1905.IX.10. Budapesti Ramblerek – Prágai Ramblerek 3:4

A prágai Ramblerek Budapesten. Szept. 10-én vasárnapon d. u. 4 órakor: Holics (MTK) — Fehéry (BTC), Nagy F. (MTK) — Deutsch (FTC), Ordódy (FTC), Kisfaludy (BTC) — Blazsek I. (BTC), Károly (MTK), Oldal (BAK), Weisz (FTC), Horváth (BTC).

A prágai csapat összeállí­tását s játékosainak ismertetését a következőkben foglaljuk össze: Gordon (Sparta) — Cervinka (Sparta), Pikna (SK Cechia) — Raymund (Sparta), Rezek (Sparta), Blazej (CAFC) — Konla (CAFC), Belka (Sparta), Hradecky (Sparta), Sharp áln. (Sparta), Plesnivy (Sparta).

(Sport-Világ, 1905. szeptember 10.)

Prágai Ramblerek — Budapesti Ramblerek. A cseh válogatott Rambler-csapat vasárnap délután mérkőzik a magyar Ramber-csapattal a milleniumi versenypályán. A magyar csapat ez alkalommal a következő kitűnő csapattal megy a küzdelembe: Holics (M. T. K.), Nagy Ferenc (M. T. K.), Debold (33. F. K.), Dongó (F. T. K.), Gorszky (F. T. K.), Kisfaludy (B. T. K.), Blazsek (B. T. K.), Károly (M. T. K.), Oldal (B. A. K.), Weisz (F. T. K.), Borbás (M. A. K.).

(Budapesti Hí­rlap, 1905. szeptember 10.)

1905. szeptember 10., 16:00, Millenáris, Budapesti Ramblerek — Prágai Ramblerek 3:4 (2:3)
vezette: Harsády József (Postás)
Budapest: Holics (MTK) — Depold (33 FC), Nagy F. (MTK) — Gorszky (FTC), Deutsch (FTC), Bródy (FTC) — Braun (FTC), Károly (MTK), Oldal (BAK), Bosnyákovits (BTC), Weisz (FTC)
Prága: Gordon (Sparta) — Cervinka (Sparta), Raymund (Sparta) — Belka (Sparta), Rezek (Sparta), Saxl () — Beranek (), Zelizko (), Hradecky (Sparta), Kosek (Sparta), Plesnivy (Sparta)
Gól: Weisz (11.), Raymund (18. – öngól), Oldal (87.) illetve Kosek (?.), Kosek (6.), Zelizko (24.), Kosek (?.)

Csehek Budapesten.

Verőfényes szép időben, óriási érdeklődés mellett folyt le Prága labdarugóinak háromnapos vendégszereplése, mely elé különös érdeklődéssel azért tekintettek sportköreink, mert e mérkőzéseknek a tisztára sportbeli jellegén kí­vül bizonyos tüntetésszerü szí­nezetet adtak a rendezők az OeFV. bojkottjával szemben. És valóban: az a meleg fogadtatás, amelyben a rendezők a cseheket részesí­tették s azok a tüntetésszerüen elhangzott kölcsönös ovációk mindmegannyi jelei voltak annak, hogy a magyar-cseh sportbarátság sokkal őszintébb, melegebb és sportszempontból is értékesebb, mint a bécsiekkel való “üzleti összeköttetés”. Remélhetőleg a megkezdett akciót, melynek az az első megnyilvánulása még csak magánjellegű vállalkozása volt a rendező egyesületeknek, csakhamar követni fogja a két szövetség között a közvetlen érintkezés. Ami a mérkőzések sport jelentőségét illeti, arról igy a szezon elején nem sokat í­rhatunk. Mindkét félen, de különösen a magyarokon a tréninghiány erősen volt érezhető s igy a csapatok formája egyáltalában nem volt kielégí­tő. Tudásra nézve a szerepelt csapatok egyenrangúak voltak s a csehek nagyobb gólképessége csak Kosek pompás játékának és a csapat nagyobb tréningiének volt köszönhető.

Részletes tudósí­tásunk a következő:

Prágai R. – Budapesti R. 4:3.

Prágai Ramblerek: mint a BTC. ellen. [Gordon — Cervinka, Raymund — Belka, Resek, Saxl — Beranek, Zelizko, Hradecky, Kosek, Plesnivy.]
Budapesti Ramblerek: Holics — Depold, Nagy F. — Gorszky, Deutsch, Bródy — Weisz, Bosnyákovits, Oldal, Károly, Braun.

Harsády József (Postás) biró fél órai késéssel nyitja meg a mérkőzést, akkor is a magyar fiuk csak tizen állnak ki. A játék mindjárt eleinte rendkí­vül élénken, de egyelőre középen folyik. Kosekre a fedezetsor nem ügyel, a ki remekül áttör s két szép gót lő. A magyarok váratlanul jutnak első góljukhoz. Nagy hátvéd vagy 60 méterről szabadrúgásból a gól elé irányí­tja a labdát, a hol Weisz befejeli (11. perc). A magyar fiuk második gólját a csehek bal hátvédje rúgja saját kapujába (18. perc). Az eredmény nem marad soká kiegyenlí­tetlen, mert Kosek ismét előtör, a jobb összekötőhöz juttatja a labdát, a ki vedhetétlenül lő (24. perc). A 33-ik percben Bosnyákovits, a magyarok hiányzó embere is beáll; a játék most már élénkebben és inkább a csehek gólja előtt folyik, de csak kornert rúgnak, melyet Prága is hasonlóval viszonoz. Félidő 3:2 Prága javára.

A második félidőben mindenki a magyar fiuk fölényét várja. De nem úgy történik, mert a csehek támadnak többet, sőt sokszor rendkí­vül veszélyesen is. Depold labdát hibáz, mire kornerhez jut Prága, melyet csakhamar másik oldalrugás követ. A magyarok is kornert érnek el. Bosnyákovits szép lapos rúgását óriási szerencsével védi Gordon. Húsz perc után Deutsch balkézre úgy megsérül, hogy kiállni kénytelen és a játék végéig ismét csak négy csatárral játszanak a magyarok, mert Bosnyákovits hátramegy fedezetnek. Kosek lövi a csehek negyedik gólját. Három perccel a match befejezése előtt a magyar csatársor lerohan, Weisz ügyesen leadja a labdát, melylyel Oldal a prágaiaknak góljába befut, melyet Gordon az utolsó pillanatban üresen hagyott.

(Nemzeti Sport, 1905. szeptember 17.)

A csehek Budapesten.

A három hónapon át kiéheztetett magyar football-publikum a múlt heti cseh-mérkőzések révén első alkalomra oly adagot kapott, hogy majdnem elrontotta a gyomrát. A Prága—Budapest-matchek a készületlenség jegyében állottak s ennek tulajdoní­tható azon körülmény, hogy a mérkőzés egyetlen alkalommal sem ütötte meg azt a ní­vót, melyet az első jelek után í­télve joggal elvárhattunk volna. A cseh csapatnál—mely két játékos kivételével a Sparta legénységét képezi—még felfedezhettük az összjáték némi nyomát, de a magyar csapatok közül egyik sem produkált egységes játékot, legkevésbbé az a csapat, mely egy-két évvel ezelőtt a modern angol játék magyar képviselőjeként szerepelt. A prágai csapat szí­vóssága pedig arról győzött meg bennünket, hogy a traininget nem egy héttel, hanem már vagy egy hónappal ezelőtt kezdette meg s komolyan, lelkiismeretesen készült a tavaszinál aránylag rövidebb, de erős őszi szezonra. A cseh csapatnak fő ereje a támadásban rejlik, melyben Sharp (Kosek), a kontinensnek legkiválóbb játékosa vesz részt. Kosek tudásáról szállongó hí­rek valóknak bizonyultak s azon gyönyörű rushek és lövések, melyekkel a csehek goaljainak legtöbbjeit érte el, kiváló klasszisának ismételt bizonyí­tékát szolgáltatták. Ezúttal sokkal jobban érvényesült, mint a pünkösdi mérkőzések alkalmával, holott a magyar védelmi játékosok most is figyelmüket és tudásukat Kosek támadásainak leszerelésére koncentrálták. Kosek azonban ezúttal nem magának, hanem a csapatnak játszott s tehetséges csatártársainak közreműködésével szerezte meg csapatának a sikert. A csatárok általában véve igen fairen dolgozó játékosok. Hradecky egy-két év múlva Prága legkiválóbb czenterforwardsa lesz, ha a gyorsaságot is elsajátí­tja. Labdatechnikája és lövései Kosekével vetekednek. Bielka, a jobbösszekötő szintén agilis és tehetséges játékos, amit az a körülmény is bizonyí­t, hogy a két utolsó napon halfszerepben is kiválót produkált. Rezek középfedezet, úgy látszik csak otthon játszik a publikumnak; Budapesten inkább a csapatának vált hasznára s habár kitűnő cselezéseit itt is bemutatta, azzal nem egyéni hiúságának kedvezett, hanem csapatának végzett értékes munkát. A hátvédek közül Raymund remekelt. Erélyes, elhatározott játékos, kirúgást sohasem tévesztett. Gordon a kapuban teljesen megfelelt a beléje helyezett bizalomnak. A védelemről nem mondható, hogy nagyon fairen játszik; sőt erélyességében kí­méletlenné válik. A csapat általában kellemes benyomást tett publikumunkra, mely mind a három mérkőzés folyamán a cseheket rokonszenves ováczióban részesí­tette. (…)

A legszánalmasabb szerepet a Ramblerek játszották. Az a testület, mely alapí­tásakor azt a czélt tűzte ki, hogy a footballjáték intenczióit és szellemét minél szélesebb körben ismertté, népszerűvé tegye, múlt vasárnapi szereplésével rossz szolgálatot tett annak az ügynek. Már magában véve az a körülmény, hogy kellő számú tartalékról nem gondoskodott, hogy a csapat 10 emberrel kezdte a játékot, a Budapesti Ramblerek vezetőségének szegénységi bizonyí­tványa. A csapatösszeállí­tásnál meg sem kérdezték az illető játékost, vajjon részt akar-e venni, vagy nem. Beállí­tották szó nélkül s tartalékról sem gondoskodtak, mert biztos részvételre számí­tottak azon tudatban, hogy Ramblereknél szerepelni, legalábbis oly megtiszteltetés, mint egy szövetségi repräzentativ csapatban. Pedig nem igy történt s a két napon át szerepelt s gyengébb qualitásu cseh rambler csapata harmadik napon megverte a pihent budapestit. A vereség okát a támadásban látjuk, melynek összeállí­tása nagyon szerencsétlen volt. Oldal M. igen jó erő a másodosztályú B. A. K.-ban, de egy jó Rambler csapat nivóját nem üti meg. Károly önző. Braun még nincs formában, Biró a kelletténél többet akart s csak a magára hagyott Weisz tudott olyasmit produkálni, mely a csapatot némi sikerhez juttatta. A védelemben ismét Nagy játéka vált ki, Dépold és Holics sokat hibáztak. Utóbbi főleg a kapuból való kifutásokkal nincs tisztában. A fedezetek közül Gorszky volt a legjobb. Agilis, odaadó, erélyes és a mellett fair játékával sokat használt. Deutsch és Bródy szintén jól játszottak, csak a durvaságról már le tudnának szokni. Deutsch különben egy bukás sajnálatos áldozata lett; egy cseh játékos gáncsa folytán oly szerencsétlenül esett, hogy karját kificzamitotta.

Szeptember 10. Prágai Ramblerek—Bpesti Ramblerek 4:3.

Harsády József (Postás) biró nagy közönség jelenlétében nyitja meg a mérkőzést. A magyarok csak tiz emberrel kezdték a matchet. A játék első perczeit váltakozó támadások jellemzik s a magyar támadáson erősen meglátszik a középcsatár hiányzása. Kosekre a fedezetsor nem ügyel, aki remekül áttör Holics eléje fut, de a labda már a goalban terem. Kosek 5 percz után megismétli ezt s remek lövéssel újabb goalt lő. A magyarok első goaljukhoz Nagy hátvéd révén jutnak, ki jól irányí­tott szabadrúgással a prágai kapu felé lő s az ott álló Weisz a labdát befejeli. A magyarok második goalját a csehek balhátvédje rúgja saját kapujába. Az eredmény nem marad soká kiegyenlí­tetlen, mert Kosek ismét előretör, a jobbösszekötőhöz juttatja a labdát, aki védhetetlenül lő. A 33. perczben Biró beáll 11-iknek, a játék most már élénkebben és inkább a csehek goalja előtt folyik, de csak kornert rúgnak, melyet Prága is hasonlóval viszonoz. Halftime 3:2 Prága, javára.

A második félidőben a csehek oly kitartóan játszottak, mint előzőleg egyszer sem. A játék közepe táján Deutsch balkezére úgy megsérül, hogy kiállni kénytelen és a játék végéig ismét csak négy csatárral játszanak a magyarok, mert Biró hátramegy fedezetnek. Kosek remek rúgással négyre szaporí­tja a csehek goaljainak számát, melyet csak háromperczel a match vége előtt tud a magyar csatársor visszaadni. Weisz ügyesen leadja a labdát, melylyel Oldal a prágaiak goaljába befut, melyet Gordon az utolsó pillanatban üresen hagyott.

Harsády ellen nem lehetett senkinek sem kifogása. Pártatlan, erélyes és határozott fellépésével elejét vette az ily komoly matcheknél szokásos összekoczczanásoknak.

(Sport-Világ, 1905. szeptember 17.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Categories
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső