1909.IV.12. Húsvéti serleg, FTC – MTK 2:1

A húsvéti serlegmérkőzések győztese — miként tavaly — ezidén is a Ferenczvárosi TC csapata lett.


BTC.—MAC. 3:1. A húsvéti serlegmérkőzések selejtező mérkőzése folyt le szerdán a BTC. és MAC. csapatai között. A győztes BTC. ennek alapján bejutott a 4-es körmérkőzésbe, igy a szombaton, vasárnap és hétfőn végbemenő húsvéti kupáért a FTC., MTK., Lipcse és BTC. fognak küzdeni; a MAC. pedig végleg kiesett a további küzdelemből. (…) Az egyes mérkőzések győztesei 2—2 pontot kapnak. Eldöntetlen mérkőzés esetén mindkét csapat 1—1 pontot nyer. A kupát a legtöbb pontot nyert csapat kapja. Egyenlő pontszám esetén a jobb gólarány dönt.

(Nemzeti Sport, 1909. április 10.)

Húsvéti serlegmérkőzések. A húsvéti ünnepek alatt ismét érdekes sportesemények szí­nhelye lesz a millenáris pálya .

Szombat, 10-én: BTC—MTK kezdete délután 3 órakor.
Szombat, 10-én: FTC—Leipzig kezdete délután 4 1/2 órakor.
Vasárnap, 11-én: BTC-FTC kezdete délután 3 órakor.
Vasárnap, 11-én: MTK—Leipzig kezdete délután 4 1/2 órakor.
Hétfő, 12-én: BTC—Leipzig kezdete délután 3 órakor.
Hétfő, 12-én: MTK—FTC kezdete délután 4 1/2 órakor.

(Sport-Világ, 1909. április 10.)

1909. április 12., 16:30, Millenáris, FTC – MTK 2:1 (1:0)
vezette: Izsó László (BTC.)
nézőszám: *10 000
FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Kucsera, Brody, Gorszky — Weinber, Weisz, Korody, Schlosser, Szeitler
MTK: Domy — Nagy, Révész — Biró, Károly, Kertész I. — Sebestyén, Tauszig, Kertész II., Vida, Szántó
Gól: Weinber (31.), Weisz (72.) illetve Révész (83.)
Kiállí­tva: Korody (17.) illetve Károly (78.)

A múlt hét karakterisztikonja a húsvéti serleg-mérkőzés volt. Valamikor a húsvéti hetet football sportunk nagyhetének neveztük. Ez az angol csapatokkal való játékunk fénykora volt. Anglia legnevesebb angol amatőr csapatai mutatták be nálunk, hogyan kell az igazi footballt játszani és igyekeztek megértetni velünk a football-sport igazi szellemét. Az idő kereke fordult egyet. A nemzetközi football szövetség áldatlan tevékenysége szétszakí­totta az összekötő kapcsokat. Barátaink nem jöhettek többé. Tavaly úgy pótolták ezt, hogy a négy legjobb magyar egylet összeállt, megalapí­tották a húsvéti serleget s nagy siker mellett pótolták ki az űrt, ami az angol csapat elmaradásával beállott. Az idén újra megcsinálták ugyan ezt, de már egy idegen csapat bevonásával. Ennek volt azután a következménye, hogy a mérkőzések száma tekintetében tultengés állott be. S miután ugyanazon csapatok játszottak három, sőt a BTC. négy mérkőzést egymásután, ez viszont a játék ní­vójának ment a rovására. A mostani tapasztalatok azt bizonyí­tják, hogy az ilyen mérkőzések teljesen feleslegesek. Teljesen elegendő a négy magyar csapatnak kiesési mérkőzése, kettő-kettő játékkal. Egyébként a mostani húsvéti mérkőzések hatása az egyes résztvett csapatok formája és ereje szempontjából csak egy-két hét múlva fog mutatkozni.

A mérkőzések iránt óriási volt az érdeklődés és kb. 20 ezerre tehető a nézők száma, kik a négy napon át tartó húsvéti mérkőzéseket felkeresték. Sport szempontból azonban nem lehet valami tulmagasra taksálni a mérkőzéseket. Az első napokon a csapatok spóroltak, az utolsó napokon pedig már ki voltak merülve. A lipcsei csapat tulajdonképen csak statisztált ezekben a mérkőzésekben. Egyetlen győzelmét a BTC. felett csak szerencséjének köszönhette. Egyáltalában nem érdemelte ki. Játékosai igen jó teknikával rendelkeznek, de messze vannak attól, hogy elsőosztályu játékosoknak volnának nevezhetők. Nem értik még a football-sport igazi szellemét.

FTC.—MTK. 2:1. Jól terveztek a rendező egyletek, mikor megsejtve, hogy a FTC.—MTK. mérkőzés sorsa fogja eldönteni a húsvéti kupa sorsát: ezt a mérkőzést tették a körmérkőzés utolsó mérkőzésévé, amely azáltal egyszersmind döntő mérkőzés is lett. A mérkőzés fontosságának és érdekességének arányában husvét hétfőjén óriási embertömeg kereste fel a millenáris pályát, hogy újra tanúságot tegyen a footballsport nagy térhódí­tásáról. Az előtte eldöntésre került BTC.—Lipcse mérkőzés már nem érdekelte a közönséget, alig várta a két csoport levonulását, hogy kedvenceinek megjelenését leshesse feszült figyelemmel. Végre megjelennek. A FTC. teljes, MTK. szintén ugyancsak megvan erősí­tve. A közönség legnagyobb része a MTK. győzelmét várja, mint aki több friss játékossal szerepel. A FTC. hí­vei is biztatják magukat, Hogy bár fáradt a legénység, de majd csak belé feküsznek a mérkőzésbe. A játék megindult. A MTK. könnyű csatárai fürgén mozognak s gyors akciókkal rövidesen igen sok zavart idéznek elő a FTC. háló előtt, amelynek védelme feltűnő nehézkesen mozog, és a taktikai és egyéb hibákat egyre másra követi el. Úgy látszik, hogy a MTK. számí­tása sikerülni fog. Csapatát az első két napon tartalékok beállí­tásával pihentetve, épen a harmadik napra, a döntőre tudja legjobb kondí­cióba kiállí­tani: „a húsvéti serleget ő nyeri meg!” A FTC. habozása azonban nem soká tart, a zöld-fehérek csakugyan „belefeküsznek a játékba.” Már nem mozognak oly játszi könnyedséggel a MTK. csatárok, mert mihamarabb mindegyik frissessége a minimálisra csökken a FTC. csapat „tulerélyes remplijei stb.” következtében. A fair mederben megindult mérkőzés pár pillanat alatt eldurvul. A régi gárda neves tagjai megmutatják,, hogy még mi is tudunk „vadulni.” A két centerhalf válik ki a csapatból, hogy egymással szembeszállva, kiki megvédje a maga csapatja becsületét. — Brody contra Károly. De nem csak ők, hanem a többiek is hasonló módon törekednek, hogy a mérkőzés végkimenetelének lehetőségét bebiztosí­tsák azáltal, hogy legalább kiki a „maga emberét” tegye tönkre. Döntő mérkőzésnek megfelelőleg nagyban folynak a portyázások a sipcsontok és egyebek között, midőn a biró siet érvényt szerezni a szabályoknak azáltal, hogy Korodyt kiállitja (17 p.). Kisebb tárgyalást igényel a FTC. kitűnő centerének kiállittatása, a biró azonban a szabályok alapján marad s nem egyezik bele a sok kérlelgetés dacára sem, Korody újra való beállí­tásába. A kedélyek erre valamelyest lecsillapodnak, de a FTC. „túlsúlya” már biztosí­tott. Dacára, hogy 10-en maradnak, mégis ők bizonyulnak erőssebbeknek. A MTK. csatársor már az első 17 perc hatása következtében annyira összeroppant, hogy a nagy sulylyal jövő FTC. védelem könnyen bánik el a pehelysúlyú MTK. csatárokkal. A MTK. egy-egy támadásának meghiúsulása után óriási köz támad a kék-fehér csatár és halfsor között, amit mindig a FTC. halfsor töltvén be, a MTK. csatársor mindannyiszor percekre kikapcsolódik a csapatból. Ez a nehéz munka teljesen kiveszi a védelem, de különösen a halfsor erejét, amely nem képes folytonosan előbb a FTC. halfsorán átgázolni magát, hogy a labdát a csatársornak kezelhető formában adhassa le, hanem csapkodni kezd. Az igy előre vagdalt labdákat Rumbold és Manglitz mindig a bekek mögé küldik vissza, ugy hogy állandó zavarban van a MTK. védelem. Nem csoda, hogy ha hibáz. A FTC. a 31-ik percben egy ilyen hibát aknáz ki, mikor Weinber révén vezető góljához jut. A második félidőben sem változik a kép. FTC. a 27-ik percben a második goll éri el. Most Károlyt állí­tja ki a bí­ró, mire az MTK. támadásainak is eredménye lesz, amennyiben a csatársorba előre jött Révész a fehér-kékek egyetlen gólját éri el. A mérkőzés nivótlan, durva „küzdelem” volt, ahol két minden tekintetben rutinirozott csapat vette fel egymással a harcot. A FTC. mutatkozott erősebbnek, bár a mérkőzés legnagyobb részén 10 emberrel játszott, mégis aránylag biztosan győzött. A két csapat a következő volt:

FTC.: Fritz — Rumbold, Manglitz — Kucsera, Brody, Gorszky — Weinber, Weisz, Korody, Schlosser, Szeitler.
MTK.: Domy — Nagy, Révész — Biró, Károly, Kertész I. — Sebestyén, Tauszig, Kertész II., Vida, Szántó.

MTK. kezd s rögtön támadólag lép fel, Manglitz kornert vét (2. p.). FTC. kiszabadul, de Szeitler centerét Domy könnyen tartja. MTK. következő ellentámadása Kucsera hibázásából kifolyólag kornert eredményez. Szántó támadása után, mely Fritz zsákmánya, FTC. támad, Weisz, majd Korody lövései és korner terheli a MTK. pozí­cióját. A játék elfajul s a biró Korodyt (FTC.) kiállitja (17. p.). Annak dacára, hogy a FTC. csak 10 emberrel folytatja a mérkőzést, fölénybe marad, ugy hogy Domyt Schlosser, Weinber, majd Weisz lövései foglalkoztatják. A FTC. fokozott támadásainak végre eredménye lesz, amennyiben egy balról átadott labdát, amelyet a MTK. jobboldali védelme átenged, Weinber helyezve gólba lövi (31. p.). 1:0! MTK. Szántó lefutásával felel, amelyet Fritz ment. MTK. szabadrúgásból érvénytelen gólt csinál. Sebestyén lefutását Rumbold kornerrel akasztja meg. Félidő: 1:0.

FTC. nagy fölényével veszi kezdetét a második félidő. Domynak sok veszedelmes lövést, rövid időközökben 5 kornert és számos szabadrúgást kell mentenie. MTK. csak néha jut támadáshoz, annyira be van szorí­tva. Szeitler lefutását Weisz továbbí­tja, Domy ment, MTK. támadását, Vida II. lövését Fritz teszi ártalmatlanná. Szeitler ujabb lefutása a FTC. második gólját eredményezi, amelyet Weisz továbbit védhetetlenül a kapuba (27. p.). A mérkőzés sorsa eldőlt, Károlyt a biró kiállitja (33. p.). FTC. támad, Weisz lövését Domy kiejti kezéből, de Weinber viszont kapu fölé emeli a labdát. Végre sikerül Révésznek messziről váratlan gólt lőni (38. p.). MTK. kornerével ér véget a félidő.

Biró: Izsó László (BTC.).

(Nemzeti Sport, 1909. április 17.)

Húsvéti serlegmérkőzések.

Footballsportunk megalapí­tása óta a labdarugósport legmozgalmasabb napjai — húsvét hetére esnek. Eleinte a legérdekesebb nemzetközi mérkőzések, az ujabbi időben pedig a húsvéti serlegmérkőzések foglalkoztatják a nagyhéten labdarugó csapatainkat.

Legjobb négy egyesületünk, a FTC, MTK, BTC és MAC már tavaly megrendezték óriási érdeklődés mellett a „húsvéti serleg” mérkőzéseket, az idén pedig belevontak még egy német csapatot, a Leipziger Ballspiel Clubot is.

Az öt csapat résztvétele, már egy előmérkőzést tett szükségessé (a BTC és MAC között), de a fenmaradó négy csapat körmérkőzése í­gy is lefoglalt három délutánt. A háromnapos mérkőzések kimerí­tették a résztvevő csapatokat, de kifárasztották a mindhárom napon óriási számban megjelent nézőközönséget is. A jövőben rendezendő serlegmérkőzéseket semmi esetre sem szabadna a húsvéti két ünnepre s az azt megelőző napra összeszorí­tani, mert a csapatok nem birván ki a háromnapos mérkőzések fáradalmait, csaknem mindenik napon más-más tartalékokkal kiegészí­tett csapatokkal állanak fel, ez pedig semmiképen sem növeli a matchek érdekességét.

A húsvéti serlegmérkőzések győztese — miként tavaly — ezidén is a Ferenczvárosi TC csapata lett. A lipcsei csapattal játszott mérkőzésétől eltekintve, — kemény küzdelmek árán biztosí­totta magának, a mindenképen jól megérdemelt győzelmet. A csapatról csak azt emlí­tjük fel, hogy szépen — bár néha kissé tulerélyesen, de mindvégig lelkesen dolgozott. Csatázósora a serlegmérkőzéseken szereplő összes csapatokat gólképesség tekintetében is messze felülmulta.

A második helyre a MTK csapata jutott A lipcsei csapat elleni szép szereplése után elsőrangú esélyei voltak a serleg megnyerésére, azonban a FTC ellen nem tudott boldogulni s kénytelen volt a győzelmet tényleg jobb ellenfelének átengedni.

A vendég lipcsei csapat foglalta el a harmadik helyet. A Leipeiger Ballspiel Club egyike a legrokonszenvesebb német csapatoknak. Játéktudása azonban jóval alatta áll valamennyi magyar ellenfelének. A kapus a legjobb erő a csapatban, ki valóban bámulatos hidegvérrel s jó helyezkedéssel védi kapuját. A többi játékos valami különös felemlitésre való dolgot nem igen cselekedett. A lipcseiek a FTC és MTK-tól vereséget szenvedtek, azonban a BTC ellen — daczára, hogy a második félidőben a BTC volt állandó fölényben — már sikerrel szerepeltek.

A negyedik helyet a BTC foglalta el. A MAC-bal való előmérkőzést szép stí­lusban nyerte meg, a FTC-bal szemben is eldöntetlen eredményt ért el, a MTK-tól azonban, valamint, — általános meglepetésre, — a nagyobb szerencsével játszó lipcseiektől vereséget szenvedett.

A MAC, miként már emlitettük, még az előmérkőzésben kiesett s igy a körmérkőzésekben már részt sem vehetett, miért is az ötödik helyre szorult le.

FTC—MTK 2:1 A húsvéti serlegmérkőzések leghevesebb küzdelme. Mindkét csapat teljes tudásával és erejével ment e küzdelembe, mely erős, sőt erőszakos játék után — melyből mindkét fél kivette a maga részét — a FTC jól megérdemelt győzelmével végződött. A FTC csapata óriási lelkesedéssel dolgozott, tudatában annak, hogy a serleget csakis e győzelem révén nyerheti meg, mig a MTK — eldöntetlen eredmény elérésével is a maga részére látta biztosí­tva a serleget — nem küzdött oly lelkesen mint ellenfele. A FTC e győzelmét gólképes csatázósorának és biztosan működő hátvédeinek köszönheti, kiknek önfeláldozó munkája valóban dicséretre méltó. A match, miként emlitettük, az erőszakoskodás jegyében folyt le. Ugyancsak munkát adván Izsó László bí­rónak, ki előbb Korodyt, majd az erőszakoskodásban vezető Károlyt állí­totta ki. A ferenczvárosiak csaknem kezdettől fogva tiz emberrel játszottak, annál szebb tehát elért eredményük. Az első félidő eredménye 1:0 volt a FTC javára. A második félidőben még egy gólt lőnek a ferenczvárosiak, a félidő vége felé a MTK is ér el gólt, sőt az utolsó perczekben majdnem kiegyenlí­t.

(Sport-Világ, 1909. április 17.)

*Budapesti Hí­rlap, 1909. április 13.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
10.02. 16:30 m4 Sport
EL-csoportkör 10.06. 18:45 M4 Sport
FOTELSZURKOLÓ
10.09. 18:00 M4 Sport
EL-csoportkör 10.13. 21:00 M4 Sport
Novák Dezső
EL-csoportkör 10.27. 21:00 M4 Sport
EL-csoportkör 11.03. 18:45 M4 Sport