1905.IV.16. BTC – FTC 4:0 (edzőmérkőzés)

Mai mérkőzések. A bajnoki mérkőzések jelentősége ma eltörpül azon küzdelem mellett, a melyet két magyar bajnokcsapat, a Budapesti Torna-Club és a Ferenczvárosi Torna-Club barátságos match keretében ví­vnak ki egymással. A két csapat találkozása mindenkor sporteseményszámba ment s az ily alkalmakkor a versenypálya nézőterét megtöltő publikumnak izgalmas és változatos lefolyású mérkőzés szemlélésében volt része s mindenkor megvolt elégedve a csapatok elegáns és fair játékával. A mai mérkőzés lefolyása is fair határok közt fog mozogni, de nem tisztán azon körülménytől kifolyólag, hogy a csapatok »barátságos machet« ví­vnak ki egymással, hanem mivel a két csapatban ez évben az összjáték s a labdatechnika ní­vója emelkedett s nincsenek rászorulva arra, hogy ügyesség hiányában erőszakos eszközöket vegyenek igénybe a győzelem kiví­vása vagy a támadás megakadályozása érdekében. A mi pedig az eredményt illeti, arra nézve biztosat jósolni lehetetlen. Őszszel a B. T. C. legyőzte a F. T. C -t 2:0 arányban s azóta mindkét csapat, de különösen a Torna-Club nagyfokú javulását konstatálhattuk. A két csapat erejének összehasonlitására legfölebb a papí­rforma szolgálhat alapul, ez azonban — különösen football-mérkőzéseknél — megbizhatlannak bizonyult. A B. T. C. ugyanis Prágában a Spartával szemben 5:4 arányban vereséget szenvedett, a Deutscher Football-Clubbal 0:0 arányban eldöntetlenül végzett. A Ferenczvárosi T. C. 1:0-al győzte le I. Vienna F. C.-ot, melyet a D. F. C. 2:0, a Sparta 7:0 arányban vert. Ezekből következtetve, a B. T. C. némi győzelmi esélylyel indul a küzdelembe — de mint már előbb emlí­tettük — a papí­rforma megbizhatlan lévén, a mai mérkőzés kimenetelét teljesen nyí­lt jellegűnek tartjuk. A B. T. C.—F. T. C. csapatai d. u. 4 órakor mérkőznek a millenáris pályán. Ezt megelőzőleg 2 órakor a II. csapatok küzdenek egymással.

*

Ordódy Béla a B. T. C -nak volt kitűnő középfedezete, miután a B. E. A. C. csapatában 2 éven át igazi képességeit nem tudta érvényesí­teni, újból egyletet cserélt s a Ferenczvárosi T. C. csapatában próbálkozik régi szerepében.

(Sport-Világ, 1905. április 16.)

A millennáris pályán a FTC.—BTC. mérkőzés köti le a figyelmet. Kétségtelenül igen erős küzdelem lesz, amelynek eredményét előre megmondani alig lehet.

*

Ordódy Béla a BEAC. volt kapitánya a FTC.-ba lépett, ahová — mint értesülünk — Csüdör Ferenc, a MUE. hátvédje is követi.

(Nemzeti Sport, 1905. április 16.)

1905. április 16., 16:00, Millenáris, BTC — FTC 4:0 (1:0)
vezette: Harsády József (Postás)
nézőszám: 2 000
BTC: Izsó — Fehéry, Sárközi — Kisfaludy, Schaschek. Skrabák II. — Blazsek I., Blazsek II., Újváry, Oláh, Horváth
FTC: Fritz — Ullerich, Manglitz — Lissauer, Ordódy, Deutsch — Braun, Weisz, Berán, Gorszky, Takács
Gól: Blazsek F. (?.), Blazsek II. (?.), Újvári (78., 80.)

Egyéb mérkőzések. BTC. FTC. 4:0. Nagy érdeklődés kisérte a bajnokságért nem játszó BTC. találkozását a bajnokság egyik vezető csapatjával. A mérkőzés azonban nem elégí­tette ki a várakozást. A FTC. ugyanis meglehetősen hiányos csapattal állt ki, különösen a védelme szokatlanul gyengén játszott, mig a csatársora gólképtelennek bizonyult A BTC. lelkes játékot produkált s átalakí­tott csapata is jól bevállt. Horváth a balszélen tehetséges, fejlődésre képes erő, mig Fehéry mint hátvéd nem volt ugyan kifogástan, de azért jól végezte dolgát. A FTC.-ban Ordódy ezúttal játszott először Bródy helyén, de őt pótolni nem tudta. Az eredmény egyébként reálisnak el nem fogadható — már csak az irreális pálya miatt sem — és még a játszott csapatok erőviszonyait sem fejezi ki hiven, mert a FTC.-nak is igen sok alkalma volt a góllövésre. A két csapat a következő volt:

BTC.: Izsó — Fehéry, Sárközi — Kisfaludy, Schaschek. Skrabák II. — Balázs I., Balázs II., Újváry, Oláh, Horváth.
FTC.: Fritz — Ullerich, Manglitz — Lissauer, Ordódy, Deutsch — Takács, Gorszky, Berán, Weisz, Braun.

Biró: Harsády József (Postás) volt.

(Nemzeti Sport, 1905. április 23.)

Barátságos mérkőzések. B. T. C. I.—F. T. C. I. 4:0.

A barátságtalan esős idő daczára kb. 2000 főnyi nézőközönség lepte el múlt vasárnapon a millenáris pálya tribünjeit, hogy a fentnevezett két régi rivális küzdelmében gyönyörködjék. A küzdelem lefolyása azonban nem elégí­tette ki a felcsigázott érdeklődést, mert mindkét csapat tartalékokkal játszván, nem fejtette ki ama képességeket, melyeket méltán elvárhattunk tőle. Különösen áll ez a Ferenczvárosi T. C. csapatára nézve, mely elkövette azt a végzetes hibát, hogy a tartalékok beállí­tása mellett a rendes csapatösszeállí­tást teljesen felforgatta. Igaz ugyan, hogy Berán jobban megfelelt középcsatár szerepének, mint Pokorny, Gorszky is tehetséges forwardsnak mutatkozott be; a F. T. C. védelme azonban megcsorbult ezáltal, hogy különösen az utóbbi agilis és hasznos működését nélkülözte. Helyét a fedezetsorban a budapesti publikumnak egykor dédelgett kedvencze Ordódy foglalta el. Ordódy nagy agilitással és kedvvel, de a régi tudással játszott. A mióta a népszerű piros-fehér dresszt a B. E. A. C., majd pedig a F. T. C. szí­neivel felcserélte, két esztendő múlt el s ez idő alatt csapataink nivója, játékosaink egyéni qualitása nagy változáson ment keresztül. A taní­tványok messze túlszárnyalták mesterüket, kinek a múlt vasárnapi matchen alkalma volt arról is meggyőződni, hogy tisztán agilitással, lelkesedéssel s fejpassjátékkal manapság már a magyar csapatokban sem lehet érvényesülni. A többi játékos közül csak Braun érdemel elismerést. Gyors és elhatározott játéka, ügyes cselezései és pontos beadásaival sokat használt csapatának. Weisz ezúttal nem mutatkozott be a hires félelmetes lövőnek. Takács pedig betegen állott ki s betegen játszott is. A védelem nagyon gyönge volt. A két hátvéd nem ér sokat, a kapuvéd sem volt valami jól diszponálva; Lissauer sehogy sem tud leszokni ellenszenves faultolásairól. A B. T. C. csapatában is több tartalék szerepelt. Skrobákot öccse agilitásban helyettesí­tette ugyan, de labda technikája és precí­z leadásaiban nem tudta elődje tudását pótolni. Fehéry messze túlszárnyalta elődjét, higgadt, biztos játékával sokat mentett. Ujváry a középen csak a második félidő vége felé tudott érvényesülni. Az első félidőben nagyon erélytelen s nehézkes volt. Lövőképességét pedig az egész játék alatt alig értékesí­tette. A csatársorban Blazsek fivéreken kí­vül különösen Horváth ügyes játéka keltett feltűnést; az uj aquizició a B. T C. támadásának nagy hasznára vált. A védelemben Schaschek, de különösen a kapuban védő Izsó fényesen bevált. A match első felében a F. T. C. volt némi fölényben, második félidőben azonban a B. T. C. volt, a helyzet ura s az elért eredmény is arányban állott azon fölénynyel, melyet a játék folyamán produkált. A match lefolyását a következőkben foglaljuk össze:

A játékot a B. T. C. vehemens támadása vezeti be s alig néhány percz leforgása alatt a labda már fennakad a zöld-fehérek hálójában, Blazsek F. kicselezvén ellenfeleit, gyönyörű lövéssel goalt rug. A B. T. C. sikere magához térí­ti a zöld-fehér csapatot, mely támadni kezd s annyira felnyomul ellenfele aapujához, hogy Ordódy a fedezetsorból goalra lő. Izsó azonban a lövést könynyen védi. A piros-fehérek 14 percz után kornerhez jutnak, majd Balázs I. éles lövése Fritz kezében akad meg. Váltakozó játék után ismét a zöld-fehérek kerülnek offenzivába s a 18. és 22-ik perczben kornert rúgnak. F. T. C. mindinkább fölénybe kerül és Gorszky közvetlen közelből veszélyesen a goalra lő. B. T. C. szép összjáték után felnyomul a F.T.C. kapujához, s Blazsek hatalmas lövését Fritz csak kornerre tudja védeni. B.T.C. 33 percz után ismét kornert rug, mig a hátralevő időben változatosan, de további eredmény nélkül folyik a játék. Half time 1:0 a B. T. C. javára.

A második félidőben a játék képe teljesen megváltozik. A szivósabb B. T. C. mindinkább visszaszorí­tja ellenfelét kapujához, melyet hosszú időn át körülzárva tartanak a piros-fehér csatárok. Körülbelül 5 percz múlva a jól helyezkedő Balázs II. a kapu előtti kavarodásban a második goalt rúgja. Ettől kezdve a F. T. C. teljesen deffenzivára szorí­tkozik s csak a jobbszélen játszó Braun révén kí­sérel meg nehány veszélyes lerohanást. A B.T.C. védelem azonban minden alkalommal meghiúsí­tja a zöldfehérek támadását. A félidő közepe felé a F. T. C.-nak megí­télt szabadrúgás kritikus helyzetbe juttatja B. T. C. goalját, végül Skrobák II. ügyesen elhárí­tja a veszedelmet. Horváth gyors lerohanás után pontosan czenterez s Ujváry behelyezi a labdát a F. T. C. goaljába (33 percz). Két perczre rá Balázs viszi le a labdát, Ujváryhoz juttatja, aki az ellenfél védelmét lefutva, a kapu közelébe jut s a jobb sarokba, szépen helyezve ismét goalt lő. A B. T. C. a 37-ik perczben kornert rúg. Az utolsó perczekben F. T. C. erős támadása eredményesnek látszik. Braun remek játéka majdnem goalt eredményez. A félidő vége felé azonban ismét a B. T. C. uralja a helyzetet, de újabb eredményt nem ér el.

A mérkőzést Harsády József (Postás) vezette.

(Sport-Világ, 1905. április 23.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
10.28. 21:00, m4sport
10.31. 19:30, m4sport
11.04. 21:00, m4sport
11.08. 17:00, m4sport
Novák Dezső
Tárhelyszolgáltatónk
25 ÉVES A BL-SIKER
FOTELSZURKOLÓ