1905.XI.12. Postás – FÅ‘városi TC 7:0

Kulissza-titkok. A Fővárosi Torna-Klub ma este, a vasárnapi mérkőzésen fölmerült ügyben rendkívüli ülést tartott. A gyűlésen a klub tagjai nagyszámban vettek részt és elkeseredéssel tárgyalták a rajtuk esett sérelmet. Az egybehangzó tanácskozások és Roóz játékos vallomása alapján Ruszt és Roózt az egyesület kebeléből kizárták, mert beigazolódott, hogy vasárnap a Postásokkal összejátszva, csapatuk ellen működtek. A gyűlésen megjelent Roóz bevallotta, hogy neki Bienenstock és Tury, a Postás Sport-Egyesület tagja, egy előkelő tisztviselő megbízásából, postai alkalmazást ígértek és minthogy neki úgy is szándékában volt a Postásokhoz belépni, az ajánlatot elfogadta. Elhatározta a gyűlés, hogy a Magyar Labdarugó-Szövetséget, az Országos Torna-Szövetséget és a Magyar Atlétikai Szövetséget a beküldött jegyzőkönyv beküldése mellett, sérelmeinek orvoslására fölkéri. Egyúttal Hennyey Vilmos dr. királyi tanácsost, a Postás Sport-Egyesület elnökét, küldöttségileg fogják fölkeresni és nála a vizsgálat megindítását kérni.

(Budapesti Hírlap, 1905. november 15.)

Postás—Főv. TC. 7:0. Óriási meglepetést keltett a múlt vasárnap ez egyetlen bajnoki mérkőzése az Amerikai-úti pályán. A Főv. TC.-nak a Ferencv. TC.-al szemben elért eldöntetlen játéka után mindenki erős és nyílt küzdelmet várt. E helyett azonban a Főv. TC. két tagja, Roóz és Rusz annyira indolensen játszott, hogy a csapat kapitánya mindkettőt kénytelen volt kitiltani, nehogy az ellenfél javára játszanak; így Ruszt kiállította, Roóz pedig önként távozott. Ruszt. amikor a pályáról távozott, a Főv. TC. egyik választ mányi tagja, Weisz Hugó a közönség előtt tettleg inzultálta; társai pedig be sem eresztették az öltözőbe, hanem ruháit kidobálták; mire Rusz a Postások öltözőjében öltözött fel. Az ügy érdemével bevezető sorainkban foglalkozunk. A két csapat a következő volt:

Postás: Bádonyi — Bienenstock, Fekete — Virág, Koltai, Túri — Balló, Bodor, Ligeti, Kertay, Holub.
Föv.TC.: Zengő — Gulyás, Rusz — Rauch, Bucsek, Schönfeld — Kárpáti, Herschkovits, Roóz, Kaufmann, Weisz.

Félidő 3:0. Bíró: Szüsz Húgó (33FC.) volt.

*

MLSZ. Kivonat az intéző bizottság november 15-ikén tartott üléséből: Ez ülésig (szombat estig) Rusz, Roóz (Főv. TC.) és Bienenstock, Túri (Postás) játékjoga felfüggesztetik.

*

“Alulírott ezennel írásban és becsületszavamra kijelentem azt, a mit folyó hó 12-én este nagy társaság elÅ‘tt szóval is már kijelentettem, hogy a folyó hó 12-én lefolyt FÅ‘v. TC.—Postás mérkÅ‘zés elÅ‘tt a Posta és TTSpE.-nek egyetlen egy tagjával sem beszéltem s így egyetlen egy Postás egyletbeli tag elÅ‘tt sem jelenthettem ki abbeli szándékomat, hogy szeretnék a Posta sportegyletbe belépni. Minden a játékomhoz fűzött kombináció, mely szerint engem a Postások lekenyereztek és egyletem elárulására birtak volna, alávaló rágalom. Most azonban a történtek után meg fogom tenni a lépéseket, hogy a Postás sportegyletnek tagja lehessek.”

Rusz Miklós s. k.

“Alulírott ezennel becsületszavamra kijelentem, hogy a Postás sportegyletbe való belépésre senki a Postások körébÅ‘l fel nem szólított, magam voltam az, ki több alkalommal puhatoltam a Postás sportegyesületbe való belépésem lehetÅ‘sége felöl. A mikor tehát rágalomnak nyilvánítom azt, hogy nekem a Postások részérÅ‘l bárki bármit is ígért volna, kijelentem, hogy én magam tartom a Postás sportegyletbe való belépést megtiszteltetésnek s ugyancsak alávaló rágalomnak jelentek minden a játékomhoz fűzött kombinációt, mely ugy engem mint a Postás sportegyletet aljassággal vádol. Játékomat legfeljebb a FÅ‘városi TC. tagjainak életveszélyes fenyegetései tették meddÅ‘vé úgyannyira, hogy játszani jóformán képtelen voltam. Ezek után pedig igen is keresni fogom az alkalmat, hogy a Postások sportegyesületébe beléphessek.”

Budapest, 1905 november 13-án.

Roóz Ernő s. k.

(Nemzeti Sport, 1905. november 19.)

MLSZ. Kivonat az igazgató-tanács folyó bő 2-án tartott üléséből.

Az 1905. év második felében a FővTC. és a Posta és t. t. SpE. között tartott bajnoki mérkőzésből folyólag felmerült ügyben kiegészített, intéző-bizottság nevében Neuwelt Emil előadó, a következő jelentést teszi:

„A Budapesti Posta- és Távirda, Tisztviselők Sportegyesülete és a Fővárosi Torna Club között 1905. évi november 12-én megtartott bajnoki mérkőzésből és e mérkőzés előzményeiből származott ügyben, a FővTC.-nak 1905. november 14-én kelt felterjesztése folytán, a Magyar Labdarugók Szövetsége által 1905. november 17-én tartott tanácsülés határozatával kiküldött, illetve kiegészített intéző-bizottság, a megejtett vizsgálat alapján a következőképen ítélt:

Roóz ErnÅ‘t és Rusz Miklóst a FÅ‘vTC. tagjait és játékosait, valamint Bienenstock Samut a Postás sportegyesület tagját és játékosát örökre eltiltja attól, hogy akármely, a Magyar LSz. kebelébe tartozó egyesület csaputában, bármely néven nevezendÅ‘ alkalommal részt vehessen, ellenben Túri JenÅ‘, a Postás sportegyesület tagja és játékosa, játék jogának felfüggesztéséi hatályon kívül helyezi.”

(Nemzeti Sport, 1906. március 11.)

MLSZ. Kivonat az igazgató-tanács folyó évi március hó 16-án tartott üléséből.

“Az 1905. évi november hó 12-én a FÅ‘v.TC. és a Posta s T. TSpE. között tartott bajnoki mérkÅ‘zésbÅ‘l folyólag felmerült ügyben kiküldött kiegészített intézÅ‘-bizottság ítéletei, javaslatai, ezek ellen Roóz ErnÅ‘, Rusz Miklós, Bienenstock Samu, Túri JenÅ‘ által beadott felebbezéseik és a Posta s TTSp.E.-nek beadványa illetve óvása felolvastattak, az óvás, a felebbezések tudomásul vétettek; miután Oprée RezsÅ‘, a kiegészített intézÅ‘-bizottság elÅ‘adója a szóban forgó ügyet a jegyzÅ‘könyvek alapján körülményesen, részletesen ismertette, több hozzászólás után a hivatalos lap f. évi március hó 11-én megjelent 10-ik számában közzétett, — Roóz ErnÅ‘, Rusz Miklós, Bienenstock Samu és Túri JenÅ‘re vonatkozó — intézÅ‘bizottsági ítéleteket a tanács egyhangúlag jóváhagyta, elfogadta, s Roóz, Rusz, Bienenstock és Túri felebbezései elutasittattak.”

(Nemzeti Sport, 1906. március 25.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

OLDALAK