1904.IV.10. FTC – MTK 3:0

W_ftc-mtk

A Ferenczvárosi T. C 3:0 győz a M. Testgyakorlók Köre ellen.


Mai mérkőzések. Ma délután 4 órakor két érdekes s a bajnokság sorsára nézve nagy befolyással biró mérkőzés kerül döntésre. A millenáris pályán a Magyar Testgyakorlók Köre és a Ferenczvárosi T. C. csapatai fognak mérkőzni egymással. A M. T. K. a tavasz folyamán még nem akadt magyar legyőzőre. Győzelmeit ugyan 1—2 goal differencziával aratta, de kétségkívül kiérdemelte valamennyit. A magyar viszonyokat tekintve védőjátékosai kitűnő qualitásuak. Ezt különben a Corinthian elleni mérkőzésben is fényesen beigazolta. A Ferenczvárosi Torna Clubot csak a Postások csapata bírta legyőzni. A többi csapattal elég könnyen végzet s nemrégiben a Wiener Athletik Club csapata ellenében erkölcsi győzelem számba menő eredményt ért el. A két csapat találkozása fogja eldönteni azt, hogy melyik kerül a kettőjük közül a tavaszi fordulóban a bajnokság élére. Ha a M. T. K. védelme ezúttal is meg fog felelni a beléje helyezett bizalomnak s csatárai több kedvvel és verveel fognak játszani mint eddigelé, úgy a kékfehérek győzelme nincs kizárva. Viszont a F. T. C. győzelme mellett szól az a körülmény, hogy játékosai routin és erély dolgában ellenfelüket messze felülmúlják. A mai mérkőzés mindenesetre heves és izgató küzdelmet igér. A második csapatok matcheben hasonló erős küzdelem várható s a match kimenetele teljesen nyílt.

(Sport-Világ, 1904. április 10.)

Mai mérkőzések. A millennáris pályán az FTC.—MTK. viadala fog hozni rendkívül heves küzdelmet. E két egyforma erős csapat küzdelmét az FTC. csatárainak gyorsasága fogja eldönteni. Mult évi eredményeik 3:1 és 3:0 az FTC. javára. Az összeállítások a következők:
FTC.: (Zöld-fehér) Oláh — Berán, Manglitz — Gorszky, Bródy, Lészay — Braun, Weisz, Pokorny, Kovács, Borbás.
MTK. (fehér-kék): Sebő — Révész, Steiner — Nagy, Pozsonyi, Sár — Nyári, Herquet, Hoffer, Károly, Káldor.

(Nemzeti Sport, 1904. április 10.)

1904. április 10., 16:00, Millenáris, FTC – MTK 3:0 (2:0)
vezette: Fehéry Ákos (BTC)
FTC: Oláh — Berán, Manglitz — Gorszky, Bródy, Lissauer — Braun, Novotny, Pokorny, Kovács, Borbás
MTK: Sebő — Révész, Steiner — Nagy, Pozsonyi, Sár — Nyári, Herquet, Hoffer, Károly, Zulu
Gól: Kovács (27., 40.), Pokorny (88.)

FTC.-MTK, 3:0. A mult vasárnap találkozott a millennáris versenypályán tavalyi bajnokcsapatunk az idén még veretlen MTK.-al nagy közönség előtt. A mérkőzés a várakozásnak megfelelően az FTC. biztos győzelmével végződött ugyan, de a játék korántsem elégítette ki a közönséget. Mindkét csapat durván s erőszakosan játszott, úgy, hogy még Fehéry erélyes bíráskodása sem tudta biztosítania játék fair voltát. Az FTC. csatársora ezúttal is bebizonyította, hogy a leggólképesebb magyar csatársor. Különösen szépen játszott a baloldal, ahol Borbás és Kovács igen jók voltak s szépen összejátszottak, ami a jobboldalon nem történt meg. A fedezetsor jól dolgozott, de durván; különösen Bródy és Lissauer: pedig Bródy — ha jobb szellemben játszanék — legkiválóbb fedezeteink egyike lehetne. Méltó társa volt az MTK.-nál Sár, aki korábbi jó játékát durvaságával most nagyon megrontotta. Az MTK. csatársora nem volt teljes; lassúságával a nála jóval gyorsabb FTC. ellen boldogulni nem tudott. Káldor és Károly vittek némi lendületet a csatársorba: de az előbbi hamar kifáradt, az utóbbi pedig nehezen tudott csak érvényesülni, mert a bíró, ki az ő titkos fogásait — bizonyára személyes tapasztalatból — jól ismerte, minden szabálytalanságát lefütyülte. Pozsonyi az első bekapott gól után idegesen játszott. A védelem mentett, amit menthetett, Fehéry bíráskodásáról bevezető sorainkban emlékezünk meg.

A két csapat a következő összeállításban játszott:

FTC. (zöld fehér): Oláh — Berán, Manglitz — Gorszky, Bródy, Lissauer — Braun, Novotny, Pokorny, Kovács, Borbás.
MTK. (fehér-kék): Sebő — Révész, Steiner — Nagy, Pozsonyi, Sár — Nyári/Náray, Herquet/Kürschner, Hoffer, Károly, Zulu.

MTK. a meglehetős szelet hátba fogván rövid támadást vezet a zöld-fehérek ellen, amit azok baloldala viszonoz s már az 5-ik percben kornert ér el, amit jól védenek A 13-ik perczben MTK. Káldor révén kornert ér el, de rosszul lövik. Nyomban rá Borbás rohan le, centerezését azonban Pokorny nem tudja kihasználni. A 19-ik percben Pokorny lövését kornerre védi Sebő, míg Braun lövése magasan megy. Káhlor sikertelen lerohanása után. az FTC. baloldala hatalmas iramban támad, de középütt Pokorny gyengén játszik s a legjobb helyzeteket kiaknázatlan hagyja. A 25-ik percben MTK. is lövéshez jut. A visszaadott labdával Bródy nagyon szépen előre tör, a kapu közelében szépen kiadja Kovácsnak, ki a hátvédek mögé kerülvén, a 27-ik percben megszerzi a vezető gólt. Felállás után MTK. támad s egy szabadrúgásból kornert is ér el. Sár faultjai miatt nyert szabadrúgásokkal ismételten kedvező helyzetbe kerül az FTC., majd a 40-ik percben Pokorny ügyes játéka révén Kovács Sebő keze alatt lövi be a második gólt, amelyet a 42-ikben egy ofside gól követ, amelyet azonban a bíró meg nem ad. Első félidő 2:0.

Óriási szél- és esőroham zavarja a második félidő elejét. Károly és Káldor révén MTK. lövéshez jut, de már az 5-ik és a 8-ik percben Braun kornerét kell védeniök, amelyet a 15-ik percben még egy követ. Lassanként lendületbe jön az MTK. is s főleg a baloldal elég ügyes, de egy helyben maradó összjátékkal dolgozik. A játék is egyre erőszakosabb lesz. A bíró sípja folyton hallatszik s a közönség is egyre hangosabban ad nem tetszésének kifejezést. A játék elég változatosan folyik, mig végre Borbás lerohan, centerez, a kapus kifut, mire Pokorny az üres kapuba viszi a labdát a 43-ik percben.

Bíró: Fehéry Ákos (BTC.) volt.

Szövetségi díj. FTC. II —MTK. II. 8:0. A mult vasárnap az első csapatok előtt játszott e két csapat. FTC. nagy fölényben biztosan győz.

(Nemzeti Sport, 1904. április 17.)

A múlt vasárnapi bajnoki mérkőzések középpontjában a Ferenczvárosi Torna Clubnak és a Magyar Testgyakorlók Körének mérkőzése állott. A Corinthian-matchek alatt felcsigázott és kielégített érdeklődés után a várható esés nem volt tapasztalható, mert a kedvezőtlen idő ellenére óriási közönség gyűlt össze a tribünökön. Érthető is: a két jelenlegi legjobb csapat állott szemben egymással. Mindkét csapat összjáték dolgában a legtöbbet produkálta eleddig,—méltóan kiváncsi lehetett tehát mindenki: melyiknek összjátéka lesz eredményesebb. De aki — mondhatnék pedig mindenki  — összjátékok vetélkedését várta, kellemetlenül csalódott, mert talán minden egyebet kapott az emberek kíváncsisága, csak épen összjátékot nem. Kezdünk rájönni, hogy magyar csapat csak gyönge ellenféllel szemben tud és mer összjátékkal dolgozni, de mihelyt erős ellenféllel  —  főleg vérbeli ellenféllel — áll szemben, akkor a csapat, illetve a csapat játékosai egyenkint, inkább bízzák magukat a látszatra hasznosabb egyéni játékra, egyéni kísérletekre, sőt erőszakoskodásokra is. A küzdelem kétséges sorsa, az intensiv rivalizálás, talán egyéni ellenszenv is olyan heveskedésekre ragadják a játékosokat, hogy olyankor összjátékra nem is gondolhatnak. Mindezzel nem akarunk arra czélozni, hogy a heveskedés, az erőszakoskodás túlságosan szembeötlő lett volna ezen a matchen, Bródy, Lissauer, Károly ugyan enyhén szólva „erősen“ játszottak, de azért — különösen régi testvéregyesületeink között, úgy a bajnoki forduló vége felé — már durvább játékot is láttunk. Az összjáték hiányát, éppen annál a két csapatnál, amelytől ezen a téren a legtöbbet vártunk, konstatálnunk rosszul esett, bármily nagy örömünket is leltük egyesek kitűnő játékában. Az egyesek közül különösen Borbást kell kiemelnünk, aki ismét gyönyörű dolgokat művelt és Kovácscsal, kettőjükre szorítkozó összjátékkal ellenállhatatlanul vitték a labdát az ellenfél goaljához, sőt bele a goaljába. A F.T.C.többi játékosairól — kivéve azt, hogy azért, amiért összjátékukat szegre akasztották, feddést érdemelnek — se jót, se rosszat  nem mondhatunk. A M.T.K. ezen a matchen nem mutatott olyan formát, amilyent a Corinthian-match eután várhattunk volna, igaz ugyan, hogy csatársoruk egyik legerősebb játékosa, akiről az angolok is hízelgően nyilatkoztak: Herquett nem játszott s helyettese, Kürschner tehetetlen játékával abszolúte nem tudott kapcsolatot teremteni a csatárok között; a hiányzó jobbszélsőjük Deutsch helyét Náray úgy, ahogy betöltötte. Nagyon érezhették a hiányukat; igaz ugyan, hogy a F.T.C.-ból viszont Weisz hiányzott, akire a goallövéseket bízzák, de helyét Novotny jobban töltötte be, mint amazok a M.T.K.-nél. A hiányzó játékosok a M.T.K.szemmel látható indispozicziója, meg aztán az, hogy a match alatt orkán tört ki, nem mutatták a két csapat képességének reális képét, de mindazonáltal eklatáns volt, hogy a Ferenczvárosi T.C.  jelenleg nemcsak a M.T.K.-nél, hanem az összes magyar csapatoknál is erősebb.

Ferenczvárosi Torna-Club — Magyar Testgyakorlók Köre. M. T. K. széllel kezdi. Támad is, de a F. T. C. visszaveri a támadást, sőt a match elején mindjárt kornert ér el. Változatos játék indul meg, több kornert ér el mindkét csapat, de goalt csinálni — Kovács és Károly a goal fölé lőttek — a 27. perczig nem tudtak, a mikor végre Kovács szépen placirozott labdával goalt ér el. A M. T. K. e goal után összeszedi erejét, támad is eleget, büntető rúgás is van, de goalt elérni ismét nem tud, mig a F. T. C.-nek, újból Kovács révén, a második goalt is sikerült megszerezniük. Halftime 2:0 a F. T. C. javára.

A második félidőben — a mikor a M. T. K. szél ellen játszott s az orkán nem csak a labdát sodorta, hanem még a nézők kezéből is kicsavarta az esernyőt, úgy látszott, hogy a M. T. K. nem tud ellenállani erős ellenfelének és a még erősebb szélnek. Mindenki sok goalra volt elkészülve. De nem úgy történt; a játék változatosságát ebben a félidőben sem veszítette el. M. T. K. és F. T. C. csaknem egyformán támadnak, de a F. T. C. ismét több szerencsével és tudással dolgozik, mert a mérkőzés utolsó perczében a kapuból kirohanó goalkeeper mellett a labdát Pokorny a hálóba gurítja.

Az általános bevezetésben hangoztatott összjáték hiányát, a második félidő vége felé egy pár perczre felfüggesztette a M. T. K. és hozzá méltó összjátékot produkált — de már akkor késő volt.

Fehéry Ákos (B. T. C.) rutinirozott bírónak mutatta magát ezúttal is, de az offside-szabályokra nem fektetett elég súlyt.

Szövetségi díj. A Ferenczvárosi Torna-Club II. az első csapatok matchét megelőzőleg vasárnap mérkőzött a Magyar Testgyakorlók Körének II. csapatával. A F. T. C. II. fölényes játékkal 8:0 győzte le ellenfelét.

(Sport-Világ, 1904. április 17.)

Egy hozzászólás a(z) 11101110000ejegyzéshez

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

    TFU_20020100_Fma_001 - 0018
OLDALAK
Ranglisták és statisztikák:
Következik: 08.22.19:00 EL PLAY-OFF FK Suduva-FTC (TV:M4)
Következik: 08.25.18:00 Puskás-FTC (TV:M4)
Következik: 08.29.20:00 EL PLAY-OFF FTC-FK Suduva (TV:M4)
VVK 50 – A kupasiker 14 legszebb pillanata
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső Utánpótlás Emléktornák
FACEBOOK:
HOST