13+1 FOCI FURCSASÁGOKBÓL

1. A BÁDOGOS FUTBALLISTA

„Mulatságos eset történt a Hajtsár úti pályán a Bádogos SE legutóbb tartott mérkÅ‘zésén. Az ellenfél egyik játékosa olyan erÅ‘vel rúgta a labdát az oldalvonalon túl a pályával határos ház ereszére, hogy a bádogcsatorna néhányméteren leszakadt, s a ház kárvallott tulajdonosa pedig a telkére átgurult labdát csak az okozott kár megtérítése esetén volt hajlandó visszaadni. Nagy zavarba jutott a két csapat, más labdájuk nem volt, pénz még kevésbé, s a mérkÅ‘zés megtartását komoly veszély fenyegette. Végre az egyik játékosnak mentÅ‘ ötlete támadt. Létrát, kalapácsot kért, s rövid néhány perc múltán a csatorna ismét fenn volt a tetÅ‘n. A szigorú háziúr megbékült és a visszajuttatott labdával vígan folyt tovább a játék. Hogy az önfeláldozó sportember a Bádogosok tagja volt, talán felesleges is megjegyezni…

Sporthírlap 1915.

2. TÍZ EMBERREL – DE TÍZ PERCCEL KORÁBBAN . . .

1910. szeptember 28. WSC-FTC 4 :2
„Az FTC csapatának tagjai, ha nem is mindig szándékosan, de kihasználták a nagy testsúlyuk nyújtotta elÅ‘nyöket, ami a fair és sokszor érzékeny bécsieket erÅ‘sen befolyásolta. A fair játékmodor parancsai ellen a csapatnak csak egy tagja (Weinber) vétett és miután vele szemben kárbaveszett a bíró figyelmeztetése, kénytelen volt az illetÅ‘ játékost kiállítani. Ennek következtében a magyarok vagy 20 percen át kénytelenek voltak 10 emberrel játszani. A bíró tévedésbÅ‘l 10 perccel korábban lefújta a mérkÅ‘zést. . .”

3. EGY BÍRÓ, AKI FELJELENTETTE ÖNMAGÁT

1919-ben egy Ikker Mihály nevű zuglói játékost örökre eltiltottak a játéktól, mert arculütötte Varga Miklós bírót. A játékvezetÅ‘nek lelküsmeretfurdalása lehetett, mert levelet írt a szövetséghez, amelyben bejelentette, hogy „a kérdéses dologban bűnösnek érzi magát, mert megsértette a játékost a játék elÅ‘tt és közben, akit egyébként teljesen ok nélkül állított ki. Mindezt most belátta, a megtörténteket sajnálja, kéri az ügy revízióját, és ennek kapcsán az elítélt játékos felmentését. Lehet, hogy az MLSZ Ikkert ezek után felmenti, kétségtelen azonban, hogy Varga Miklós magyar pályán többé nem fog bíráskodni.”

4. A PARTRA RÚGOTT 11-ES!

Még a 20-as évek elején történt egy külteleki pályán. Egy X. kerületi kis együttes játszott bajnoki mérkÅ‘zést s a második félidÅ‘ közepe táján büntetÅ‘ rúgáshoz jutott. Nagy vita elÅ‘zte meg azt, hogy ki rúgja a büntetÅ‘t, mert hiszen az ellenféle vezetett 1 : 0-ra és a kÅ‘bányai csapat bajnokjelölt volt. Végül megegyeztek, hogy a középcsatár fogja rúgni., és — csodák–csodája! — olyan szerencsétlenül találta el, hogy a bÅ‘rlabda a partvonalon szállt ki a pályáról! A középcsatár szégyenében lement a pályáról, de a nagy akarással küzdÅ‘ kÅ‘bányai csapat ennek ellenére 2 : 1-re megnyerte a mérkÅ‘zést.

5. FUTBALLTÓL ELTILTOTT TANÍTÓ

„Szégyenletes-e, ha egy néptanító a nyilvánosság elÅ‘tt futballozik? Ezt a szomorú kérdést keli felvetnünk abból az alkalomból, hogy a DiósgyÅ‘ri AC Baán II nevű játékosát felettes hatósága el akarja tiltani a futballozástól, mert nem tartja összeegyeztethetÅ‘nek néptanítói állásával, hogy nyilvános mérkÅ‘zésen játsszék. Hamarjában néhány tucat orvost, tanárt, ügyvédet, ügyészt és egyéb diplomás embert tudnánk felsorolni, akik ma is állandóan játszanak nyilvánosan, anélkül, hogy társadalmi állásukon csorba esnék. Nem is szólunk arról, hogy az angol és német trónörökös többször játszottak nyilvános mérkÅ‘zésen, az igaz, hogy Å‘k szegények nem voltak magyar néptanítók. Vagy csak talán nem attól fél a tanfelügyelÅ‘ úr, hogy a futballozás intenzívebb fizikai munkával járván, az étvágy megnövekedését vonná maga után, ami pedig sehogysem fér össze a néptanítói fizetéssel.”

SH 1922. szept. 7.

6. MEZBEN A FEGYELMI BIZOTTSÁG ELŐTT!

„Dresszbe öltözve fog felvonulni jövÅ‘ szerdán este az MLSZ-ben a Ferencvárosi Vasutasok I. csapata. A Testvériség ugyanis megóvta a Ferencvárosi Vasutas ellen 1 : 0-ra elvesztett mérkÅ‘zését és az óvást arra alapította, hogy a meccskönyvben szerepelt és leigazolt Nagy István helyett egy másik Nagy István játszott, aki a mérkÅ‘zés napján még nem volt leigazolva. Az IntézÅ‘ bizottság az óvás tárgyalása során meghallgatta a mérkÅ‘zés bíráját, aki ugyan kijelentette, hogy Å‘ már a hat hét elÅ‘tt lejátszott mérkÅ‘zés résztvevÅ‘inek arcára nem emlékezik, de próbaképpen úgy döntött az IntézÅ‘ bizottság, hogy beidézi a Ferencvárosi Vasutas teljes csapatát a két Nagy Istvánnal együtt és ezek dresszbe öltözve el fognak vonulni a bíró elÅ‘tt, hátha mégis emlékezni fog a bíró arra, hogy melyik Nagy István játszott? A szokatlan bizonyítási eljárás élénk beszédtéma volt kedden este a szövetségben.”

(NS 1924. nov. 19.)

A híradás arról már nem szólt, hogy eredményes volt-e a „szembesítés”…

7. KILENC KIÁLLÍTOTT JÁTÉKOS!

1925-ben a Postás-BAK mérkÅ‘zést az ÃœllÅ‘i úton játszották. A botrányos mérkÅ‘zést a Postás egy olyan góllal nyerte meg, amely nem is ment be a kapuba … A játékvezetÅ‘ asszisztálása mellett a játékosok össze-vissza rugdosták egymást, végül az ügyeletes rendÅ‘r szaladt be a pályára és figyelmeztette a bírót, továbbá két BAK játékost igazoltatott a kíméletlenül durva, majdhogy nem életveszélyes játék miatt. A botrányos mérkÅ‘zés után a bíró így nyilatkozott:
— Tudom, hogy mindenért engem fognak hibáztatni. De állítom, hogy legjobb tudásommal vezettem a mérkőzést, az indulatok azonban fékezhetetlenek voltak. A gól tiszta és jogosvolt.
A Nemzeti Sport kommentátora erre ezt írta: — Elhisszük Mészáros bírónak, hogy legjobb tudása szerint vezette a mérkÅ‘zést. De arra kérjük, higyje el nekünk, hogy ez a „legjobb tudás” egyenlÅ‘ a nullával. Nyugodjon meg abban a tudatban, hogy kívüle még nagyon sok ember van, aki nem ért a futballbíráskodáshoz. Azok sem bíráskodnak, Å‘ is fordítson hátat örökre ennek a nehézségekkel teljes foglalkozásnak.”

8. JÁTSZHAT-E KAPUS TÉLIKABÁTBAN?

„Zugéber, a B. Vasutas kapusa vasárnap felvette a téli kabátját meccs közben, mikor csapata hatalmas fölényben játszott. Ahogy ezt a bíró észrevette, az ellenfél 16-osán megállította a játékot és levétette a kapussal a télikabátot. A B. Vasutas feljelentette a bírót emiatt, mert szerinte szabad télikabátban játszani.”

9. EMELVÉNYES BÍRÁSKODÁS!

1931 tavaszán „újításként” döbbenetes dologgal próbálkoztak: a pálya szélére egy magas emelvényre állították a bírót, hogy onnan vezesse a mérkÅ‘zést, mondván, hogy így mindent lát, ami a pályán történik. Az új kísérlet óriási kudarcot vallott. Az egyedülálló mérkÅ‘zést a Sport utcai pályán játszotta a BT és a MILL játékvezetÅ‘i csapata. A BT 2 : 0-ra gyÅ‘zött, a találkozót — emelvényrÅ‘l! — Schissler József vezette. ElÅ‘ször és utoljára.

10. 11-ES NYOLC MÉTERRŐL!

Ilyen is volt, mégpedig kettő is! A Makói TK—Szegedi VSE bajnoki mérkőzésen a makóiak két 11-eshez jutottak és be is lőtték annak rendje, módja szerint. A szegedi kapus azonban nagyon közelinek találta a 11 -es pontot, így a mérkőzés után lemérette a távolságot. Jó szemmértékét bizonyította, hiszen a 11-es pont csak 8 méterre volt a kaputól. (A másik kapunál rendben volt a 11-es pont.) A szegediek ennek alapján megóvták a vesztett mérkőzést. Mondanunk sem kell, hogy hiába. ) Mindez 1931-ben történt.

11. CUKORKA . . .

1934 tavaszán a Forínyák utcai pályán játszott az FSE. A szurkolók nem igen buzdították a csapatot, de az egyik vezetőnek feltűnt, hogy sok női szurkoló van a nézők között. Félidőben egy doboz cukorkát vett magához és az összes hölgynézőt megkínálta vele.
— Hölgyeim, én cukorkával kedveskedem maguknak, de szeretném, ha Önök is kedveskednének a csapatnak. Szurkoljanak a fiúknak, buzdítsák őket!
A nÅ‘k megtették a magukét, s ezután a férfi szurkolók is követték példájukat. Csak úgy zengett a „Hajrá — Ef-es-e!”

12. TIZENKETTEN

1935-ben a következő eset történt az V. osztályú KSSE—BEAC mérkőzésen: A kőbányaiak a kezdéskor csak 10 emberrel tudtak kiállni. A 11. játékos magával hozott szerelését a pályaszélén felkapkodta, s már az 5. percben kiegészült a KSE. Az öltözőben ezt nem tudták, ott is átöltözött egy játékos és hamarosan beállt. Az egyetemisták kapusának feltűnt, hogy több támadó van a szokásosnál és megszámolta az ellenfelet — kiderült, hogy 12-en vannak! Szólt a bírónak, aki lefújta a mérkőzést, s bár a KSE 2 góllal már vezetett, a 2  pontot a BEAC kapta!

13. BESZAKADT A PÁLYA

„A Ferencváros nagyon komolyan veszi a Húsvéti Tornát és ezért szerdán délutánra erÅ‘s edzÅ‘társsal, a Dorog csapatával játszott edzÅ‘mérkÅ‘zést. Az „A” lelátó mögötti edzÅ‘pályán kezdték a mérkÅ‘zést, a 20. percben azonban ; Kispéter lába alatt „beszakadt a föld”. A talajvíz ugyanis üreget vájt a föld felszíne alatt, s az üreg beszakadt Kispéter alatt. A szemlélÅ‘k megijedtek, mert Kispéter bizony könnyen
a lábát törhette volna. E közjáték után a két csapat és a 300 fÅ‘nyi szurkolósereg átvonult a nagypályára, ahol tovább folyt a mérkÅ‘zés.”

+1 AKI NEM FIZET . . .

Óbudán régen működött egy színtiszta amatÅ‘r kis egyesület: a Vérhalom FC. Az egyesület a játékosok tagdíjából tartotta fenn működését, s bizony minden fillérnek meg volt a helye. Fizették is a tagdíjat rendesen, csak egyszer akart egy-két játékos renitenskedni. Az intézÅ‘ erre a következÅ‘t találta ki: Az Óbudai mozi tulajdonosa jó barátja volt, így megkérte, hogy az elÅ‘adás szünetében azok nevét, akik nem fizettek tagdíjat, „kivetítik” az óbudai Å‘slakosságnak. Amikor megtudták ezt a játékosok, pillanatok alatt beérkeztek a hiányzó tagdíjak …

Összeállította: Nagy Béla

1980.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

OLDALAK