a papí­rforma ezúttal sem igazolta a klassziskülönbségre mutató erőkülönbséget. A súlyos vereség azonban tényleg meg van s a FTC. már csakugyan levonhatná belőle a szükséges tanulságokat s megtisztí­thatná csapatát azoktól a játékosoktól, kiknek stí­lusa és viselkedése legtöbb bajnak forrása.

E mérkőzésen esett meg az, hogy a biró működésével elégedetlen egyik néző a pályáról lejövő bí­rót í­zléstelen és sértő megjegyzéssel támadta meg. Az ügy széles körben szóbeszéd tárgyát képezte s a napilapok is per longum et latum tárgyalták. Anélkül, hogy az illetőt mentenők, az ügyet két oldalról világí­tjuk meg. A történt szabálytalanság szigorú büntetését várjuk mindenkivel szemben. A szövetség minden esetre módját ejti ennek is. Azonban nem szabad ismétlődnie annak sem, hogy a szerepelt biró úgy bánjon egyes játékosokkal, ahogy most bánt. Több oldalról kaptunk panaszt azért, hogy a biró valami sértő lenézéssel fogadta a hozzáfordulókat, ami az amúgy is ideges játékosokat módfelett elkeserí­tette. Nem akarunk egyoldalúan í­télni e dologban; csak általában jegyezzük meg. hogy a bí­rónak bizonyos tapintatos jóindulattal kell a felhevült fiatal játékosokkal szemben föllépnie, mert mihelyt az indulatosságnak legkissebb jelét mutatja, egyik-másik csapat bizalmát elveszí­ti. Ezt pedig el kell kerülni.

MAC—FTC. 7:1. A margitszigeti sporttelepen óriási érdeklődés mellett folyt le e bajnoki mérkőzés, melynek nagy gólaránya eseményszámba megy. A MAC. eddigi őszi mérkőzésein még nem mutatott olyan formát, melylyel az utóbbi mérkőzésein kiválóan szerepelt FTC. fölött ilyen fölényü győzelmét várhatta volna. Az eredmény természetesen nem fejezi ki a két csapat, erőviszonyát, de az bizonyos, hogy a MAC. bámulatosan összhangzatos munkájával sokkal jobbnak bizonyult vasárnapi ellenfelénél. A FTC. játékában főleg a védelem agilitása teljesen hiányzott; a fedezetsornak rossz napja volt és csak a csatársor játéka volt az első félidőben a csapat múltjához méltó, bár a kapu előtt sohasem oly veszedelmes, mint a MAC.-é. A MAC. játéka semmi kifogásolni valót nem hagyott hátra. Minden védő játékos mesterileg helyezkedett, fáradhatatlan lelkesedéssel dolgozott és rögtöni akciójukkal méltó társai voltak a csatársor dicséretes összjátékának. A FTC. csapatát nem kedvetlenitheti el a vereség, mert egy oly csapat győzte le, mely rendszeres, komoly munkával készül mérkőzéseire és a legfairebb játékmodorban minden egyéni önzés nélkül a paszjátékra törekszik. Ez a játék főleg oly csapatok ellen érvényesül, mint a FTC., ahol a fair- és a kombinatí­v-játék érvényesül még a védelemben is. A többi magyar csapatnál, ahol a védelem kemény elszánt modorban játszik, az ő támadásuk sem lehet oly eredményes. A FTC. a mérkőzésen megmutatta gyenge pontjait, mely helyekre radikális változtatás szükséges. A védelemben Fritz, Manglitz és Schassek, a támadásban Braun és Szeitler bizonyultak gyengéknek ily nagyfontosságú mérkőzésen. A mérkőzés első félidője különben a legszebb magyar mérkőzés volt, melyet őszszel a bajnoki mérkőzések során láthattunk.Változatos támadás, hol az egyik, hol a másik kapu előtt van góleshetőség. A második félidő első perceiben már 4:0 áll a mérkőzés a MAC. javára, mikor a biró tévedése a FTC. támadásában off side-t lát. A közönség egyhangú tiltakozása az önérzetében megsértett, birót sajnálatosan kihozza a rendes kerékvágásból. Mikor később az ellenféltől kapott labdával és nem lesben álló játékost is lefütyüli, a közönség a biró í­téletében dacot lát és ettől a perctől kezdve a mérkőzés menetét gúnyos megjegyzésekkel zavarja. A biró Bródy csapatkapitány reklamációját ridegen elutasí­tja, a felingerült játékos elragadtatja magát és a birót karjánál fogva kéri, hogy vizsgálja meg reklamációiát. A biró ebben tiszteletlenséget lát és a csapat kapitányát a pályáról kiutasí­tja, dacára annak, hogy a megtévedt játékos bocsánatot kér tőle, hogy személyét nem akarta bántani. A közönség nem akar az itéletbe belenyugodni és fenyegető megjegyzéseket tesz. A mérkőzés mindezek dacára fair marad és a meggyengült FTC. a további időben 7:1 eredménynyel veszti a mérkőzést. A két csapot összeállitása ez volt:

MAC: Sipos — Oláh, Veres — Medgyessy, Hildebrand, Bayer — Niessner, Krempels, Kelemen, Vangel, Borbás.
FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Gorszky, Bródy, Schaschek — Braun, Weisz, Kórody, Schlosser, Szeitler.

A helyválasztás joga a FTC-nak kedvez, mely élénk iramban kezdi a támadást. Csakhamar két kornert ér el a mult évi bajnokcsapat s a játék külső képe az első negyedórában olyan, hogy épenséggel nem lehetett tudni, melyik csapat lesz a helyzet ura később. A FTC. kezdetben többet támad azonban a csatársor munkája bizonytalan s különösen a lövések gyengék és rosszul helyezettek. Lassankint a MAC. csatársora is lendületbe jön: összjátéka biztos és erőteljes. A FTC. fedezetsora nem bí­r vele s kapkodni kezd, amit a 19-ik percben nyomon követ a MAC-nak Vangel által lőtt vezető gólja. A siker még fokozottabb munkára serkenti a MAC-ot, melynél a csatársor mindkét szárnya sok dolgot ad a középső résznek, hol azonban Kelemen még sokat hibáz. Közben balszerencse is üldözi a FTC-ot. Schlosser pompás lövése a kapufáról pattan le. Szerencsésebb a MAC. Krempels és Vangel támadásait Fritz igen szépen menti ugyan, de a 37-ik percben Kelemen a labdát mégis védhetetlenül bevágja. Ez kétségbeesett támadásra sarkalja a FTC-ot, amely azonban csak két kornert s néhány rosszul helyezett lövést ér el. Félidő 2:0.

A második félidő izgatott hangulatban kezdődik s a MAC. a szokásos óriási kezdő iramával csakhamar oly zavarba hozza az ellenvédelmet, hogy aránylag könnyen éri el a harmadik gólt már a 4-ik percben. Ez a gól végleg eldöntötte a match sorsát. A bajnokcsapat ezután már csak rendszertelenül kapkodott. A különben jó hátvédek és fedezetek nevetségesen rosszul játszottak. Növelte a bajt még az is, hogy a közönség egy része rendkí­vül botrányos viselkedésével — melylyel különösen a biró ellen fordultak teljesen elvadí­totta a különben is nagyon ideges és fejüket vesztett játékosokat. így hullámzik a játék, miközben a FTC. csatársora, kiváló alkalmakat ront el a góllövésre, ellenben a MAC. könnyű szerrel éri el negyedik gólját a 12-ik percben. A FTC. csapatának legfegyelmezetlenebb embere, a már annyi balsiker okozója, Kórody a bí­róval szemben csakhamar sértő módon elragadtatja magát s nyomban rá megfeledkezik magáról a csapat kapitánya, Bródy is, akiket a bí­ró kiállí­t. Az igy megfogyatkozott bajnokcsapat, egy időre természetesen visszaesik s kénytelen tűrni, hogy a MAC. csakhamar már 6:0 arányban vezessen. A 30-ik percben újra összeszedi magát a FTC. Kilenc emberivel szépen támad s Szeitler-Braun révén a 32-ik percben megszerzi egyetlen gólját. Ez azonban az utolsó föllángolás volt. A MAC. Vangel révén csakhamar visszaadja ezt a gólt is, mí­g a FTC. csüggedten védi a hátralevő időben kapuját.

Biró Herczog Ede (MTK.) volt.

Szövetségi dij. FTC. II.— MAC. II. 3:2. Félidő 0:0. Mindvégig nyí­lt, érdekes küzdelem. Biró: Minder Frigyes (BTC.) volt.

(Nemzeti Sport, 1907. október 27.)

A múlt vasárnapi mérkőzések ismét jókora meglepetéseket hoztak. (…) A FTC veresége váratlanul érte a sportköröket. A ferenczvárosiakat mindenki egyenlő képességűnek tartotta a MAC-bal, vagy legfeljebb egy goallal rosszabbnak. Méltán meglepődtek tehát a mérkőzés eredményén, mely teljesen reális körülmények között 7:1 arányú lett a MAC javára. A MAC multheti veresége után, erős tréninget folytatott s ennek következménye a forma változása. A FTC pedig nagyon fejetlenül, kapkodva játszott. Alig lehetett halvány árnyékát is felfedezni a régebbi, gyors csatársor és feltétlenül biztos fedezetsor játéktudásának. Nagyobb baj volt azonban ennél, hogy bajnokcsapatunk két játékosa (egyikük a csapat kapitánya) a bí­róval szemben megfeledkezett magáról. Mentségükül csak az szolgálhat, hogy a játék hevétől s a nem várt eredménytől fel voltak izgulva s az egyébként teljesen korrekt, de kissé tulerélyes bí­róval szemben, — minthogy a footballjátékos is csak ember — nem tudták magukat megfékezni. Természetesen ez csak enyhí­tő körülmény, de nem mentsége a hibázott játékosoknak. A harmadik játékos állí­tólagos sértése a játéktéren kí­vül történt, ez az eset aligha tartózhatik a szövetség jurisdikcziója alá.

MAC—FTC 7:1. A fenti szenzácziós eredménnyel végződött e két csapat őszi találkozása, majdnem megismételvén ezzel a tavaszi forduló meglepetését. A MAC a múlt hetek óta csodálatosan megjavult. Győzelmét a FTC felett reálisnak kell elfogadnunk, noha a második félidő legnagyobb részében a FTC csak 9 emberrel játszik s ez idő alatt éri el a MAC három goalját. A FTC nagyon visszament formájában. A fedezetsor néhány tagja még csak megfelelt valahogy, de a védelem s a csatársor igen kezdetleges játékot produkált. Általában kedvetlenül, majd idegesen, fejvesztve játszottak s igy csak természetes, hogy a MAC észszerű játékát semmikép sem tudták ellensúlyozni. Felemlí­tjük mi is, hogy a FTC két tagja súlyos szabálysértést követett el a bí­róval szemben. Hogy e szabálysértésre mi adott okot, nem tudjuk, ezt a megindí­tott vizsgálat fogja kiderí­teni. De akármi is adott okot e szabálysértésre, feltétlenül rosszalnunk kell a játékosok, különösen a csapatkapitány eljárását, mert ha ilyen esetek megismétlődnének, a mi footballsportunk is eljut oda, ahová a bécsi footballsport jutott s ahol a bí­rók inzultálása napirenden van.

Kétségkí­vül a játékosokat is meg kell óvni a bí­rák túlkapásaitól, mert miként a birót védi a szabály, úgy a játékost meg kell védeni valami szabálynak a bí­rók hatalmaskodásával szemben. Ezzel nem czélzunk e mérkőzés vezetőjére, kinek korrekt, jóhiszemű bí­ráskodásához szó sem férhet.

A mérkőzés a következőkép folyt le: A FTC támadása nyitja meg a mérkőzést. Borbás lövését Fritz védi, majd a MAC kornert ér el. Később a FTC jut kornerhez. A vezető goalt a MAC éri el Wangel révén (19 p.). Változatos játék után, néhány perczczel később, ugyancsak Wangel lövi a második goalt is. Siposnak is akad dolga, noha a FTC legtöbb támadása a MAC hátvédein törik meg. Két kornert rug a FTC még e félidőben, egyebet azonban nem tud elérni. Félidő 2:0.

A második félidő a MAC támadásával kezdődik. Már a negyedik perczben goalt ér el. A zöld-fehérek teljesen kedv nélkül, fejvesztve játszanak. A MAC szép lefutások révén, rövid időn belül, négyre szaporí­tja goaljainak számát. Korody, majd Bródy összeütközésbe kerül a bí­róval, ki mindkettőjüket kiállí­tja. A meggyengült csapat minden erejét megfeszí­ti, de hasztalan, mert egy korner révén Kelemen az ötödik goalt, majd Niessner czenterezése a hatodikat szerzi meg. A 33-ik perezben esik a FTC egyetlen goalja, melyet Braun juttat a kék-sárgák hálójába. A MAC ezután végig offenzivában van s Wangel révén a hetedik goalhoz jut.

Biró: Herczogh Ede volt. A match a margitszigeti pályán folyt le.

FTC II.—MAC II. 3:2. Körülbelül egyenlő képességű két csapat. Biró: Minder Frigyes (BTC) volt.
FTC III.—MAC III. 3:2. Biró: Weisz Ferencz (FTC).

(Sport-Világ, 1907. október 27.)

MLSZ. Kivonat az intéző-bizottságnak 1907. nov. hó 6-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. (…) MAC—FTC. I . oszt. bajnoki, október 20-án tartott mérkőzésen tanúsí­tott tiszteletlen magaviselet miatt Korodi Károly (FTC.) a f. évi november hó 10-iki bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltatik.

(Nemzeti Sport, 1907. november 10.)

MLSZ. Kivonat az intéző-bizottságnak 1907. nov. hó 20-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. (…) A MAC.-nak a FTC. ellen 1907 október hó 20-án tartott mérkőzésből folyólag, Dobronyi Béla (FTC.), a játékot vezető biró ellen a margitszigeti pályán tanúsí­tott bevallottan sértő magaviseleté miatt, 1908. évi március hó 31-ig játékjogától felfüggesztetett. A büntetés kirovásánál súlyosbí­tó körülménynek vétetett, hogy Dobronyi Béla aktí­v játékos és hogy sértését Herczegh játékbiró ellen, a bizottság előtt is fentartotta.

(Nemzeti Sport, 1907. november 24.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

BL selejtező: 07.23.20:00 FTC-The New Saints (walesi) / FK Decic (montenegrói) TV: M4Sport
OLDALAK
08.03.19:45 TV:Duna
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ