Szenzációs fordulat a Postás Fővárosi T. K. ügyében.

Az 1905. évi labdarugó bajnokság tárgyában, a M. L. Sz. tegnap este tartott tanácsülésében szenzációs határozatot hozott.

Tudvalevő dolog, hogy a tavalyi bajnokság első helyezettje a Posta- és Távirótisztviselök Sport-Egyesülete ellen a Roóz-Rusz-Bienenstock-Tury nevű játékosok ügyéből kifolyólag a Szövetség vizsgálatot indí­tott, melynek eredményeképp a Szövetség tanácsa három játékost örökre, Tury Jenőt pedig utólag elkövetett sérelmek miatt három évre eltiltotta a football-játéktól. A tanács az itélet kimondásakor arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Postások egyesületének megbüntetésétől eltekint, sőt az í­télet megokolásában foglalt összes megrovásokat törölni rendelte. A Postások egyesülete azonban a további eljárástól még sem mentesittetett, mert egyik-másik tanácstag folytonos interpellálása és az időközben renitens magaviselete miatt eltiltott, a Postások ügyében nagyon is érdekelt Fővárosi Torna Klub újabb beadványokkal az ügyet ébrentartották és a szóbanforgó bajnoki mérkőzésnek igazolása ellen élénken tiltakoztak. Az intéző bizottság — kötelességszerüen — a tanács elé terjesztette az 1905. évi bajnoki sorrendet, jóváhagyás, végett. Ezt tárgyalta a tanács tegnap. Az elhangzott felszólalások a mérkőzésnek igazolását kivétel nélkül ellenezték. A Fővárosi Torna Klub képviselője pedig egy levelet mutatott fel, melyben az eltiltott Roóz kijelenti, hogy a vesztegetési kí­sérlet a Postások részéről tényleg megtörtént, de ő (Roóz) annak idején ezt azért tagadta, hogy a M. L. Sz. vizsgáló-bizottságát és tanácsát a Postások „megmentésére” félrevezesse. Ez a leleplezés orkánszerü vihart és vitát provokált, melyből kiderült, hogy a Postások bizonyos irányban nagy visszatetszést keltenek az amatőr sportegyeletek tagjai között.

Kiderült az is, hogy a Postás-ügy megvizsgálására kiküldött bizottság az í­télethozatalban, az intéző-bizottság pedig az 1905. évi bajnoki sorrend megállapí­tása dolgában, teljes jóhiszeműséggel járt el, de az érdekeltek által, félrevezettetett. A Szövetség tanácsa ilyen értelemben elhatározta, hogy a Fővárosi Torna Klub által újólag felhozott diszkredí­táló ügyben a Posta- és Távirótisztviselők Sport-Egyesülete ellen haladéktalanul vizsgálatot indí­t.

Ezután pedig az 1905. évi bajnoki mérkőzések közül a „Postás — Főv. T. K.“ inkriminált mérkőzést megsemmisí­tette; két-két pontot úgy a Postások, valamint a Fővárosi Torna Klub elért: összeredményéböl leirt és elhatározta, hogy ezt a mérkőzést a szabályok előí­rta módon újra lejátszani nem engedi; végül utasí­totta az intéző bizottságot, hogy az 1905. évi bajnokságnak megváltoztatott sorrendjét, jóváhagyás végett, a tanács legközelebbi ülésén terjeszsze elő.

A Postások ügyében elrendelt újabb vizsgálat előreláthatólag erélyesebb í­téletet fog eredményezni, ami a tanácsnak határozott állásfoglalásából is kitűnik, melylyel a Postásokat az 1905 évi bajnokságtól megfosztotta. A Postásoknak a Ferencvárosi Torna Klubbal ugyanis egyenlő pontszáma van most — a tanács í­télete után. A Ferencvárosi Torna Klubnak azonban sokkal jobb a goalaránya, ami a helyezés sorrendjére döntő befolyással bir. (…)

(Pesti Napló, 1906. június 24.)

Hatalmas szenzációval lepte meg a kánikula labdarugó sportunkat: a már egyszer eltemetett Postás—Főv. TC. affér újból föltámadt, váratlanul, anélkül, hogy valaki sejtette volna. A hirhedett Roóz újra beszéltet magáról s a szövetségi tanács megfosztotta a Postásokat bajnokságuktól — mint az a mai hivatalos rovatunkban olvasható, amit olvasóink figyelmébe külön is ajánlunk.

Érthetetlen azonban a szövetségi tanács gyors határozathozatala az uj vizsgálat befejezte előtt. Megtörtént dolgokat végtére visszacsinálni nem lehet. A Postások bajnoksága már a köztudatba ment át; aztán mindennek van bizonyos elévülési korhatára. Puszta gyanuokra ily váratlanul fölkavarni a nehezen helyreállí­tott békét mégsem szabadna. Nem foglalunk állást a vizsgálat eredményének ismerte előtt: de a gyors munkát most már követeljük mindenekfölött.

Tengeri kí­gyókra nincsen szükség!

*

MLSZ. Kivonat az igazgató-tanács junius hó 22-én tartott üléséből.

A Postás és a Főv. TC. között 1905. év november hó 11-én tartott bajnoki mérkőzés, illetve ennek két pontjának hova való í­télése ügyében a Főv. TC.-nak a fellebbezése, Roóznak a Főv. TC. titkárához intézett levele felolvastattak, a Posta és TTSp.E.-nek a kérdéses ügyben korábban vezetett vizsgálat tartama alatt Roóznak, a BTC. mérkőzésre szóló meghí­vója a tanácsnak bemutattatott. Több hozzászólás után a tanács a szóban forgó Főv. TC.—Postás bajnoki mérkőzés ügyében az intéző-bizottságot ujabbi, szigorú vizsgálat megindí­tására utasí­totta. Hivatkozással a bajnoki mérkőzések 16. §rának a szellemére, a Postás—Főv. TC. bajnoki mérkőzést igazoltnak nem fogadja el a tanács, s a két pontot egyik csapat részére sem í­téli oda. Egyhangúlag elhatároztatott, hogy e két pontért a két klub nem játszhatik többé.

Ezután utasittatott az intéző-bizottság, tekintettel az utóbbi határozatra, az 1905. évi I. oszt. bajnokság eredményét állí­tsa össze, s azt legközelebb mutassa be.

Végül elhatároztatott, hogy Bienenstock és Túri, kik a Posta és TTSp.E. csapatában a legtöbbször játszottak között vannak, kik a labdarugó-mérkőzésektől eltiltattak, a szövetségi bajnoki érmeket nem kaphatják meg, hanem helyettük ez érmeket azon két játékosnak adandó ki, akik következőleg legtöbbször játszottak.

(Nemzeti Sport, 1906. július 1.)

MLSZ. Kivonat a julius hó 27-én tartott közgyűlés jegyzőkönyvéből.

A PsTTSpE.-nek az 1905. év november hó 11-én tartott Postás—Főv. TC. bajnoki mérkőzés ügyében 1906. év június hó 22-én hozott tanácsi í­télet ellen beadott felebbezése felolvastatott, tudomásul vétetett, tárgyaltatott s hosszas vita után a következő határozatok hozattak:

a) 20 szavazattal 4 szavazat ellenében a két pont a PsTTSpE.-nek nem adatott meg;
b) 13 szavazattal 11 szavazat ellenében a Főv.TC.-nak és a PsTTSpE. között uj mérkőzés nem engedélyeztetett.

(Nemzeti Sport, 1906. augusztus 5.)

MLSZ. Kivonat az igazgató-tanács f. hó 14-én tartott üléséből.

Egy korábbi tanácsi utasí­tásból vett meghagyás alapján a főtitkárság jelenti, hogy az 1905. évi I. osztályú bajnokságban eredménykép az első helyre egyenlő pontszámmal a FTC. és a Posta és TT. SP. E. kerültek, az előbbi 18.75, az utóbbi 22.58 gólaránynyal; minél fogva az 1905. évi I. osztályú bajnokságot a Ferencvárosi Torna Club nyerte. E jelentés tudomásul vétetett.

(Nemzeti Sport, 1906. szeptember 23.)

Az MLSz. 1907. évi február hó 5-én este 7 órakor (…) tartandó VI. évi rendes közgyülésén osztja ki a bajnoki érmeket.

Az éremre jogosult játékosok névsora (Ferencvárosi Torna Club): Gorszky Tivadar (16), Lisszauer Lipót (16), Fritz Alajos (15), Weisz Ferenc (15), Braun Ferenc (14), Takács Dániel (14), Bródy Sándor (13), Manglitz Ferenc (11), Pákay Ágoston (11), Koródy Károly (10), Deutsch Béla (9).

(Nemzeti Sport, 1907. január 20.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
EL-playoff: 08.18. 18:30, M4 Sport
EL-playoff: 08.25. 21:00, M4 Sport
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső