Koncert B-Középre, avagy a véletlenek játéka

9 hozzászólás a(z) Koncert B-Középre, avagy a véletlenek játéka bejegyzéshez

 • Nagyon jó cikk, szokás szerint … megdobogtatta a szí­vemet: “akkor is volt kemény mag, talán keményebb, mint most” … az akkori (hetvenes-nyolcvanas évekről tudok beszélni) rendőrökkel is szembeszálló vagányai több éves börtönt kockáztattak … mégis volt gázspray a Stadionban épp elégszer … és láttam, amint rendőrkutya is repült le a lépcsőről, a 21-es szektorból, nemcsak rendőr … ’81-ben az Európa nagyvárosait módszeresen leromboló angol huligánok a kezüket nyújtogatták a szektorukat őrző rendőröknek -és katonáknak!!-, hogy megmentették az életüket, amikor 1-3-nál (magyar-angol VB-selejtező) a 21-23 szektor elindult “kiképzést tartani” a hool-oknak … pedig a túloldalon, majdnem a “Dózsa-szektorban” voltak az ángliusok elhelyezve … na, olyan zászlóerdőt sem látott még Európa, mint ami akkor volt a Stadionban … Öcsi (bácsi) akkor jött haza … már az öregfiúk-előmeccs alatt állandóan beugrott 1-1 valaki és körbefutott a rekortánon nemzeti zászlóval … a rendőrök utána, a közönség meg úgy szurkolt, mint anno Iharosnak 1-1 világcsúcsnál …

  • Kedves Lacimadár!
   Maximálisan egyetértek az általad leí­rtakkal!
   Teljesen átéreztem és ismét átéltem a történéseket!!
   Én áhí­tattal figyeltem az idősebb Fradisták anekdótázását,viszont a most felnövő generáció csak álmodhat azokról az évekről amelyeket mi átéltünk a 80-as, 90-es években!
   Minden Fradi meccs egy ünnepnap volt az életünkben, semmi más nem lehetett fontosabb annál,minthogy a helyszí­nen buzdí­tsuk a csapatunkat, játszhattunk az Üllői úti oroszlánbarlangban,vidéken,külföldön, vagy bárhol máshol!!!!!

 • Kedves Lalolib!
  Először is meg szeretném köszönni az í­rásodat, neked köszönhetően ismét elkalandozhattam a múlt csodálatos emlékeibe!A fent emlí­tett mérkőzés a mai napig aktí­van él az emlékezetemben!A 12-es szektorban buzdí­tottam 12 évesen a csapatot Édesapámmal,a mai napig emlékszem a magávalragadó hangulatra, szinte meccsekről meccsekre szí­vtam magamba a FRADIZMUS csodálatos, semmivel sem összehasonlí­tható érzését!Feltenném az olvasóknak a kérdést! Valóban a trágárkodások, vagy az akkoriban igen csak divatos pénztárgépszalageső, petárda, egyéb hangulati tényező miatt nem járnak ki a az emberek a mérkőzésekre!Hát megadom a választ, NEM!Kisgyerekként éppen ez ragadott meg, hogy a Fradinak volt a legnagyobb és a legfanatikusabb szurkolótábora, ahol az ellenfélnek már mérkőzés előtt -1 gól volt a hátránya!Ne csapjuk be magunkat!Akkoriban még voltak példaképeink akikre én Félistenként tekintettem, az iskolában hetekig büszkén mutogattam, ha valamelyik játékosunktól aláí­rást tudtam szerezni!Ezzel szemben ma mi a helyzet?Hova lett a három E betű!Melyik játékosunkért rajongjak?A gyermekeink kitől kérjenek autogrammot, amit büszkén mutathatnak az iskolában?SENKITŐL a mai csapatból!!!!!A valóság teljesen elkeserí­tő, és fájdalmas,magában ezt mindenki tudja!Állí­tom az életben nem lesz olyan hangulat az új stadionban,mint ezen a Fradi-dózsa meccsen volt!
  Köszönöm mégegyszer ezt a szí­vet melengető í­rást!!!
  Maradok tisztelettel!

  • Igazad van, Schmeichel … a Fradizmus lényege az az utolérhetetlen hangulat, amit -Dél-Amerikán kí­vül- szinte csak nálunk érezhetett a csapat is, az ellenfél is … ’92-ben, a Werder-meccs után a nagy Rehhagel (!) -aki azért látott egyet s mást-, valami olyasmit nyilatkozott, hogy “túléltük a poklot” … A hetvenes-nyolcvanas éveknek nemcsak a csapata, a hangulata sem fog visszatérni, attól tartok … egyébként az inkriminált cikkről: ennek a cseri nevű … akárkinek, nos, az ő (párt)feladata volt akkoriban a KS-ban, hogy “fradista-fasiszta” szólamokat engedjen el hétről hétre … mint Móricka, minden Fradi meccsről mindig ugyanaz jutott eszébe … megelőzte korát, ő már akkor hetente “rettegett” a “fasizmustól” … azt hiszem, egy ’87-es vagy ’88-as Fradi-Honvéd után “Hétköznapi fradizmus” cí­mmel jelent meg a “cikke” … hogy finoman í­gy nevezzem akkori förmedvényét … jó lenne tudni, hogy mi lett ebből a jómadárból … mert újságí­ró sosem lett … viszont az “átmeneti években” jól megfizették ezt a Fradizmus-fasizmus párhuzamot … erre mondtam több, mint 20 éve egy ultralib barátomnak, aki ugyanezt a párhuzamot használta: vigyázz ezzel, mert ha a kettő ugyanaz (nyilván nem!), akkor én fasiszta leszek … mert a Fradi örök … Szóval, liber “barátaink” azóta is rengeteg embert beszorí­tottak ebbe a pszichológiai présbe: “Addig mondták, hogy rongy vagyok, hogy úgy döntöttem, az is leszek!” -aki akarja, érti … sokszor a dafke szól a “francstatti-sic!- proliból” -- ha í­gy is, úgyis le leszek fasisztázva, akkor úgy is fogok viselkedni … legalább jajgassanak …

 • Beteg a lelkem! Nincs csapat, nincs B-KÖZÉP!

 • : 😥 Zokog a lelkem! Fradiszí­vem kezd kevésbé hevesen dobogni! Kell egy csapat, és kell A NAGYBETÜS BKÖZÉP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Kedves szurkolòtí rsak

  Feltûntek nekem az 1988-as cikkben eggyes dolgok, melykre rí  szeretném terelni figyelmeteket:

  A „jò és a rossz kérdése“ merül fel bennem az 1988-as cikk olvasí sa közben. Ki a jò, ki a rossz ? Aztí n a Frad tí bor fogalma . Mint ha a mí sik csapatnak (itt a Dòzsí nak) nem lenne tí bora: „…fölengedték a Fradi-tí bort a lelí tòkra. Ùgy jöttek föl, hogy az „Über allest énekelték“.. Még meg sem kezdôdött a mérkôzés !…“

  Vagyis mí r elôzôleg „elszabadìtottí k“ a poklot (a pokolban a rosszak vannak), miközben : „…mert ez igy humanus: fölengedték a Fradi-tí bort. A Fradi-tí bor (a cikkìrò szerint csùnyí n !) visszaélt a szabadsí gí val, melyet megengedtek neki. Vagyis több szabadsí got vett ki magí nak, mint amit megengedtek nekik azok, akik a szabadsí got kancsòval mérik és pontosan tudjí k, kinek mennyi jí r.

  feltûnô a „jò“ értelemnek a „különb“-el valò vegyìtese. „Különb – különc- különcködik“ Ez a Fradi, ùgy tûnik, örökös bélyege. (Mintha a mí sik klub szurkolòi nem tûnnének fel) : „…különb dolgokra is képes ez a közönség. Ma elégedett és nagyvonalù. (Most kell tisztí zni, az elején: amikor most, és a toví bbikakban a Fradi-közönségrôl esik szò, nem a közönséget értem alatta. Csak egy részét. A töredékét. Remélhetôleg a töredékét…“). A Fraditòl félni kell.

  Nem-e igaz az, hogy amitôl fél az ember (sají t maga mélyén, azt a mí sikban keresi és meg is talí lja ?) Ki a jò és ki a rossz?

  Lehet, hogy a B-közép egy szép napon el kezdte jtszani a tôle elví rt szerepet és idí ig még mindig el is jí tszotta ezt a szerepét. Azt kell neki kimondania, amit mí shol nem engednek szòhoz jutni, vagyis mí shol nem szabad kimondani.

  Magí ban véve ez egy szép dolog és a demokrí cií nak eggyik fôbb erénye, hogy ezt megcsiní lni szabad. A kérdés persze az, hogy hogyan lehetne. De ez mí r a szöveg mí sik szakasza.

  Kitôl tanulta volna a B-közép a szövegét? Ki irta neki ? Ki ví rja tôle el, hogy felmondja ?

  Es valòjí ban jobb lenne nélküle ?

  És érvényes-e még az a szöveg, melyet még el-elmond a tí bor. ha most mí r egy egész mí s szindarabot jí tszanak ?

  A Dòzsa ellenfél még (mí r UTE-nek hivjí k) ? Akkor ugyanaz a Dozsa ez még, mint amilyen ma az UTE ?

  Nem kellene mí r egy mí s ellenséget keresni ?

  Es ha a Dòzsa mí r nem a régi, akkor a Fradi sem mí r az ? Ha az ellenségeinknek ugyanazoknak muszí j megmaradnia, akkor minekünk sem muszí j megví ltoznunk. Persze ebben is vannak elônyök.

  Bìzok benne, hogy a B-közép (gondolom most jelenleg mí r megkezdte) belatanul egy ùj, mí s szerepbe, és annak mí r mí s szövegeket ìrnak (ki ìrja ?).

  Remélem, hogy toví bbra ki fogja mondani a B-közép az ô igazí t. Remélem, nem a könnyû utat ví lassza, ahol biztos lehet az elismerésére és aholz az elismerés – nem szí mìt miért és kitôl, csak jôjjön — mindegy

  Ms idôkben mí s szövegel kell elôreí llni, ezt a mostani B-közép is tudja.

  Ví ltozik a vilí g. Ôk is ví ltoznak. Es ha vesszük ki skandí lta 1988-ban a „Gí zkamrí t“, akkor az fiatal gyerekek voltak, akiknek a feje benôlt mí r réges régen.

  Nem, nem aggòdok a B-középért. Virí gos nyelv volt ott mindig. Es az is lesz a jövôben is.

  A fiùk megôszültek és nem jön utí npotlí s olyan mint ôk voltak. Elkeseredtek. Megérthetô. Pròbí ljak a vilí ggal és sají t magukkal elhetitetni, hogy ôrí juk még szükség van.

  Tisztelt B-közép. Van. Rí tok még szükség.

  De most talpra í lltak, mert talpra í llni megadta a kiélezedett helyzet a lehetôséget. Megint szí mìt. Megint lehet (ellen-.)véleményük. Döntés nélkülük nem születhet.

  Magatartí sukkal (akarví n-akaratlanul) elôsegìtik a demokrí cií t. B-közép te fontos vagy. Ügyelj arra, hogy ne bí nts meg senkit, hisz téged sem bí nthat senki, ha becsületessen eljí tszod a tôled elví rt szerepet.

  De ne csak szöveg legyen. Legyen meggyôzôdés is. Akkor leszel megint a régi B-közép.

 • A Képes Sport cikke számomra semmitmondtó. A meccsel akar foglalkozni fradista szurkolói szempontból, de nagyon hosszú az MTK-meccs videójára a kitekintés, utána pedig sejtelmesen fogalmaz, szinte érdemi gondolat nélkül. Helykitöltőnek jó lehetett.

  Nekem is felkeltette a figyelmemet a videó -- a góloknál több tucat pénztárgépszalag repül be. Tehát ha következetesek vagyunk, mondhatjuk, hogy a szurkolók zavarták a mérkőzést a dobálózással. Ám nem hallottam volna, hogy az akkori Bánki József ez ellen felemelte volna a szavát, pedig közvetlen közelről láthatta, mi történik, és valószí­nű a rigmusok miatt sem fogta be a fülét. Mí­g 2014-ben ott jár Bánki, hogy a Zöld és Fehér magazin főszerkesztőjeként a bevezető í­rásban “proli stí­lusnak” nevezi a B-közép bizonyos megnyilvánulásait, és hogy neki erre nincs szüksége. (Zöld és Fehér, 2014. szeptember, “Feltett kézzel nem lehet nyerni” c. í­rás, 2. bekezdés) Felettébb különös az ügy, hogy ugyan mikor lett Bánki József ilyen igényes, merthogy évtizedei lettek volna a proli stí­lus ellen való felszólalásra, ám ezt érdekes módon csak most teszi meg, amikor el kell határolódni a B-középtől. Véletlen lenne?

  A videó megtekintése belőlem ezeket a gondolatokat hozta ki.

  (ui.: De ha már “proli stí­lus”, Bánkinak az mennyire számí­t proli stí­lusnak, amikor az egyszeri, nem B-közepes szurkoló szotyolázik, és a héjat az új stadion oldallelátóján a földre köpi? Vagy őt ez is zavarja? Ez ellen is fel fog majd szólalni?)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
05.28. 17:30 m4 Sport
Categories
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső