Schlegel Oszkár

Búcsú Schlegel Oszkártól – taní­tványa és fia üzenete kommentár nélkül

Schlegel Oszkár

Győri Erzsébet Dzsó:

Ott voltam pénteken Oszi bá’ búcsúztatóján a Szent István kápolnában. A mise végén egy néni megkérdezte a mellette állót: Ki volt ez az Oszkár testvér?

Nekem edzőm, taní­tóm, nevelőm, a barátom, a kislányom fogadott nagypapája volt.

Tisztelt és szeretett példakép. Az ifjúságom része, mely jó volt és küzdelmes. Mert sportról szólt, kitartásról, erkölcsről, emberségről. Ezek az évek meghatározták életemet, megalapozták emberi tartatásomat, kritikus életszemléletemet a hétköznapok harcaiban.

Hogyan találkoztunk?”Taknyos”, szemtelen tini voltam, de már a „felnőttben” játszottam. Elkéstem egy edzésről. Mondtam valami kifogást. Oszi bá’ arca elkomorult, szeme kék villámokat szórt és egy kicsit erősebben passzolta hozzám a labdát. Ekkor vágtam egy grimaszt, megrántottam a vállam, hátra arc és irány az öltöző. Utánam jött, rám parancsolt, azonnal menjek vissza a pályára. Azt kiabáltam: ”Amí­g maga itt az edző, addig én itt nem leszek játékos!”

No ehhez képest évekig az edzőm volt, különböző klubcsapatokban.

Sajnos több éve, hogy utoljára találkoztunk, de az elmúlt hetekben sokat gondoltam rá és beszéltem róla, mintha éreztem volna, hogy baj van. Talán, amikor lepergette, újragondolta az életét a beteg ágyán,  sokadmagammal én is ott voltam a többiek között, akiktől elbúcsúzott.

Most én búcsúzom tőled Oszi bá’. Ha Isten is úgy akarja, találkozunk majd egy másik világban.
Számtalan teendőd mellett lesz majd időd, egy baráti ölelésre. És akkor te azt mondod: ’Isten hozott kis Dzsó! Itt a szerelésed? Na nyomás az öltözőbe!’


Schlégel Tamás:

Schlégel Oszkár és fia, Tamás

Schlégel Oszkár és fia, Tamás

Lassan, lassan jut el a tudatomig, mi történt. Most kerülnek elő a homályos távolból immár történelmünk apró részletei, melyeket eddig elrejtett agyunk hátsó rekeszében túlontúl elfoglalt életünk. A saját problémánk, a néha önző csak magunkkal foglalkozó, a “ne haragudj nem érek rᔝ közismert mondat.

Apu szótárából hiányzott ez a kifejezés.

Tőle telhetően megtett mindent a rászorulókon, legyen az egy nagyszerű gondolat, vagy pár forint az otthontalanoknak. Eszembe jutnak eddig feledésbe merült momentumok, mely fölött elsiklottunk, ha Rá gondolok mindig előbújik egy mozzanat, mely könnyet csal szemembe és egyben egy halvány mosoly is megjelenik szám szegletében. Biztos vagyok benne, egyszerre gondolunk ugyanarra a pillanatra, vagy egy kis történetecskére.

Rá kell jönnöm Hí­res EMBER volt, és én még csak nem is ismertem igazán. Persze tudtam mit vitt véghez, mi mindennel foglalkozott egy időben, mintha egyszerre több is lett volna Belőle. Bárcsak több lett volna. Talán nem tartanánk itt, a megszűnő kapcsolatok barátságok világában. Rájöttem sehol sem vagyok Tőle az Embertől, a fantasztikus és egyben fanatikus sportszeretőtől, pedagógustól. Azért remélem valamicske jóság és tudás rám is ragadt Belőle.

Köszönöm mindazoknak akik megértették í­rásom lényegét, és szeretettel gondolnak Rá.

Búcsú Schlegel Oszkártól

DSCN3404Egy héttel ezelőtt arról tudósí­tottunk, hogy Budapest-Zugló Önkormányzata posztumusz kitüntetést adományozott Schlegel Oszkárnak. Annak a beszámolónak a végén megemlí­tettük, hogy hol és mikor lehet elbúcsúzni az elhunyttól, elhelyezni a tisztelet és a kegyelet virágait.

Ma, kora délután jött el ez az óra az Óbudai Jó Pásztor templomban, amelynek altemplomában, végakaratának megfelelően, már korábban – szűk családi körben – helyezték el a hamvait tartalmazó urnát.

A kis templom teljesen megtelt, rengetegen jöttek a családtagokon kí­vül, barátok, kollégák, taní­tványok, tisztelők. Az FTC Baráti Kör vezetősége (Rudas Ferenc, dr. Springer Miklós és Hélisz József) is eljött, elhozva a Fradisták koszorúját. Ott volt Friedmanszky Zoltán is, aki mindamellett, hogy a Baráti Kör elnökségének a tagja, a Csanádi Árpád Iskolában korábban kollégája volt Schlegel Oszkárnak. Jöttek sportolók és sportvezetők, a Magyar Olimpiai Bizottság képviseletében eljött az elnök Schmitt Pál a feleségével.

Ahogy a gyászmisét mondó lelkész fogalmazott ez egy szimbolikus ravatal is volt, ezért is tették ki az oltár elé Schlegel Oszkár arcképét.

A gyászmise homí­liája is szí­vhez szólt, Szent Pál szavait gyakran felidézve méltatta az elhunytat, mintegy annak utolsó taní­tását közvetí­tve az egybegyűlteknek.

A mise végén a gyászolók előtt is megnyitották az altemplomot, ahol a végső nyughely előtt mindenki személyesen mondhatott el egy-egy imát.

A Fradisták, az FTC Baráti Kör tagjai nevében mondhatjuk, hogy nevét soha nem feledjük, emlékét megőrizzük.

Forrás: FTC Baráti Kör

Schlegel Oszkár posztumusz kitüntetést kapott

schlegel_memoriam2009. október 2-án délután a Budapest-Zugló Önkormányzata ünnepi ülést tartott a Stefánia Palotában.

A zártkörű rendezvényen Zuglóért Emlékérmeket adtak át, amely a dí­szpolgári cí­met is jelent.

Posztumusz kapta meg az elismerést a közelmúltban, életének hetvenkettedik évében elhunyt Schlegel Oszkár sportpedagógus, a zuglói Csanádi Árpád Iskola cí­mzetes igazgatója, az FTC Baráti Kör elnökségének tagja. Az oklevelet a család megbí­zásából a Csanádi Iskola igazgatónője, Vargáné Hajdú Mária vette át.

Schlegel Oszkár a TF-en szerzett tanári diplomát, ami után mindvégig az oktatásnak és a nevelésnek szentelte az életét. 1970-től harmincöt éven át a zuglói Őrnagy utcai iskolában taní­tott. Igazgatóhelyettes, majd tizenöt évig igazgató volt. Ő harcolta ki 1986-ban, hogy iskolája, a Csanádi Iskola a KSI iskolája legyen, később a tanintézmény valamennyi termét az élők sorából eltávozott magyar olimpiai bajnokokról nevezte el. Évtizedeken át tagja volt a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának, s ugyancsak évtizedekig élvonalbeli kézilabdacsapatoknál edzősködött. Az olimpiai eszme terjesztése céljából több olimpiai klubot is életre hí­vott itthon, és Szlovákiában is. Rengeteget tett azért, hogy a sporthősökre a következő nemzedékek is emlékezzenek. Legutolsó munkája az Aranycsapat egyik legjobbjáról, „Volt egyszer egy csatár – Kocsis Sándor emlékkönyv” cí­mmel megjelent kötet volt.

Schlegel Oszkár temetése a végakaratának megfelelően szűk családi körben fog megtörténni.

Tisztelői

2009. október 10-én, 14 órakor, a Budapest, III., Szőlő u. 56. alatti Óbudai Jó Pásztor templomban tartandó gyászmisén

emlékezhetnek meg róla.


Egy könyv, ami barátságból született

kocsis-sandor-emlekkonyv_volt-egyszer-egy-csatar_0725_21Idén tavasszal közöltünk egy cikket, egy készülő könyvről, a cí­me az volt, Fiataloknak is ajánljuk…

Örömmel jelentjük, a könyv elkészült. Ez alkalomból – a szerző engedélyével – is közlünk egy cikket, mégpedig azt, amelyiket a könyv kiadója í­rt. A cikk eredetiben a www.kuzdotermagazin.hu oldalon jelent meg, amely nevéből adódóan a küzdősportokkal foglalkozik. Hogy kerül egy Kocsis Sándor életével foglalkozó könyv bemutatója oda?

Az alábbiakban kiderül… Egy kattintás ide a folytatáshoz....

OLDALAK
BL-selejtező: 07.06. 16:00, M4 Sport
BL-selejtező: 07.13. 20:00, M4 Sport
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső