1907.V.26. MTK – FTC 2:2

NS-19070609-01-2Magyarország 1906—07. évi labdarugó bajnokságát a Ferencvárosi Torna Club nyerte meg: reálisan, a zöld gyepen kivivott, erős és becsületes küzdelmek árán.


Mai mérkőzések. MTK—FTC bajnoki matche a millenáris pályán lesz, melynek kimenetele teljesen nyí­lt. Kezdete d. u. 5 1/2 órakor.

(Sport-Világ, 1907. május 26.)

E heti mérkőzések. A millennáris versenypályán óriási érdeklődésre tarthat számot a F T C .—M T K . mérkőzés. A FTC.-nek a BAK.-tól szenvedett váratlan veresége után e mérkőzéstől függ most már az 1906—07. évi bajnokság sorsa is. A győztes csapat lesz a bajnok: képzelhető tehát a küzdelem komolysága.

(Nemzeti Sport, 1907. május 26.)

1907. május 26., 17:30, Millenáris, MTK – FTC 2:2 (1:2)
vezette: Fehéry Ákos (BTC.)
nézőszám: 4 000 – 5 000
MTK: Holics — Nagy, Csüdör — Virág, Koltai, Kürschner — Sebestyén, Károly, Bányai, Weisz, Holub
FTC: Fritz — Manglitz, Rumbold — Gorszky, Bródy, Weinber — Iványi, Braun, Kórody, Schlosser, Weisz
Gól: Weisz (32.), Károly (59.) illetve Weisz (25.), Schlosser (41.)

Eldőlt a labdarugó bajnokság is. Magyarország 1906—07. évi labdarugó bajnokságát a Ferencvárosi Torna Club nyerte meg: reálisan, a zöld gyepen kivivott, erős és becsületes küzdelmek árán. És bár — különösen a tavaszi szezonban — óriási volt a küzdelem s a MTK. és a MAC. az utolsó pillanatig egyforma esélylyel küzdöttek az elsőségért: a FTC. bajnoksága még az ellenfeleknél is közmegnyugvást kelt, mert el kell ismernie minden elfogulatlan szemlélőnek, hogy ez a csapat volt mindkét fordulóban a legállandóbb formájú csapatunk, mely reális vereséget nem szenvedett. Bajnokságot egy matchen nyerni nem lehet. Állandó és egészséges játékforma mellett a kettős körmérkőzés minden egyes játékánál úgy kell dolgozniok a csapatoknak, hogy necsak pillanatnyi jó kondí­cióval nyerjenek egyes mérkőzéseket, hanem a minden körülmények között jó és önmagát fejlesztő játéktudás elnyerésére törekedjenek. Ennek az öntudatos sportelvnek köszönheti immár harmadizben szép sikerét a FTC.

FTC.—MTK. 2:2. Régóta volt bajnoki mérkőzésen olyan nagy és olyan izgatott tömeg, mint e két csapat, találkozásánál a mult vasárnap a millennáris pályán. A bajnokság sorsa függött e mérkőzéstől: érthető tehát a nagy izgalom. A vezetőhelyen álló FTC. a BAK.-tól szenvedett váratlan veresége után igen sokat, mindent, kockáztathatott esetleges vereségével, mig a MTK.-nak veszí­teni valója e mérkőzésen nem volt; a MTK. csak nyerhetett itt. Ez magyarázza azt a merész és a MTK.-nál meglepő támadó taktikát, melyet e mérkőzésen nyújtott s ugyanez az oka annak is, hogy a FTC. sokkal tartózkodóbban és főleg védelemre dolgozott, minthogy neki következményeiben az eldöntetlen eredmény is ugyanolyan értékű volt, mint a győzelem. E taktikája aztán meg is szerezte neki az 1906—07. évi bajnokságot. Méltán.

Maga a mérkőzés rendkí­vül érdekfeszí­tő s általában kemény, de mégis fair lefolyású volt. A bajnokcsapat ezúttal a védelemben nyújtott igazán kiválót. A védelem lelke Manglitz volt, ki teljesen visszanyerte régi kiváló formáját. Nehéz feladata volt Károlylyal és Sebestyénnel szemben, de feladatát, fényesen oldotta meg. Meglepő jó volt Fritz a kapuban, ellenben Rumbold bizonytalan rúgásaival nem egyszer juttatta veszélybe kapuját. A fedezetsor Bródyt kivéve, formáján alul játszott, de Bródy igen jó volt. Kár, hogy a bí­ró indokolatlanul is túlságos figyelemben részesí­tette. A csatársor az első félidőben összjátékra törekedett még, azonban ekkor is főleg csak a gyors és reális akciókat kereste; a második félidőben jóformán semmit se csinált. A MTK. meglepő jól játszott. Különösen jó volt a fedezetsora; mig a csatársor főhibája az volt, hogy igazi összjáték nélkül, minden labdaadogatása csak Károlyra való játék volt. A védelemben ezúttal Nagy fölhagyott elkalandozásaival, mig Csüdör gyorsaságával volt ezúttal is hasznos.

A két csapat í­gy állt föl:

FTC.: Fritz — Manglitz, Rumbold — Gorszky, Bródy, Weinber — Iványi, Braun, Kórody, Schlosser, Weisz.
MTK.: Holics — Nagy, Csüdör — Virág, Koltai, Kürschner — Sebestyén, Károly, Bányai, Weisz, Holub.

A FTC. kapja az erősen tüző napot szembe. Rövid támadása után Károly maga után vonja a MTK. csapatát s csakhamar dolga akad Fritznek is. Holub ügyes beadását Rumbold elhibázza: már ugy látszik, hogy gólt kap a FTC., mikor Bródy szerencsésen ment az utolsó pillanatban. Rendkí­vül mozgalmas a kép s szinte percenként hullámzik a játék egyik kaputól a másikig. Újból gól reménye kecsegteti a MTK.-t. Manglitz hands-ot vét. A biró 11-est í­tél a 12-ik percben, amit azonban Károly a FTC. hivőinek óriási örömére a kapusba rúg, mig a MTK. következő kornerét Fritz bravúrosan védi. A FTC. nem tud kibontakozni, mert Kórody értéktelen ugrándozásai minden támadást megakasztanak. Ellenben Károly pompásan kiszökik s már-már menthetetlennek látszik a gól, mikor Fritz kifutással pompásan véd. Hanem a sok veszély erősebb munkára is serkenti a FTC. csatársort, moly most már lendületbe jön. A 25 ik percben Weisz a jobboldalról szépen kiadott labdával lefut s egy jól csavart lövéssel védhetetlen gólt lö. A FTC. kornere két perc múlva már eredménytelen. Károly ismét kiszabadí­tja csapatát a védelemből, azonban a tisztára egyéni játékot Manglitz—Bródy fényesen leszerelik. A bí­ró Bródy ártatlan faultja miatt kitűnő helyzetben szabadrúgást ad MTK.-nak. Az első rúgást kellő időben lefütyüli a biró a védelem szabálytalansága miatt, a második rúgás csak kornert eredményez. FTC. következő támadását — tévesen — offside miatt akasztja meg a biró. A 32-ik percben egy centert Rumbold közvetlen a kapu előtt elhibáz, mire a résen lévő Weisz menthetetlenül bevágja. A FTC. csatársora főleg zárt helyezkedése miatt lassan boldogul, a MTK. kornere után azonban a 41-ik percben fölnyomul és egy előreadott magas labdát Schlosser kapásból gyönyörűen a kapuba vág. Félidő 2:1 FTC. javára.

A második félidőben már enyhül a tempó, bár a nap már nem zavarja a csapatokat. Iványi lerohanását drágán fizeti meg, mert Holicscsal való összeütközéséből bokáján sérülten kerül ki. Nemsokára fején sérül meg Braun is s igy a FTC. támadása jó időre harcképtelen. Ez kihat a védelemre is, mely fejevesztetten dolgozik. A fedezetsorban csak Bródy áll feladata magaslatán. Bányai pillanatnyi rosszul léte szerencsére nem bizonyul veszélyesnek s igy a MTK. teljes erővel dolgozik, azonban Manglitz és Fritz pompásan mentenek. A MTK. egyéni játékmodora miatt több kiváló alkalmat, elszalaszt s már-már ugv látszik, hogy hiába minden erőlködés, midőn a 14-ik percben Károly szokás szerint kitör, azonban a kapusarokban Fritz, Manglitz és Rumbold egyszerre rárohannak. Küzdelem támad köztük, miközben a labda kényelmesen végigperdül a kapu vonalon, majd a túlsó oldalon a kapuba kerül. A kiegyenlí­tés igy megcsinálódik. Ezután a játék már kevés változatosat nyújt. A FTC. már taktikai okokból is csak a védelemre fektet súlyt, mí­g a MTK. — nem lévén mit kockáztatni — merészen és lelkesen támad. Tartalmas összjáték hijján azonban képtelen eredményt elérni a pompásan dolgozó Ferencvárosi védelem ellen. Az egyoldalú játékot csak néha-néha szakí­tja meg a FTC. erőtlen támadása s í­gy az emlékezetes mérkőzés eldöntetlen maradt.

Bí­ró: Fehéry Ákos (BTC.) volt.

Szövetségi dí­j. MTK II.—FTC. II. 5:0. A kiváló formában levő MTK. biztosan győz fölényes játék után. Biró: Minder Frigyes (BTC.) volt.

(Nemzeti Sport, 1907. június 2.)

A bajnoki forduló utolsó vasárnapja érdekfeszitő mérkőzésekkel telt el. Eldőlt az idei bajnokság sorsa is, melyet ez idén is a Ferenczvárosi Torna Club szerzett meg. A FTC lelkes játéka, még inkább önfeláldozó védekezése, melylyel a jobb ellenféllel szemben az eldöntetlen eredményt s ezáltal a bajnokságot biztosí­tani tudta magának, csak elismerésre tarthat számot. Úgyszintén a MTK nyugodt, elegáns játéka is, melylyel ellenfele bajnokságát olyannyira kétessé tudta tenni.

FTC—MTK 2:2. A múlt vasárnapi FTC—MTK mérkőzéssel eldőlt az idei bajnokság sorsa. A FTC-nak eldöntetlen eredmény elérésével sikerült a bajnoki czimet ez évben is megtartani. A ferenczvárosiak erős küzdelem árán szerezték meg a bajnokságot, melyet komoly és lelkes munkájuk révén jól megérdemeltek. A múlt vasárnapi mérkőzésen ugyan ellenfelük náluknál sokkal jobb volt, de az a lelkes játék, melylyel a FTC idei sikereit aratta, mindenkép méltóvá teszi a bajnoki czim viselésére.

A mérkőzés részletes lefolyása egyébként a következő volt: Négy-ötezer főnyi közönség előtt kezdődik a mérkőzése. A FTC lerohan, de csakhamar a MTK veszi át a támadást. A 11-ik perczben a kék-fehérek tizenegyeshez jutnak. A Károly által lőtt labdát Fritz igen szépen védi ki. A következő perczben kornert rug a MTK, mely után a FTC intéz erős támadást a testgyakorlók kapuja ellen. Újból a MTK veszi át a támadást s Károly lövését a kapus önfeláldozóan menti. Az első goalt Weisz (FTC) lövi, aki a 24-ik perczben lefut és a labdát igen szépen helyezve a kapuba juttatja. A következő perczekben még a FTC támad, minek korner az eredménye (26 p.). De mihamar a kék-fehérek lépnek offenzivába s Fritz ismét védeni kényszerül. A 31. p. kornert ér el a MTK, melyet a 33. perczben Vida éles lövése révén goal követ. A MTK jól megérdemelt goalját a közönség legnagyobb része nagy tetszésnyilvání­tással fogadja. Néhány perczczel utóbb ugyancsak a MTK ér el még egy kornert. A ferenczvárosiak váratlan támadását siker koronázza, amennyiben Schlosser mintegy 20 méterről védhetlen lövéssel újból megszerzi a vezető goalt (40 p.). A félidő utolsó perczei a MTK támadásával telnek el, Károly éles lövését a kapus igen jól menti. Félidő 2:1 FTC jav. Kornerarány 3:1 MTK jav.

Második félidőben a MTK kezdi a támadást, már az 5-ik perczben goalt lő, mit azonban offside állás miatt a biró nem ad meg. Néhány percz múlva kornerhez, majd büntető rúgáshoz jut a kék-fehérek fölényben játszó csapata A FTC mindinkább védekezésre szorult. A 14-ik perczben Károly remekül lefutván, a kiegyenlí­tő goalt éri el. A goal után a MTK tovább folytatja támadását a FTC kapuja előtt, néhány pillanatra ugyan visszavonul saját kapuja elé — de csakhamar újból az erélyesen védekező zöld-fehéreket szorongatja. A 24-ik perczben lőtt korner után Vida lő a kapura, de a labda a kapu fölött repül el.

A FTC csapatában igen jó volt Fritz kapus, akinek tudását szerencséje is segí­tette. A mezőnyben legjobb emberük Bródy volt, a csatázósorban pedig Ivány játszott legjobban. A testgyakorlók csapatában Csüdör és Sebestyén váltak ki. Károlynak nem a legszerencsésebb napja volt.

A bí­rói tisztet Fehéry Ákos (BTC) kitünően töltötte be.

MTK II. — FTC II. 5:0. A szövetségi dí­jért lefolyt mérkőzésben a MTK volt mindvégig fölényben. Biró: Minder Frigyes (BTC) volt.

MTK III. — FTC III. 6:1.

(Sport-Világ, 1907. június 2.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
EL-playoff: 08.18. 18:30, M4 Sport
EL-playoff: 08.25. 21:00, M4 Sport
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső