Furulyás János lemondott, Dr. Ináncsy Miklós a klub első embere

A 100%Fradi információi szerint a küldöttgyülés eddigi szakaszában elsősorban az alapszabály módosí­tása volt napirenden, amelyet a jelenlévők megszavaztak. Ennek leglényegesebb pontja alapján a küldöttgyűlés helyett a továbbiakban az elnökség választ elnököt.

Felállt az FTC új, tí­ztagú elnöksége. A testület tagjai: Bathó Márta (női torna), Dr.Ináncsy Miklós (teke), Fejős Mihály (atlétika), Fodor Szabolcs (úszás), Kassai György (jégkorong), Kruj Iván (birkózás), Maglódi Lajos (kézilabda), Nagy Zoltán (jégkorong), Takács Tibor (férfi torna), Tönköly Zoltán (ví­zilabda).

A felügyelő bizottságot Dr. Springer Miklós, Dr. Kozó László és Dr. Ferenczi László alkotják.

Az Ferencváros Torna Club elnöksége Dr. Ináncsy Miklóst választotta a klub első emberének, aki május végéig áll a klub élén. Az elmúlt évtizedek során elsősorban a mezőgazdaságban és húsiparban tevékenykedő vállalkozó a bemutatkozással kezdte.

– 56 esztendős vagyok, nős, két gyermek édesapja. Jelenleg a Budapesti Hús-nagykereskedelmi Közös Vállalat vezérigazgatója vagyok. Egy ideje a teke-szakosztály élén állok, jómagam is űzöm ezt a sportágat, de a Ferencvárossal már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt kapcsolatba kerültem, hiszen a klub számos sportolója dolgozott a különböző cégeimnél, ezzel is igyekeztem segí­teni őket.

Milyen elképzelésekkel vág neki az elnöki munkának?
– Köztudott, hogy három hónapra szól a megbí­zatásom. Ennek az időnek elégnek kell lennie arra, hogy megpróbáljuk stabilizálni a helyzetet, és kialakí­tsunk egy olyan koncepciót, amely a jövőben előreviheti a klubot. Már kedden nekilátok a feladatoknak, minden olyan papí­rt szeretnék látni, amelyből világosan kiderül számomra, hogy mi is a pontos helyzet a Ferencvárosnál. Szeretném leszögezni, hogy csapatban gondolkodom – mint ahogy az üzleti életben is tettem eddig -, í­gy nem szeretném, ha a legfontosabb megbeszéléseken egyedül képviselném a klubot, terveim szerint az elnökség néhány tagja is rendre velem tartana, hiszen ezzel sem szeretnék okot adni az esetleges pletykáknak.

Információink szerint 6:5 arányban választották meg Önt elnöknek Nagy Zoltánnal szemben. Ez meglehetősen szoros arány.
– így van, de úgy vélem, jól döntött az elnökség. Elsősorban nem az én személyem miatt, hanem azért, mert kissé faramuci helyzet állt volna elő azzal, ha a folytatásban Nagy Zoltánnak, mint a Ferencvárosnak elnökének kellett volna tárgyalnia Nagy Zoltánnal, a TDZ Kft. képviselőjével, avagy gyakorlatilag saját magával kellett volna megállapodnia a 6+2 hektáros terület ügyében. Célom ugyanakkor az, hogy Nagy Zoltánnal közösen vigyük előbbre a klub szekerét.

A Ferencváros “kirakatcsapata” mindig a labdarúgógárda, amely sajnos most nem szerepel túl fényesen. Önnek milyen elképzelései vannak a ferencvárosi futball kapcsán?
– Szeretem a futballt, és szerintem is nagyon fontos, hogy eredményes legyen a labdarúgócsapatunk. Nekem sem lehet más célom, mint elődeimnek, azaz hogy megtaláljuk azt a befektetőt, aki képes működtetni a Fradi futballszakosztályát. Mindenképpen felveszem majd a kapcsolatot Furulyás Jánossal, aki az FTC Rt. igazgatóságának elnöke. A hétfői ülésen egyébként az ő személye és jövője az Rt.-nél nem került szóba, í­gy ezzel kapcsolatosan nem tudok bővebbet mondani.

Elképzelhető, hogy május után is Ön áll majd a klub élén?
– Nem mennék a dolgok elébe, úgyis az elért eredmények döntenek el mindent.

(2006.01.30. – ftc.hu)

A Ferencvárosi Torna Club elnöksége mai ülésén delegálta az FTC Labdarúgó Rt. igazgatósága új elnökének dr. Ináncsy Miklóst, az FTC közelmúltban megválasztott elnökét. Delegálta továbbá az igazgatóság új tagjának Albert Flóriánt, aki a leköszönt Bognár Gyula helyét veheti át. A testület harmadik tagja dr. Hermány Csaba, aki a társaság főszponzorát képviseli az igazgatóságban. Az elnökség döntött továbbá arról, hogy a már eddig is kft. formában működő kézilabda és ví­zilabda szakosztály, illetve a kft-vé alakulni szándékozó jégkorong szakosztály üzletrészéből az egyesület a jövőben 24 százaléknyi részt kí­ván megtartani. Egyben hozzájárul ahhoz, hogy a fönnmaradó üzletrészt a kft-k tulajdonba adhassák azon szervezeteknek, illetve magánszemélyeknek, akik, illetve amelyek gondoskodnak a kft-k fenntartásáról, működtetéséről. A kézilabdázók, a ví­zilabdázók és a jégkorongozók vállalták, hogy az üzletrész-értékesí­tési lehetőség biztosí­tásáért cserébe anyagi támogatást az FTC-től a továbbiakban nem igényelnek. Az elnökségi ülésen terí­tékre került a Kincstári Vagyonkezelő Igazgatóság tegnap meghozott döntése is az Üllői úti területtel kapcsolatban. A terület hasznosí­tásával összefüggésben az FTC további tárgyalásokat folytat a KVI illetékeseivel. A témával kapcsolatos részletek a tárgyalások befejezése után várhatók.

Budapest, 2006. február 15.

Ferencvárosi Torna Club

*

Az FTC Labdarúgó Rt. közgyűlése ma igazgatósági taggá választotta dr. Ináncsy Miklóst, a Ferencvárosi Torna Club elnökét és Albert Flóriánt, az FTC tiszteletbeli elnökét. Ezt követően összeült az FTC Labdarúgó Rt. igazgatósága és tagjai közül a részvénytársaság elnökévé választotta dr. Ináncsy Miklóst. Az elnök mellett Albert Flórián és dr. Hermány Csaba tagok alkotják a három fős FTC Labdarúgó Rt. igazgatóságát.

FTC Labdarúgó Rt.

Budapest, 2006. 03. 20.

A Ferencvárosi Torna Club közgyűlésén döntés született arról, hogy továbbra is Ináncsy Miklós lesz klubunk elnöke, akit egyhangúlag támogatott a testület, az elnök négy évre kapott megbí­zást. Több személycsere is történt az elnökségben. Ennek már nem lesz tagja a jövőben Nagy Zoltán, Takács Tibor, Kassai György és Tönköly Zoltán, bekerült viszont az elnökségbe Kökény Bea, Szabó István, Wiesner Tamás, Debreczeni István és Sipos Jenő. Mellettük a testület tagja lesz a továbbiakban Albert Flórián (tiszteletbeli elnök), Bathó Márta (női torna), Dr. Ináncsy Miklós (teke), Fejős Mihály (atlétika), Fodor Szabolcs (úszás), Kruj Iván (birkózás), Maglódi Lajos (kézilabda). Az elnökség szintén négy évre kapott megbí­zatást.

(2006.05.31. – ftc.hu)

Az Elnökségi ülés keretében dr. Ináncsy Miklós lemondott posztjáról. Az elnökségi tagok – egy tartózkodás mellett – nem fogadták el a klub első emberének lemondását, miután áttekintették az elmúlt hónapok dokumentumait, történéseit, és megállapí­tották, hogy a kialakult helyzetért nem dr. Ináncsy Miklóst terheli a felelősség.

(A labdarúgók kizárása után, 2006.07.27. – ftc.hu)

A Magyar Távirati Iroda nemrégiben kiadott hí­re szerint a Ferencvárosi Torna Club elnöksége pénteken levélben lemondásra szólí­totta fel Ináncsy Miklóst, az egyesület elnökét. A testület tagjai kilátásba helyezték, hogy visszahí­vják az egyesületi vezetőt, amennyiben nem távozik önként. A levelet az elnökségi tagok közül Maglódi Lajos és Debreceni István nem í­rta alá.

“Tudomásomra jutott, hogy az FTC elnökségének többsége egy informális összejövetelen olyan elhatározásra jutott: fölkér arra, mondjak le az FTC elnöki tisztéről. Mindez azok után történt, hogy két héttel ezelőtt – ellenszavazat nélkül – megerősí­tettek választott tisztségemben, illetve a mai délelőttön, több elnökségi taggal beszélve, ezek a tagok helytelennek, az FTC érdekeivel ellentétesnek minősí­tették a tervezett elhatározást, s bizalmukról biztosí­tottak. A bizalmatlansági kezdeményezés időzí­tése bizonyára nem véletlen. Erre ugyanis éppen akkor került sor, amikor a szlovák befektetővel való tárgyalások közvetlenül az aláí­rás előtti szakaszig jutottak el. Ez a fölszólí­tás azok érdekeit szolgálja, akik nem érdekeltek a Fradi ügyének rendezésében. Valószí­nűleg attól tarthatnak, hogy az eredményes befektetői tárgyalások révén az én nevemhez kötődik a siker, ami az FTC megmentését jelenti. Lehet, hogy akik vezető tisztséget akarnak betölteni a klubban, azoknak semmi sem drága, még az egyesület létérdekeit is képesek alárendelni saját személyes ambí­cióiknak.
Tekintettel arra, hogy a Ferencváros elsőszámú érdeke most a klub azonnali forráshoz juttatása, ezért mint – törvényesen megválasztott vezető – úgy döntöttem, hogy felelősséggel vállalt feladatomat addig folytatom, amí­g ezek a tárgyalások be nem fejeződnek.
A kezdeményezéssel kapcsolatos döntésemet a tárgyalások eredményeitől teszem függővé.

Budapest, 2006. augusztus 11.

Dr. Ináncsy Miklós s.k.
Elnök
FTC

(2006.08.11. – ftc.hu)

*

A Ferencvárosi Torna Club elnöksége mai ülésén második alkalommal tárgyalt a 2006. január 30-ra kitűzött tisztújí­tó küldöttgyűlés előkészí­téséről.

A mai elnökségi ülésen Furulyás János bejelentette lemondását az FTC elnöki tisztéről, s jelezte az elnökség tagjainak, hogy a hétfői küldöttgyűlésen már nem kí­ván részt venni.

(2006.01.26. – ftc.hu)

*

A Ferencvárosi Torna Club elnöki tisztéről történt minapi lemondása után Furulyás János bejelentette, lemond az FTC Labdarúgó Rt. elnöki tisztéről is.  Az alábbiakban az FTC Rt. közleményét olvashatják:

Távozási szándékát dr. Ináncsy Miklóssal, az FTC elnökével í­rásban közölte, kérve, hogy a távozásával kapcsolatos intézkedéseket a társaság tulajdonosai felé tegye meg. Furulyás János elmondta továbbá, a január 30. megválasztott új elnökség munkáját kí­vánja segí­teni azzal, hogy átadja helyét az FTC Labdarúgó Rt. következő, az új elnökség által delegálandó vezetőjének. Dr. Ináncsy Miklós tudomásul vette a leköszönő elnök szándékát, egyben jelezte, hogy a maga részéről a jövőben is igényt tart Furulyás János több mint három évtizedes tapasztalatára, sportvezetői szakértelmére. Kijelentette, a Ferencváros szolgálatában kifejtett eddig tevékenységét, emberi tisztességét nagyra értékeli. Rámutatott, rövid ismeretségük során megbizonyosodott arról: Furulyás János minden tőle telhetőt megtett azért, hogy a Ferencvárosi Torna Club kilábaljon nehéz helyzetéből.

Az FTC Labdarúgó Rt. elnöki tisztéről a későbbiekben születik döntés.

Ferencvárosi Torna Club
2006. február 8.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső
FOTELSZURKOLÓ