1907.IV.21. MAC – FTC 3:3

Mai mérkőzések. Ma délutáni bajnoki mérkőzések legérdekesebbike kétségkí­vül a MAC—FTC újabb találkozása lesz. A MAC múlt vasárnapi szenzácziós győzelme alapján ismét a sárga-kékek diadala a valószí­nűbb, noha a FTC is erősen készül, hogy a rajta esett csorbát kiköszörülje. Ha a MAC győzne is, győzelmét csak csekély gólkülönbséggel fogja elérni. A match a millenáris pályán lesz s délután 4 órakor (szerk: napilapok szerint fél öt) kezdődik.

(Sport-Világ, 1907. április 21.)

Vasárnapi mérkőzések. A millennáris pályán a MAC.—FTC.-mérkőzés magyar csapatok között még eddig alig tapasztalt óriási érdeklődést kelt. Vajjon képes lesz-e a MAC. megismételni szenzációs győzelmét? Ez foglalkoztatja most a footballért lelkesülőket. Az bizonyos, hogy a MAC. nagyobb esélylyel megy a küzdelembe; viszont a FTC. a végső elkeseredéssel szivében. Ha a játék fair lesz, kétségtelen az, hogy a küzdelem értékes tanulságokat fog nyújtani.

(Nemzeti Sport, 1907. április 21.)

1907. április 21., 16:30, Millenáris, MAC – FTC 3:3 (2:3)
vezette: Hajós Alfréd (BTC.)
nézőszám: 4 000
MAC: Sipos — Oláh, Veres — Meleghy, Hildebrand, Bayer — Niessner, Krempelsz, Kelemen, Vangel, Borbás
FTC: Dobronyi — Weinbeer, Rumbold — Gorszky, Bródi, Weisz — Iványi, Braun, Kórody, Schlosser, Ecker
Gól: Krempels (7.), Vangel (19.), Kelemen (73.) illetve Iványi (24.), Ecker (25.), Schlosser (31.)

A MAC.—FTC. rivalitás foglalkoztatja még mindig a sportköröket. Az a gyönyörű küzdelem, melyet e két kitűnő csapat a múlt vasárnap ví­vott egymással a legszebb bizonysága labdarugó sportunk nagy fejlődésének. Másrészt minden komoly sportember csak örömmel láthatta azt a lelkes erőkifejtést, amelylyel a FTC. hirnevén ejtett csorbát kiköszörülni igyekezett. A csapat szelleme egészséges. Csak komoly tréninget tartson; lépést tarthat félelmes ellenfelével.

MAC.—FTC. 3:3. A két hí­rneves csapat múlt vasárnapi bajnoki mérkőzése a maga nemében egyedül áll. A millennáris pálya roskadásig, mintegy négyezer nézővel megrakott tribünjei bizonyí­tották a nagy és általános érdeklődést. A MAC. előző vasárnapi 8:0 arányú szenzációs győzelme hozta össze e nagy közönséget, mely ezúttal is valami szenzációsat várt. Ez be is következett a két csapat játékában. Két magyar csapattól ilyen magas nivóju és tartalmas játékot ritkán láttunk. A MAC csapata erejének tudatában, a FTC. áthatva attól a gondolattól, hogy hirnevén ejtett csorbát minden áron ki kell köszörülnie, a küzdelemre elszántan állott ki. A MAC. játéka általában, de különösen a támadásban tartalmasabb volt. A fedezetek inkább a támadást segí­tik elő, sőt néha a védelmet teljesen elhanyagolják; innen magyarázható a MAC. támadásának nagy ereje, de viszont a védelem pillanatnyi gyengesége is. A két szélső csatár, Borbas és Niesner erősen le voltak fogva, úgy hogy inkább a csatársor közepe dolgozott, bár mindkét szélső egy pár gyönyörű lerohanást csinált. A csatársorban Vangel valósággal remekelt, segí­tette a fedezetsort, de a kellő pillanatban mindig helyén volt. A védelem játéka nem volt oly jó, mint az utóbbi mérkőzésekben, ami részben a fedezetsor rovására í­randó. Oláh jól dolgozott, de egy hibás fejkikjéből az ellenfél gólt csinált. Sipos nem volt kifogástalan a kapuban. Az első, de különösen a második gólt kissé nagyobb mozgékonysággal és észszerűbb helyezkedéssel védhette volna, bár tény, hogy a két labda a nehezebbek közé tartozott, A csatársor teljesen kifogástalan módon dolgozik s fő jellemvonása, hogy a munkát egyenletesen osztja fel a csatárlánc közepe és két szárnya között. A fedezetsor a csatársorral jól dolgozik össze de nagyobb figyelmet kell fektetni a hátvédekkel való összműködésre.

A FTC. munkája az előző heti súlyos veresége után minden várakozást fölülmúlt. A védelem, de különösen a fedezetsor, amelyből az abszolút gyenge Csizmadia kikerült az újonnan beállí­tott Weisz-szal nagyon megerősödött, valóban elsőrendű játékot produkált. Jól támogatta a csatársorát is, de a védelemre nagyobb súlyt helyezett s különösen a két szélső csatárt tartotta jól. Rumbold most már lényegesen jobban játszott. Labdái biztosak voltak, de azok elhelyezésére még nem fektetett súlyt. A csatársorban inkább az egyéni játék érvényesült s a veszélyesebb támadások a két szélső lefutásaiból épültek fel, kikre a MAC. fedezetek nem vigyáztak eléggé. Schlosser mintha formájában kissé visszament volna, bár azon labdái, melyeket mint balösszekötő jobb szélsőnek szépen előre adott, igen értékesek voltak. Hibája a csatársornak, hogy közepe nagyon egymáson van s kombinációra nincs elég tér, mert a tömöritett védelem a tömöritett csatárokkal szemben mindig nagyobb előnyben van.

A mérkőzést egy zavaró incidens is megszakí­totta. Ugyanis Weinber a kapu előtérben egyszer kezelt. A biró lefújja a mérkőzést. Az FTC. játékosai tiltakoznak az esetleges büntetés ellen, mire a biró a gólbirót és a két társbirót is belevonja a tárgyalásba, melynek eredménye az volt, hogy a biró a kapusudvar szélén a labdát feldobta. Az ilyen dolgot feltétlenül kerülni kell. Vagy látja a biró a hands-t és lefütyüli, de akkor járjon el a szabályok értelmében, vagy ha nem látta, akkor ne fütyüljön s ne okozzon felesleges izgalmat mindkét csapatnál. A biró csak akkor fütyüljön ha van miért.

A mérkőzés elejétől végig rendkí­vül erős iramban folyt le s mindkét fél játéka gazdag volt szép kombinációkban. A két csapat következőképen állott fel:

MAC.: Sipos — Oláh, Veres — Meleghy, Hildebrand, Bayer — Niessner, Krempelsz, Kelemen, Vangel, Borbás.
FTC.: Dobronyi — Weinbeer, Rumbold — Gorszky, Bródi, Weisz — Iványi, Braun, Kórody, Schlosser, Ecker.

A FTC. kezd nap ellen s a kezdés után hands-t vét s az ezt követő szabadrúgás révén a MAC. erős támadást vezet ellenfele kapujára. Majd Iványi lerohan, de centeréről Korody a kapu fölé lövi. Majd a MAC. támad s a 7-ik percben kornert ér el. Borbás szép beadását Kelemen és Krempelsz a gólba nyomják. Kezdés után Braun megszökik, élesen lő, de a labda a kapu mellé megy. Majd Ecker fut le s gyenge lövését Sipos kornerre ejti ki kezéből. Az eredménytelen korner után Niessner lefut és lő, Dobronyi azonban jól helyezkedvén, könnyen kivédi. A FTC. majdnem állandóan Ecker-re játszik, ez azonban nem tud eredményt elérni, mert Oláh fejkikjeivel a labdát állandóan visszatereli. A 19-ik percben Borbás lefut, visszafelé passzol Vangel elé, ki azt védhetetlenül lövi a kapu jobb sarkába. A második gól után a FTC. megzavarodik és kapkodva játszik, a MAC. azonban nem használja ki ellenfele visszaesését, ami a mérkőzés további sorsára döntő befolyással volt, mert már 3 percre rá egy messzire kiadott labdára Iványi lerohan s 18 m.-ről éles lövéssel gólt lő. Sipos a labda után kap s bár súrolja kezét, előző rossz helyezkedése miatt védeni nem tudja. (24 p.) Felállás után magas í­vben Oláhhoz kerül a labda, ki fejelni akar, azonban rosszul veszi a labdát, úgy hogy az csak súrolja, fejét, honnan mögéje kerül s a 4 m. előnynyel ráfutó Ecker lefut vele s Sipos igen rossz védése következtében gólt lö. (25. p.). Felállás után Kelemen egymaga viszi a labdát. Weinbeer kidriblizi, de a labdát túlságosan előre nyomván, az Rumbold zsákmánya lesz, mire Weinber indokolatlanul Kelemenbe rúg, amiért a biró szabadrúgást í­télt. Ezt Kórody ellentámadásba viszi s végül a, berohanó Schlosser védhetetlenül a hálóba rúgja. Ez a gól Hildebrand számlájára í­randó, ki nem fogta le Schlossert. (31. p.). Emigy a MAC. rövid 7 perc alatt 3 gólt kapott. A MAC.-ot ez felrázza s most már ismét teljes erővel belefekszik a játékba s erős támadást vezet az ellenkapu felé. Kelemen és Krempels már nyitott kapu előtt állnak, de a lövéssel megkésnek. A MAC. szabadrúgáshoz jut Iványi kezelése miatt, majd kornerbez. A MAC. e félidőben Rumbold rossz fejelése miatt még egy kornerhez jut. Félidő 3:2 a FTC. javára.

A második félidőt Borbás lerohanása vezeti be, mely kornert eredményezett, melyet azonban Niessner a kapu mögé lő. Ecker lerohanása gyönge lövéssel végződik, melyet Sipos biztosan fog. Körülbelül 25 percig a FTC. kerül fölénybe, de veszélyesebb helyzeteket nem igen tud teremteni. Ecker egy lefutása eredménytelen kornerre vezet. Ezt Kelemen lefutása követi, melyet Rumbold csak korner árán tud feltartóztatni. Most már a MAC. mind jobban fölénybe kerül s Niessner—Krempels szépen összekombinálván, leviszik a labdát. Niessner hátrapasszol, Krempels lőni akar, de Weinbeerrel egyszerre vág bele. A labda helyben marad, rövid testi küzdelem után Krempels a szabadon álló Kelemennek tolja, ki azt védhetetlenül a kapu bal sarkába helyezi, mig a kapus a jobb sarokba várta. (28. p.) A MAC. újból erősen támad, Bródi hands-t vét, ezt szabadrúgás követi, melyet Dobronyi csak nehezen véd. Ecker ismét kiszabadul s szabadon fut, a kapu felé, Sipos kifut s jól helyezkedvén, Ecker a labdát beléje lövi. A MAC. fölénye most már mind határozottabb és ellenfelét teljesen kapujához szorí­tja. Egy alkalommal Weinbeer kezel a büntető-udvarban, a biró lefütyüli, de azután feldobja a labdát. A FTC. még egyszer kiszabadul, de Braun lövése félremegy. Az utolsó 5 percben a MAC. állandóan ostromolja az ellenséges kaput, de az eredményt megjaví­tani már nem tudja.

Biró: Hajós Alfréd (BTC.) volt.

Szövetségi dí­j. MAC. II.—FTC. II. 2:00:2. Erős küzdelem és elég tartalmas játék volt. Bí­ró: Vámos Soma (Főv. TC.) volt.

(Nemzeti Sport, 1907. április 21.)

A MAC-nak a Ferenczvárosi TC felett két hét előtt elért szenzácziós győzelmét, a kellő értékére szállí­totta alá a két csapat múlt vasárnapi találkozása. Alapos training után, szép időben, reális pályán mérkőzött újra a két egyesület s a mérkőzés eldöntetlenül végződött. Mindkét csapat teljes tudását vitte küzdelembe, mely különösen az első félidőben oly szép és élvezetes volt, melyhez foghatót csak nagyon keveset láthattunk. Az első félidő első felében ismét a MAC fölényesen csillogó játékában gyönyörködhetünk, de alighogy megszerezte második goalját, a Ferenczvárosiak, — mintha kicserélték volna őket, — oly lelkes és önfeláldozó játékot produkálnak, hogy nyolcz percz leforgása alatt nem csak kiegyenlí­tik az eredményt, hanem a vezetést is magukhoz ragadják.

MAC—FTC 3:3. A millenáris-pálya tribünjeit zsúfolásig megtöltő közönség rendkí­vüli érdeklődéssel kisérte a mérkőzés minden mozzanatát, mely valóban, az idei tavaszi szezon mérkőzéseinek legérdekesebbike volt.

A MAC előző heti eredménye alapján s a játékidő első perczeiben mutatott fölényes játéka után, igen sokan ismét a MAC győzelmében bí­ztak. Megakadályozta azonban a mindinkább népszerűvé váló sárga-kék dresz győzelmét a FTC-nek váratlan, önfeláldozó lelkes játéka, mely az utolsó pillanatig kétessé tette a match eldőltét. A ferenczvárosi csapatban ismét a fedezetsor kitűnő játékát kell első sorban felemlí­tenünk, mely a múlt hét óta óriásit fejlődött. A csatársorban Ivány első klasszisu játékos, remek lefutásaival sokszor hozta veszélybe a MAC kissé lanyhán dolgozó védelmét.

A FTC játéktudása, noha legutóbbi szereplése óta rohamosan haladt, a MAC tudását még nem éri egészen el. A MAC szebb összjátékkal és nagyobb kitartással dolgozott mint ellenfele. Ezúttal azonban ő esett abba a hibába, mibe a múlt héten a FTC, hogy a vezető goal beeresztése után, kedvetlen és ésszerűtlen játékot produkált. Ez azonban a MAC-nál csak rövid ideig tartott, mert csakhamar ujult erővel veszi fel a küzdelmet és sikerült is neki az eredményt kiegyenlí­teni, győzelmét azonban megakadályozza a FTC védelem ügyes helyezkedése és határozott munkája.

A match részletes lefolyása a következő: A MAC választ s ennek folytán a FTC kezd, a nappal szemben. A FTC első lefutását csakhamar a MAC remek támadása váltja fel s az első húsz perczben a FTC térfelében s kapuja előtt folyik a játék. A 7-ik perczben a sárga-kékek már kornerhez jutnak. A szépen beadott labdát Krempels fejével a kapuba juttatja. Az elért eredményt újból a MAC fölényes támadása követi, Niessner, majd Borbás remekül lefutnak. Borbás beadását Wangel erős lövéssel juttatja a hálóba (19 p.). E goal után megváltozik a játék képe. A FTC ujult erővel kezd játszani s csakhamar kornert ér el (21 p.). Dobronyi a Krempels által lőtt labdát kivédi Iványi lefut, kicselezvén a MAC védelmét szép goalt lő (23 p.). Uj felállás után Ecker kapja a labdát, lefut s megszerzi a kiegyenlí­tő goalt (24 p.). Nagy lelkesedéssel játszik ezután a FTC s Sipos a centercsatár lövését kivédte ugyan, de már Schlosser lövését kénytelen újból a kapuba engedni (31 p.). A közönség tetszésnyilvání­tása jutalmazta a FTC szép játékát. A 35. perczben a FTC ismét kornerhez jut. Közben Dobronyi is védeni kényszerül. Kelemen shoottja a kapufáról pattan vissza. Az utolsó perczek a MAC támadásával telnek el, de ez kornernél (41 p.) egyebet elérni nem tud. Félidő: 3:2 FTC. jav. Kornerarány: 3:2 MAC jav.

A második félidőben újból a MAC kezdi a támadást, mit azonban rögtön a FTC vesz át. A játék már lanyhábban folyik, mindkét csapaton látszik a fáradtság. Borbás lefutása kornert eredményez. Schlosser rúgását Sipos védi. A 9-ik perczben a FTC, a 17-ikben a MAC jut kornerhez. Közben mindkét kapusnak akad dolga. Ecker szépen lő a kapura. A kiegyenlitő goalt a MAC, Kelemen révén éri el a 29-ik perczben. Az eddig is lanyha játék még lanyhább lesz és csupán egy alkalommal kelt nagyobb izgatottságot az, midőn a FTC egyik hátvédje, a labdát, bár nem szándékosan, kezével érinti. Végső eredmény: 3:3. Kornerarány: 2:1 MAC jav.

Hajós Alfréd (BTC) kitűnő biró volt.

A csapatok összeállí­tása a következő volt:

MAC: Sipos — Oláh, Veres — Meleghy, Hildebrand, Bajer — Niessner, Krempels, Kelemen, Wangel, Borbás.
FTC: Dobronyi — Weinbeer, Rumbold — Gorszky, Bródy, Weisz — Ivány, Braun, Korody, Schlosser, Ecker.

Szövetségi dí­j. FTC II—MAC II 2:0. Biró: Vámos Soma (Föv. TC )

Barátságos mérkőzések. FTC III —MAC III 4:0; FTC IV—MAC IV 2:1.

(Sport-Világ, 1907. április 28.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Categories
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső